Kreiranje i dodela kategorija boja

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kategorije boja vam omogućavaju da lako identifikujete i grupišete povezane stavke u Microsoft Outlook. Dodeljivanje kategorije boje u grupu povezanih stavki – kao što su beleške, kontakti, zakazane obaveze i e-poruka – tako da možete brzo da pratite i organizujte ih. Stavke možete dodeliti više od jedne kategorije boje.

Prikaz kategorija boja u prijemnom poštanskom sandučetu
Kategorije boja omogućavaju vam da brzo skeniranje i pronađete srodne stavke.

Kategorije boja omogućavaju vam da brzo skeniranje i pronađete srodne stavke.

Možete da odaberete skup podrazumevanih kategorija ili kreirajte sopstvenu i zatim dodelite kategorije u Outlook stavke. Kategorije boja su istaknuto prikazane u tabela prikaze, kao što su prijemno poštansko sanduče, a u okviru samim otvorenim stavkama. Možete da preimenujete kategorije na nešto više smisla za vas ili da odaberete različite boje za kategorije. Ova fleksibilnost omogućava vam da dizajnirate sistem kategorija boja koji odgovara vašem ličnom stilu rada.

Dodeljivanje kategorije boje e-poruci

Da biste dodelili kategorije boje poruci sa liste poruka, kliknite desnim tasterom miša na poruku. Izaberite stavku Kategorizuj, a zatim sa liste izaberite kategoriju.

Savet: Ako kliknete desnim tasterom miša na poruku i samo vidite opcije da biste označili zastavicom poruku, pokušajte da kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor sa desne strane imena pošiljaoca.

Napomene : 

 • Ako želite da dodelite kategoriju boje drugog ili trećeg, možete da izvršite ovu radnju više puta.

 • Nije moguće dodeliti kategorije boje poruci iz okna za čitanje ili sa liste poruka ako koristite razgovor prikaz u programu Outlook 2016. Više informacija potražite u članku Saznajte više o prikazu razgovor.

Dodeljivanje kategorije boje iz okna za čitanje ili otvorenoj poruci izaberite Kategorizuj iz grupe oznake na traci, a zatim izaberite kategoriju sa liste.

Ako ne vidite stavku " Kategorizuj " na traci, izaberite padajući meni u okviru oznake.

Izaberite stavku oznake padajućeg menija, a zatim izaberite Kategorizacija.

Napomena : Kategorizuj padajućoj listi prikazuje 10 nedavno korišćene kategorije. Ako imate dodatnim kategorijama, moraćete da biste izabrali Sve kategorije da biste videli ostale na listi.

 1. U bilo kojoj fascikli poruka, u grupi oznake na traci, izaberite Kategorizuj > Sve kategorije.

  Komanda „Sve kategorije“ u grupi „Oznake“

  Napomena : Za stavke kalendara, grupe oznaka pojavljuje se na kartici Zakazana obaveza ili sastanak . Za otvorenog kontakta ili zadatka, grupe oznaka pojavljuje se na kartici kontakt ili zadatak .

 2. Kliknite na dugme " novo" u dijalogu Kategorije boja .

 3. Otkucajte ime za kategoriju i izaberite boju i opcionalno, tasterske prečice. Zatim izaberite u redu.

  Dijalog „Dodavanje nove kategorije“

Kategoriju "Brzi klik" je podrazumevanih kategorija koje možete da postavite u određenim tabelarnim prikazima. Na primer, da biste isključili okno za čitanje ili premestite u oknu za čitanje ispod liste poruka, videćete dodatne kolone u prijemnom poštanskom sandučetu, uključujući Received, kategorije i pominjanje. Da biste dodelili kategoriju za brzo obeležavanje na jedan od ovih prikaza, možete da kliknete u koloni "kategorije" da biste podesili kategoriju.

 1. Na traci, u grupi oznake izaberite Kategorizuj > Podešavanje brzog klika.

 2. Koristite padajuće liste da biste izabrali kategoriju boje, a zatim na dugme u redu.

Napomena : U otvorenoj poruci, u meniju Kategorizuj možete da izaberete stavku Podešavanje brzog klika da biste podesili podrazumevanu kategoriju boje za sve buduće poruke, a ne samo za izabranu poruku.

Šta želite da uradite?

Boja dodaje vidljivost Outlook stavki. Ako kreirate kategoriju pod imenom Morris projekta, na primer, i dodelite stavke, možete da vodite evidenciju o svim sastancima, kontakte i poruka povezana sa projektom.

Kategorije boja u kalendaru
Kategorije boja povezuju povezane stavke Outlook radi lakše identifikacije. Ovde, kategorijom boje prikazane u zaglavlju otvorene stavke i u kalendaru, možete da vidite obe stavke se odnose Morris projekat.

Kategorije boja povezuju povezane stavke Outlook radi lakše identifikacije. Ovde, kategorijom boje prikazane u zaglavlju otvorene stavke i u kalendaru, možete da vidite obe stavke se odnose Morris projekat.

Kategorije boja su istaknuto prikazane u tabela prikaze, kao što su prijemno poštansko sanduče, a u okviru samim otvorenim stavkama. Podrazumevani skup šest kategorije boja je dizajniran da se prilagodi. Možete da preimenujete kategorije na nešto više smisla za vas ili da odaberete različite boje za kategorije. Više od ovih 6, možete da kreirate onoliko više kategorija boja kao treba i možete da dodelite više kategorija boja na stavke, kao i. Ova fleksibilnost omogućava vam da dizajnirate sistem kategorija boja koji odgovara vašem ličnom stilu rada.

Prikaz kategorija boja u prijemnom poštanskom sandučetu
Kategorije boja omogućavaju vam da brzo skeniranje i pronađete srodne stavke.

Kategorije boja omogućavaju vam da brzo skeniranje i pronađete srodne stavke.

Takođe možete odabrati kategorija „Brzi klik“ koja vam omogućava da kliknite na samo jednom u prijemnom poštanskom sandučetu ili drugom tabelarnom prikazu da biste dodelili podrazumevanu kategoriju boje stavci označenoj Microsoft Outlook . Saznajte više u dodelite kategoriju "Brzi klik".

Da biste našli kategorizovanih stavki pošte olakšamo Kategorizovana pošta fascikla za pretragu dodata Fascikle za pretragu u Okno za navigaciju i obezbeđuje prikaz svih kategorizovanih stavki pošte. U ovoj fascikli, možete da sortirate, kao i da ih grupišete kategorizovane stavke. Takođe možete da kreirate dodatne fascikle za pretragu kategoriju za određene kategorije.

Iako možete da koristite i da biste prilagodili šest podrazumevanih kategorija boja, možda ćete morati da kreirate nove dok ste i dalje da biste organizovali stavke. Svojstva koja možete da primenite na bilo koju kategoriju su boje, ime i tastersku prečicu.

 1. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta .

 2. Izaberite stavku Sve kategorije.

  Meni „Kategorija boje“

 3. Izaberite stavku Novo.

  Otvara se dijalog Dodavanje nove kategorije .

  Dijalog „Dodavanje nove kategorije“

 4. U polju ime otkucajte ime za novu kategoriju boje.

 5. Sa liste boja izaberite boju, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomene : 

  • Biranje tasterskih prečica je opcionalno.

  • Ako želite da kreirate kategoriju boje bez boju dodeljene, u palete boja izaberite stavku Nijedno . Kategorije će se primeniti ime (i tasterske prečice ako odaberete) stavke, a možete da sortirate i grupišete stavke prema kategoriji. Stavke takođe će biti dostupna u odgovarajuću kategoriju fascikli za pretragu.

Dodeljivanje kategorije boje stavci Outlook

Kategorije boje mora da bude navedena na listi kategorija boja pre nego što možete da dodelite. Ako kategoriju boje nije naveden, možete istovremeno Kreiranje nove kategorije boje i dodeljivanje stavke.

Napomena : Prvi put da dodelite podrazumevanu kategoriju boje stavci, bićete upitani da preimenujete kategoriju. U tom trenutku, možete da promenite boju kategorije, preimenujte je u i odaberite tastersku prečicu.

Dodeljivanje kategorije boje stavci u prikazu tabele

Dodeljivanje kategorije boja za stavke u prijemnom poštanskom sandučetu ili druge prikaze tabela je slična za sve tipove stavki programa Outlook.

Napomena : Dodeljivanje kategorije boja u prikazu kartice u kontakte (kao što je prikaz vizitkarte) ili ikone prikaz u beleškama koje je isto kao Dodeljivanje kategorije boja u prikazu tabele.

 • Dodeljivanje kategorije boje, uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku, kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta na traci sa alatkama i zatim izaberite kategoriju boje.

  • Kliknite desnim tasterom miša na stavku, postavite pokazivač Kategorizuj Slika dugmeta u priručnom meniju i zatim izaberite kategoriju boje.

   Samo 15 najskorije korišćenih kategorija boja u meniju Kategorizuj . Da biste videli još kategorija ili da biste kreirali novu kategoriju, izaberite stavku Sve kategorije. Dodeljivanje kategorije boje u dijalogu Kategorije boja , morate da izaberete u polju za potvrdu pored kategorije boje.

   Dijalog Kategorije boja takođe je brz način da biste dodelili stavke više kategorija.

   Napomene : 

   • U prikazu vremenske ose kao što su oni koju nudi zadatke i naloga jedini način da dodeljivanje kategorije boje stavci je metodom otvaranje priručnog menija gorenavedenu.

   • Za prikaz dnevnika, dugme " Kategorizuj " je podrazumevano ne prikazuje na traci sa alatkama. Da biste dodali ovo dugme, u meniju Alatke , kliknite na dugme Prilagodi. Na kartici komande , na listi kategorije izaberite stavku Radnje. Na listi komande , kliknite na dugme Kategorizuj i prevucite je na traku sa alatkama gde želite da se pojavi.

Podrazumevanih kategorija boja imaju Opšta imena, kao što su crvena kategorija i plava kategorija. Da biste lako identifikujete i organizovali kategorizovane stavke, možete da preimenujete kategorije boja pomoću imena koja su smisla za vas.

Napomena : Ako promenite kategoriju boje koja je već dodeljena stavke, sve stavke koje ta kategorija dodeljena se ažuriraju u novo ime.

 1. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta .

 2. Izaberite stavku Sve kategorije.

  Meni „Kategorija boje“

 3. Na listi ime kliknite na ime kategorije boje, a zatim kliknite na dugme Preimenuj.

 4. Na listi ime otkucajte novo ime za kategoriju boje.

  • Da biste automatski dodelite kategoriju boje koje su Preimenovanje na stavke koje su izabrane u prozoru glavnog Microsoft Outlook , potvrdite izbor u polju za potvrdu pored boja kategorije sa liste ime i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Prvi put da dodelite postojeću kategoriju boje stavci, bićete upitani da preimenujete kategoriju boje.

 1. Na traci sa alatkama, kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Podešavanje brzog klika.

 2. U dijalogu Podešavanje brzog klika , sa liste izaberite kategoriju boje.

Promena različitih brzog klika kategoriji ne menja boju kategorije već dodeljeni na bilo koju stavku. Međutim, ako promenite ime ili boju bilo koju kategoriju boje, sve stavke koje imaju tu kategoriju boje dodeljuju se ažuriraju u skladu sa novim imenom ili boju.

Trenutni brzog klika kategorije možete da postavite i iz menija " Kategorizuj " u bilo koje otvorene stavke.

Kategoriju "Brzi klik" možete dodeliti većini stavki programa Outlook kada ih prikažete u prikazu tabele, kao što su prijemno poštansko sanduče, ili u rokovniku.

 • U prijemnom poštanskom sandučetu ili drugom tabelarnom prikazu, kliknite na dugme kolone " kategorije " pored poruke. Ova opcija dodaje boja pridružena kategoriju "Brzi klik" u kolonu. Ako otvorite stavku, boja i ime kategorije boje se pojavljuju pri vrhu stavke.

  Napomene : 

  • Možete da uklonite kategoriju "Brzi klik" jednostavno ponovnim klikom kolone " kategorije ".

  • Kategoriju "Brzi klik" možete dodeliti više stavki u isto vreme. Samo izaberite sve stavke i kliknite na kategorije kolonu pored jednu od stavki.

Povezivanjem tastersku prečicu sa kategorija bojemožete brzo dodeliti kategorije boje stavci, kao što su e-poruke, tako što ćete izabrati stavke u prijemnom poštanskom sandučetu ili neki drugi tabela prikaz, a zatim pritisnuti taster tasterska prečica. Tasterska prečica takođe možete da koristite za dodeljivanje kategorije boje većem broju stavki u isto vreme.

 1. Na traci sa alatkama glavnog Microsoft Office Outlook 2007 prozora, kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta .

 2. Na dnu menija izaberite stavku Sve kategorije.

 3. Na listi ime potvrdite izbor u polju za potvrdu za kategoriju boje.

 4. Na listi Tastersku prečicu , odaberite tastersku prečicu.

Ne možete da vratite na listi šest podrazumevanih kategorija iz unutar Office Outlook 2007. Ovih podrazumevanih kategorija biće vam ponuđena kao čuvari mesta koje možete da prilagodite, po potrebi.

Iako ne možete da vratite u prethodno stanje šest podrazumevanih kategorija iz programa Outlook, možete ponovo da kreirate listu. Ili, možete da pokrenete komandu tako što ćete koristiti prekidač komandne linije za u dijalogu Windows Pokretanje da biste automatski vratili na podrazumevanoj listi šest kategorija.

Ponovo Kreirajte listu u programu Outlook

Ovaj osnovni skup boja kategorije je dizajniran da se prilagodi. Možete da preimenujete kategorije i da ih povežete sa različitim bojama. Više od ovih šest boja kategorije je lako da kreirate nove kategorije boja. Slede šest podrazumevanih kategorija boja u programu Outlook 2007.

Crvena kategorija

Žuta kategorija

Plava kategorija

Narandžasta kategorija

Zelena kategorija

Ljubičasta kategorije

Svojstva koja možete da primenite na bilo koju kategoriju su boje, ime i tastersku prečicu. Ako promenite kategoriju boje koja je već dodeljena stavki, kategoriju boje se ažurira u te stavke.

Napomena : Ako nadograđujete iz druge verzije programa Outlook kada instalirate Office Outlook 2007, prvi put kada otvorite liste kategorija boja, 6, podrazumevanih kategorija boja, treba da se prikazuju zajedno sa kategorije koje je primenjena na stavke iz prethodne verzije programa Outlook.

Vraćanje u prethodno stanje na listi tako što ćete koristiti prekidač komandne linije za

Postoji prekidač koji će vratiti 6, podrazumevanih kategorija boja i imena sa liste kategorija. Saznajte više o korišćenju Prekidači u komandnoj liniji.

Napomena : Koristite ovaj prekidač će Brisanje prilagođene kategorije koje ste kreirali. Ako ste izvršili nadogradnju na Office Outlook 2007 iz druge verzije programa Outlook, sve prilagođene kategorije ili kategorije iz listu glavnih kategorija će biti izbrisan. Stavke će i dalje zadržati ime kategorije, ali nije boja.

Prvo proverite lokaciju outlook.exe na vašem računaru. Ako ste prihvatili podrazumevane lokacije fascikli kada ste instalirali Office Outlook 2007, outlook.exe se nalazi na c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ako ne pronađete outlook.exe na toj lokaciji, potražite datoteku i zapišite punu putanju.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Windows Vista   

   • Kliknite na dugme Start Slika dugmeta pokazivač na stavku Svi programi, izaberite stavku Pribori zatim izaberite stavku Pokreni.

  • Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu Pokretanje otkucajte znak navoda, unesite punu putanju datoteke outlook.exe, a zatim otkucajte još jedan znak navoda. Možete i da kliknete na dugme Potraži da biste pronašli i izabrali datoteku. U tom slučaju, znaci navoda se automatski unose.

 3. Posle navodnika, otkucajte razmak, a zatim otkucajte prekidač /cleancategories. Na primer, ako koristite na podrazumevanu lokaciju, otkucajte tekst da izgleda ovako:

  „c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe” /cleancategorie s

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena : 

  • Prekidači ne razlikuju. Na primer, /CLEANCATEGORIES radi na isti način /cleancategories.

  • Ne zaboravite da uključite jedan razmak pre prekidača.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×