Kreiranje ili prilagođavanje tipa sadržaja lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da kreirate novu lokaciju tipovima sadržaja ili izmenite postojeće tipovi sadržaja lokacije

U ovom članku

Osnovni podaci o tipovima sadržaja lokacije i nasleđivanja

Kreiranje tipa sadržaja lokacije

Povezivanje predloška dokumenta sa tipom sadržaja lokacije

Izvršite promene u kolone za tip sadržaja

Dodavanje toka posla u tip sadržaja lokacije

Uverite se u tip sadržaja samo za čitanje

Brisanje tipa sadržaja lokacije

Pomoću ispravne dozvole, možete da kreirate novu lokaciju tipove sadržaja. Zatim možete da dodate ove tipove sadržaja na listama i bibliotekama na nivou lokacije na kojoj ste ih kreirali, pored nižem nivou lokacije. Na primer, tip sadržaja lokacije koji ste kreirali na lokaciji najvišeg nivoa je dostupan listama i bibliotekama na svim lokacijama u kolekciji lokacija. Tipovi sadržaja koji su kreirani na lokaciji nižeg nivoa nisu dostupni lokacijama višeg nivoa.

Važno: Da biste kreirali i izmenite tipovi sadržaja lokacije, morate imati nivo dozvole Puna kontrola , kao što su na podrazumevani vlasnicima lokacija ime grupe i imate sledeće pravo pristupa korisnika:

 • Nadređena lokacija    Upravljanje listama, dodavanje i Prilagođavanje stranica

 • Podređene lokacije    Upravljanje listama, dodavanje i Prilagođavanje stranica

 • Liste ili biblioteke dokumenata    Upravljanje listama

Vrh stranice

Osnovni podaci o tipovima sadržaja lokacije i nasleđivanja

Tokom jednog projekta, preduzeće može da izradi nekoliko različitih tipova sadržaja, na primer, predloge, pravne ugovore, izjave o radu i specifikacije dizajna proizvoda. Poslovna možda ćete želeti da prikupite i zadržite različite vrste metapodataka za svaki tip sadržaja. Metapodaci mogu da uključuju broj naloga, broj projekta ili menadžer projekta, na primer. Iako dokumenti mogu da se skladište zajedno zato što su povezane sa jednog projekta, su možete biti kreiran, koristi, dele i zadržavaju na različite načine. Organizacije mogu definisati različite skupove dokumenata kao tipove sadržaja.

Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da organizujete, upravljanje i rukuju sadržajem dosledno preko kolekcija lokacija. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda, organizacija može da uverite se da se upravljati sadržajem u dosledno. Tipovi sadržaja mogu da vide kao predloške koje primenjujete na listu ili biblioteku i koje možete primeniti više predložaka liste ili biblioteke tako da mogu da sadrže više tipova stavki ili dokumenata.

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju    Tipovi sadržaja su organizovane u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog. Ova struktura omogućava vam da rukujete sve kategorije dokumenata dosledno vašoj organizaciji.

Novi tipovi sadržaja lokacije su zasnovani na nadređeni tip sadržaja    Kada definišete novi tip sadržaja prilagođene lokacije u galeriji tipa sadržaja lokacije za lokaciju, možete da pokrenete tako što ćete izabrati u postojeći nadređeni tip sadržaja lokacije u galeriji tipova sadržaja lokacije kao početnu tačku. Novi tip sadržaja lokacije koji kreirate nasleđuje sve atribute njegov nadređeni tip sadržaja lokacije, kao što je predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokova posla i kolona. Kada kreirate novi tip sadržaja lokacije, možete da izvršite promene na nju, kao što su Dodavanje ili uklanjanje kolona.

Podređeni tipovi sadržaja lokacije nasleđuju od nadređene lokacije    Tipovi sadržaja koje kreirate zasnivaju se na nadređeni tip sadržaja i stoga nasleđuju atribute od nadređenog tipa sadržaja. Primer tipa sadržaja podređene bi tip sadržaja liste, na osnovu nadređeni tip sadržaja, koje primenjujete na listu ili biblioteku. Promene izvršene direktno na ovaj tip sadržaja liste podređenim ne utiču na nadređeni tip sadržaja na kom se zasniva. Atributi koji može da se nasleđuju sa nadređenim tipom sadržaja su:

 • Okvir za grupisanje „Predložak dokumenta”

 • Postavke samo za čitanje

 • Tokovi posla

 • stupci

 • Proširivi atributi dodate pomoću drugih aplikacija

Kada ažurirate nadređeni tip sadržaja, možete odabrati da li će neki podređenim tipovima sadržaja nasleđuju te promene. Kada odaberete da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od nadređenih tipova sadržaja, sve postavke na toj stranici se takođe ažuriraju za tipove sadržaja koji su podređeni tipa sadržaja koji želite da promenite. Ova ispravka zamenjuje prilagođavanja prethodne liste i lokacije tipovi sadržaja koji nasleđuju od ovog nadređenog.

Nasleđivanje tipa sadržaja

Na primer, ako na stranici „Napredne postavke“ menjate samo predložak dokumenta i odaberete da ažurirate tipove sadržaja liste i tipove sadržaja podređene lokacije, predložak dokumenta i postavka samo za čitanje će biti ažurirani na svim tipovima sadržaja podređene lokacije, jer se obe postavke nalaze na istoj stranici. Na isti način, sve izmene učinjene na stranici „Postavke toka posla“ biće zajedno ažurirane na tipovima sadržaja podređene lokacije. Svaka kolona ima sopstvenu stranicu „Menjanje kolone tipa sadržaja lokacije“, tako da se postavke za svaku kolonu moraju posebno ažurirati.

Imajte u vidu da tip sve atribute za sadržaj koji se pojavljuje na nadređeni tip sadržaja — osim ime, opis i grupa – mogu ažurirati na podređenim tipovima. Nije moguće ažurirati kolone ili postavke koje se pojavljuju na nadređeni tip.

Da biste se uverili da promene koje izvršite u nadređeni tip sadržaja ne zamenjuje postavke na podređenim tipovima sadržaja, možete da označite tip sadržaja podređene samo za čitanje. Iako je ovo u nekim situacijama poželjno, to će takođe smanjiti mogućnost centralno Upravljanje hijerarhijom tipa sadržaja.

Ako ste podesili za sadržaj otkucajte samo za čitanje, postavke nadređene lokacije i dalje mogu da zamene postavke podređene lokacije ako izričito postavljene nadređene lokacije neće biti samo za čitanje, a zatim ažurirajte promene na podređenim tipovima sadržaja.

Tipovi su uskladišteni u grupama sadržaja lokacije    Kada kreirate novi tip sadržaja lokacije, morate da odaberete da li želite da uskladištite ga u postojeću grupu ili da uskladištite u novu grupu koju kreirate. Ako ne želite novi tip sadržaja lokacije će se koristiti u drugim osobama, možete da kreirate grupu koja se naziva _Sakrivena i da uskladištite u tip sadržaja lokacije u njoj.

Vrh stranice

Kreiranje tipa sadržaja lokacije

Da biste kreirali tipovi sadržaja lokacije za lokaciju, morate da imate dozvole Puna kontrola za tu lokaciju. Da biste kreirali lokaciju tipove sadržaja za lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija, morate biti administrator kolekcije lokacija.

 1. Idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate novi tip sadržaja lokacije.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

  Pojavljuje se Galerija tipova sadržaja lokacije stranica.

 4. Na stranici „Galerija tipova sadržaja lokacije“ kliknite na dugme Kreiraj.

  Pojavljuje se stranica „Novi tip sadržaja lokacije“.

  Prozor „Novi tip sadržaja lokacije“

 5. U odeljku Ime i opis ukucajte ime i opis novog tipa sadržaja lokacije.

 6. Sa liste Izaberite nadređeni tip sadržaja iz izaberite grupu iz koje želite da biste izabrali nadređeni tip sadržaja za novi tip sadržaja. Ova lista sadrži tip sadržaja lokacije grupe koristi na trenutnoj lokaciji.

 7. Na listi Nadređeni tip sadržaja Izaberite nadređeni tip sadržaja koji želite da zasnujete u tip sadržaja. Lista nadređenih tipova sadržaja se razlikuje u zavisnosti od tipa sadržaja lokacije grupe koje ste izabrali sa liste Izaberite nadređeni tip sadržaja iz .

 8. U odeljku Grupa odaberite da li da uskladištite ovaj novi tip sadržaja lokacije u postojeću grupu ili u novu grupu.

 9. Kliknite na dugme U redu.

  Tip sadržaja lokacije: Pojaviće se na novu stranicu ime tipa sadržaja. Možete da odaberete opcije na ovoj stranici da biste dodatno definisali novi tip sadržaja.

Vrh stranice

Pridružite predložak dokumenta tipu sadržaja lokacije

Napomena: Predlošci dokumenta se mogu pridruživati samo tipovima sadržaja „Dokument“, ne fasciklama, listama ili diskusionim tablama.

 1. Idite na lokaciju na kojoj je definisan tip sadržaja koji želite da promenite.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici "Galerija tipova sadržaja lokacije" kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da izmenite.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju tipa sadržaja lokacije koji ste izabrali.

 5. U odeljku Postavke kliknite na stavku Napredne postavke.

  Pojavljuje se stranica „Napredne postavke tipa sadržaja lokacije“.

  Prozor „Više opcija za postavke tipa sadržaja lokacije“

 6. Da obezbedite URL adresu za postojeći predložak dokumenta, u odeljku Predložak dokumenta , otkucajte URL adresu lokacije predloška dokumenta koji želite da koristite. Sledeća tabela sadrži primere tipova URL adresa koje možete da koristite. Primeri su zasnovani na fascikli resursa tipa sadržaja lokacije koji se http://Server NameSite/_cts/sadržaj upišite ime / i predlošku dokumenta koji je docname.doc.

URL ime

Primer

Relativna putanja na serveru

Site/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Apsolutna putanja do servera

http://contoso/site/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

 1. Ako želite da otpremite predložak dokumenta koji želite da koristite, u odeljku Predlošci dokumenata izaberite stavku Otpremi novi predložak dokumenta, a zatim kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Izbor datoteke potražite lokaciju datoteke koju želite da koristite, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Kada otpremite novi predložak dokumenta, predložak automatski se skladišti u fascikli "Podrazumevani dokument predložak resursa" koja se nalazi na http://Server ime / / _cts/sadržaja lokacije otkucajte ime /

 2. U odeljku Ažuriranje lokacija i lista navedite da li će tipovi sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja biti ažurirani vašim promenama.

  Ako izaberete da, druge tipove sadržaja (podređenim tipovima sadržaja) koji se nasleđuju od ovog tipa sadržaja (nadređeni tip sadržaja) će koristiti predložak dokumenta koji ste izabrali.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Izvršite promene u kolone za tip sadržaja

Možete navesti svojstva ili metapodatke koje želite da prikupite za stavku određenog tipa sadržaja tako što ćete dodati kolone tipu sadržaja lokacije. Na primer, vaša organizacija možda ćete želeti da biste pratili određeni skup metapodataka za sve svoje porudžbine, kao što su broj naloga, broj projekta i menadžer projekta. Ako dodate kolone za broj naloga, broj projekta i menadžer projekta na tipu sadržaja porudžbine, korisnici upitani da obezbede ove metapodatke za stavke ovog tipa sadržaja.

Postoji nekoliko načina na koje možete da promenite kolone za tip sadržaja. možeš:

Dodavanje postojeće kolone tipu sadržaja lokacije

Sledite ovu proceduru da biste dodali kolonu koja je već definisana na vašoj lokaciji ili nadređene lokacije u tip sadržaja lokacije. Dodavanje kolone tipu sadržaja osigurava da kolonu ili polje se pojavljuje na listi ili biblioteci povezati tip sadržaja da biste.

 1. Idite na lokaciju na kojoj je definisan tip sadržaja lokacije koji želite.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici "Galerija tipova sadržaja lokacije" kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da izmenite.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju izabranog tipa sadržaja lokacije.

  Ako je imena tipa sadržaja lokacije sa hipervezom ili dostupne da bude izabrano, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U odeljku Kolone kliknite na stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Pojavljuje se stranica „Dodavanje kolone tipu sadržaja lokacije“.

 6. U odeljku Izaberite kolone iz liste Izaberite kolone iz izaberite grupu koju želite da filtrirate.

  Sledeća tabela opisuje grupe koje su dostupne tako što ćete podrazumevane i tipove kolona koje sadrže.

Izaberite ovo

Da bi se ovo prikazalo

Sve grupe

Sve kolone koje su raspoložive za bilo koju grupu.

Osnovne kolone

Kolone koje su korisne u mnogim tipovima lista ili biblioteka.

Kolone osnovnog kontakta i kalendara

Kolone koje su korisne u listama kontakata i kalendara. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka iz klijentskih programa za kontakte i kalendar koji su kompatibilni sa SharePoint tehnologije, kao što je Microsoft Office Outlook 2007.

Kolone osnovnog dokumenta

Standardne kolone dokumenta iz „Dublin Core“ skupa metapodataka.

Kolone osnovnog zadatka i spornih stavki

Kolone koje su korisne u listama zadataka i problema. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka iz klijentskih programa za zadatke i probleme koji su kompatibilni sa SharePoint tehnologije, kao što je Microsoft Office Outlook 2007.

Kolona radne grupe

Kolone koje su korisne na listama radne grupe koje se koriste u radnom prostoru table grupe.

Proširene kolone

Skup kolona posebne namene.

 1. Izaberite kolonu koju želite da dodate iz liste Raspoložive kolone, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Radi brzog dodavanja većeg broja tipova kolona, možete da pritisnete taster CTRL i da kliknete na svaku raspoloživu kolonu koju želite da dodate.

 2. U odeljku Ažuriranje lista i tipova sadržaja lokacije navedite da li će tipovi sadržaja podređene lokacije koja nasleđuje tip sadržaja od ove lokacije biti ažurirani tim promenama.

 3. Kada završite sa dodavanjem željenih kolona, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje nove kolone u tip sadržaja lokacije

Sledite ovu proceduru sa biste definisali novu kolonu i dodali je u tip sadržaja lokacije. Imajte u vidu da nova kolona koju kreirate postaje dostupna lokaciji na kojoj je kreirana i na podređenim lokacijama. Nakon kreiranja nove kolone, možete da je dodate u druge tipove sadržaja, kao i u liste i biblioteke. Ako ne želite da novu kolonu koriste drugi, možete da je sakrijete tako što ćete je dodati u novu grupu koja se naziva „_Skriveno“.

 1. Idite na lokaciju na kojoj je definisan tip sadržaja lokacije koji želite da promenite.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici "Galerija tipova sadržaja lokacije" kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da izmenite.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju izabranog tipa sadržaja lokacije.

 5. U odeljku Kolone kliknite na stavku Dodaj iz nove kolone lokacije.

  Pojavljuje se stranica „Nova kolona lokacije“.

 6. U odeljak Ime i tip upišite ime za novi tip kolone, a zatim izaberite tip informacija koji se može uskladištiti u ovoj koloni.

  Imena kolona nisu slova. Na primer, ako kolone pod imenom „Opis” već definisana na kolekciji lokacija, ne možete da kreirate novu kolonu pod imenom „opis”.

 7. U odeljku Grupa izaberite postojeću grupu ili upišite ime nove grupe u kojoj ćete uskladištiti ovu novu kolonu.

 8. U odeljku Dodatne postavke kolone navedite sve željene dodatne postavke kolone. Na primer, možete da upišete opis vaše kolone, da navedete da li su za ovu kolonu potrebne informacije, maksimalni broj znakova koji se može uskladištiti u ovoj koloni i podrazumevanu vrednost za kolonu.

 9. U odeljku Ažuriraj tipove sadržaja lista i lokacija navedite da li će tipovi sadržaja podređene lokacije koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije biti ažurirani vašim promenama.

 10. U odeljku Kolone za proveru valjanosti unesite formulu koju želite da koristite da biste proverili valjanost podataka u ovoj koloni kada su dodate nove stavke na listu. Na primer, možete da podesite maksimalan broj korisnika možete da unesete u kolonu ili koristite formulu da biste se uverili da pozivni broj za broj telefona je uključen u koloni.

 11. Pošto završite sa dodavanjem željenih kolona, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje kolone

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

Ako je imena tipa sadržaja lokacije sa hipervezom ili dostupne da bude izabrano, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

U okviru koloneizaberite ime kolone koju želite da uklonite iz tipa sadržaja.

 1. Kliknite na dugme Ukloni, a zatim kliknite na dugme u redu kada budete upitani da li želite da uklonite kolonu iz tipa sadržaja.

Promena redosleda kolona za tip sadržaja lokacije

Možete da promenite redosled kojim kolone se pojavljuju za tip sadržaja lokacije tako da prate logičke grupisanja, na primer.

 1. Idite na lokaciju na kojoj je definisan tip sadržaja lokacije koji želite.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici "Galerija tipova sadržaja lokacije" kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da izmenite.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju izabranog tipa sadržaja lokacije.

 5. U odeljku Kolone kliknite na stavku Redosled kolona.

 6. U odeljku Redosleda kolona da prerasporedite kolone na način na koji želite da koristite padajuće liste u koloni Pozicija od vrha .

  Promena redosleda kolona

 7. U odeljku Ažuriranje lokacija i lista , navedite da li tipovi sadržaja podređene lokacije koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije biti ažurirani tim promenama.

Podešavanje kolone kao obavezne, opcionalne ili skrivene

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

Odaberite obaveštenja i unesite tekst ovde. Takođe mogu da postave je AlertPosition svojstvo.

 1. U okviru Kolone izaberite ime kolone koju želite da podesite kao obaveznu.

 2. U odeljku Postavke kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se od korisnika zahtevalo da navedu informacije za kolonu, izaberite stavku Obavezno.

  • Da bi korisnici mogli da izaberu da li će navesti informacije za kolonu, izaberite stavku Opcionalno.

  • Da biste sakrili kolonu tako da se ne pojavljuje u bilo kom novo, uređujete, ili prikaz obrazaca za tip sadržaja, kliknite na dugme skriveno.

  • U odeljku Ažuriranje lokacije i liste u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla tipu sadržaja lokacije

Napomena: Pre nego što možete da ga dodate tipu sadržaja lokacije, tok posla mora da bude raspoređen u vašoj kolekciji lokacija. Kontaktirajte vašeg administratora servera ako željeni tok posla nije raspoloživ.

 1. Idite na lokaciju na kojoj je definisan tip sadržaja lokacije koji želite.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici "Galerija tipova sadržaja lokacije" kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da izmenite.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju tipa sadržaja lokacije koji ste izabrali.

 5. U odeljku Postavke kliknite na stavku Postavke toka posla.

  Pojavljuje se stranica „Promeni postavke toka posla“.

 6. Kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 7. Na stranici „Dodavanje toka posla“ izaberite predložak toka posla koji želite da dodate i postavke koje želite za tok posla.

  Prozor „Dodavanje toka posla“

 8. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako tok posla koji dodajete ima stranicu „Prilagodi tok posla", kliknite na Dalje da biste nastavili prema stranici „Prilagodi tok posla", odaberite željene postavke, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako tok posla koji dodajete nema stranicu „Prilagodi tok posla“, kliknite na dugme U redu.

   Da biste saznali više o dodavanju tokova posla u liste, biblioteke i tipovima sadržaja, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Uverite se u tip sadržaja samo za čitanje

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Ako je imena tipa sadržaja lokacije sa hipervezom ili dostupne da bude izabrano, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U grupi Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 6. U odeljku Samo za čitanje, u grupi Želite li da ovaj tip sadržaja bude samo za čitanje? kliknite na dugme Da.

 7. U odeljku Ažuriranje lokacije i liste u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Brisanje tipa sadržaja lokacije

Kada izbrišete tip lokacije iz liste ili biblioteke, korisnici neće moći da biste dodali nove instance tog tipa sadržaja lokacije na liste ili biblioteke. Brisanje sadržaja tip ne uklanja sve instance lokacije na toj lokaciji tip sadržaja koji su prethodno povezane sa liste ili biblioteke i koje sada postoje kao tipove sadržaja liste, niti briše stavke koji su kreirani iz tipa sadržaja.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da izbrišete tip sadržaja lokacije.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Site Actions , izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da izbrišete.

  Ako je imena tipa sadržaja lokacije sa hipervezom ili dostupne da bude izabrano, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U okviru postavke, izaberite stavku Izbriši ovog tipa sadržaja lokacije.

 6. Kada budete upitani da li želite da izbrišete tip sadržaja lokacije, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×