Kreiranje i korišćenje Ukloni pametne oznake

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da uštedite vreme tako što ćete koristiti pametne oznake da biste izvršili radnje u programu Microsoft Office Excel koje obično otvarate drugi programi za izvršavanje. Pametne oznake prepoznaje i označite tipovi određeni podataka (kao što su imena ili akcija simboli) sa dugmetom Pametne oznake radnji radi lakšeg dovršite nekih uobičajenih zadataka za taj tip podataka. Možete da kliknete Pametne oznake radnji dugme da biste odabrali odgovarajuće radnje.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o pametne oznake

Korišćenje pametne oznake

Promena opcija za pametne oznake

Proveri da li postoje nove pametne oznake

Uklanjanje pametnih oznaka

Saznajte više o pametne oznake

Ljubičasta trouglovi u uglovima ćelija na radnom listu ukazuju na prisustvo pametne oznake, što može da biste preneli informacije ili pomoći da brzo dovršavanje zadatka za korisne.

Kako se koriste pametne oznake

Kada Excel prepozna tipove podataka, podatke je označena kao indikator pametne oznake, što je ljubičastim trouglom u uglu ćelije na radnom listu. Da biste otkrili radnje koje možete da izvršite pomoću pametne oznake, premestite tačku umetanja preko na ćeliju koja sadrži indikator pametne oznake dok se ne pojavi na dugme Slika dugmeta Pametne oznake radnje, i kliknite na strelicu pored dugmeta da biste videli meni radnji.

Pametne oznake dugme i indikatora

1. indikatori pametnih oznaka

2. dugme Radnje pametne oznake

Na primer, ako otkucate finansijski simbol u sad (na primer, MSFT) u ćeliji, dugme Pametne oznake radnje pruža listu pametne oznake radnji koje možete da izvršite.

Ako sačuvate Excel radnu svesku koja sadrži pametne oznake kao Veb stranicu, možete da izvršite zadatke na Vebu pomoću Microsoft Internet Explorer 5 ili noviju verziju. Takođe možete da koristite pametne oznake u programu Microsoft Office Outlook e-porukama i u programu Microsoft Office Word.

Dva primera

Dobijanje detaljne finansijske informacije i prikazivanje Outlook kalendar na dva načina uobičajenih koje možete koristiti pametne oznake.

Finansijski simbol

Kada otkucate simbol akcije sad (na primer, MSFT) u ćeliju na radnom listu u programu Excel, možete da koristite opcije pametnih oznaka za pristup trenutne objavljene Web informacije o kompaniji bez potrebe da biste otvorili u zasebnom prozoru pregledača Internet.

Na primer, možete da kliknite na dugme pametne oznake i izaberite radnju novosti na MSN novčanog. Pregledač otvara Veb stranicu koja sadrži vesti i informacije o preduzeću koji ste izabrali. Kada završite, možete da zatvorite pregledač i nastavite sa radom u programu Excel.

Outlook kalendar

Druge radnje koje možete da preduzmete je da prikažete Outlook kalendara iz radnog lista na osnovu datuma u ćeliji – bez potrebe da otvorite i pomerite se do datuma u programu Outlook.

Umesto navigacije na datum u programu Outlook, otkucajte datum u Excel radnom listu, kliknite na dugme Slika dugmeta Pametne oznake radnjei izaberite radnju Prikaži moj kalendar. Ako Outlook nije pokrenut, on se pokreće i Outlook kalendar se otvara i datuma koji je unet. Ako je Outlook pokrenut, prikazuje se odmah na kalendar.

Kako rade pametne oznake

Excel prepoznaje određene tipove podataka kojima pomoću pametne oznake. Tip radnje koje možete da preduzmete zavise od podataka koje Excel prepoznaje i oznake pomoću pametne oznake. Na primer, ako otkucate važeći berzanski simbol u ćeliju na Excel radnom listu, simbol prepoznaje i date pametne oznake koje obezbeđuje sledeće opcije:

 • Umetni cene akcija

 • Akcija na MSN novac centralnoj

 • Izveštaj o kompaniji na MSN novac Centralna

 • Novosti na MSN novac centralnoj

Indikatori pametnih oznaka pojavljuju se u ćeliju na radnom listu dok kucate. Oni može da se pojavi kada otvorite prethodno sačuvanu radnu svesku.

Napomena : Pametne oznake su uključena podrazumevano u programu Excel.

Kako dobiti još pametnih oznaka

Na Vebu, možete da pronađete dodatne pametne oznake koje su kreirane korporacije Microsoft, od strane nezavisnih proizvođača kompanija ili profesionalci informacione tehnologije (IT) koji dizajniranje prilagođenog pametne oznake i radnje za određene proizvode i usluge sa kojima radite. Na primer, ako radite u odeljenju prodaje, možete izabrati prilagođeni "Ime proizvoda" pametna oznaka u dokumentu koji nudi radnje kao što su "Proveri količinu zaliha" ili "cena".

Napomena : Tipovi pametne oznake koje se dobijaju sa programom Excel mogu se razlikovati u zavisnosti od jezika koji je omogućen.

Vrh stranice

Korišćenje pametne oznake

 1. Uverite se da su pametne oznake uključene.

  Kako da uključite pametne oznake

  1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

  2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

   Pojavljuje se dijalog automatskog ispravljanja .

  3. Izaberite karticu Pametne oznake .

  4. Potvrdite izbor Označi podatke pametnim oznakama.

   Problem:    Ne vidim sve pametne oznake na listi za prepoznavanje

   Ako ne vidite listu pametne oznake na listi za prepoznavanje (na kartici Pametne oznake u dijalogu " Automatsko ispravljanje "), pametne oznake programskog dodatka mora biti instaliran. Uradite sledeće:

   1. Na disku sistem računara, pronađite fasciklu u sledeće:

    \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart oznake

   2. Pokrenite program SmartTagInstall.exe.

  5. Dvaput kliknite na dugme U redu.

 2. Premeštanje mesta umetanja preko ljubičastim trouglom u ćeliji dok se ne pojavi na dugme Slika dugmeta Pametne oznake radnje.

 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta, a zatim sa liste izaberite radnju.

Vrh stranice

Menjanje opcija za pametne oznake

Postoji nekoliko opcija za pametne oznake koje možete da navedete da biste kontrolisali upotrebu pametne oznake. Sledeće procedure objašnjavaju kako da odredite ove opcije.

Uključivanje ili isključivanje pametnih oznaka

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Potvrdite ili opozovite izbor Označi podatke pametnim oznakama.

Promena indikatora pametnih oznaka

Možete odabrati da biste prikazali samo dugme Pametne oznake radnje ili Prikaži dugme i purpurnom trougao.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Na listi Prikaži pametne oznake kao izaberite stavku Samo dugme ili Indikator i dugme.

Kako se proverava da li radna sveska sadrži nove pametne oznake

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Potvrdite izbor Označi podatke pametnim oznakama.

 5. Kliknite na dugme Proveri radnu svesku da biste pronašli sve pametne oznake u radnoj svesci.

Sakrivanje pametnih oznaka

Možete da sakrijete pametne oznake iz prikaza u radnoj svesci.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Sa liste Prikaži pametne oznake kao izaberite Nijedan.

Čuvanje ili odbacivanje pametnih oznaka

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste sačuvali pametne oznake, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ugradi pametne oznake u ovoj radnoj svesci .

  • Da biste odbacili sve pametne oznake, opozovite izbor u polju za potvrdu oznake podataka pomoću pametne oznake , a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Ugradi pametne oznake u ovoj radnoj svesci .

 5. Zatvorite i ponovo otvorite radnu svesku.

Vrh stranice

Proveravanje novih pametnih oznaka.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Kliknite na dugme Još pametnih oznaka.

  Web stranica sa listom Pametne oznake i radnje se prikazuje na Veb pregledač.

Vrh stranice

Uklanjanje pametnih oznaka

Možete da uklonite pojedinačne pametne oznake, neke pametne oznake ili sve pametne oznake u radnoj svesci.

Uklonite jednu pametnu oznaku iz ćelije

 1. Premeštanje mesta umetanja iznad ćelije dok se ne pojavi na dugme Slika dugmeta Pametne oznake radnje.

 2. Kliknite na strelicu pored dugmeta, a zatim kliknite na dugme Ukloni ovu pametnu oznaku.

Uklanjanje pametnih oznaka određenog tipa

Ova procedura uklanja neke pametne oznake, ali ostavlja uključena funkcija.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. U okviru za prepoznavanje, opozovite izbor u poljima za potvrdu za pametne oznake koje želite da uklonite.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Zatvorite i ponovo otvorite radnu svesku.

Uklanjanje svih pametnih oznaka

Možda želite da uklonite pametne oznake zato što ste kopirali tekst koji sadrži pametne oznake iz drugog dokumenta u radnu svesku ili pametne oznake možda prepoznata u dokumentu koji je sačuvana na drugom računaru.

Važno : Sledeća procedura uklanja sve pametne oznake, uključujući pametne oznake koje su označene elementima za prepoznavanje koje možda imate više nije na vašem računaru i pametne oznake koje su prepoznate u dokumentu na drugom računaru. Ovu radnju nije moguće opozvati.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na kategoriju Provera , a zatim kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu Automatsko ispravljanje izaberite karticu Pametne oznake .

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu oznake podataka pomoću pametne oznake , a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Ugradi pametne oznake u ovoj radnoj svesci .

 5. Zatvorite i ponovo otvorite radnu svesku.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×