Kreiranje, izmena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje, izmena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da kreirate prilagođene prikaze bibliotekama i na listama za organizovanje i prikazivanje stavki koje su vam najbitnije (kao što su određene kolone), da biste dodali filtriranja ili sortiranja ili zanimljivijim stil. Možete da kreirate lični prikaz (koji samo vi možete da vidite) ili, ako imate dozvole da biste to uradili, možete da kreirate javni prikaz za sve korisnike na listi da biste videli.

Napomena: Ako vaš ekranima ne podudaraju sa onim što je prikazano ispod, koje možda koristite novo iskustvo u sistemu SharePoint Online. Ako je tako, kliknite ovde.

Napomena: Ako kreirate prikaze koji će se pristupati putem telefona i drugih mobilnih uređaja, treba da razmotrite mogućnosti mobilnih uređaja. Više informacija potražite u članku konfigurisanje SharePoint lokacije za mobilne uređaje.

Da biste kreirali prikaz:

 1. Idite na listu ili biblioteku gde želite da kreirate prikaz, kliknite na karticu Lista ili Biblioteka , a zatim kliknite na dugme Kreiraj prikaz.

  Napomena: Ako Kreirate prikaz onemogućena, nemate dozvole za kreiranje prikaza. Za informacije o dozvole koje treba da kreirate lični i javni prikazi, odeljak Postavke za prikaze ispod.

  Dugme „Napravi prikaz“ na traci u SharePoint biblioteci.

 2. Na stranici " Postavke " odaberite tip prikaza. Za informacije o svakom tipu, pogledajte Tipovi prikaza možete da odaberete ispod.

 3. U polju Ime prikaza otkucajte ime za prikaz. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi ovaj prikaz kao podrazumevani ako želite da ovo bude podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku. Samo javni prikaz može biti podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku.

  Kreiranje stranice postavke prikaza
 4. U odeljku Korisnici , u okviru Korisnici prikazaizaberite stavku Kreiranje ličnog prikaza ili Kreiraj javni prikaz. Kreiranje ličnog prikaza kada želite da prikažete samo za sebe. Kreiranje javnog prikaza kada želite da sve korisnike na listi da ga vide.

  Napomena: Ako je stavka Kreiraj javni prikaz onemogućena, nemate dozvole za kreiranje javnog prikaza za ovu listu ili biblioteku.

 5. U odeljku Kolone izaberite kolone koje želite u prikazu, a obrišite kolone koje ne želite da se pojavljuju. Pored brojeva kolona izaberite redosled po kom želite da se kolone pojavljuju u prikazu.

 6. Konfigurišite druge postavke prikaza, kao što je Sortiranje i filtriranje, i kliknite na dugme u redu na dnu stranice. Opisi sve postavke možete da odaberete, potražite Postavke za prikaze ispod.

Koristite sledeće korake da biste promenili prikaz, kao što je postavljanje prikaza kao podrazumevanog, dodavanje ili uklanjanje kolona i promena redosleda sortiranja stavki u prikazu.

Napomena: Kada se kreira prikaz, ne možete da promenite tip prikaza (na primer, koje nije moguće prebacivanje sa standardni prikaz u prikazu lista sa podacima ili prikaz Gantovog grafikona za prikaz kalendara ili obrnuto). Moraćete da kreirate novi prikaz sa tip prikaza koji želite. Ako samo želite da uredite kolona i redova u listama ili bibliotekama brzo, međutim, možete privremeno promeniti standardni prikaz prikaz lista sa podacima pomoću funkcije brzog uređivanja. Da biste to uradili, idite na karticu Lista ili Biblioteka na traci i kliknite na dugme Brzog uređivanja. Kada završite, prikaz će vratiti koja je prethodno bila. Imajte na umu da ne možete da koristite brzog uređivanja prikaza gde su grupisane stavke. Više informacija o prikazu lista sa podacima, pogledajte odeljak prikaz lista sa podacima ispod u prikazima možete da odaberete.

 1. Idite na listu ili biblioteku gde želite da promenite prikaz, a zatim izaberite karticu Lista ili Biblioteka .

 2. Kliknite na dugme Izmeni prikaz.

  Napomena: Ako je Izmeni prikaz onemogućena, nemate dozvole da biste izmenili trenutni prikaz. Međutim, možete da izmenite vaše lične prikaze. Informacije o dozvole koje treba da kreirate lični i javni prikazi, potražite u odeljku postavke za prikaze kasnije u članku.

 3. Sa padajuće liste Trenutni prikaz izaberite prikaz koji želite da izmenite.

 4. Unesite promene, a zatim kliknite na dugme u redu na dnu stranice. Opisi sve postavke možda želite da izmenite, potražite Postavke za prikaze ispod.

  Napomena: Prikaza u trenutnom prikazu padajuće liste su raspoređeni po abecednom redu, a nije moguće promeniti. Međutim, možete promeniti ime prikaza tako da veliko slovo po abecednom redosledu koji želite.

Koristite sledeće korake da biste izbrisali prikaz.

 1. Idite na listu ili biblioteku za koju želite da izbrišete prikaz i kliknite na listu ili biblioteku karticu.

 2. Sa padajuće liste Trenutni prikaz izaberite prikaz koji želite da izbrišete.

  Padajuće liste trenutne prikazi liste

 3. Kliknite na dugme Izmeni prikaz.

  Napomena: Ako je Izmeni prikaz onemogućena, nemate neophodne dozvole da biste izmenili trenutni prikaz. Međutim, možete da izmenite vaše lične prikaze. Informacije o dozvole koje treba da kreirate lični i javni prikazi potražite u članku Postavke za prikaze u nastavku ovog članka.

  Izmena dugme za prikaz sa padajuće liste otvoriti

 4. Pomerite se nadole na stranici postavke prikaza odeljak i kliknite na prikaz koji želite da izbrišete.

 5. U gornjoj oblasti prikaza kliknite na dugme Izbriši.

  Dugme "Izbriši prikaz"

  Napomena: Ako izbrišete nije opciju, to može da bude podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku, a ne možete izbrisati podrazumevani prikaz. Prvo, morate da izmenite drugi prikaz i učinite je podrazumevanom.

 6. Kada to od vas bude zatraženo, kliknite na dugme U redu.

Stranica „Tipovi prikaza“

Napomena: Kada kreirate ne možete promeniti format prikaza, kao što su iz kalendara u prikaz Gantovog grafikona. Međutim, možete da kreirate dodatne prikaze istih podataka za svaki novi format koji želite da koristite.

Ovo su tipovi prikaza na raspolaganju:

Standardni prikaz    Ovaj prikaz pokazuje stavke liste i biblioteke u uzastopnim redovima. Standardni prikaz je podrazumevani za većinu tipova lista ili biblioteka. Možete ga prilagoditi na različite načine, kao što su dodavanje kolona u prikaz ili uklanjanje kolona iz njega.

Standardni prikaz

Prikaz kalendara    Ovaj prikaz prikazuje liste i biblioteke u formatu sličnom kalendara. Možete da primenite dnevni, nedeljni ili mesečni prikaz u ovom formatu. Ovaj prikaz može da bude korisno ako želite da vidite stavke u listi ili biblioteci hronološki. Da biste koristili ovaj prikaz, na listi ili u biblioteci mora da sadrži kolone sa datum početka i datum završetka za stavke kalendara.

Prikaz kalendara

Prikaz lista sa podacima    Ovaj prikaz prikazuje stavke liste i biblioteke u koordinatnoj mreži, slično kao u unakrsnoj tabeli. Ovaj prikaz, poznat i kao brzog uređivanja, može da bude korisno ako imate da uredite mnogo stavki u listi ili biblioteci u isto vreme. Ovaj prikaz takođe je korisno ako želite da izvezete podatke u unakrsnoj tabeli ili u bazi podataka programa. Postoje neka ograničenja u prikazu lista sa podacima, ne u svim Excel funkcija je dostupna, na primer. Ako stavke u koloni je nedostupna, a zatim taj tip kolone se ne može uređivati.

prikaz lista sa podacima

Prikaz Gantovog grafikona    Ovaj prikaz prikazuje stavke liste i biblioteke u trakama koje prate napredovanje. Prikaz Gantovog grafikona može pomoći pri upravljanju projektima. Ovaj prikaz, na primer, možete da koristite da biste videli koji zadaci se preklapaju i da vizuelizujete ukupno napredovanje. Da biste koristili ovaj prikaz, na listi ili u biblioteci mora da sadrži kolone sa datum početka i datum završetka.

Gantov prikaz

Access prikaz    Koristite Microsoft Access da biste kreirali obrasce i izveštaje koji su zasnovani na listi ili u biblioteci. Dostupno samo kada imate instaliran program Microsoft Access.

Kreiranje prikaza pomoću programa Microsoft Access

Prilagođeni prikaz u programu SharePoint Designer    Pokretanje i korišćenje aplikacije SharePoint Designer da biste kreirali napredne prilagođene prikaze. Ovo je potrebno više opcija za dozvole i SharePoint Designer.

Slika na naslovnoj strani SharePoint Designer 2013.

Postojeći prikaz     Ako je postojeći prikaz gotovo onakav kakav želite, možete da uštedite vreme tako što ćete koristiti postojeći prikaz kao polaznu tačku za kreiranje novog prikaza. Ispod naslova Započni od postojećeg prikaza, videćete listu na trenutnog prikaza. Izaberite stavku Prikaz da biste kreirali novi prikaz.

Započinjanje od postojećeg prikaza

Prikazi imaju mnoge postavke koje vam olakšavaju da na listi ili u biblioteci brzo pronađete potrebne informacije. Slede postavke za SharePoint prikaze. Nisu sve postavke dostupne za sve tipove prikaza. Postavke za prikaze kalendara razlikuju se od ostalih tipova prikaza.

Maksimalan broj stavki u prikazu je 5000. Broj stavki u prikazu možete da upravljate pomoću filtera i stavku ograničenje postavke. Za više informacija pogledajte članak Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki .

 • Podrazumevani prikaz    Svim listama i bibliotekama imaju podrazumevani prikaz, što je prikaz koji ljudi vide kada odu na listu ili biblioteku. Možete da promenite podrazumevani prikaz za sve javnog prikaza za tu listu ili biblioteku. Da, ali ne možete da postavite lični prikaz kao podrazumevani prikaz. Da biste izbrisali prikaz koji je podrazumevani prikaz, morate prvo da drugi javni prikaz podrazumevanu vrednost za tu listu ili biblioteku.

  Napomena: Ako napravite podrazumevani prikaz nije prikazan na kreiranje ili uređivanje, prikazivanje stranica, nemate dozvole za kreiranje javnog prikaza ili je prikaz ličnog prikaza. Da biste kreirali javni prikaz treba da budu u grupi dizajnera za listu ili biblioteku, ili imati odgovarajuću dozvolu. Pogledajte članak Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint za više informacija.

 • Korisnika lokacije    Kada kreirate prikaz, možete da podesite da se Ličnog prikaza ili Javni prikazpublika za prikaz. Lični prikaz je prikaz koji samo vi možete da vidite. Javni prikaz je prikaz koji svako može da vidi.

  Nije moguće promeniti lični prikaz u javni odnosno javni prikaz u lični. Javni prikaz možete koristiti kao polaznu tačku za lične ili javne prikaze. Lični prikaz možete koristiti kao polaznu tačku samo za lične prikaze.

  Ako Kreirate prikaz onemogućena kada pokušate da kreirate prikaz, nemate ispravne dozvole za kreiranje prikaza. Da Biste kreirali prikaz je dostupan, ali opciju Kreiraj javni prikaz onemogućena morate da budete u dizajneru grupi ili ekvivalentnu dozvole. Sa Kreiranje ličnog prikaza, morate biti član grupe za listu ili biblioteku, ili imati odgovarajuću dozvolu.

 • Kolona    Kolone u prikazu sadrže informacije koje su vam potrebne da biste videli za stavke liste ili biblioteke. Kolona, u kombinaciji sa drugim funkcijama prikaza, kao što su filteri, može pomoći da vidite samo informacije koje su najvažnije rad. Ovo je posebno korisno ako lista ili biblioteka sadrži mnogo stavki. Više informacija o radu sa kolonama za kreiranje prilagođenih prikaza potražite u članku Kreiranje kolone iz liste ili biblioteke.

 • Kolone Gantovog grafikona    Izaberite kolone koje će se nalaziti u prikazu Gantovog grafikona. Polje „Naslov“ je obavezno tekstualno polje. Polja „Datum početka“ i „Krajnji rok“ su obavezna polja za datum. Ako se nijedna opcija ne prikaže na padajućoj listi kada izaberete neku kolonu, na primer „Naslov“, morate kreirati kolonu koja će podržavati prikaz.

 • Sortiranje    Podesite redosled po kom se stavke pojavljuju u prikazu. Možete imati najviše dva kriterijuma. Na primer, prikažite stavke na listi zadataka sortirane po prioritetu, a zatim po krajnjem roku.

 • Filtriranje    Konfigurišite prikaz da prikazuje podskup stavki sa liste ili iz biblioteke tako što ćete ih filtrirati pomoću informacija iz kolona liste ili biblioteke. Na primer, prikaz može pokazivati dokumente iz biblioteke koji se koriste za određeni projekat.

  Savet: Možete da koristite izračunate kolone ili filtere koji koristite izračunavanja, kao što je [danas] da biste prikazali stavke kada se podudara sa datumom danas ili [ja] da biste prikazali stavke za korisnika prikaza. Možete i da kombinujete jednostavnih jednačine sa funkcijama. Na primer, da biste prikazali stavke koje su kreirane u proteklih sedam dana, filter Kreirano kolonu, podesite operator na je manji od, a zatim postavite vrednost [danas] -7 (bez razmaka). Dodatne informacije potražite primeri uobičajenih formula u SharePoint liste .

 • Tabelarni prikaz    Obezbeđuje polja za potvrdu za svaku stavku kako bi korisnici mogli da izaberu više stavki liste ili biblioteke radi izvršavanja masovnih operacija. Ovim se može uštedeti dosta vremena ako morate da promenite mnogo stavki na listi ili u biblioteci. Na primer, korisnik može izabrati i odjaviti više dokumenata.

 • Grupisanje po    Grupišite stavke liste ili biblioteke po informacijama u kolonama. Na primer, grupišite stavke na listi zadataka po prioritetu, a zatim po procentu dovršenosti.

 • Ukupne vrednosti    Prikazuje rezimee izračunavanja za kolone u prikazu, kao što su: broj, prosek, maksimum, minimum. Na primer, ako naslovnu kolonu postavite na vrednost „Broj“ u biblioteci dokumenata, prikaz će pokazivati broj dokumenata u prikazu i u grupama u prikazu. Kolone koje su dostupne za ukupne vrednosti i postavke koje su dostupne za svaku kolonu razlikuju se u zavisnosti od tipa kolone, na primer „broj“, kao i tipa liste ili biblioteke za koji se prikaz kreira.

 • Stil    Određuje raspored za prikaz, na primer bilten. Nisu svi stilovi dostupni za sve tipove prikaza.

  • Osnovna tabela    Prikazuje stavke u redovima.

  • Uokvireno    Prikazuje stavke na listi pomoću rasporeda sličnog vizitkartama. Ovaj stil je dostupan samo za liste.

  • Uokvireno, bez oznaka    Slično stilu „Uokvireno“, ali bez oznaka za kolone u prikazu. Ovaj stil je dostupan samo za liste.

  • Podrazumevani    Podrazumevani stil razlikuje se u zavisnosti od tipa i konfiguracije liste ili biblioteke.

  • Detalji o dokumentima    Prikazuje datoteke u biblioteci pomoću rasporeda sličnog vizitkartama. Ovaj stil je dostupan za većinu biblioteka ali ne i za liste.

  • Bilten    Prikazuje stavke u redovima sa linijama između redova.

  • Bilten, bez linija    Prikazuje stavke u redovima promenljivih nijansi, bez linija između redova.

  • Okno za pregled Prikazuje imena stavki na levoj strani stranice. Kada postavite pokazivač na ime stavke, kolone izabrane za prikaz pojavljuju se na desnoj strani stranice.

  • Osenčeno    Prikazuje stavke u redovima promenljivih nijansi.

 • Fascikle    Izaberite opciju Prikaži stavke u fasciklama da bi se u prikazu pojavile fascikle liste ili biblioteke sa stavkama. Izaberite opciju Prikaži sve stavke bez fascikli da bi se u prikazu pojavile samo stavke liste ili biblioteke, što se naziva i „ravni prikaz“. Možda ćete moći i da izaberete da li je prikaz koji kreirate primenljiv u svim fasciklama, samo u fascikli najvišeg nivoa ili u fasciklama određenog tip sadržaja.

 • Ograničenje stavki    Možete navesti koliko se stavki istovremeno prikazuje (grupe) u svakom prikazu ili ukupan broj stavki koje će prikaz pokazati. Što je veća grupa stavki u prikazu, duže će trajati preuzimanje u pregledaču.

 • Mobilni    Možete navesti da je ovaj prikaz predviđen za mobilne uređaje, da je podrazumevani mobilni prikaz za mobilne uređaje, kao i broj stavki koje se pojavljuju u veb segmentu prikaza liste za ovaj prikaz. Ova opcija nije dostupna za sve liste i biblioteke. Prikaz mora biti javni prikaz.

Napomena: Da li ekran izgleda drugačije nego u primerima? Administrator može imati klasični režim postavite na listi ili koristite stariju verziju. Ako je tako, kliknite ovde.

Kreiranje novog prikaza SharePoint lista da biste organizovali i skrivanje ili prikazivanje kolona. Jedan prikaz je podrazumevani prikaz. Dodatni prikazi dodate su dostupne u meniju Opcije prikaza . Možete da kreirate prikaz da biste sačuvali različite sortiranje, filtriranje i grupisanje izbore koje ste iz okna filtera ili zaglavlja kolone. Kolone možete prikazana ili skrivena i širinu kolona će biti sačuvana sa prikazom.

 1. Na komandnoj traci liste izaberite stavku Opcije prikaza Ikona opcija prikaza liste .

  Ako opcija prikaza Ikona opcija prikaza liste nije vidljivo, uverite se da su za uređivanje liste ili niste izabrali jednu ili više stavki. Takođe, možda nemate dozvolu. U tom slučaju, obratite se Office 365 administratora ili vlasnika lokacije ili liste.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj prikaz kao.

 3. Unesite novo ime, a zatim kliknite na dugme u redu.

 1. Idite na postavke liste.

 2. Na dnu stranice postavke, izaberite stavku Kreiraj prikaz.

 3. Na stranici Tip prikaza , odaberite tip prikaza, koja otvara stranicu za kreiranje prikaza za taj tip prikaza. Najčešći tip prikaza je Standardni prikaz koji se prikazuje na listi stavki za jedan red smenjuju. Standardni prikaz je podrazumevano za većinu tipova lista.

  Važno: Kad odaberete tip prikaza, ne možete ga promeniti, ali možete da kreirate još jedan prikaz sa tipom drugačiji prikaz. Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke.

 4. U polju Ime prikaza upišite ime za vaš prikaz.

 5. Izaberite stavku Postavi ovaj prikaz podrazumevani ako želite da bude podrazumevani prikaz za listu. Samo javni prikaz može da bude podrazumevani prikaz.

 6. U odeljku Korisnici , u okviru Korisnici prikazaizaberite stavku Kreiranje ličnog prikaza ili Kreiraj javni prikaz. Kreiranje ličnog prikaza kada želite da prikažete samo za sebe. Kreiranje javnog prikaza kada želite da sve korisnike na listi da ga vide.

  Napomena: Ako je stavka Kreiraj javni prikaz onemogućena, nemate dozvole za Dizajniranje nivoa ili noviju verziju.

 7. U odeljku Kolone izaberite kolone koje želite u prikazu, a obrišite kolone koje ne želite da se pojavljuju. Pored brojeva kolona izaberite redosled po kom želite da se kolone pojavljuju u prikazu.

 8. Promenite druge postavke prikaza, kao što je Sortiranje i filtriranje, a zatim kliknite na dugme u redu na dnu stranice. Više informacija potražite u članku Uređivanje prikaza liste u sistemu SharePoint Online.

 1. Na komandnoj traci liste izaberite stavku Opcije prikaza Ikona opcija prikaza liste .

  Ako opcija prikaza Ikona opcija prikaza liste nije vidljivo, uverite se da su za uređivanje liste ili niste izabrali jednu ili više stavki. Takođe, možda nemate dozvolu. U tom slučaju, obratite se Office 365 administratora ili vlasnika lokacije ili liste.

 2. Kliknite na ime prikaza koji želite da promenite.

 3. Ponovo kliknite na dugme Opcije prikaza , a zatim izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

 4. Na stranici "Uređivanje prikaza", unesite promene. Možete da dodate ili uklonite kolone, dodajte kriterijume sortiranja ili filtriranja, konfigurišete fascikle i još mnogo toga.

 5. Kada završite sa promenama, kliknite na dugme u redu.

Napomena: Takođe možete da izvršite neke promene direktno u prikazu liste. Da biste to uradili, kliknite na ime kolone. Možete da promenite redosled stavki, filtrirate ih, grupišite ih, dodavanje kolona i promenite druge postavke kolone. Kada završite, izaberite stavku Opcije prikaza , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj prikaz kao. Sačuvajte prikaz sa trenutnom imenu ili unesite novo ime da biste kreirali novi prikaz.

 1. Na komandnoj traci liste izaberite stavku Opcije prikaza Ikona opcija prikaza liste .

 2. Kliknite na ime prikaza koji želite da izbrišete.

 3. Ponovo kliknite na dugme Opcije prikaza , a zatim izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

 4. Na stranici "Uređivanje prikaza", kliknite na dugme Izbriši , a zatim kliknite na dugme u redu.

Takođe pogledajte

Lokacija tipovi i opcije kolona

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×