Kreiranje ili brisanje Excel tabele u radnom listu

Kada kreirate tabelu (ranije se zvala lista) u Microsoft Office Excel radni list, podacima u toj tabeli možete upravljati ili ih možete analizirati nezavisno od podataka izvan te tabele. Na primer, možete filtrirati kolone tabele, dodavati redove sa zbirovima, primenjivati oblikovanje tabele i objavljivati tabelu na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services 3.0.

Podaci u Excel tabeli

Ako sa podacima ne želite da radite u tabeli, tabelu možete da konvertujete u običan opseg zadržavajući oblikovanje stila tabele koji ste primenili. Ako vam tabela više nije potrebna, možete je izbrisati.

Napomena   Excel tabele ne treba da se mešaju sa tabela podataka koje su deo paketa komandi analize „šta ako“. Više informacija o tabelama podataka potražite u članku Izračunavanje više rezultata pomoću tabele podataka.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Kreiranje tabele

Konvertovanje tabele u opseg podataka

Brisanje tabele

Kreiranje tabele

Tabelu možete kreirati na dva načina. Možete umetnuti tabelu u podrazumevani stil tabele ili oblikovati podatke kao tabelu u stilu koji odaberete.

Umetanje tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg ćelija koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika Excel trake

  Prečice na tastaturi  Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+L ili CTRL+T.

 3. Potvrdite izbor Moja tabela ima zaglavlja ukoliko izabrani opseg sadrži podatke koje želite da predstavite kao zaglavlja tabele.

  Zaglavlja tabele prikazuju podrazumevana imena ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja. Podrazumevana imena možete promeniti tako što ćete otkucati željeni tekst.

  Napomena   Ako ne želite da prikažete zaglavlja tabele, možete ih isključiti kasnije. Više informacija o tome kako se isključuju zaglavlja tabele potražite u članku Uključivanje ili isključivanje zaglavlja Excel tabele.

Saveti

 • Nakon što kreirate tabelu, kontekstualna kartica Alatke za tabele će postati dostupna i biće prikazana kartica Dizajn. Možete upotrebiti alatke na kartici Dizajn da biste prilagodili ili uredili tabelu.

 • Za razliku od lista u programu Office Excel 2003, tabela nema poseban red (označen znakom *) za brzo dodavanje novih redova. Više informacija o tome kako da dodate ili umetnete redove u tabelu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje redova i kolona u Excel tabeli.

Oblikovanje podataka kao tabele

 1. Na radnom listu izaberite opseg praznih ćelija ili ćelija koje sadrže podatke koje želite brzo da oblikujete kao tabelu.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Oblikuj kao tabelu.

  Slika trake u programu Excel

  Napomena   Kada koristite opciju Oblikuj kao tabelu, Office Excel automatski umeće tabelu.

 3. U okviru Svetlo, Srednje ili Tamno izaberite stil tabele koji želite da koristite.

  Napomena   Prilagođeni stilovi tabele biće dostupni u okviru Prilagođeno kada ih kreirate. Informacije o kreiranju prilagođenog stila tabele potražite u članku Oblikovanje Excel tabele.

Saveti

 • Pošto kreirate tabelu, postaće dostupna kontekstualna kartica Alatke za tabele i biće prikazana kartica Dizajn. Alatke na kartici Dizajn možete koristiti za prilagođavanje ili uređivanje tabele.

 • Za razliku od lista u programu Office Excel 2003, tabela nema poseban red (označen znakom *) za brzo dodavanje novih redova. Više informacija o tome kako da dodate ili umetnete redove u tabelu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje redova i kolona u Excel tabeli.

Vrh stranice

Konvertovanje tabele u opseg podataka

 1. Kliknite na bilo koje mesto u tabeli.

  Savet   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za tabele, a ispod nje će se pojaviti kartica Dizajn.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Konvertuj u opseg.

  Slika Excel trake

  Napomena   Funkcije tabele više neće biti dostupne nakon što tabelu konvertujete u opseg. Na primer, zaglavlja redova više neće uključivati strelice za sortiranje i filtriranje, a strukturirane reference (reference koje koriste imena tabela) koje su korišćene u formulama biće pretvorene u obične reference ćelija.

Saveti

 • Takođe, možete kliknuti desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač na stavku Tabela, a zatim izaberite stavku Konvertuj u opseg.

 • Neposredno nakon kreiranja tabele takođe možete na traci sa alatkama za brzi pristup kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta da biste tu tabelu povratno konvertovali u opseg.

Vrh stranice

Brisanje tabele

 1. Izaberite tabelu na radnom listu.

 2. Pritisnite taster DELETE.

Savet   Takođe, možete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na traci Priručna traka da biste izbrisali tabelu koju ste upravo kreirali.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik