Kreiranje izraza

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak opisuje kako da napravite i koristite izraze u programu Microsoft Access. Koristite izraze za izvršavanje mnogo istih zadataka za koje koristite formule u programu Microsoft Excel. Ovaj članak pokazuje gde da koristite izraze, u zavisnosti od određenog zadatka koji želite da izvršite.

U ovom članku

Pregled izraza

Funkcije u Access alatki„Izrada izraza“

Osnovni podaci o ugnežđenim izrazima u veb bazama podataka

Korišćenje izraza u kontrolama obrasca i izveštaja

Korišćenje izraza kao kriterijuma upita

Pravljenje izračunatog polja u upitu

Pravljenje izračunatog polja u tabeli

Dodavanje pravila za validaciju u polje tabele ili zapis

Dodavanje pravila za validaciju u kontrolu

Podešavanje podrazumevanih vrednosti za polje tabele

Podešavanje podrazumevanih vrednosti za kontrole

Kontrolisanje radnji makroa koje se pokreću

Grupisanje i sortiranje podataka u izveštajima

Pregled izraza

Izraz je kombinacija nekih ili svih sledećih stavki: ugrađenih ili korisnički definisanih funkcija, identifikatora, operatora i konstanti. Svaki izraz se procenjuje na jednu vrednost.

Komponente izraza.

Na primer, sledeći izraz sadrži sva četiri elementa:

= Sum( [Kupovna cena])*0,08

U ovom primeru Sum() jeste ugrađena funkcija, [Kupovna cena] predstavlja identifikator, * jeste matematički operater, a 0,08 je konstanta. Ovaj izraz može da se koristi u okviru za tekst u podnožju obrasca ili izveštaja kako bi se izračunao porez na prodaju za grupu stavki.

Izrazi mogu da budu mnogo složeniji ili mnogo jednostavniji od ovog primera. Na primer, ovaj Bulov izraz (izraz koji ima vrednost Tačno ili Netačno) sastoji se samo od operatora i konstante:

>0

Ovaj izraz vraća vrednost Tačno kad se uporedi sa brojem većim od 0 i vraća vrednost Netačno kad se uporedi sa brojem manjim od 0. Ovaj izraz možete da koristite u svojstvu Pravilo za validaciju polja kontrole ili tabele kako biste osigurali da se unose samo pozitivne vrednosti.

U programu Access izrazi se koriste na mnogim mestima za izračunavanje, upravljanje znakovima ili testiranje podataka. Tabele, upiti, obrasci, izveštaji i makroi imaju svojstva koja prihvataju izraz. Na primer, izraze možete da koristite u svojstvima za kontrolu Izvor kontrole i Podrazumevana vrednost. Takođe, možete da ih koristite u svojstvu Pravilo za validaciju za polje tabele. Pored toga, prilikom pisanja Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koda za proceduru događaja ili za modul, često koristite izraze slične onima koje koristite u Access objektu, kao što su tabela ili upit.

Sledeći odeljci opisuju najčešće načine na koje možete da koristite izraze.

Vrh stranice

Funkcije u Access alatki „Izrada izraza“

Počev od programa Access 2010, alatka „Izrada izraza“ ponovo je dizajnirana tako da bude lakša za korišćenje. Evo nekih promena koje ćete primetiti u ovoj verziji:

 • IntelliSense    Funkcionalnost IntelliSense je dodata skoro svakom kontekstu u kom možete da unesete izraz. To znači da kako počnete da kucate identifikator ili funkciju, Access prikazuje listu dostupnih identifikatora i funkcija koji su odgovarajući za kontekst u kom se nalazite. Da biste suzili listu, možete da nastavite da kucate ili da odaberete stavku kako bi vam se ona popunila. To značajno ubrzava proces kucanja izraza i doprinosi preciznosti izraza koje pravite.

  IntelliSense je naročito koristan dok pravite veb baze podataka pomoću nove funkcije za objavljivanje na vebu. Samo određene funkcije su kompatibilne sa veb bazama podataka, a IntelliSense vas sprečava da koristite funkcije koje nisu kompatibilne.

  Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

 • Brzi saveti    Dok IntelliSense prikazuje listu identifikatora i funkcija, možete da izaberete svaku stavku na listi da biste prikazali kratak opis stavke.

 • Brze informacije    Čim otkucate celo ime funkcije u alatki „Izrada izraza“, Access daje mali okvir koji prikazuje sintaksu izraza. To vam pomaže da zapamtite koje argumente funkcija zahteva (ako ih ima) i kojim redosledom. Access podebljava svaki argument u prikazu „Brze informacije“ dok ga kucate u polju za izraz, tako da uvek znate gde se nalazite na listi argumenata.

Te funkcije su dostupne i u većini konteksta u kojima možete da kucate izraze, čak i ako ne koristite dijalog „Izrada izraza“.

Pored tih novih funkcija, moguće je ponovo dizajnirati i sam dijalog „Izrada izraza“:

 • Možete da kliknete na dugme << Manje ili Više >> da biste kontrolisali koliki se deo dijaloga alatke „Izrada izraza“ prikazuje.

 • Kada promenite veličinu dijaloga alatke „Izrada izraza“, nova veličina se zadržava tokom trajanja Access sesije, kako ne biste morali da menjate veličinu dijaloga svaki put kada ga otvorite.

 • Red dugmadi operatora je uklonjen, te je dijalog manje pretrpan.

Vrh stranice

Osnovni podaci o ugnežđenim izrazima u veb bazama podataka

Izrazi su često „ugnežđeni“ unutar drugih izraza. Na primer, razmotrite sledeće:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Za ovaj izraz se kaže da je ugnežđen na prvom nivou jer je svaka operacija konkatenacije ugnežđena unutar funkcije len(). U bazi podataka klijenta nema specifičnog ograničenja broja nivoa do kog možete da ugnežđujete izraze. Međutim, u veb bazi podataka, maksimalan broj nivoa ugnežđivanja jeste 65. Izrazi koji su ugnežđeni na višem nivou od 65. nivoa ne funkcionišu u pregledaču, a Access kontrolor kompatibilnosti ne prikazuje nikakvu poruku koja upozorava na to.

Važno :  Korišćenje operatora &, ANDi OR može da napravi dodatne nivoe ugnežđivanja na serveru koji se ne vide u Access klijentu. Na primer, izraz "a" & "b" & "c" izgleda kao da nije ugnežđen u klijentu, ali na serveru postaje concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). To prevođenje stvara jedan nivo ugnežđivanja. Korišćenje mnogo uzastopnih &, ANDili OR operatora u jednom izrazu može dovesti do toga da prekoračite ograničenje ugnežđivanja servera koje iznosi 65 nivoa, kada izraz prestaje da radi u pregledaču.

Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

Vrh stranice

Korišćenje izraza u kontrolama obrasca i izveštaja

Kada izraz koristite kao izvor podataka za kontrolu, kreirate izračunatu kontrolu. Na primer, pretpostavimo da imate izveštaj koji prikazuje više spiskova zaliha i želite da kreirate ukupnu vrednost u podnožju izveštaja u kojoj su sabrane sve stavke izveštaja.

Ukupna vrednost u izveštaju.

Da biste izračunali ukupnu vrednost, postavite kontrolu okvira za tekst u podnožje izveštaja, a zatim postavite svojstvo Izvor kontrole okvira za tekst u sledeći izraz:

= Sum( [ polje_tabele ])

U ovom slučaju, polje_tabele je ime polja koje sadrži međuvrednosti. To polje može da se nalazi u tabeli ili upitu. Funkcija Sum izračunava ukupnu vrednost za skup vrednosti iz izvora zapisa.

Sledeća procedura pokazuje kako se izraz unosi u kontrolu okvira za tekst.

Unos izraza u kontrolu okvira za tekst

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Izaberite kontrolu u koju želite da unesete izraz.

 3. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 4. Da biste ručno kreirali izraz, na kartici Podaci na listu sa svojstvima izaberite svojstvo okvira za tekst Izvor kontrole, a zatim otkucajte znak = i ostatak izraza. Na primer, da biste izračunali međuvrednost prikazanu iznad, otkucajte =Sum([polje_tabele]) i uverite se da ste uneli ime svog polja umesto vrednosti polje_tabele.

 5. Da biste kreirali izraz pomoću alatke „Izrada izraza“, u polju za svojstvo kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta .

  Kada dovršite izraz, list sa svojstvima izgleda ovako:

  Izraz u svojstvu „Izvor kontrole“ okvira za tekst.

Vrh stranice

Upotreba izraza kao kriterijuma upita

Izraz možete da koristite da biste definisali kriterijume u upitu. Access onda daje samo one redove koji odgovaraju kriterijumima. Na primer, recimo da želite da vidite sve porudžbine čiji je datum isporuke u prva tri meseca 2010. godine. Da biste uneli kriterijume, otkucajte sledeći izraz u ćeliji Kriterijumi za kolonu „Datum/vreme“ u upitu. Ovaj primer koristi kolonu „Datum/vreme“ koja se naziva DatumIsporuke. Da biste definisali opseg datuma, unesite kriterijume na sledeći način:

Između #1/1/2010# i #3/31/2010#

Kolona Datum isporuke izgledaće slično sledećoj.

Izraz u redu „Kriterijumi“ koordinatne mreže upita.

Za svaki zapis u tabeli „Porudžbine“, ako vrednost u koloni „Datum isporuke“ pripada navedenom opsegu podataka, zapis se uključuje u rezultat upita. Imajte u vidu da u izrazu datume stavljate između znakova za broj (#). Access će vrednost između znakova za broj tretirati kao tip podataka „Datum/vreme“. Posmatranje tih vrednosti kao tipa podataka „Datum/vreme“ će vam omogućiti da izvršite izračunavanja tih vrednosti, na primer da oduzmete jedan datum od drugog.

Unos kriterijuma u koordinatnu mrežu za dizajn upita

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite u ćeliju Kriterijumi u koloni za koju želite da unesete kriterijume.

 3. Da biste ručno kreirali izraz, otkucajte izraz kriterijuma.

  Napomena : Operator = se na stavlja ispred kriterijuma izraza.

 4. Da biste napravili izraz pomoću alatke „Izrada izraza“, na kartici Dizajn, u grupi Podešavanje upita izaberite stavku Izrada Slika dugmeta .

  Ako želite veću oblast za uređivanje izraza, postavite kursor na ćeliju Kriterijumi, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje:

  Izraz u dijalogu „Zumiranje“.

Vrh stranice

Kreiranje izračunatog polja u upitu

Recimo da dizajnirate upit i želite da prikažete rezultate izračunavanja koje uključuje druga polja u upitu. Da biste napravili izračunato polje, unesite izraz u praznu ćeliju u redu Polje upita. Na primer, ako imate upit koji sadrži polje Količina i polje Cena po jedinici, možete da ih pomnožite da biste napravili izračunato polje za stavku Proširena lista cena tako što ćete uneti sledeći izraz u red Polje upita:

Proširena lista cena: [Količina] * [Cena po jedinici]

Ako pre izraza unesete tekst Proširena lista cena:, nova kolona će imati ime Proširena lista cena. To ime se često naziva pseudonim. Ako ne unesete pseudonim, Access će ga kreirati, na primer Expr1.

Upotreba izraza za kreiranje izračunatog polja u izrazu.

Kada pokrenete upit, Access izvršava izračunavanje u svakom redu kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji:

Izračunato polje u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje izračunatog polja u prikazu dizajna upita

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju Polje u koloni u kojoj želite da kreirate izračunato polje.

 3. Da biste ručno kreirali izraz, otkucajte ga.

  Napomena : Nemojte unositi operator = pre izraza kriterijuma. Umesto toga, izraz započnite opisnom oznakom nakon koje sledi dvotačka. Na primer, otkucajte Proširena lista cena: da biste obezbedili oznaku za izraz koja kreira izračunato polje pod imenom Proširena lista cena. Zatim, iza dvotačke unesite kriterijume za izraz.

 4. Da biste kreirali izraz pomoću alatke „Izrada izraza“, na kartici Dizajn, u grupi Podešavanje upita izaberite stavku Izrada.

Vrh stranice

Kreiranje izračunatog polja u tabeli

Počev od programa Access 2010 možete da pravite izračunato polje u tabeli. To eliminiše potrebu za zasebnim upitom za obavljanje izračunavanja.

 • Izračunavanje ne može da uključuje polja iz drugih tabela ili upita.

 • Rezultati izračunavanja su samo za čitanje.

Da biste kreirali izračunato polje:

 1. Otvorite tabelu tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti dvaput na nju.

 2. Pomerite se horizontalno do krajnje desne kolone u tabeli i kliknite na naslov kolone Kliknite da biste dodali.

 3. Sa liste koja se pojavljuje izaberite stavku Izračunato polje, a zatim izaberite željeni tip podataka za rezultat.

  Access prikazuje alatku „Izrada izraza“.

 4. Počnite da kucate željeno izračunavanje za ovo polje. Na primer:

  [Količina] * [Cena po jedinici]

  Nije neophodno da izraz počinje znakom jednakosti (=).

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Access dodaje izračunato polje, a zatim markira zaglavlje polja da biste mogli da otkucate ime polja.

 6. Otkucajte ime za izračunato polje, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje pravila za validaciju u polje tabele ili zapis

Izrazi su veoma korisni za proveru valjanosti podataka pri njihovom unosu u bazu podataka. U tabelama možete da napravite dva osnovna tipa pravila za validaciju: Pravila za validaciju polja, koja sprečavaju korisnike da unose podatke u jedno polje i pravila za validaciju zapisa, koja sprečavaju korisnike da naprave zapise koji ne ispunjavaju kriterijume koje unesete. Obe vrste pravila za validaciju prave se pomoću izraza.

Na primer, pretpostavimo da imate tabelu pod imenom „Zalihe“ sa poljem „Raspoložive jedinice“ i da želite da podesite pravilo koje primorava korisnike da unesu vrednost koja je jednaka nuli ili veća od nje. Drugim rečima, zalihe nikada ne mogu da budu negativan broj. To možete da uradite pomoću sledećeg izraza kao pravila za validaciju polja u polju „Raspoložive jedinice“:

>=0

Unos pravila za validaciju

Koristite sledeću proceduru da biste uneli pravilo za validaciju polja ili pravilo za validaciju zapisa:

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Access otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Za pravilo za validaciju izaberite polje koje želite da promenite.

 3. Na kartici Polja, u grupi Validacija polja kliknite na dugme Validacija, a zatim izaberite stavku Pravilo za validaciju polja ili Pravilo za validaciju zapisa.

  Access prikazuje alatku „Izrada izraza“.

 4. Počnite da kucate željene kriterijume. Na primer, za pravilo za validaciju polja koje zahteva da sve vrednosti budu jednake nuli ili veće od nje, otkucajte sledeće:

  >=0

  Napomena : Nemojte ispred izraza dodavati znak jednakosti (=).

Izrazi pravila za validaciju su Bulovi, što znači da daju rezultat Tačno ili Netačno. Pravilo za validaciju mora da da rezultat Tačno da bi vrednost mogla da se prihvati. U ovom primeru, ako unesete vrednost za polje „Raspoložive jedinice“ koje je manje od nule, vrednost izraza daje Netačno, a Access ne prihvata vrednost. Ako niste uneli poruku o validaciji kao što je opisano u sledećem odeljku, Access prikazuje sopstvenu poruku da bi naznačio da je vrednost koju ste uneli zabranilo pravilo za validaciju za polje.

Unos poruke o validaciji

Da biste olakšali upotrebu baze podataka, možete uneti prilagođene poruke za validaciju. One zamenjuju generičke poruke koje Access prikazuje kada se podaci ne podudaraju sa pravilom za validaciju. Prilagođenu poruku o validaciji možete koristiti da biste obezbedili određene informacije koje korisniku pomažu da unese tačne podatke, na primer „Vrednost raspoloživih jedinica ne može biti negativan broj“. Koristite sledeću proceduru da biste kreirali poruku o validaciji:

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Access otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Za poruku o validaciji izaberite polje u koje ste dodali pravilo za validaciju.

 3. Na kartici Polja, u grupi Validacija polja kliknite na dugme Validacija, a zatim izaberite stavku Poruka o validaciji polja ili Poruka o validaciji zapisa.

 4. U dijalogu Unos poruke o validaciji otkucajte željenu poruku koja će se pojaviti kada se podaci ne budu podudarali sa pravilom za validaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje pravila za validaciju u kontrolu

Napomena : Pravila za validaciju nisu dostupna za kontrole u veb bazama podataka. Umesto toga koristite pravila za validaciju polja ili zapisa na način opisan u prethodnom odeljku.

Pored polja tabele i zapisa, kontrole takođe imaju svojstvo Pravilo za validaciju koje može da prihvati izraz. Na primer, pretpostavimo da koristite obrazac za unos opsega podataka za izveštaj i da želite da osigurate da datum početka nije pre 01.01.2010. Svojstva Pravilo za validaciju i Tekst za validaciju možete da podesite za okvir za tekst u koji ćete uneti datum početka na sledeći način:

Svojstvo

Postavka

Pravilo za validaciju

>=#1/1/2010#

Tekst za validaciju

Ne možete da unesete datum pre 01.01.2010.

Ako pokušate da unesete datum pre 01.01.2010, pojavljuje se poruka i prikazuje tekst iz svojstva Tekst za validaciju. Ako nikakav tekst nije unet u polje za svojstvo Tekst za validaciju, Access prikazuje generičku poruku. Kada kliknete na dugme U redu, Access vas vraća na okvir za tekst.

Savet : Podešavanje pravila za validaciju za polje tabele nameće pravilo na celu bazu podataka, kad god se to polje menja. S druge strane, podešavanje pravila za validaciju za kontrolu u obrascu nameće pravilo samo kada se taj obrazac koristi. Podešavanje pravila za validaciju posebno za polja tabele i kontrole u obrascima može da bude korisno ako želite da uspostavite različita pravila za validaciju za različite korisnike.

Unos pravila za validaciju za kontrolu

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda.

 2. Kliknite desnim tasterom miša kontrolu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

  Access prikazuje list sa svojstvima za kontrolu.

 3. Izaberite karticu Sve, a zatim kliknite na polje za svojstvo Pravilo za validaciju.

 4. Otkucajte izraz ili u polju za svojstvo kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta da biste napravili izraz pomoću alatke „Izrada izraza“.

  Napomena : Nemojte ispred izraza dodavati operator =.

 5. Da biste prilagodili tekst koji se prikazuje ako korisnik unese podatke koji se ne podudaraju sa pravilom za validaciju, otkucajte željeni tekst u svojstvu Tekst za validaciju.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanih vrednosti za polje tabele

Izraz možete da koristite za navođenje podrazumevane vrednosti za polje u tabeli. Na primer, recimo da želite da se pri dodavanju novog zapisa automatski umeću datum i vreme u polje pod imenom „DatumPorudžbine“. Da biste to uradili možete da koristite sledeći izraz:

Now()

Navođenje podrazumevane vrednosti za polje u tabeli

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Access otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite polje koje želite da promenite.

 3. Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Podrazumevana vrednost.

  Access prikazuje dijalog „Izrada izraza“.

 4. Otkucajte izraz u polju i uverite se da on počinje znakom jednakosti (=).

Napomena : Ako kontrolu povežete sa poljem tabele, a kontrola i polje tabele imaju podrazumevane vrednosti, podrazumevana vrednost kontrole ima veću snagu od polja tabele.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanih vrednosti za kontrole

Drugo uobičajeno mesto na kojem se koristi izraz jeste svojstvo kontrole Podrazumevana vrednost. Svojstvo kontrole Podrazumevana vrednost se ponaša slično svojstvu polja Podrazumevana vrednost u tabeli. Na primer, da biste koristili trenutni datum kao podrazumevanu vrednost za okvir za tekst, možete da koristite sledeći izraz:

Date()

Ovaj izraz koristi funkciju Date da bi vratio trenutni datum, ali ne i vreme. Ako povežete okvir za tekst sa poljem tabele, a polje ima podrazumevanu vrednost, podrazumevana vrednost kontrole ima prvenstvo u odnosu na polje tabele. Često ima više smisla podesiti svojstvo Podrazumevana vrednost za polje u tabeli. Na taj način, ako nekoliko kontrola za različite obrasce zasnujete na istom polju tabele, ista podrazumevana vrednost će se primeniti na svaku kontrolu što pomaže da se osigura usaglašen unos podataka u svakom obrascu.

Unos podrazumevane vrednosti za kontrolu

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda.

 2. Izaberite kontrolu koju želite da promenite.

 3. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Sve, a zatim kliknite na polje za svojstvo Podrazumevana vrednost.

 5. Otkucajte izraz ili u polju za svojstvo kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta da biste napravili izraz pomoću alatke „Izrada izraza“.

Vrh stranice

Kontrolisanje radnji makroa koje se pokreću

U nekim slučajevima, možda ćete želeti da izvršite neku radnju ili grupu radnji u makrou samo ako je ispunjen neki uslov. Na primer, pretpostavimo da želite da se radnja makroa pokreće samo kada je vrednost u okviru za tekst jednaka broju 10 ili veća. Da biste podesili ovo pravilo, koristite izraz u bloku If u makrou da biste definisali uslov u makrou.

U ovom primeru, pretpostavimo da se okvir za tekst zove „Stavke“. Izraz koji postavlja uslov je [Stavke]>=10.

Izraz upotrebljen u bloku „If“ u makrou.

Unos izraza u blok „If“ u makrou

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na makro koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na blok If koji želite da izmenite ili dodajte blok If iz okna „Katalog radnji“.

 3. Kliknite na prvi red bloka If.

 4. U polju otkucajte uslovni izraz ili kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta pored polja za izraz da biste pokrenuli alatku „Izrada izraza“.

Napomena : Izraz koji otkucate mora da bude Bulov, što znači da daje rezultat Tačno ili Netačno. Radnje makroa u bloku If pokreću se samo ako uslov da je rezultat Tačno.

Vrh stranice

Grupisanje i sortiranje podataka u izveštajima

Okno Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost koristite za definisanje nivoa grupisanja i redosleda sortiranja za podatke u izveštaju. Obično grupišete ili sortirate na osnovu polja koje izaberete sa liste. Međutim, ako želite da grupišete ili sortirate na osnovu izračunate vrednosti, možete da unesete izraz.

Grupisanje je proces kombinovanja kolona koje sadrže duplirane vrednosti. Na primer, pretpostavimo da baza podataka sadrži informacije o prodaji za kancelarije u različitim gradovima i da jedan od izveštaja u bazi podataka ima ime „Prodaja po gradovima“. Upit koji obezbeđuje podatke za taj izveštaj grupiše podatke po vrednostima gradova. Ovaj tip grupisanja može da olakša čitanje i razumevanje informacija.

Nasuprot tome, sortiranje je proces nametanja redosleda sortiranja na redove (zapise) u rezultatima upita. Na primer, zapise možete da sortirate na osnovu vrednosti primarnog ključa (ili drugog skupa vrednosti u drugom polju) rastućim ili opadajućim redosledom ili možete da sortirate zapise po jednom ili više znakova u navedenom redosledu, na primer abecednim redom.

Dodavanje grupisanja i sortiranja u izveštaj

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupa, sortiranje i ukupno.

  Ispod izveštaja prikazaće se okno Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost.

 3. Da biste izveštaju dodali nivo grupisanja, izaberite stavku Dodaj grupisanje.

 4. Da biste izveštaju dodali redosled sortiranja, izaberite stavku Dodaj sortiranje.

  U oknu se pojavljuje novi nivo grupe ili redosled sortiranja i lista polja koja obezbeđuju podatke za izveštaj. Ova slika prikazuje tipičan novi nivo grupe (grupisanje na osnovu kategorije) i redosled sortiranja (sortiranje na osnovu proizvođača), kao i listu koja sadrži dostupna polja za grupisanje i sortiranje:

  Izbor opcije izraza u oknu „Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost“.

 5. Ispod liste dostupnih polja kliknite na dugme izraz da biste pokrenuli alatku „Izrada izraza“.

 6. Unesite izraz koji želite da koristite u polje za izraz (polje na vrhu) alatke „Izrada izraza“. Uverite se da ste izraz započeli operaterom za jednakost (=).

Dodavanje izraza u postojeću grupu ili sortiranje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na nivo grupisanja ili redosled sortiranja koji želite da promenite.

 3. Kliknite na strelicu nadole pored liste Grupiši prema (za nivoe grupisanja) ili Sortiraj po (za redoslede sortiranja).

  Pojaviće se lista koja sadrži dostupna polja.

 4. Na dnu liste koja sadrži polja, kliknite na dugme Izraz da biste pokrenuli alatku „Izrada izraza“.

 5. Otkucajte izraz koji u polju za izraz (polje na vrhu) alatke „Izrada izraza“. Uverite se da ste izraz započeli operaterom za jednakost (=).

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×