Kreiranje kolone „Kontrolisani metapodaci“

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kontrolisani metapodaci kolona je novi tip kolone koje možete da dodate na liste, biblioteke ili tipove sadržaja da biste omogućili korisnicima lokacije da biste izabrali vrednosti iz skupa određenih termina za kontrolisane termine i primenite ove vrednosti na njihov sadržaj. Možete da kreirate i konfigurisanje kontrolisanih podataka kolone da biste mapirali na postojećem skup termina ili termin ili možete da kreirate novi skup posebno za kolonu kontrolisani metapodaci termina.

U ovom članku

Prednosti korišćenja kontrolisanih podataka kolone

Kucanje unapred, objašnjenje, opisi, sinonima

Birač stabla

Kreiranje kolone kontrolisanih metapodataka na postojećem skup termina ili termina

Kreiranje nove kolone kontrolisanih podataka uz novi skup termina

Kreiranje i konfigurisanje novi skup termina

Srodni zadaci

Prednosti korišćenja kontrolisanih podataka kolone

Kontrolisani metapodaci kolone podizanje dosledna upotreba metapodataka više lokacija zato što su pružite korisnicima listu termine koji možete da primenite na njihov sadržaj. Ove termine potiče iz skupa termina kojim se upravlja centralno upravljanje skladištem termina po Administrator skladišta termina ili druge osobe sa dozvolama za upravljanje terminima.

Zato što ovaj skup termina se ažurira i zasebno iz kolone samu, nema potrebe da biste ažurirali kolonu (ili sve tipove sadržaja, liste ili biblioteke povezane sa njim) za pravljenje ažurirani uslovi dostupne korisnicima. Pri svakom ažuriranju skup termina koje je povezano sa određenim kontrolisani metapodaci kolone, ažurirane uslove automatski postaje dostupan korisnicima gde god toj koloni kontrolisanih podataka je dostupna. To čini kontrolisani metapodaci kolone razlikuje od izbora kolone, kojim bi mogao da se ažuriraju svaki put kada želite da promenite na listi izbor vrednosti korisnik može da izabere.

Kontrolisanih metapodataka kolone takođe imati nekoliko jedinstvene karakteristike i karakteristike koje pomažu korisnicima da izaberete i primenite uslovima sadržaja, kao što je podrška za „kucanja unapred”, kao i podrška za objašnjenje uslove, opisi, sinonima i multilingvalnoj vrednosti.

Kucanje unapred, objašnjenje, opisi, sinonima

Kada je korisnik počinje kucanje vrednosti u polje kontrolisani metapodaci, prikazuje sve uslove u povezane termin skupa koje počinju sa znakove korisnik ima otkucali. Podesite ime termin i poziciju na termin u hijerarhiji možete označeno zajedno sa termin, što vam pomaže da korisnici izaberite odgovarajući termin.

Kada počnete da kucate, predlažu vam se termini.

Korisnici mogu pomera pokazivač iznad predloženih termina da biste videli opisni tekst da bi lakše odgovarajuće odluke.

Tekst objašnjenja pomaže korisnicima da izaberu ispravni termin.

Ako sinonima definisali termina, korisnici mogu da unose one i će se dodeliti ispravni termin.

Birač stabla

Kada korisnici ažuriranje kontrolisanih podataka kolone, možete da upišete vrednost žele ili mogu da kliknu na ikonu oznake koja se prikazuje pored polja "kontrolisani metapodaci" da biste pokrenuli termina birač dijalog, koji mogu da koriste da biste izabrali na vrednost iz hijerarhije termina s et. Ovo je koristan za korisnike koji mogu da budu upoznati sa uslovima koje su dostupne. Ako skup termina konfigurisan tako da budu otvoreni i koloni kontrolisani metapodaci za to dozvoljava za popunjavanje vrednosti, korisnici mogu imati opciju za Dodavanje novog termina u skupu termina. Ili jednostavno imaju opciju da biste poslali povratne informacije na naznačenu kontakt za skup termina.

Kontrolisane termine možete izabrati iz birača u vidu kontrole stabla.

Kreiranje kolone kontrolisanih metapodataka na postojećem skup termina ili termina

Da biste skup termina ili pojedinačnih termina koji predstavlja podskup skup termina (nešto što mogu biti korisni za skup termina hijerarhijski), možete da mapirate kontrolisanih podataka kolone. Ako Mapiranje kolona u skupu termina, on će prikazati sve dostupne termine u okviru tog skupa termina. Ako mapiranje kolone sa pojedinačnih termina u skupu termina, izaberite kolonu će prikazati taj termin i sve uslove ispod njega u hijerarhiji.

Možete da kreirate kontrolisani metapodaci kolonu koja se mapira postojeće skup termina ili termin na bilo kom nivou na lokaciji (na primer, kolonu lokacije ili kao kolonu lokalne na određenu listu ili biblioteku). Međutim, ako želite kontrolisani metapodaci kolonu da biste se ponovo koristiti i široko koristan i za druge koji možda kreiranja nove tipove sadržaja lokacije ili konfigurisanje liste i biblioteke, možda ćete želeti da ga kreirate kao kolone lokacije. Kako i gde kreirate kontrolisani metapodaci kolone bi trebalo da budu uključeni u na nivou organizacije planiranje za kontrolisani metapodaci, tipovi sadržaja, upravljanje dokumentima i upravljanja lokacije.

Morate biti Administrator kolekcije lokacija da biste kreirali ili konfigurisali kolone lokacije. Morate imati nivo dozvole za upravljanje listama za kreiranje kolona za liste ili biblioteke. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju ovu dozvolu.

Da biste kreirali novu kolonu lokacije kontrolisani metapodaci na postojeći skup termina, uradite sledeće:

Da biste kreirali novu kolonu kontrolisanih metapodataka za listu ili biblioteku koja mapirati u postojeći skup termina, uradite sledeće:

 1. Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. ili meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Galerije Veb dizajnera ili galerije, izaberite stavku kolone lokacije.

 3. Kolone lokacije, kliknite na dugme Kreiraj.

 1. Idite na listu ili biblioteku kojoj želite da kreirate novu kolonu kontrolisani metapodaci.

 2. Na traci, na kartici Lista ili Biblioteka kliknite na odgovarajuće dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Kolone izaberite stavku Kreiraj kolonu.

 1. Na stranici " Nova kolona lokacije ili Kreiraj kolonu " (u zavisnosti od toga koji tip kolone koji kreirate) u odeljku ime i tip , otkucajte željeno ime kolone da imate.

 2. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, kliknite na dugme Kontrolisani metapodaci.

 3. U odeljku grupa izaberite ili kreirajte grupu u koju želite da organizujete kolonu.

 4. U odeljku Dodatne postavke kolone otkucajte opis i navedite da li želite da biste zahtevali od korisnika da navedete vrednost za ovu kolonu. Takođe možete navesti da li želite da biste nametnuli jedinstvene vrednosti za kolonu.

 5. Ako želite da dodate kolone na listu ili biblioteku, možda možete da navedete da li želite da dodate ove nove kolone kontrolisanih podataka za sve tipove sadržaja za listu ili biblioteku (ako je omogućeno više tipova sadržaja za biblioteku). Takođe možete navesti da li želite da dodate u ovoj koloni u podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku.

 6. U odeljku polje višestruke vrednosti navedite da li želite da dozvolite višestruke vrednosti u koloni. Ako dozvoljavate višestruke vrednosti, korisnici će moći da biste sortirali po ovoj koloni u listi prikaza.

 7. U odeljku Prikaz formata navedite da li želite da kolona prikazuje samo oznaku termina ili termin i njegovu punu putanju u hijerarhiji termin.
  To može biti korisno da biste prikazali punom hijerarhijskom putanjom u situacijama gde se nejasno kontekst za termin samu.

 8. U odeljku Postavke skupa termina , izaberite stavku Korišćenje kontrolisanog skupa terminai zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli skup termina koji sadrži termine koji želite da koristite, otkucajte ime za termin i kliknite na dugme za Pronalaženje . Možete izabrati u skup termina ili termin koji želite iz rezultata koji se prikazuje u okviru. Ako želite da pretražite ponovo, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti .

  • Da biste potražili skup termina ili termin koji želite da mapirate u ovoj koloni, kliknite na strelicu sa leve strane usluga kontrolisanih metapodataka aplikacije koja se prikazuje u polju da biste je proširili i potražite željeni skup termina. I dalje razvijte čvorove dok ne pronađete skup termina ili termin koji želite. Kliknite na nju da biste izabrali skup termina ili termin.

 9. U odeljku Dozvoli za popunjavanje , navedite da li želite da budete u mogućnosti da biste dozvolili korisnicima da biste dodali nove vrednosti u skupu termina. Ako izaberete skup termina je zatvoreno, nećete moći da biste omogućili za popunjavanje.

 10. U odeljku Podrazumevana vrednost , opcionalno možete da navedete termin koji želite da koristite kao podrazumevanu vrednost za kolonu. Možete otkucati termin ili kliknete na ikonu oznake da biste potražili termin pomoću birač termina.

 11. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje nove kolone kontrolisanih podataka uz novi skup termina

Ako ne postoji postojeći skup termina koji želite da koristite, možete da kreirate i na novi skup termina za nove kolone kontrolisanih podataka. Skup termina koje ste kreirali će biti skupa „lokalne” termina koji se mogu koristiti samo u kolekciji lokacija kojima možete da kreirate. Sve uslove koje dodate u lokalnoj termina skupu neće biti ponuđena kao predloge u kolonama poslovne ključne reči (za razliku od uslova iz globalnog skupovima).

Morate biti Administrator kolekcije lokacija da biste kreirali ili konfigurisali kolone lokacije. Morate imati nivo dozvole za upravljanje listama za kreiranje kolona za liste ili biblioteke. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju ovu dozvolu.

Da biste kreirali novu kolonu lokacije kontrolisani metapodaci na postojeći skup termina, uradite sledeće:

Da biste kreirali novu kolonu kontrolisanih metapodataka za listu ili biblioteku koja mapirati u postojeći skup termina, uradite sledeće:

 1. Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. ili meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Galerije Veb dizajnera ili galerije, izaberite stavku kolone lokacije.

 3. Kolone lokacije, kliknite na dugme Kreiraj.

 1. Idite na listu ili biblioteku kojoj želite da kreirate novu kolonu kontrolisani metapodaci.

 2. Na traci, na kartici Lista ili Biblioteka kliknite na odgovarajuće dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Kolone izaberite stavku Kreiraj kolonu.

 1. Na stranici " Nova kolona lokacije ili Kreiraj kolonu " (u zavisnosti od toga koji tip kolone koji kreirate) u odeljku ime i tip , otkucajte željeno ime kolone da imate.

 2. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, kliknite na dugme Kontrolisani metapodaci .

 3. U odeljku Dodatne postavke kolone otkucajte opis za kolonu i navedite da li želite da biste zahtevali od korisnika da unesem vrednost za kolonu. Takođe možete navesti da li želite da biste nametnuli jedinstvene vrednosti za kolonu.

 4. Ako želite da dodate kolone na listu ili biblioteku, zatim takođe možda možete da navedete da li želite da dodate ove nove kolone kontrolisanih podataka za sve tipove sadržaja za listu ili biblioteku (ako je omogućeno više tipova sadržaja za biblioteku). Takođe možete navesti da li želite da dodate u ovoj koloni u podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku.

 5. U odeljku polje višestruke vrednosti navedite da li želite da dozvolite višestruke vrednosti u koloni. Ako dozvoljavate višestruke vrednosti, korisnici će moći da biste sortirali po ovoj koloni u listi prikaza.

 6. U odeljku Prikaz formata navedite da li želite da kolona prikazuje samo oznaku termina ili termin i njegovu punu putanju u hijerarhiji termin.
  To može biti korisno da biste prikazali punom hijerarhijskom putanjom u situacijama gde se nejasno kontekst za termin samu.

 7. U odeljku Postavke skupa termina , izaberite Prilagođavanje skupu termina, a zatim otkucajte opis za skup termina.

 8. Kliknite na dugme Uredi pomoću termina postavljanje menadžer, a zatim kliknite na dugme u redu kada budete upitani da sačuvate promene.

 9. Pratite korake u odeljku Kreiranje i konfigurisanje novi skup termina da biste podesili skup termina.

Vrh stranice

Kreiranje i konfigurisanje novi skup termina

 1. U oknu Svojstva alatke za upravljanje skladištem termina, Navedite sledeće informacije o novom skupu termina:

U ovom polju

Uradite ovo:

Ime skupa termina

Otkucajte ime za skupu termina. Ovo polje već bi trebalo da bude popunjava ime kolone, ali možete da ažurirate ili promeniti

Opis

Otkucajte opis koji će pomoći korisnicima da razumeju kako treba da koriste ove termine.

Vlasnik

Ako želite vlasnik da je neko drugi skup termina, možete da promenite vlasnika da druge osobe ili grupe. Možete da unesete samo jednu stavku.

Kontakt

Otkucajte e-adresu ako želite da korisnici lokacije mogu da pruže povratne informacije o na skup termina kada ažurirate vrednost za kolonu kontrolisani metapodaci.

Zainteresovanih

Dodajte imena korisnika ili grupa koje treba obavestiti pre glavne promene u skup termina.

Smernica za prosleđivanje

Navedite da li želite da skup termina u Zatvoreno ili otvorene.

Ako skup termina je zatvoreno, zatim korisnici ne mogu dodati nove termine ga kada ažurirate vrednost za kolonu kontrolisanih podataka koja je povezana sa ovom skup termina, a samo za osobe sa dozvolom za ažuriranje kontrolisanih metapodataka mogu ažurirati skup termina. Ako skup termina se otvara, korisnici mogu da dodaju nove termine u skup ako kolona takođe podešen da dozvoli opcije popunjavanja termina.

Dostupno za označavanje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste uslove u na skup termina bude dostupan za označavanje. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, zatim ovaj skup termina neće biti vidljiva za većinu korisnika.

Ako skup termina je i dalje u razvoju ili u suprotnom nije spreman za upotrebu, možda ćete želeti da biste opozvali izbor u polju za potvrdu.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali ispravke svojstava.

 2. Da biste dodali uslove za termin podešavanje, postavite pokazivač na skup termina u Kontrola stabla sa leve strane, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Kreiraj termin, a zatim otkucajte ime koje želite za termin.

 3. U oknu Svojstva Navedite sledeće informacije o novog perioda:

U ovom polju:

Uradite ovo:

Dostupno za označavanje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da bi ovaj termina za označavanje. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, a zatim taj termin će biti vidljive, ali onemogućeno u označavanja alatke.

Jezik

Izaberite jezik za ovu oznaku za termin.

Opis

Otkucajte opis da biste pomogli korisnicima da razumeju kako da primene ovaj termin ili da ga razlikuju od sličnih termina.

Podrazumevane oznake

Unesite reč ili frazu koju želite da koristite kao podrazumevanu oznaku za termin na ovom jeziku.

Ostale nalepnice

Navedite sve sinonima za taj termin. Ovo da uradite ako želite više reči ili fraze sa istom tretiraju kao jedan entitet u cilju upravljanje metapodacima. Da biste dodali više sinonima, otkucajte reč i pritisnite taster ENTER da biste kreirali dodatne linije.

Na primer, ako kreirate termina za boju „plavo” i „plavo” je podrazumevanu oznaku za termin, možete da dodate „azure”, „safir”, „indiga” i „Kobalt” kao moguća sinonima.

Član

Ovaj članak opisuje nadređeni termin postavite ime, opis, vlasnik i druge informacije.

 1. Kliknite na dugme „Sačuvaj“.

 2. Ponovite korake 3 -5 da biste dodali nove termine.

 3. Da biste kreirali dodatni uslovi pod uslovima, postavite pokazivač na pojedinačnih termina ispod koje želite da ugnezdite drugi termin, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Kreiraj termini otkucajte ime koje želite za termin.

 4. Ponovite korake 4 i 5 da biste naveli svojstva za termine potfascikle (Izaberite termin koji želite da ažurirate prvo).

 5. Podrazumevano termine u skup termina se prikazuju u podrazumevani redosled sortiranja za taj jezik. Ako želite da navedete Prilagođeni redosled sortiranja tako da se pojavljuju se uslovi dosledne redosledom, bez obzira na jezik ili promena termina nalepnice, to možete uraditi tako što ćete izabrati skup kontrola stabla termina, a zatim izabrati karticu Prilagođeno sortiranje na desnoj strani. Izaberite stavku koristi prilagođeni redosled sortiranja, a zatim koristite liste polja za raspoređivanje termine u željenom sortirani.

  vrh stranice

Srodni zadaci

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×