Kreiranje jednostavnog izveštaja

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U programu Microsoft Office Access 2007 možete da kreirate mnoštvo različitih izveštaja – od najjednostavnijih do najsloženijih. Počnite tako što ćete odlučiti šta ćete koristiti kao izvor zapisa za izveštaj. Bez obzira na to da li izveštaj predstavlja jednostavnu listu zapisa ili grupisani rezime prodaje po regionima, prvo morate da odredite polja koja sadrže podatke koje želite da vidite u izveštaju, kao i u kojim tabelama ili upitima se ona nalaze.

Nakon što odaberete izvor zapisa, izveštaj ćete najčešće na najjednostavniji način kreirati pomoću čarobnjaka za izveštaje. Čarobnjak za izveštaje je opcija programa Access koja vas vodi kroz niz pitanja, a zatim generiše izveštaj zasnovan na vašim odgovorima.

Savet : Access 2010 uključuje nove funkcije za uslovno oblikovanje koje značajno da poboljšate čitljivost izveštaja.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Biranje izvora zapisa

Kreiranje izveštaja pomoću alatke za izveštaje

Kreiranje izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje

Kreiranje nalepnica pomoću čarobnjaka za nalepnice

Kreiranje izveštaja pomoću alatke za prazne izveštaje

Razumevanje odeljaka sa izveštajima

Razumevanje kontrola

Precizno podešavanje izveštaja u prikazu rasporeda

Precizno podešavanje izveštaja u prikazu dizajna

Dodavanje kontrola u izveštaj

Čuvanje onog što ste uradili

Prikazivanje, štampanje ili slanje izveštaja u vidu e-poruke

Prikazivanje izveštaja

Štampanje izveštaja

Slanje izveštaja u vidu e-poruke

Biranje izvora zapisa

Izveštaj se sastoji od informacija koje su izvučene iz tabela ili upita, kao i od informacija koje su uskladištene u dizajnu izveštaja, poput oznaka, naslova i grafika. Tabele ili upiti koji obezbeđuju osnovne podatke nazivaju se i izvori zapisa izveštaja. Ako se sva polja koja želite da uključite nalaze u istoj tabeli, upotrebite tu tabelu kao izvor zapisa. Ukoliko su polja sadržana u više tabela, kao izvor zapisa morate da koristite jedan ili više upita. Možda ovi upiti već postoje u bazi podataka, a ako ne postoje, moraćete da kreirate nove posebne upite koji će odgovoriti na potrebe vašeg izveštaja. Veze ka dodatnim informacijama o upitima potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Kreiranje izveštaja pomoću alatke za izveštaje

Alatka za izveštaje obezbeđuje najbrži način kreiranja izveštaja, jer ga odmah generiše ne tražeći informacije od vas. Izveštaj će prikazivati sva polja iz osnovne tabele ili upita. Možda alatka za izveštaje neće kreirati završni, doterani proizvod koji na kraju želite, ali je prilično korisna kao sredstvo za brže pregledanje osnovnih podataka. Nakon toga možete da sačuvate izveštaj i izmenite ga u prikazu rasporeda ili dizajna kako bi više odgovarao vašim potrebama.

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit na kom želite da zasnujete izveštaj.

 2. Na kartici Kreiranje , u grupi Izveštaji izaberite izveštaj. Slika dugmeta

  Access će izraditi izveštaj i prikazati ga u prikazu rasporeda.

 3. Više informacija o prikazivanju i štampanju izveštaja potražite u odeljku Prikazivanje, štampanje ili slanje izveštaja u vidu e-poruke.

Nakon prikazivanja izveštaja, možete da ga sačuvate, a zatim zatvorite izveštaj i osnovnu tabelu ili upit koji ste koristili kao izvor zapisa. Kada sledeći put budete otvorili izveštaj, Access će prikazati najnovije podatke iz izvora zapisa.

Vrh stranice

Kreiranje izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje

Čarobnjak za izveštaje možete da koristite kako biste bili selektivniji u pogledu polja koja će se pojaviti u izveštaju. Osim toga, možete da precizirate način grupisanja i sortiranja podataka, a možete koristiti i polja iz više tabela ili upita, pod uslovom da ste prethodno precizirali relacije između tabela i upita. Veze ka dodatnim informacijama o kreiranju relacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 • Na kartici Kreiraj, u grupi Izveštaji izaberite stavku Čarobnjak za izveštaje.

 • Sledite uputstva sa stranica čarobnjaka za izveštaje. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

  Kada pregledate izveštaj, videćete ga onako kako će izgledati kada bude odštampan. Osim toga, možete da uvećate nivo uveličanja kako biste povećali detalje. Više informacija o prikazivanju i štampanju izveštaja potražite u odeljku Prikazivanje, štampanje ili slanje izveštaja u vidu e-poruke.

Napomena : Ako želite u izveštaj da uključite polja iz više tabela i upita, na prvoj stranici čarobnjaka za izveštaje nemojte da kliknete na dugme Dalje ili Završi nakon što izaberete polja iz prve tabele ili upita. Umesto toga ponovite korake da biste izabrali tabelu ili upit, a zatim izaberite dodatna polja koja želite da uključite u izveštaj. Zatim kliknite na dugme Dalje ili Završi da biste nastavili.

Kreiranje nalepnica pomoću čarobnjaka za nalepnice

Čarobnjaka za nalepnice možete da koristite kako biste na jednostavan način kreirali mnoštvo nalepnica standardnih veličina.

 1. U oknu za navigaciju otvorite tabelu ili upit koji ćete koristiti kao izvor zapisa za nalepnice tako što ćete dvaput kliknuti na njega.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Izveštaji kliknite na dugme Nalepnice.

 3. Sledite uputstva sa stranica čarobnjaka za nalepnice. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

Access će prikazati nalepnice u pregledu pre štampanja tako da ih možete videti onako kako će izgledati kada budu odštampane. Pomoću kontrole klizača na statusnoj traci programa Access možete da povećate detalje. Više informacija o prikazivanju i štampanju izveštaja potražite u odeljku Prikazivanje, štampanje ili slanje izveštaja u vidu e-poruke.

Napomena : Pregled pre štampanja je jedini prikaz koji možete da koristite kako biste videli više kolona – ostali prikazi podatke pokazuju u jednoj koloni.

Vrh stranice

Kreiranje izveštaja pomoću alatke za prazne izveštaje

Ako ne želite da koristite alatku ili čarobnjak za izveštaje, možete da upotrebite alatku za prazne izveštaje kako biste izveštaj izradili od početka. Na ovaj način brzo mogu da se izrade izveštaji, naročito ako planirate da stavite samo nekoliko polja u izveštaj. Sledeća procedura sadrži objašnjenje o načinu korišćenja alatke za prazne izveštaje:

 • Na kartici Kreiranje , u grupi Izveštaji izaberite stavku Prazan izveštaj. Slika dugmeta

  Prikazuje se prazan izveštaj u prikazu rasporeda i prikazuje se okno Lista polja sa desne strane prozora programa Access.

 • U oknu Lista polja kliknite na znak plus pored jedne ili više tabela koje sadrže polja koja želite da vidite u izveštaju.

 • Prevucite jedno po jedno polje u izveštaj ili držeći pritisnut taster CTRL izaberite nekoliko polja, a zatim ih istovremeno prevucite u izveštaj.

 • Koristite alatke iz grupe kontrole na kartici " Oblikovanje " da biste dodali logotip, naslov, brojeve stranica ili datum i vreme u izveštaju.

  Slika trake programa Access

Veze ka dodatnim informacijama o dodavanju opcija u izveštaj potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Razumevanje odeljaka sa izveštajima

Dizajn izveštaja u programu Access je podeljen u odeljke. Izveštaj možete da pregledate u prikazu dizajna da biste videli odeljke. Neophodno je da razumete način funkcionisanja svakog izveštaja da biste kreirali korisne izveštaje. Na primer, odeljak koji ste odabrali za postavljanje izračunate kontrole određuje kako Access izračunava rezultate. Lista koja sledi predstavlja rezime tipova odeljaka i njihove upotrebe:

 • Zaglavlje izveštaja     Ovaj odeljak će biti odštampan samo jednom na početku izveštaja. Koristite zaglavlje izveštaja za informacije koje se obično pojavljuju na naslovnoj stranici, kao što je logotip, naslov ili datum. Kada izračunatu kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum postavite u zaglavlje izveštaja, biće izračunat zbir za ceo izveštaj. Zaglavlje izveštaja će biti odštampano pre zaglavlja stranice.

 • Zaglavlje stranice     Ovaj odeljak će biti odštampan na vrhu svake stranice. Na primer, zaglavlje stranice možete da koristite da biste naslov izveštaja ponovili na svakoj stranici.

 • Zaglavlje grupe     Ovaj odeljak je odštampan na početku svake nove grupe zapisa. Koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime grupe. Na primer, u izveštaju koji je grupisan po proizvodima koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime proizvoda. Kada u zaglavlje grupe postavite izračunatu kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum, biće izračunat zbir za aktuelnu grupu.

 • Detalj     Ovaj odeljak će biti odštampan jednom za svaki red u izvoru zapisa. Na ovom mestu postavljate kontrole koje čine glavno telo izveštaja.

 • Podnožje grupe     Ovaj odeljak će biti odštampan na kraju svake grupe zapisa. Podnožje grupe koristite da biste odštampali rezime informacija za grupu.

 • Podnožje stranice     Ovaj odeljak će biti odštampan na kraju svake stranice. Podnožje stranice koristite da biste odštampali brojeve stranica ili informacije u vezi sa svakom stranicom.

 • Podnožje izveštaja     Ovaj odeljak će biti odštampan samo jednom na kraju izveštaja. Podnožje izveštaja koristite da biste odštampali ukupne vrednosti u izveštaju ili druge rezimirane informacije za ceo izveštaj.

  Napomena : U prikazu dizajna, podnožje izveštaja se pojavljuje ispod podnožja stranice. Međutim, kada se izveštaj odštampa ili pregleda, podnožje izveštaja se pojavljuje iznad podnožja stranice, neposredno ispod podnožja poslednje grupe ili reda sa detaljima na poslednjoj stranici.

Vrh stranice

Razumevanje kontrola

Kontrole su objekti koji prikazuju podatke, izvršavaju radnje i omogućavaju vam da prikažete i radite sa informacijama koje poboljšavaju korisnički interfejs, poput oznaka i slika. Access podržava tri tipa kontrola: povezane, nepovezane i izračunate:

 • Povezana kontrola     Kontrola čiji je izvor podataka polje u tabeli ili upitu predstavlja povezanu kontrolu. Povezane kontrole koristite za prikazivanje vrednosti iz polja u bazi podataka. Vrednosti mogu biti tekst, datumi, brojevi, vrednosti tipa „Da/Ne“, slike ili grafikoni. Najčešći tip povezane kontrole je okvir za tekst. Na primer, okvir za tekst u obrascu koji prikazuje prezime zaposlenog može da dobije ovu informaciju iz polja „Prezime“ u tabeli „Zaposleni“.

 • Nepovezana kontrola     Kontrola koja nema izvor podataka (polje ili izraz) predstavlja nepovezanu kontrolu. Nepovezane kontrole koristite za prikazivanje informacija, redova, pravougaonika i slika. Na primer, oznaka koja prikazuje naslov izveštaja je nepovezana kontrola.

 • Izračunata kontrola     Kontrola čiji je izvor podataka izraz, a ne polje, predstavlja izračunatu kontrolu. Vi određujete željenu vrednost u kontroli definisanjem izraza kao izvora podataka za kontrolu. Izraz predstavlja kombinaciju operatora (kao što je = i + ), imena kontrola, imena polja, funkcija koje vraćaju jednu vrednost, kao i konstantnih vrednosti. Na primer, sledeći izraz izračunava cenu stavke sa 25% popusta množeći vrednost u polju „Cena po jedinici“ konstantnom vrednošću (0,75).

  = [Cena po jedinici] * 0,75

  Izraz može da koristi podatke iz polja u osnovnoj tabeli ili upitu izveštaja, odnosno iz kontrole u izveštaju.

  Veze ka dodatnim informacijama o izrazima potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Kada kreirate izveštaj, verovatno je najefikasnije da prvo dodate i rasporedite sve povezane kontrole, naročito ako one čine većinu kontrola u izveštaju. Nakon toga možete da dodate nepovezane i izračunate kontrole koje dovršavaju dizajn pomoću alatki u grupi Kontrola na kartici Dizajn.

Kontrolu povezujete sa poljem tako što identifikujete polje iz kog ona preuzima podatke. Kontrolu koja je povezana sa izabranim poljem možete da kreirate tako što ćete polje iz okna Lista polja prevući u izveštaj. Okno Lista polja će prikazati polja osnovne tabele ili upita izveštaja. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja kako biste prikazali okno Lista polja.

Isto tako, polje možete da povežete sa kontrolom upisivanjem imena polja u samu kontrolu ili u polje za vrednost Izvor kontrole na listu sa svojstvima kontrole. List sa svojstvima definiše karakteristike kontrole kao što su ime, izvor podataka i oblikovanje.

Korišćenje okna Lista polja predstavlja najbolji način za kreiranje kontrole iz dva razloga:

 • Povezanoj kontroli priložena je oznaka koja za svoj naslov podrazumevano preuzima ime polja (ili naslov koji je definisan za to polje u osnovnoj tabeli ili upitu), pa ne morate da ga upisujete sami.

 • Povezana kontrola nasleđuje mnoge iste postavke kao i polje u osnovnoj tabeli ili upitu (poput svojstava Oblikovanje, Decimalna mesta i Maska unosa). Zato možete da budete sigurni da će ova svojstva polja ostati ista kad god kreirate kontrolu koja je povezana sa tim poljem.

Ako ste već kreirali nepovezanu kontrolu i želite da je povežete sa poljem, postavite svojstvo kontrole Izvor kontrole na ime polja. Više detalja o svojstvu Izvor kontrole potražite u pomoći za svojstvo „Izvor kontrole“.

Vrh stranice

Precizno podešavanje izveštaja u prikazu rasporeda

Nakon što kreirate izveštaj, dizajn izveštaja ćete na veoma jednostavan način moći precizno da podesite u prikazu rasporeda. Koristeći stvarne podatke izveštaja kao vodič, možete da podesite širine kolona, prerasporedite ih i dodate nivoe grupisanja i ukupne vrednosti. Možete da smestite nova polja u dizajn izveštaja, kao i da postavite svojstva izveštaja i njegovih kontrola.

U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime izveštaja, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda Slika dugmeta kako biste se prebacili na prikaz rasporeda.

Access će otvoriti izveštaj u prikazu rasporeda.

List sa svojstvima možete da koristite za izmenu svojstava izveštaja, kao i njegovih kontrola i odeljaka. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite za dodavanje polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn izveštaja. Da biste prikazali okno Lista polja, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja Slika dugmeta . Slika dugmeta

 • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

Nakon tog polja, možete da dodajete prevlačenjem iz okna Lista polja u izveštaj.

Vrh stranice

Precizno podešavanje izveštaja u prikazu dizajna

Dizajn izveštaja možete precizno da podesite i u prikazu dizajna. Nove kontrole i polja možete da dodate u izveštaj tako što ćete ih dodati u koordinatnu mrežu za dizajn. List sa svojstvima će vam omogućiti pristup velikom broju svojstava koja možete da postavite kako biste prilagodili izveštaj.

U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime izveštaja, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta kako biste se prebacili u prikaz dizajna.

Access će prikazati izveštaj u prikazu dizajna.

List sa svojstvima možete da koristite za izmenu svojstava samog izveštaja i njegovih kontrola i odeljaka. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite za dodavanje polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn izveštaja. Da biste prikazali okno Lista polja, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja Slika dugmeta .

 • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

Nakon tog polja, možete da dodajete prevlačenjem iz okna Lista polja u izveštaj.

Vrh stranice

Dodavanje polja iz okna „Lista polja“

 • Da biste dodali jedno polje, prevucite ga iz okna Lista polja u odeljak u kom želite da bude prikazano u izveštaju.

 • Da biste dodali nekoliko polja odjednom, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na željena polja. Nakon toga prevucite izabrana polja u izveštaj.

Kada polja otpustite u odeljak izveštaja, Access će kreirati povezanu kontrolu okvira za tekst za svako polje i automatski postaviti kontrolu oznake pored svakog polja.

Vrh stranice

Dodavanje kontrola u izveštaj

Neke kontrole se kreiraju automatski, kao što je slučaj sa povezanom kontrolom okvira za tekst koja se kreira kada izveštaju dodate polje iz okna Lista polja. U prikazu dizajna mogu da se kreiraju mnoge druge kontrole pomoću alatki u grupi Kontrole na kartici Dizajn.

Slika trake programa Access

Određivanje imena alatke

 • Postavite pokazivač miša iznad alatke.

  Access će prikazati ime alatke.

Kreiranje kontrole pomoću alatki u grupi „Kontrole“

 1. Kliknite na alatku za tip kontrole koji želite da dodate. Na primer, kliknite na dugme alatke Polje za potvrdu Slika dugmeta kako biste kreirali polje za potvrdu.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn kliknite na mesto na kom želite da postavite gornji levi ugao kontrole. Kliknite jednom da biste kreirali kontrolu podrazumevane veličine ili kliknite na alatku, a zatim je prevucite u koordinatnu mrežu za dizajn izveštaja da biste kreirali kontrolu željene veličine.

 3. Ako u prvom pokušaju kontrolu ne postavite savršeno, možete da je premestite korišćenjem sledeće procedure:

  1. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali.

  2. Postavite pokazivač miša iznad ivice kontrole dok se on ne pretvori u ukrštene strelice Pokazivač za premeštanje .

  3. Prevucite kontrolu na željenu lokaciju.

Ovom procedurom kreira se „nepovezana“ kontrola. Ako je kontrola takvog tipa da može da prikazuje podatke (npr. okvir za tekst ili polje za potvrdu), ime polja ili izraz morate da unesete u svojstvo Izvor kontrole za kontrolu pre prikazivanja podataka. Više informacija potražite u odeljku ove teme Razumevanje kontrola.

Prikazivanje lista sa svojstvima

Da biste prikazali list sa svojstvima u prikazu dizajna, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na List sa svojstvima. Slika dugmeta

 • Pritisnite taster F4.

Vrh stranice

Čuvanje onog što ste uradili

Nakon što sačuvate dizajn izveštaja, možete ga pokretati onoliko često koliko je to potrebno. Dizajn izveštaja će ostati isti, ali ćete svaki put kada odštampate izveštaj dobiti aktuelne podatke. Ako je potrebno promeniti izveštaj, možete da izmenite njegov dizajn ili da kreirate novi sličan izveštaj zasnovan na originalu.

Čuvanje dizajna izveštaja

 • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim kliknite na dugme Sačuvajili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S Slika dugmeta . Slika dugmeta

  Alternativno, kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta na Priručnoj traci.

 • Ako izveštaj nije imenovan, upišite ime u polje Ime izveštaja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Čuvanje dizajna izveštaja pod drugim imenom

 • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao Slika dugmeta . Slika dugmeta

 • U dijalogu Sačuvaj kao upišite ime u polje Sačuvaj izveštaj u, sa liste Kao izaberite stavku Izveštaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Prikazivanje, štampanje ili slanje izveštaja u vidu e-poruke

Nakon što sačuvate dizajn izveštaja, možete ga koristiti onoliko često koliko je to potrebno. Dizajn izveštaja će ostati isti, ali ćete svaki put kada budete pregledali ili štampali izveštaj dobiti aktuelne podatke. Ako je potrebno promeniti izveštaj, možete da izmenite njegov dizajn ili da kreirate novi sličan izveštaj zasnovan na originalu.

Prikazivanje izveštaja

Postoji nekoliko načina da prikažete izveštaj. Koji metod ćete odabrati zavisi od toga šta želite da učinite sa izveštajem i podacima u njemu:

 • Koristite prikaz izveštaja ako pre štampanja želite da napravite privremene promene na podacima koji se pojavljuju u izveštaju ili ako želite da kopirate podatke iz izveštaja u ostavu.

 • Koristite prikaz rasporeda ako želite da imate mogućnost da promenite dizajn izveštaja dok gledate podatke.

 • Koristite pregled pre štampanja ako samo želite da vidite kako će izveštaj izgledati kada se odštampa.

Napomena : Ako je izveštaj oblikovan sa više kolona, samo u prikazu pre štampanja ćete moći da vidite raspored kolona. Prikaz rasporeda i prikaz izveštaja pokazuju izveštaj u vidu jedne kolone.

Prikazivanje izveštaja u prikazu izveštaja

Prikaz izveštaja je podrazumevani prikaz koji se pokreće kada dvaput kliknete na izveštaj u oknu za navigaciju. Ako izveštaj nije otvoren, dvaput kliknite na njega u oknu za navigaciju da biste ga videli u prikazu izveštaja.

Ako je izveštaj već otvoren, desnim tasterom miša kliknite na ime izveštaja u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz izveštaja.

Rad sa podacima u prikazu izveštaja

U prikazu izveštaja možete izabrati tekst i kopirati ga u ostavu. Kliknite na marginu pored redova koje želite da izaberete i prevucite je kako biste izabrali cele redove. Potom možete da kopirate ove redove u ostavu tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

 1. Na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj. Slika dugmeta

 2. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane redove, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 3. Tasterska prečica pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C.

Prikazivanje samo željenih redova upotrebom filtera

Filtere možete direktno primeniti na izveštaj bez napuštanja prikaza izveštaja. Na primer, ako imate kolonu „Zemlja/region“ i želite da vidite samo one redove u kojima je vrednost za tu kolonu „Kanada“, postupite na sledeći način:

 1. U izveštaju pronađite reč „Kanada“ i kliknite desnim tasterom miša na nju.

 2. Izaberite stavku Jednako „Kanada“.

Access će kreirati filter i primeniti ga.

Kreiranje detaljnijeg filtera

 1. Kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da filtrirate.

 2. Izaberite stavku Uobičajeni filteri.

 3. Kliknite na željeni uslov filtera.

 4. Unesite kriterijume.

Uključivanje i isključivanje preklapanja filtera

Možete da se prebacujete sa filtriranog na nefiltrirani prikaz, i obrnuto, tako što ćete na kartici Početak, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknuti na dugme Preklopnik filtera. Ovim postupkom nećete ukloniti filter – samo ćete ga uključiti ili isključiti.

Uklanjanje filtera

 1. Kliknite desnim tasterom miša na polje iz kog želite da uklonite filter.

 2. Izaberite stavku Ukloni filter.

Kada je filter uklonjen, ne možete ponovo da ga uključite pomoću komande Preklopnik filtera. Najpre morate ponovo da ga kreirate.

Napomena : Ako filter primenite na izveštaj, a zatim izveštaj sačuvate i zatvorite, filter će biti sačuvan. Međutim, kada sledeći put otvorite izveštaj, Access neće primeniti filter. Na kartici Početak, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Preklopnik filtera kako biste ponovo primenili filter.

Pregledanje izveštaja pomoću pregleda pre štampanja

Kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Pregled pre štampanja.

Dugmad za navigaciju možete koristiti da biste redom prikazivali stranice izveštaja ili da biste se prebacili na bilo koju stranicu u izveštaju.

Dugmad za navigaciju

1. Kliknite na ovo dugme da biste prikazali prvu stranicu.

2. Kliknite na ovo dugme da biste prikazali prethodnu stranicu.

3. Kliknite na ovo dugme da biste prikazali sledeću stranicu.

4. Kliknite na ovo dugme da biste prikazali poslednju stranicu.

5. Upišite broj stranice u ovo polje, a zatim pritisnite taster ENTER da biste se prebacili na određenu stranicu.

U pregledu pre štampanja možete povećati izveštaj da biste videli detalje ili ga smanjiti da biste videli da li su podaci dobro postavljeni na stranici. Postavite kursor iznad izveštaja i kliknite jednom na njega. Kliknite opet za postizanje obrnutog efekta zuma. Možete da koristite i kontrolu zuma na statusnoj traci programa Access da biste ga dodatno povećali ili smanjili.

Da biste zatvorili pregled pre štampanja, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Pregled pre štampanja kliknite na dugme Zatvori pregled pre štampanja.

 • Kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda Slika dugmeta ili Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

Savet : Nakon što pregledate izveštaj, rezultate možete da izvezete u Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, kao i u još nekoliko programa sistema Office. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Izvoz podataka kliknite na dugme za željeni format i pratite uputstva.


Vrh stranice

Štampanje izveštaja

Izveštaj možete odštampati dok je otvoren u bilo kom prikazu, kao i kada je zatvoren. Pre štampanja proverite postavke stranice poput margina ili položaja stranice. Access će sačuvati postavke stranice za taj izveštaj, tako da je dovoljno ih postavite samo jednom. Kasnije ih možete ponovo postaviti ako se vaše potrebe u vezi sa štampanjem promene.

Menjanje postavki stranice

 1. Otvorite izveštaj u pregledu pre štampanja. Postavke stranice možete da promenite u bilo kom prikazu, ali je najbolje da to učinite u pregledu pre štampanja, jer možete odmah da vidite efekat promena.

 2. Na kartici Pregled pre štampanja , u grupi Raspored na stranici, kliknite na dugme uspravno Slika dugmeta ili položeni Slika dugmeta da biste podesili položaj stranice, veličine Slika dugmeta da biste podesili veličinu papira, margine Slika dugmeta da biste podesili margine itd.

 3. Nakon što unesete promenu, pomoću dugmadi za navigaciju prikažite nekoliko stranica da biste se uverili da nije došlo do problema sa oblikovanjem na stranicama koje slede.

Slanje izveštaja na štampač

 1. Otvorite izveštaj u bilo kom prikazu ili ga izaberite u oknu za navigaciju.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Odštampaj. Print button

  Access će prikazati dijalog Štampanje.

 3. Unesite izbor za opcije poput štampača, opsega štampe i broja kopija.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Slanje izveštaja u vidu e-poruke

Izveštaj možete poslati primaocima u vidu e-poruke, umesto da ga odštampate na papiru:

 1. U oknu za navigaciju kliknite na izveštaj da biste ga izabrali, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku E-pošta Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Pošalji objekat kao, u oknu Izaberite izlazni format izaberite format datoteke koji želite da upotrebite.

  Dijalog „Pošalji objekat kao“

 3. Dovršite preostale dijaloge.

 4. U aplikaciji za e-poštu upišite detalje poruke i pošaljite je.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×