Kreiranje ili ažuriranje sadržaja

U programu Word 2010 ažurirana traka omogućava da jednim klikom istaknete tabele. Pogledajte video.

Sadržaj kreirate tako što izaberete stil naslova  – na primer, Naslov 1, Naslov 2 i Naslov 3 – koji želite da u njega uključite. Microsoft Office Word će potražiti natpise koji odgovaraju odabranom stilu, oblikovati i uvući stavke sadržaja u skladu sa stilom naslova, a zatim u dokument umetnuti sadržaj.

Microsoft Office Word 2007 sadrži galeriju automatskih stilova sadržaja. Označite stavke sadržaja, a zatim iz galerije opcija izaberite željeni stil sadržaja. Office Word 2007 automatski pravi sadržaj na osnovu naslova koje ste označili.

Ili možete ručno da otkucate sadržaj.

Napomena : Ovaj članak objašnjava dodavanje sadržaja, ali ne pokriva tabele izvora i tabele ilustracija.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Ručno kucanje sadržaja

Automatsko pravljenje sadržaja

Ručno kucanje sadržaja

Stavke sadržaja možete da otkucate i koristite kartice da biste dobili tačkaste linije, odnosno isprekidane linije vodilje između svake stavke i njenog broja stranice. Informacije o bržem načinu pravljenja sadržaja potražite u odeljku Automatsko pravljenje sadržaja.

 1. Otkucajte prvu stavku.

 2. Pritisnite taster TAB, a zatim otkucajte broj stranice za prvu stavku.

 3. Izaberite znak tabulatorskog razmaka.

  Napomena :  Ako ne vidite znak tabulatorskog razmaka, izaberite karticu Početak, a zatim izaberite stavku Prikaži/sakrij u grupi Pasus.

 4. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretanje dijaloga Pasus.

 5. Izaberite stavku Tabulatori.

 6. U okviru Pozicija tabulatorskog razmaka otkucajte gde želite da se broj stranice nalazi.

  Napomena :  Da biste prikazali lenjir i bili u mogućnosti da otkucate lokaciju desne margine, kliknite na dugme Prikaži lenjir na vrhu vertikalne trake za pomeranje.

 7. U okviru Poravnavanje kliknite na dugme Desno.

 8. U okviru za grupisanje Linija vodilja izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 9. Pritisnite taster ENTER, a zatim otkucajte sledeću stavku.

 10. Pritisnite taster TAB, a zatim otkucajte broj stranice za drugu stavku.

 11. Ponovite dok sadržaj ne bude dovršen.

Važno :  Ako izvršite promene u naslovima ili stranicama u dokumentu, moraćete ručno da ažurirate sadržaj.

Vrh stranice

Automatsko kreiranje sadržaja

Najlakši način da kreirate sadržaj jeste korišćenje ugrađenih stilova naslova. Možete da kreirate i sadržaj zasnovan na prilagođenim stilovima koje ste primenili. Odnosno, možete da dodelite nivoe sadržaja pojedinačnim stavkama teksta.

Označavanje stavki sadržaja pomoću ugrađenih stilova naslova

 1. Izaberite naslov na koji želite da primenite neki stil naslova.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na željeni stil.

  Slika trake u programu Word

  Na primer, ako ste izabrali tekst koji želite da koristite kao glavni naslov, iz galerije „Brzi izbor stilova“ izaberite stil Naslov 1.

Napomena : 

 • Ako željeni stil nije prikazan, kliknite na strelicu kako biste proširili galeriju „Brzi izbor stilova“.

 • Ako se željeni stil ne nalazi u galeriji „Brzi izbor stilova“, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+S kako biste otvorili okno zadataka Primeni stilove. Iz liste Ime stila izaberite željeni stil.

Pravljenje sadržaja

Nakon što označite stavke sadržaja, spremni ste da ga kreirate.

Kreiranje sadržaja na osnovu ugrađenih stilova naslova

Ovaj postupak koristite ukoliko ste dokument kreirali pomoću stilova naslova.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete sadržaj; to je najčešće početak dokumenta.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim kliknite na željeni stil sadržaja.

  Slika trake u programu Word

  Napomena : Ako želite da navedete više opcija , na primer koliko nivoa naslova treba prikazati , kliknite na dugme Umetni sadržaj da biste otvorili dijalog Sadržaj. Da biste saznali više o različitim opcijama, pogledajte članak Oblikovanje sadržaja.

Pravljenje sadržaja na osnovu prilagođenih stilova koje ste primenili

Koristite ovu proceduru ako ste na naslove već primenili prilagođene stilove. Možete da odaberete postavke stila koje želite da Word koristi kad gradi sadržaj.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete sadržaj.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim izaberite stavku Umetni sadržaj.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. U grupi Dostupni stilovi pronađite stil koji ste primenili na naslove u dokumentu.

 5. U polje Nivo sadržaja pored imena stila otkucajte neki broj od 1 do 9 kako biste označili koji nivo želite da stil naslova označava.

  Napomena :  Ako želite da koristite samo prilagođene stilove, izbrišite brojeve nivoa sadržaja za ugrađene stilove, kao što je stil „Naslov 1“.

 6. Ponovite 4. i 5. korak za svaki stil naslova koji želite da uključite u sadržaj.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Odaberite sadržaj koji odgovara tipu dokumenta:

  • Štampani dokument    Ako kreirate dokument koji će čitaoci čitati u štampanom obliku, kreirajte sadržaj u kome svaka stavka sadržaja sadrži i naslov i broj stranice na kojoj se pojavljuje naslov. To će omogućiti čitaocima da pređu na željenu stranicu.

  • Dokumenti na mreži    Za dokument koji će čitaoci čitati na mreži korišćenjem programa Word, stavke sadržaja možete da oblikujete kao hiperveze kako bi čitaoci mogli da pređu na naslov tako što će kliknuti na stavku sadržaja.

 9. Izaberite dizajn u okviru Oblikovanja da biste koristili neki dostupan dizajn.

 10. Izaberite ostale željene opcije za sadržaj.

Oblikovanje sadržaja

Ako već imate sadržaj u dokumentu, možete da promenite opcije. Da biste to uradili, morate da umetnete novi sadržaj tako što ćete upotrebiti dijalog Sadržaj.

 1. Izaberite postojeći sadržaj.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim izaberite stavku Umetni sadržaj.

  Slika trake u programu Word

 3. U dijalogu Sadržaj izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili broj prikazanih nivoa naslova u sadržaju, u okviru Opšte, u polje pored stavke Prikaži nivoe unesite željeni broj.

  • Da biste promenili celokupni izgled sadržaja, sa liste Formati izaberite drugi format. U oblastima Pregled pre štampanja i Veb pregled možete videti kako vaš izbor izgleda.

  • Da biste promenili način prikazivanja nivoa naslova u sadržaju, kliknite na dugme Izmeni. U dijalogu Stil kliknite na nivo koji želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni. U dijalogu Izmena stila možete promeniti font, veličinu i veličinu uvlačenja pasusa.

Ažuriranje sadržaja

Ako ste u dokument dodavali ili iz njega uklanjali naslove ili stavke drugih sadržaja, sadržaj možete brzo da ažurirate.

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Ažuriraj sadržaj.

  Slika trake u programu Word

 2. Izaberite opciju Ažuriraj samo brojeve stranica ili Ažuriraj čitavu listu.

Brisanje sadržaja

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj kliknite na dugme Sadržaj.

  Slika trake u programu Word

 2. Izaberite stavku Ukloni sadržaj.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!