Kreiranje i slanje trenutne poruke

Sesiju razmene trenutnih poruka možete pokrenuti sa jednim ili više kontakata. Nakon što započnete sesiju razmene trenutnih poruka, možete pozvati druge kontakte u tu sesiju da biste kreirali konferenciju preko razmene trenutnih poruka.

Office Communicator 2007 R2 podržava obogaćeni tekst u trenutnim porukama, tako da možete navesti tip i karakteristike fonta, na primer da li je podebljan, podvučen, u kurzivu i koje je boje. Takođe možete da umetnete emotikone i da nalepite tekst i tabele kopirane iz drugih Microsoft Office aplikacija kao što su Microsoft Word i Microsoft Excel.

Napomena : U bilo kojem trenutku tokom sesije razmene trenutnih poruka sa drugim kontaktom programa Communicator 2007 R2, možete započeti deljenje radne površine da biste mogli da prikažete dokument ili aplikaciju na radnoj površini. Pogledajte odeljak Korišćenje deljenja radne površine.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Slanje trenutne poruke jednom kontaktu

Slanje trenutne poruke grupi (većem broju kontakata)

Slanje trenutne poruke AOL, Yahoo, MSN ili Windows Live kontaktu

Slanje trenutne poruke velike važnosti

Dodavanje razmaka između pasusa u trenutnoj poruci

Oblikovanje poruke promenom vrste, veličine, stila i boje fonta

Dodavanje emotikona trenutnoj poruci radi prenošenja osećanja

Kopiranje i lepljenje u trenutnoj poruci

Pronalaženje prethodnih razgovora sa kontaktom

Prikaz starih razgovora preko razmene trenutnih poruka

Slanje trenutne poruke jednom kontaktu

 1. Na spisku kontakata dvaput kliknite na ime kontakta, otkucajte poruku i pritisnite taster ENTER. Ako se kontakt ne nalazi na spisku kontakata, u polje Pretraga otkucajte ime te osobe, a zatim u oknu „Rezultati pretrage“ dvaput kliknite na njeno ime.

 2. U prozoru „Razgovor“ otkucajte poruku, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Slanje trenutne poruke grupi (većem broju kontakata)

Trenutne poruku možete poslati većem broju kontakata koje izaberete sa spiska kontakata. Trenutnu poruku možete poslati i grupi kontakata ili grupi za distribuciju.

Slanje trenutne poruke grupi

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Da biste trenutnu poruku poslali grupi za distribuciju ili grupi kontakata, na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na ime grupe, izaberite stavku Pošalji trenutnu poruku, otkucajte poruku, a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Da biste odabrali samo neke članove grupe, na spisku kontakata razvijte grupu, a zatim držite taster CTRL i izaberite kontakte. Kliknite desnim tasterom miša na poslednji kontakt koji ste izabrali i izaberite stavku Pošalji trenutnu poruku. U prozoru „Razgovor“ otkucajte poruku, a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena : Kada započnete sesiju razmene trenutnih poruka koja uključuje tri korisnika, započinjete konferenciju preko razmene trenutnih poruka, a prozor „Razgovor“ prikazuje dugmad za konferenciju. Više informacija potražite u odeljku Konferencije i saradnja.

Vrh stranice

Slanje trenutne poruke AOL, Yahoo, MSN ili Windows Live kontaktu

Ako vaš preduzeće podržava mogućnost povezivanja sa javnom razmenom trenutnih poruka, moći ćete da vodite razgovore preko razmene trenutnih poruka sa kontaktima koji koriste usluge za razmenu trenutnih poruka AOL, Yahoo, MSN i Windows Live.

 • Na spisku kontakata dvaput kliknite na AOL, Yahoo, MSN ili Windows Live kontakt kojem želite da pošaljete trenutnu poruku. Ako ne možete lako da pronađete kontakt na spisku kontakata, u okvir za tekst Pretraga otkucajte URI (Uniform Resource Identifier, obično e-adresa kontakta) ime kontakta, a zatim u polju Rezultati pretrage dvaput kliknite na ime kontakta.

Važno : Moguće je da se ne podržava mogućnost povezivanja sa kontaktima za razmenu trenutnih poruka izvan vaše organizacije. Obratite se administratoru sistema da biste saznali da li se podržava mogućnost povezivanja sa javnom razmenom trenutnih poruka..

Napomena : Više informacija potražite u odeljku Dodavanje kontakata izvan preduzeća.

Vrh stranice

Slanje trenutne poruke velike važnosti

Možete poslati trenutnu poruku obeleženu zastavicom „Velika važnost“. Zastavica „Velika važnost“ pojavljuje se u pozivu za razmenu trenutnih poruka i pomaže primaocima trenutnih poruka da odluče da li da se pridruže razgovoru.

Podešavanje poruke na opciju „Velika važnost“

 • Na spisku kontakata dvaput kliknite na kontakt, a zatim u prozoru „Razgovor“ kliknite na dugme Prikaži dodatne opcije (u gornjem desnom uglu prozora „Razgovor“) i izaberite stavku Velika važnost.

Kada pošaljete poruku, zastavica „Velika važnost“ pojaviće se u primaočevom prozoru „Razgovor“.

Vrh stranice

Dodavanje razmaka između pasusa u trenutnoj poruci

 • Da biste između pasusa u trenutnoj poruci dodali razmak, otkucajte pasus, držite taster SHIFT i pritisnite taster ENTER, a zatim otkucajte novi pasus.

Vrh stranice

Oblikovanje poruke promenom vrste, veličine, stila i boje fonta

U oblasti za unos poruke možete oblikovati jednu reč ili čak jedan znak. Izabrane reči ili slova možete podebljati, prebaciti u kurziv, precrtati ili im promeniti vrstu, boju ili veličinu fonta. Pored toga, možete podesiti opcije oblikovanja teksta koje će važiti za sve sesije razmene trenutnih poruka ili možete uneti promene koje će trajati za vreme sesije razmene trenutnih poruka.

Oblikovanje teksta poruke za sve buduće razgovore preko razmene trenutnih poruka

 1. Na naslovnoj traci programa Office Communicator kliknite na dugme Meni, izaberite stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke i kliknite na dugme Promeni font.

 3. U dijalogu Promena fonta ili boje teksta oblikujte tekst na željeni način, a zatim kliknite na dugme U redu.

Oblikovanje teksta poruke za trenutnu sesiju razmene trenutnih poruka

Promene u oblikovanju teksta poruke možete napraviti tokom sesije razmene trenutnih poruka. Pored toga, možete oblikovati izabrane delove teksta tako da imaju različit font, boju, da budu u kurzivu, podebljani, itd. Napravljene promene u oblikovanju fonta trajaće samo tokom trenutnog razgovora.

 • Da biste u prozoru „Razgovor“ selektivno oblikovali tekst poruke (na primer, da biste podebljali neku reč), izaberite tekst koji želite da oblikujete, a zatim kliknite na dugme Promenite boju teksta, font i ostalo oblikovanje. Željene promene unesite u padajući dijalog, a zatim kliknite u oblast „Unos“ da biste zatvorili dijalog i prihvatili promene. Izabrani tekst je sada oblikovan u skladu sa promenama koje ste napravili. Pored toga, tekst koji otkucate nakon pravljenja promena u oblikovanju imaće novi oblik.

 • Da biste oblikovali sav tekst poruke, u oblasti „Unos“ kliknite na dugme Promenite boju teksta, font i ostalo oblikovanje, a zatim u padajućem dijalogu napravite željene promene u oblikovanju i kliknite na oblast „Unos“ da biste zatvorili dijalog i prihvatili promene. Izabrani tekst je sada oblikovan u skladu sa promenama koje ste napravili. Tekst koji otkucate nakon pravljenja promena u oblikovanju imaće novi oblik.

Vrh stranice

Dodavanje emotikona trenutnoj poruci radi prenošenja osećanja

Reči ne mogu uvek izraziti naša osećanja, tako da porukama možete dodati grafičke slike koje se zovu emotikoni da biste izrazili svoja osećanja i emocije.

 1. U prozoru „Razgovor“, u oblasti „Unos“ kliknite na mesto na koje želite da dodate emotikon, a zatim u oblasti „Unos“ kliknite na dugme Izaberite emotikon.

 2. Kliknite na emotikon da biste ga dodali poruci.

  Napomena : Korisnici programa AOL i Yahoo Messenger videće tekstualni prikaz emotikona, a ne grafičku sliku.

Vrh stranice

Kopiranje i lepljenje u trenutnoj poruci

Office Communicator 2007 R2 podržava format obogaćenog teksta (RTF), tako da možete kopirati tekst iz drugih Microsoft Office aplikacija, uključujući Word, Excel, OneNote i PowerPoint, i nalepiti ga u trenutnu poruku. Pored toga, obogaćeni tekst možete kopirati iz prozora „Razgovor“ i nalepiti ga u Office aplikaciju. Kada se obogaćeni tekst nalepi iz Office aplikacije u trenutnu poruku ili iz trenutne poruke u Office aplikaciju, Communicator ne menja originalno oblikovanje, uključujući ivice ćelija Excel unakrsne tabele.

Kopiranje teksta iz razgovora preko razmene trenutnih poruka

 1. U prozoru „Razgovor“, u oblasti za poruke izaberite tekst koji želite da kopirate, kliknite desnim tasterom miša na tekst, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 2. Taj tekst možete nalepiti u bilo koju Office aplikaciju, a oblik teksta će se zadržati.

Lepljenje teksta u trenutnu poruku

 1. U Office aplikaciji kopirajte tekst koji želite da nalepite u trenutnu poruku.

 2. U prozoru „Razgovor“, u oblasti „Unos“ kliknite desnim tasterom miša na mesto na koje želite da nalepite tekst, a zatim izaberite stavku Nalepi.

Napomena : Grafike ili objekte ne možete nalepiti u oblast za unos trenutnih poruka. Dozvoljen je samo tekst.

Pronalaženje prethodnih razgovora sa kontaktom

Office Communicator 2007 R2 obezbeđuje funkciju „Pronađi prethodne razgovore“. Pomoću ove funkcije, na spisku kontakata možete kliknuti desnim tasterom miša na kontakt, a zatim izabrati stavku Pronađi prethodne razgovore da biste otvorili Outlook i dobili listu svih razgovora sa tim kontaktom, bez obzira na to da li se radi o razgovorima preko razmene trenutnih poruka, telefonskim, audio/video, ili konferencijskim razgovorima.

Pronalaženje prethodnih razgovora sa kontaktom

 • Na spisku kontakata programa Office Communicator kliknite desnim tasterom miša na kontakt, a zatim izaberite stavku Pronađi prethodne razgovore.

Vrh stranice

Prikaz starih razgovora preko razmene trenutnih poruka

Communicator obezbeđuje opciju za čuvanje kopije razgovora preko razmene trenutnih poruka u fascikli „Istorija razgovora“ programa Outlook u poštanskom sandučetu programa Outlook. Ova opcija je po podrazumevanoj vrednosti isključena.

Prikaz fascikle „Istorija razgovora“

 • Na naslovnoj traci programa Office Communicator kliknite na dugme Meni, postavite pokazivač na stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Prikaži istoriju razgovora.

Prikaz fascikle „Istorija razgovora“

 • Otvorite Outlook, a zatim u poštanskom sandučetu kliknite na fasciklu Istorija razgovora.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×