Kreiranje jednostavne formule

Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Možete kreirati jednostavnu formulu da biste sabrali, oduzeli, pomnožili ili podelili vrednosti u radnom listu. Na početku svake jednostavne formule stoji znak jednakosti(=), a zatim slede konstanta, numeričke vrednosti ili računski operator kao što su znaci plus (+), minus (-), zvezdica(*)ili kosa crta (/)

Na primer, kada se unese formula =5+2*3, Excel množi poslednja dva broja a zatim sabira prvi broj sa proizvodom. U skladu sa standardnim redosledom matematičkih operacija množenje se izvodi pre sabiranja.

  1. Kliknite na ćeliju u radnom listu u koju želite da unesete formulu.

  2. Otkucajte = (znak jednakosti) a zatim otkucajte konstante i operatore koje želite da koristite pri izračunavanjufollowed .

    U formulu možete uneti veliki broj konstanti i operatora, maksimalne dužine od 8192 karaktera.

    Savet    Umesto unošenja konstanti u formulu možete izabrati ćeliju koja sadrži vrednost koju želite da koristite u formuli i uneti operatore između odabranih ćelija.

  3. Pritisnite taster ENTER.

Napomena   

Primeri

Radna sveska predstavljena ispod prikazuje primere jednostavnih formula. Možete promeniti bilo koju od postojećih formula ili uneti sopstvene formule da biste saznali kako one funkcionišu i videli rezultate koje daju.

Kopirajte primere podataka u sledećoj tabeli i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista. Da bi formule prikazivale rezultate izaberite ih, pritisnite taster F2, a zatim taster Enter. Ako bude potrebno, možete da prilagodite širinu kolona da biste videli sve podatke.

Podaci

2

5

Formula

Opis

Rezultat

'=A2+A3

Sabira vrednosti iz ćelija A1 i A2

=A2+A3

'=A2-A3

Oduzima vrednost iz ćelije A2 od vrednosti iz ćelije A1

=A2-A3

'=A2/A3

Deli vrednost iz ćelije A1 vrednošću iz ćelije A2

=A2/A3

'=A2*A3

Množi vrednost iz ćelije A1 vrednošću iz ćelije A2

=A2*A3

'=A2^A3

Stepenuje vrednost iz ćelije A1 eksponencijalnom vrednošću koja je navedena u ćeliji A2

=A2^A3

Formula

Opis

Rezultat

'=5+2

Sabira 5 i 2

=5+2

'=5-2

Oduzima 2 od 5

=5-2

'=5/2

Deli 5 sa 2

=5/2

'=5*2

Množi 5 sa 2

=5*2

'=5^2

Izračunava kvadrat broja 5

=5^2

Da biste detaljnije radili sa primerima podataka u programu Excel, preuzmite ugrađenu radnu svesku na svoj računar i zatim je otvorite u programu Excel.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2016 Preview, Excel 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik