Kreiranje kataloga imena, adresa i drugih informacija

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Podaci u jedan dokument, kao što su članstvo direktorijuma, katalog ili lista delova, možete objediniti pomoću funkcije kataloga u programu Word.

 1. Na kartici Pošiljke , kliknite na dugme Start objedinjavanje pošte, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za objedinjavanje pošte Step-by-Step.

  Pokretanje čarobnjaka za objedinjavanje pošte

 2. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte sa desne strane ekrana, u okviru Izaberite tip dokumenta, izaberite stavku direktorijuma.

 3. Na dnu okna za Objedinjavanje pošte , kliknite na dugme sledeći: početnog dokumenta.

  Kliknuti kroz proces objedinjavanja pošte korak 6

 4. U okviru Izaberite početni dokument, videćete sledeće opcije:

  • Koristite trenutni dokument: Koristite ovaj dokument na ekranu kao glavni dokument.

  • Krenete od predloška: Odaberite jedan od predložaka za objedinjavanje pošte spreman za upotrebu.

  • Započni od postojećeg dokumenta: Otvorite postojeći dokument da koristite kao glavni dokument za objedinjavanje pošte.

   Izaberite opciju koju želite, a zatim kliknite na dugme sledeće: Izbor primalaca.

 5. Kada otvorite ili kreirajte izvor podataka pomoću čarobnjaka za objedinjavanje pošte, govore programu Word da biste koristili određeni skup promenljive informacije za objedinjavanje. Koristite jednu od sledećih metoda da biste priložili glavni dokument sa izvorom podataka.

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru Izbor primalaca, izaberite stavku Iskoristi postojeću listu.

  2. U okviru Iskoristi postojeću listu, kliknite na dugme Potraži.

  3. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite datoteku koja sadrži promenljive informacije koje želite da koristite i zatim kliknite na dugme Otvori.

  4. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte, izaberite imena koja želite da dodate.

   Kako?

   1. Uradite nešto od sledećeg:

    Koristite polja za potvrdu za označavanje imena

    Ovaj metod je najkorisniji ako je lista kratka. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored imena koja želite da uključite i opozovite izbor u poljima pored imena koja želite da izuzmete.

    Savet: Ako znate da želite da uključite veći deo liste u direktorijumu, kliknuti na dugme Izaberi sve prvo olakšava da opozovete određene zapise. Slično tome, ako želite da uključite samo nekoliko zapisa na listi, izaberite stavku Obriši sve, a zatim izaberite željene zapise.

    Sortiranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako želite da vidite stavke po abecednom ili numeričkom redosledu. Kliknite na naslov kolone stavke koju želite da sortirate. Na primer, ako želite da prikažete listu abecednim redom po prezimenu, kliknite na zaglavlje kolone Prezime .

    Filtriranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako lista sadrži zapise koje ne želite da vidite ili uključite u direktorijumu. Kada ste filtrirali listu, možete da koristite u poljima za potvrdu da biste uključili ili izuzeli zapise, kao što je opisano u prethodnom odeljku.

    Kliknite na strelicu pored naslova kolone stavke koju želite da filtrirate, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

    • (prazni) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

    • (nisu prazni) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

    • Ako izvor podataka sadrži stavke koje dele iste informacije, a u koloni se nalazi deset jedinstvenih vrednosti ili manje, možete ih filtrirati prema specifičnim informacijama. Na primer, ako postoji više adresa koje navode Australiju kao zemlju/region, možete da filtrirate listu prema terminu Australija.

     U dijalogu Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo određene zapise. Da biste ponovo prikazali sve zapise, izaberite stavku (sve).

     Saveti: 

     • Za napredno sortiranje i filtriranje, kliknite na strelicu pored bilo kog naslova kolone, a zatim kliknite na (Još opcija). Za podešavanje upita za sortiranje ili filtriranje možete upotrebiti kartice Filtriranje zapisa i Sortiranje zapisa.

     • Ako ste instalirali softver za proveru valjanosti adrese, možete da kliknete Proveri valjanost adresa u dijalogu Primaoci objedinjene pošte da biste proverili valjanost adresa navedena.

   2. Kliknite na dugme u redu da biste se vratili u okno zadatka za objedinjavanje pošte . Word će koristiti imena koja ste označili za katalog.

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru Izbor primalaca, izaberite stavku Izaberi iz Outlook kontakata.

  2. U okviru Izaberi iz Outlook kontakata, kliknite na dugme "Odaberite stavku" Kontakti ".

  3. Izaberite fasciklu Outlook kontakata koji želite u okviru za dijalog i kliknite na dugme u redu.

  4. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte, izaberite imena koja želite da dodate.

   Kako?

   1. Uradite nešto od sledećeg:

    Koristite polja za potvrdu za označavanje imena

    Ovaj metod je najkorisniji ako je lista kratka. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored imena koja želite da uključite i opozovite izbor u poljima pored imena koja želite da izuzmete.

    Savet: Ako znate da želite da uključite veći deo liste u direktorijumu, kliknuti na dugme Izaberi sve prvo olakšava da opozovete određene zapise. Slično tome, ako želite da uključite samo nekoliko zapisa na listi, izaberite stavku Obriši sve, a zatim izaberite željene zapise.

    Sortiranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako želite da vidite stavke po abecednom ili numeričkom redosledu. Kliknite na naslov kolone stavke koju želite da sortirate. Na primer, ako želite da prikažete listu abecednim redom po prezimenu, kliknite na zaglavlje kolone Prezime .

    Filtriranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako lista sadrži zapise koje ne želite da vidite ili uključite u direktorijumu. Kada ste filtrirali listu, možete da koristite u poljima za potvrdu da biste uključili ili izuzeli zapise, kao što je opisano u prethodnom odeljku.

    Kliknite na strelicu pored naslova kolone stavke koju želite da filtrirate, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

    • (prazni) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

    • (nisu prazni) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

    • Ako izvor podataka sadrži stavke koje dele iste informacije, a u koloni se nalazi deset jedinstvenih vrednosti ili manje, možete ih filtrirati prema specifičnim informacijama. Na primer, ako postoji više adresa koje navode Australiju kao zemlju/region, možete da filtrirate listu prema terminu Australija.

     U dijalogu Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo određene zapise. Da biste ponovo prikazali sve zapise, izaberite stavku (sve).

     Saveti: 

     • Za napredno sortiranje i filtriranje, kliknite na strelicu pored bilo kog naslova kolone, a zatim kliknite na (Još opcija). Za podešavanje upita za sortiranje ili filtriranje možete upotrebiti kartice Filtriranje zapisa i Sortiranje zapisa.

     • Ako ste instalirali softver za proveru valjanosti adresa, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da kliknete na dugme Proveri da biste proverili adrese sa liste.

   2. Kliknite na dugme u redu da biste se vratili u okno zadatka za objedinjavanje pošte . Word će koristiti imena koja ste označili za katalog.

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru Izbor primalaca, kliknite na dugme Otkucajte novu listu.

  2. U okviru Otkucajte novu listu, kliknite na dugme Kreiraj.

  3. U dijalogu Novi spisak adresa otkucajte informacije koje želite da uključite za prvu stavku. Ne morate da popunite sva polja.

  4. Da biste dovršili prvi unos i prešli na sledeću, kliknite na dugme Novi unos.

  5. Zadrži dodavanjem stavki dok ne dovršite, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  6. U dijalogu Čuvanje liste adresa otkucajte ime liste adresa u okvir Ime datoteke i izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati listu.

   Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli " Moji izvori podataka ". Najbolje je da se lista adresa, zato što to takođe predstavlja podrazumevanu fasciklu u kojoj Word traži izvore podataka. Ako želite da koristite ovu listu adresa u noviji za objedinjavanje pošte, imate neće da se krećete kroz datoteke i fascikle da biste ga pronašli.

  7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  8. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte, izaberite imena koja želite da dodate.

   Kako?

   1. Uradite nešto od sledećeg:

    Koristite polja za potvrdu za označavanje imena

    Ovaj metod je najkorisniji ako je lista kratka. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored imena koja želite da uključite i opozovite izbor u poljima pored imena koja želite da izuzmete.

    Savet: Ako znate da želite da uključite veći deo liste u direktorijumu, kliknuti na dugme Izaberi sve prvo olakšava da opozovete određene zapise. Slično tome, ako želite da uključite samo nekoliko zapisa na listi, izaberite stavku Obriši sve, a zatim izaberite željene zapise.

    Sortiranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako želite da vidite stavke po abecednom ili numeričkom redosledu. Kliknite na naslov kolone stavke koju želite da sortirate. Na primer, ako želite da prikažete listu abecednim redom po prezimenu, kliknite na zaglavlje kolone Prezime .

    Filtriranje stavki na listi

    Ovo je korisno ako lista sadrži zapise koje ne želite da vidite ili uključite u direktorijumu. Kada ste filtrirali listu, možete da koristite u poljima za potvrdu da biste uključili ili izuzeli zapise, kao što je opisano u prethodnom odeljku.

    Kliknite na strelicu pored naslova kolone stavke koju želite da filtrirate, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

    • (prazni) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

    • (nisu prazni) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

    • Ako izvor podataka sadrži stavke koje dele iste informacije, a u koloni se nalazi deset jedinstvenih vrednosti ili manje, možete ih filtrirati prema specifičnim informacijama. Na primer, ako postoji više adresa koje navode Australiju kao zemlju/region, možete da filtrirate listu prema terminu Australija.

     U dijalogu Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo određene zapise. Da biste ponovo prikazali sve zapise, izaberite stavku (sve).

     Saveti: 

     • Za napredno sortiranje i filtriranje, kliknite na strelicu pored bilo kog naslova kolone, a zatim kliknite na (Još opcija). Za podešavanje upita za sortiranje ili filtriranje možete upotrebiti kartice Filtriranje zapisa i Sortiranje zapisa.

     • Ako ste instalirali softver za proveru valjanosti adresa, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da kliknete na dugme Proveri da biste proverili adrese sa liste.

   2. Kliknite na dugme u redu da biste se vratili u okno zadatka za objedinjavanje pošte . Word će koristiti imena koja ste označili za katalog.

 6. Kliknite na hipervezu Sledeće: Raspoređivanje sadržaja kataloga.

 7. Ako niste već uradili, u prozoru dokumenta, otkucajte tekst koji želite da ponovite za svaku stavku u direktorijumu. Na primer, kao što su oznake ime: i adresu:.

  Napomena: U ovom trenutku ne sadrži tekst koji želite da odštampate samo jednom u rezultujućem dokumentu kataloga.

 8. Umetanje polja za objedinjavanje pošte gde želite da objedinite imena, adrese i druge podatke iz izvora podataka. Na primer, Umetanje polja za objedinjavanje posle nalepnice za stavku, kao što su preduzeća: „Kompanija”.

  Kako?

  1. U glavnom dokumentu kliknite na mesto na koje želite da umetnete polje.

  2. Umetnite nešto od sledećeg:

   Adresni blok sa imenom, adresom i drugim informacijama

   1. Kliknite na dugme Adresni blok.

   2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka, izaberite elemente adrese koje želite da dodate i oblikovanja koja želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Ako se pojavi dijalog Upoređivanje polja , Word možda nije bio u mogućnosti da pronađe neke od informacija potrebnih za adresni blok. Kliknite na strelicu pored (nije dostupno), a zatim izaberite polje iz izvora podataka koje odgovara polju potreban za objedinjavanje pošte.

   Druga polja sa informacijama

   1. Kliknite na dugme više stavki, a zatim uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste izabrali polja adrese koja će automatski odgovaraju poljima u izvoru podataka, čak i ako polja izvora podataka nemaju isto ime kao i vaša polja, kliknite na dugme Polja Adresa.

    • Da biste izabrali polja koja će uvek uzimati podatke direktno iz kolone u bazi podataka, kliknite na dugme Polja baze podataka.

   2. U okviru Polja izaberite polje koje želite.

   3. Kliknite na dugme Umetni, a zatim na dugme Zatvori.

    Ako se pojavi dijalog Upoređivanje polja , Word možda nije bio u mogućnosti da pronađe neke informacije potrebne za umetanje polja. Kliknite na strelicu pored (nije dostupno), a zatim izaberite polje iz izvora podataka koje odgovara polju potreban za objedinjavanje pošte.

    Napomena: Ako umetnete polje iz liste Polja baze podataka i kasnije pređete na izvor podataka koji ne sadrži istoimenu kolonu, Word neće biti u mogućnosti da umetne informaciju iz tog polja u objedinjeni dokument.

  3. Ponovite korake za, a b za sva polja koje želite da umetnete.

   Napomene: 

   • Ne možete da unesete znakove polja za objedinjavanje („”) ručno ili koristite komande " simbol " u meniju Umetanje . Morate da koristite okno zadataka za objedinjavanje pošte.

   • Ako se polja za objedinjavanje pojave unutar zagrada, kao što je {MERGEFIELD grad}, zatim Word prikazuje kodove polja umesto rezultata polja. To ne utiče na objedinjavanje, ali ako želite da biste prikazali rezultate umesto toga, kliknite desnim tasterom miša na kôd polja, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prebaci kodove polja .

  4. Ako želite, možete promeniti oblik objedinjenih podataka.

   Kako?

   Da biste oblikovali objedinjene podatke, morate različito da oblikujete polja za objedinjavanje u glavnom dokumentu. Nemojte oblikovati podatke u izvoru podataka, jer to oblikovanje ne zadržava kada podatke objedinite u dokument.

   1. U glavnom dokumentu, izaberite polje koje sadrži informacije koje želite da oblikujete, uključujući i okolne znake polja za objedinjavanje.(« »).

   2. Promena fonta ili druge elemente oblikovanja po želji.

 9. Pošto ste dovršili rad na glavnom dokumentu i umetnuli sva polja za objedinjavanje, u meniju Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao. Dajte dokumentu ime i kliknite na dugme Sačuvaj.

 10. Kliknite na hipervezu Sledeće: Pregled kataloga.

 11. Da biste pregledali stavke po redosledu, kliknite na dugmad sa strelicama nazad i napred . Ili, da biste pronašli i pregledali određenu stavku, kliknite na dugme Pronađi primaoca, a zatim unesite kriterijume za pretragu u dijalogu " Pronalaženje stavke ".

 12. Ako je potrebno, fino podesite listu primalaca. Izaberite:

  • Kliknite na dugme Izuzmi ovog primaoca da biste iz objedinjavanja izuzeli određenog primaoca.

  • Kliknite na vezu Uredi listu primalaca, a zatim izvršite promene u dijalogu Primaoci objedinjene pošte da biste promenili listu primalaca.

 13. Kliknite na hipervezu Sledeće: Dovršavanje objedinjavanja.

 14. U okviru Objedinjavanje, kliknite na dugme Novi dokument.

 15. U dijalogu Objedinjavanje u novi dokument izvršite jednu od sledećih radnji, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste objedinili sve zapise kliknite na radio dugme Sve.

  • Da biste objedinili samo zapis koji vidite u prozoru dokumenta, kliknite na radio dugme Ovaj zapis.

  • Da biste objedinili opseg zapisa, kliknite na radio dugme Od, a zatim u polja Od i Do unesite brojeve zapisa.

   Word otvara novi dokument koji sadrži pojedinačnih zapisa.

 16. Dodajte zaglavlje, podnožje i bilo koji drugi tekst koji želite.

  Na primer, ako su objedinjeni podaci oblikovani kao tabela, dodajte im naslove kolona.

 17. Sačuvajte ili odštampajte katalog, kao što biste uradili i sa bilo kojim običnim dokumentom.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×