Kreiranje ili štampanje pojedinačne koverte

Ako na koverat želite da stavite povratnu adresu, možete je podesiti i pre nego što počnete da kreirate koverat.

Kada završite sa podešavanjem koverta, možete ga odštampati ili sačuvati kako biste ga ponovo koristili.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Postavljanje povratne adrese

Proveravanje opcija štampanja

Kreiranje, štampanje ili čuvanje koverte

Postavljanje povratne adrese

 1. Pokrenite Word.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. Pomerite se nadole i u odeljku Opšte upišite povratnu adresu u polje Poštanska adresa.

  Word će uskladištiti adresu tako da ćete moći da je koristite svaki put kada želite da povratnu adresu umetnete u koverat, nalepnicu, oznaku ili drugi dokument.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Proveravanje opcija štampanja

Pre nego što odštampate grupu koverata, možete da proverite da li su opcije štampanja ispravno podešene.

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Kreiranje izaberite stavku Koverte.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Opcije koverti.

 3. Iz liste liste Veličina koverte izaberite odgovarajuću veličinu za vaš koverat. Ukoliko ponuđeni formati ne odgovaraju veličini vaše koverte, pomerite se na dno liste i izaberite stavku Prilagođena veličina, a zatim upišite dimenzije koverta u polja Širina i Visina.

 4. Izaberite karticu Opcije štampanja.

  Upravljački program štampača reći će programu Word na koji način kovertu treba ubaciti u štampač, a ti podaci su prikazani u dijalogu Opcije koverti, na kartici Opcije štampanja.

  Kartica „Opcije štampanja“ u dijalogu „Opcije koverte“

  1. Metod ubacivanja papira određuje poziciju koverte (desno, sredina, levo), kao i to da li u štampač ulazi najpre duža ili kraća ivica.

  2. Koverta može biti okrenuta licem nagore ili licem nadole. Lice je strana na kojoj se nalazi odštampana adresa.

  3. Ako prvo ulazi kraća ivica, možda ćete morati da okrenete kovertu kako tekst ne bi bio odštampan naopako na licu koverte.

  Koverta na slici dole je postavljena na desnu stranu, licem nadole, sa otvorom na vrhu i kraćom ivicom koja prva ulazi u štampač, u skladu sa postavkama izabranim u dijalogu prikazanom na slici iznad.

  Štampač sa ubačenom kovertom

  Gornje slike su preuzete sa lokacije Obuka na lokaciji Microsoft Office Online.

 5. Postavite kovertu na način prikazan u dijalogu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Upišite neki probni tekst u polje Adresa primaoca, a zatim kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali kovertu.

 8. Proverite da li se koverta ispravno odštampala.

 9. Ako koverta nije ispravno odštampana, postupite na neki od sledećih načina:

  • Ukoliko posedujete uputstvo za štampač, proučite ga kako biste saznali kako da u štampač ubacite koverte.

  • Ažurirajte upravljački program štampača.

  • Vratite se na karticu Opcije štampanja u dijalogu Opcije koverti kako biste podesili opcije štampanje. Ponovo odštampajte kovertu. Ponavljajte ovaj proces sve dok ne otkrijete koja podešavanja opcija za štampanje daju željene rezultate.

Vrh stranice

Kreiranje, štampanje ili čuvanje koverte

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Kreiranje izaberite stavku Koverte.

  Slika glavne trake programa Word

 2. U polje Adresa primaoca upišite poštansku adresu.

  Ako želite da koristite neku adresu iz elektronskog adresara koji je instaliran na vašem računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta.

 3. Ako želite da oblikujete tekst, izaberite tekst, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Font.

 4. U polje Povratna adresa upišite povratnu adresu ili iskoristite neku koja je unapred podešena.

  Ukoliko neku adresu želite da koristite u elektronskom adresaru instaliranom na računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta

 5. Potvrdite izbor Izostavi ako želite da zadržite povratnu adresu kako biste je ubuduće koristili, ali ne želite da je postavite na ovu kovertu.

 6. Ukoliko imate pristup programu za elektronsku poštarinu, na primer ako ste ga kupili od dobavljača usluge na World Wide Web (WWW), možete da ga dodate koverti.

  Kako?

  1. Potvrdite izbor Dodaj e-poštarinu.

   Ukoliko nemate instaliran program za elektronsku poštarinu, Microsoft Word će vas upitati da ga instalirate i ponuditi vam da vas poveže sa Web lokacijom Microsoft Office Online. Tamo možete doći do dodatnih informacija i veza ka drugim lokacijama koje nude elektronsku poštarinu.

  2. Kliknite na dugme Svojstva e-poštarine da biste podesili opcije za programe za elektronsku poštarinu koji su instalirani na vašem računaru.

 7. Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Ako želite da odštampate kovertu, a ne želite da je sačuvate za ponovnu upotrebu, ubacite papir u štampač na način prikazan u dijalogu Ubacivanje koverte, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  2. Ako kovertu želite da sačuvate kako biste je ponovo koristili, kliknite na dugme Dodaj u dokument, zatim na dugme Microsoft Office, zatim izaberite stavku Sačuvaj kao, a potom upišite ime dokumenta.

   Word će u aktivni dokument dodati kovertu koja će predstavljati prvu stranicu tog dokumenta. Ako želite, ostatak dokumenta možete da iskoristite za pisanje sadržaja pisma koji će automatski biti uskladišten zajedno s kovertom.

   Da biste odštampali kovertu, ubacite je u štampač kao što je prikazano u dijalogu Opcije koverti, na kartici Opcije štampanja, u okviru Ubacivanje koverte, zatim kliknite na dugme Dodaj u dokument, a potom izaberite stavku Odštampaj.

   Napomena   Ako želite da odštampate koverat tako da ne odštampate ostatak dokumenta, u dijalogu „Štampanje“ izaberite štampanje samo prve stranice. U dijalogu Štampanje, u okviru Opseg stranica izaberite opciju Stranice, a zatim u polje Stranice unesite 1.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2007, Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik