Kreiranje ili brisanje Excel tabele u radnom listu

Kada napravite tabelu (ranije se zvala lista) u programu Microsoft Office Excel radni list, podacima u toj tabeli možete upravljati ili ih možete analizirati nezavisno od podataka izvan nje. Na primer, možete filtrirati kolone tabele, dodavati redove sa zbirovima, primenjivati oblikovanje tabele i objavljivati tabelu na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services 3.0.

Podaci u Excel tabeli

Ako ne želite da radite sa podacima u tabeli, tabelu možete da konvertujete u običan opseg zadržavajući oblikovanje stila tabele koji ste primenili. Ako vam tabela više nije potrebna, možete je izbrisati.

Napomena : Excel tabele ne treba mešati sa tabelama podataka koje su deo paketa komandi analize šta-ako. Dodatne informacije o tabelama podataka potražite u članku Izračunavanje više rezultata pomoću tabele podataka.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Pravljenje tabele

Konvertovanje tabele u opseg

Brisanje tabele

Kreiranje tabele

Tabelu možete kreirati na dva načina. Možete umetnuti tabelu u podrazumevani stil tabele ili oblikovati podatke kao tabelu u stilu koji odaberete.

Umetanje tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+L ili CTRL+T.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja ukoliko izabrani opseg sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele.

  Zaglavlja tabele prikazuju podrazumevana imena ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja. Podrazumevana imena možete promeniti tako što ćete otkucati željeni tekst.

  Napomena : Ako ne želite da prikažete zaglavlja tabele, kasnije možete da ih isključite. Dodatne informacije o tome kako da isključite zaglavlja tabele potražite u članku Uključivanje ili isključivanje zaglavlja Excel tabele.

Saveti

 • Kada napravite tabelu, postaju dostupne Alatke za tabele i prikazuje se kartica Dizajn. Alatke na kartici Dizajn možete da koristite da biste prilagodili ili uredili tabelu.

 • Za razliku od lista u programu Office Excel 2003, tabela nema poseban red (označen znakom *) za brzo dodavanje novih redova. Dodatne informacije o dodavanju ili umetanju redova u tabelu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje redova i kolona Excel tabele.

Oblikovanje podataka u vidu tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg praznih ćelija ili ćelija koje sadrže podatke koje želite brzo da oblikujete kao tabelu.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Oblikuj kao tabelu.

  Slika glavne trake programa Excel

  Napomena : Kada koristite opciju Oblikuj kao tabelu, Office Excel automatski umeće tabelu.

 3. U okviru Svetlo, Srednje ili Tamno kliknite na stil tabele koji želite da koristite.

  Napomena : Prilagođeni stilovi tabele dostupni su u okviru Prilagođeno kada ih napravite. Dodatne informacije o tome kako se pravi prilagođeni stil tabele potražite u članku Oblikovanje u vidu Excel tabele.

Saveti

 • Kada napravite tabelu, postaju dostupne Alatke za tabele i prikazuje se kartica Dizajn. Alatke na kartici Dizajn možete da koristite da biste prilagodili ili uredili tabelu.

 • Za razliku od lista u programu Office Excel 2003, tabela nema poseban red (označen znakom *) za brzo dodavanje novih redova. Dodatne informacije o dodavanju ili umetanju redova u tabelu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje redova i kolona Excel tabele.

Vrh stranice

Konvertovanje tabele u opseg podataka

 1. Kliknite na bilo koje mesto u tabeli.

  Savet : Ovo prikazuje Alatke za tabele, dodajući karticu Dizajn.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Konvertuj u opseg.

  Slika Excel trake

  Napomena : Funkcije tabele više neće biti dostupne nakon što tabelu konvertujete u opseg. Na primer, zaglavlja redova više neće uključivati strelice za sortiranje i filtriranje, a strukturirane reference (reference koje koriste imena tabela) koje su korišćene u formulama biće pretvorene u obične reference ćelija.

Saveti

 • Možete i da kliknete desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač na stavku Tabela, a zatim izaberite stavku Konvertuj u opseg.

 • Neposredno nakon kreiranja tabele takođe možete na traci sa alatkama za brzi pristup kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta da biste tu tabelu povratno konvertovali u opseg.

Vrh stranice

Brisanje tabele

 1. Izaberite tabelu na radnom listu.

 2. Pritisnite taster DELETE.

Savet : Takođe, možete da kliknete na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na Priručna traka da biste izbrisali tabelu koju ste upravo kreirali.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×