Kreiranje i deljenje kontakata u vidu elektronskih vizitkarti

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Elektronska vizitkarta Opcija elektronske vizitkarte, koja je nova u programu Microsoft Office Outlook 2007, unapređuje izvršavanje zadatka vezano za kreiranje i deljenje kontakata. Elektronska vizitkarta predstavlja još jedan prikaz kontakta koji sadrži određene informacije o kontaktu i omogućava deljenje tih informacija sa drugim osobama u veoma prepoznatljivom obliku.

Kreiranjem novog kontakta kreira se elektronska vizitkarta koja se pridružuje kontaktu, i obrnuto. Takođe, svaka promena kontakta odražava se na elektronsku vizitkartu, i obrnuto.

Elektronska vizitkarta izgleda isto kao primerak od papira i podjednako se lako može deliti.

Ovaj članak sadrži:

Prednosti elektronskih vizitkarti

Prikazivanje kontakata u vidu elektronskih vizitkarti

Kako primaoci vide elektronske vizitkarte?

Kreiranje elektronskih vizitkarti

Čuvanje kontakta ili elektronske vizitkarte

Slanje elektronskih vizitkarti drugim osobama

Dizajniranje elektronskih vizitkarti

Dodavanje elektronske vizitkarte u potpis za e-poštu

Prednosti elektronskih vizitkarti

 • Polja sa deljenim informacijama omogućavaju brzo kreiranje i čuvanje novih kontakata uz manje grešaka. Mada obrazac za kontakt sadrži sve informacije o kontaktu, elektronska vizitkarta prikazuje samo one koje su karakteristične za određenu grupu ljudi ili namenu.

 • Prikaz vizitkarte u fascikli „Kontakti“ sadrži vizuelne elemente, kao što su korporativni logotipi, fotografije i boja, što omogućava jednostavno pregledanje i prepoznavanje kontakata.

 • Informacije o kontaktu možete jednostavno da delite na prepoznatljiv i uočljiv način, tako što ćete elektronske vizitkarte dodati u poruke koje šaljete drugim osobama.

 • Mnoštvo opcija za dizajniranje omogućava širok raspon prilagođavanja rasporeda vizitkarte, veličine i boje teksta, kao i upotrebu fotografija i logotipa kompanije.

 • Elektronsku vizitkartu možete da dodate u potpis za e-poštu automatski ili biranjem kako biste svoje informacije o kontaktu poslali drugima.

Vrh stranice

Prikaz kontakata u vidu elektronskih vizitkarti

Outlook nudi razne prikaze kontakata, tako da informacije možete da pronađete i pregledate na način koji najviše odgovara vašem stilu rada. Prikaz vizitkarti predstavlja podrazumevanu vrednost u programu Office Outlook 2007. U ovom prikazu svi kontakti se pojavljuju u tradicionalnoj formi papirnih vizitkarti u prozoru programa Outlook. Abecedni indeks omogućava brzo pronalaženje željenog kontakta.

Ovaj odeljak sadrži:

Prikazivanje više kontakata u prikazu „Vizitkarte“

Menjanje broja prikazanih vizitkarti u prikazu „Vizitkarte“

Menjanje veličine vizitkarte u prikazu „Vizitkarte“.

Prebacivanje na prikaz „Vizitkarte“

Menjanje podrazumevanog prikaza u fascikli „Kontakti“

Prikazivanje više kontakata u prikazu „Vizitkarte“

Prikaz „Vizitkarte“ sadrži kontakte sa logotipima kompanija i dizajnom, personalizovanim pozadinama i rasporedima, kao i fotografijama i drugim slikama. Ove funkcije za dizajniranje pomažu da lakše prepoznate kontakte kada ih tražite. Broj vizitkarti koje možete da vidite odjednom zavisi od postavki koje odredite i veličine prozora programa Outlook.

Ručnim postavljanjem polja prilikom uređivanja vizitkarte možete da odredite koje informacije će biti prikazane na vizitkarti u prikazu „Vizitkarte“. Možete da izmenite informacije na svojoj vizitkarti, kao i na vizitkartama koje ste primili od drugih osoba. Ako postoji više informacija o kontaktu, nego što može biti prikazano u prikazu „Vizitkarte“, dvaput kliknite na vizitkartu da biste videli obrazac za kontakt, a zatim dovršite informacije o kontaktu.

Menjanje broja prikazanih vizitkarti u prikazu „Vizitkarte“

Možete da promenite veličinu vizitkarti da biste promenili broj elektronskih vizitkarti koje će istovremeno biti prikazane u prikazu „Vizitkarte“. Ako pokušavate da vidite što veći broj vizitkarti, maksimalno uvećajte prozor programa Outlook.

Menjanje veličine vizitkarte u prikazu „Vizitkarte“.

 1. U fascikli Kontakti, u oknu za navigaciju izaberite stavku Prilagodi trenutni prikaz.

 2. U dijalogu Prilagođavanje prikaza: Vizitkarte kliknite na dugme Ostale postavke.

 3. U okviru za grupisanje Polja kartice promenite vrednost u polju Veličina kartice %. Manja vrednost prikazuje više vizitkarti, a veća vrednost – manje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Do opcije Ostale postavke možete da dođete i ako u meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberete stavku Prilagodi trenutni prikaz.

Ako koristite pokazivački uređaj Microsoft IntelliMouse, možete da promenite broj prikazanih vizitkarti tako što ćete držati pritisnut taster CTRL i rotirati točkić pokazivačkog uređaja IntelliMouse. Rotirajte točkić unapred da biste videli manje većih vizitkarti i rotirajte ga unazad da biste videli više manjih vizitkarti.

Prikaz koji ste upravo kreirali biće vaš podrazumevani prikaz za vizitkarte, sve dok ga ne promenite, čak i ako izađete iz programa Office Outlook 2007 i ponovo ga pokrenete.

Vizitkarte u prikazu „Vizitkarte“ u fascikli „Kontakti“ možete da pregledate i tako što ćete se kretati kroz listu vizitkarti, kao i pomoću abecednog indeksa koji se nalazi sa desne strane vizitkarti.

Prebacivanje na prikaz „Vizitkarte“

Iako je prikaz „Vizitkarte“ podrazumevani prikaz u fascikli „Kontakti“, možda ste izašli iz programa Outlook dok ste radili u drugom prikazu ove fascikle. Kada izađete iz programa Outlook, on će sačuvati poslednji aktivni prikaz koji ćete videti kada ponovo pokrenete ovaj program, sve dok ga ne promenite.

 • U programu Office Outlook 2007, u fascikli Kontakti, u oknu za navigaciju, u oknu Trenutni prikaz izaberite opciju Vizitkarte.

  Okno za navigaciju nije prikazano

  Okno za navigaciju je možda isključeno ili umanjeno.

  • U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Normalan.

Menjanje podrazumevanog prikaza u fascikli „Kontakti“

Kada izađete iz programa Outlook, on će sačuvati poslednji aktivni prikaz koji ćete videti kada ponovo pokrenete ovaj program. Obično je prikaz koji najčešće koristite vaš podrazumevani prikaz, sve dok ga ne promenite pre izlaska iz programa Outlook.

 1. U fascikli Kontakti, u oknu za navigaciju, u oknu Trenutni prikaz izaberite željeni prikaz.

 2. Zatvorite i ponovo pokrenite Outlook.

  Šta uraditi kada se okno za navigaciju ne vidi?

  Okno za navigaciju je možda isključeno ili umanjeno.

  • U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Normalan.

Vrh stranice

Kako primaoci vide elektronske vizitkarte?

Elektronske vizitkarte možete dodati u e-poruke da biste poslali informacije o kontaktu koje želite da delite i da biste vizuelno predstavili korporativni ili lični identitet. U zavisnosti od aplikacije za e-poštu koju vaši primaoci koriste, oni će videti elektronsku vizitkartu ili primiti informacije koje ona sadrži u vidu priložene .vcf datoteke.

.vcf prilog u zaglavlju poruke

Ako primalac dvaput klikne na priloženu. vcf datoteku, otvoriće se obrazac za kontakt koji će on nakon toga moći da sačuva u svojoj listi kontakata.

Primaoci koji koriste Office Outlook 2007    videće elektronsku vizitkartu u poruci, baš kao što ste je vi poslali. Oni mogu kliknuti desnim tasterom miša na vizitkartu da bi sačuvali informacije iz nje u svojim Outlook kontaktima.

Primaoci koji koriste prethodne verzije programa Outlook ili druge aplikacije za e-poštu koje upotrebljavaju HTML za prikaz e-pošte    takođe će videti elektronsku vizitkartu u poruci. Ove vizitkarte su samo slike i na njih nije moguće kliknuti. Međutim, primaoci takođe dobijaju priloženu .vcf datoteku koja sadrži informacije iz elektronske vizitkarte. Oni mogu da otvore .vcf datoteku i sačuvaju te informacije u svojim listama kontakata.

Primaoci koji e-poruke prikazuju u vidu čistog teksta    neće videti sliku elektronske vizitkarte u poruci, ali će primiti priloženu .vcf datoteku koja sadrži informacije o kontaktu, a koje oni mogu da sačuvaju u svojim listama kontakata.

Vrh stranice

Kreiranje elektronskih vizitkarti

Bilo da kreirate novi kontakt u obrazac za kontakt ili čuvate kontakt neke druge osobe, te informacije mogu biti prikazane u vidu elektronske vizitkarte. I dalje možete da kreirate i uređujete svaki prikaz pojedinačno, ali u oba slučaja – obrasca za kontakt ili elektronske vizitkarte – možete dodati osnovne informacije o kontaktu. Ako informacije unesete samo jednom (ili ih direktno sačuvate sa druge vizitkarte), možete da smanjite broj grešaka.

Na primer, kada primite elektronsku vizitkartu od neke osobe i sačuvate je u kontaktima programa Outlook, informacije koje ona sadrži možete da vidite i u obrascu za kontakt ili drugom prikazu fascikle „Kontakti“. Kada ažurirate informacije u jednom prikazu, one će biti ažurirane i u drugom prikazu, osim ako ne odaberete drugu opciju.

Kada kreirate novi kontakt tako što ćete otvoriti novi obrazac za kontakt i upisati informacije o kontaktu, odgovarajuća polja će se automatski popuniti u prikazu elektronske vizitkarte za taj kontakt.

Elektronska vizitkarta na kojoj je prikazan podskup informacija iz povezanog obrasca za kontakt

1. Obrazac za kontakt koji sadrži informacije o Jovici Milenkoviću.

2. Prikaz dijaloga Uređivanje vizitkarte sa odgovarajućim poljima koja su popunjena za elektronsku vizitkartu Jovice Milenkovića.

Kreiranje nove elektronske vizitkarte

Ovaj odeljak sadrži:

Elektronska vizitkarta primljena u poruci

Postojeća ili prazna elektronska vizitkarta

Elektronska vizitkarta primljena u poruci

Na ovaj način programu Outlook možete brzo da dodate nove informacije o kontaktu. Kada sačuvate elektronsku vizitkartu iz e-poruke, vi kreirate novi kontakt. Ako već postoji kontakt pod istim imenom, možete sačuvati duplikat kao novi kontakt ili ažurirati original.

Da biste promenili vizitkartu pošto ste je sačuvali, pogledajte uputstva u sledećem odeljku o kreiranju nove elektronske vizitkarte na osnovu postojeće ili prazne elektronske vizitkarte.

 1. U otvorenoj poruci kliknite desnim tasterom miša na vizitkartu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj u listu Outlook kontakata. Novi kontakt će se otvoriti u obrascu za kontakte.

 2. Na kartici Kontakti, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj & zatvori.

 3. Ako već postoji kontakt sa istim imenom, Outlook će otkriti duplikat. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Dodaj novi kontakt.

   Na ovaj način ćete kreirati duplikat kontakta, što se odnosi na obrazac za kontakt i elektronsku vizitkartu.

  • Izaberite opciju Ažuriraj informacije izabranih kontakata.

   Postojeći duplikati kontakata su navedeni. Dvaput kliknite na kontakt da biste ga ažurirali, a zatim ažurirajte informacije u obrascu za kontakt i sačuvajte ih.

Nove informacije o kontaktu će odmah biti sačuvane u fascikli „Kontakti“ i biće dostupne u vidu elektronske vizitkarte, kao i u drugim prikazima. Informacije o kontaktu možete menjati pre nego što ih sačuvate, kao i posle toga.

 • Takođe možete desnim tasterom miša da kliknete na priloženu .vcf datoteku u zaglavlju poruke da biste otvorili priručni meni i dodali kontakt ili odabrali druge opcije.

 • Ako kliknete na dugme Sačuvaj & novo u obrascu za kontakt, biće sačuvan otvoreni kontakt, a otvoriće se novi, prazan obrazac za kontakt.

Postojeća ili prazna elektronska vizitkarta

Kreirajte novu elektronsku vizitkartu iz prazne vizitkarte ili koristite postojeću vizitkartu kao „predložak“, na osnovu kojeg ćete izgraditi drugu, sličnu vizitkartu. Možete da promenite sve informacije, kao i sve elemente rasporeda i dizajna. Zasnivanje nove vizitkarte na drugoj omogućava vam da brzo kreirate razne elektronske vizitkarte koje imaju neke zajedničke informacije o kontaktu. Na primer, možda vam je potrebno da imate tri vizitkarte: jednu za posao, drugu za kuću, a treću za članstvo u klubu.

Dok kreirate novu elektronsku vizitkartu, vi takođe kreirate i novi kontakt. Kada sačuvate novu vizitkartu, Outlook kreira novi kontakt u listi kontakata. Možete da imate kontakte sa dupliranim imenima. Kada sačuvate nove vizitkarte pod istim imenima, Outlook će ih dodati fascikli „Kontakti“ i navesti uz slično nazvane vizitkarte.

Prikaz „Elektronske vizitkarte“ je pogodan za pregledanje informacija na osnovu kojih se razlikuju kontakti sa dupliranim imenima.

Pre nego što pozicionirate i oblikujete tekst u dijalogu Uređivanje vizitkarte, možete da počnete sa uređivanjem informacija o kontaktu u postojećem obrascu za kontakt. Sve informacije možete da uredite i unutar dijaloga Uređivanje vizitkarte. Obe opcije vam omogućavaju da dodajete nove informacije dok radite. Ako odaberete prvu opciju, promene izvršite pre nego što započnete sa dolenavedenim koracima.

Dijalog „Uređivanje vizitkarte“

1. Pre nego što dodate ili promenite informacije o kontaktu, odaberite raspored i pozadinu za vizitkartu. Dodajte slike i druge grafičke elemente. Svaki od ovih elemenata pomaže vam da pozicionirate tekst kada započnete dodavanje informacija.

2. Klikom na dugme Dodaj prikazuje se okno sa standardnim poljima. Pošto izaberete polje, ono će biti dodato oknu Polja Dostupna su i četiri prilagođena polja.

3. Pošto izaberete polje, upišite odgovarajući tekst u polje Uređivanje. Dok pišete, tekst će se prikazivati u pregledu „Vizitkarte“.

4. Dodeljivanje oznaka za informacije kao što su broj telefona kod kuće ili adresa radnog mesta nije obavezno. Možete da koristite imena polja ili upisivati sopstvene oznake.

5. Polja „Prazan red“ vam omogućavaju da u vizitkarte dodate prazne redove.

6. Kliknite na dugmad sa strelicama da biste premeštali izabrano polje nagore ili nadole na vizitkarti.

Postupite na sledeći način da biste promenili postojeću elektronsku vizitkartu ili da biste je kreirali koristeći praznu vizitkartu:

 • Biranje rasporeda i pozadine   

  1. U fascikli Kontakti kliknite na dugme Novo.

  2. U obrascu za kontakte kliknite na vizitkartu da biste otvorili dijalog Uređivanje vizitkarte.

  3. U odeljku Dizajn kartice sa liste Raspored izaberite odgovarajući raspored. Raspored Samo tekst je dostupan za vizitkarte bez slika, logotipa ili drugih grafičkih elemenata.

   Kada budete započeli, podrazumevani Outlook raspored na vizitkarti može se videti u okviru za pregled pored odeljka Dizajn vizitkarte. Takođe, ovu sliku i opcije rasporeda možete da koristite za vašu vizitkartu.

  4. Ako želite da dodate boju pozadine za vizitkartu, kliknite na dugme Pozadina, a zatim izaberite boju.

   Napomena : Ako koristite sliku za pozadinu vizitkarte, ona bi trebalo da bude iste veličine kao i vizitkarta – 248 x 148 piksela, kako biste izbegli izobličenje. (Sama vizitkarta ima dodatnu ivicu od jednog piksela na svim stranicama.)

  5. Ako želite da dodate sliku, kao što je logotip kompanije, koristite opcije za slike da biste pronašli, dodali i pozicionirali sliku.

   Potrebno je da sa liste Raspored izaberete stavku Samo tekst da biste izbrisali podrazumevanu ili neku drugu sliku sa vizitkarte.

 • Dodavanje informacija o kontaktu   

  1. U oknu Polja izaberite polje ili prazan red iznad kog želite da se pojavi tekst.

  2. Kliknite na dugme Dodaj, postavite pokazivač na stavku Ime, a zatim izaberite stavku Puno ime.

   Savet : "U oknu Polja pojavljuje se samo tip informacija. Pošto unesete tekst informacije, on će se pojaviti iznad okna Polja u okviru za pregled."

  3. U odeljku Uređivanje upišite ime za vizitkartu.

  4. Ako želite da ime sadrži oznaku, sa liste oznaka izaberite stavku Levo ili Desno.

   Oznaka može da razjasni tip informacije na vizitkarti, a stavke Levo ili Desno ukazuju na to gde će se naći oznaka u odnosu na informaciju. Na primer, u stavci elektronske vizitkarte Jovica Milenković, vlasnik, Jovica Milenković je ime, a vlasnik je oznaka za ime.

  5. U polje Oznaka upišite oznaku za ime.

   Imena polja su prikladne, poznate oznake.

  6. Nastavite da vizitkarti dodajete informacije prateći korake 1 do 5.

  7. Da biste uklonili neko polje sa vizitkarte, izaberite polje, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  8. Da biste dodali prazne redove, izaberite polje iznad koga želite prazan prostor, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite stavku Prazan red.

   Prazni redovi na vizitkarti se podrazumevano prikazuju kao polja Prazan red. Prilikom dodavanja informacija na vizitkartu, možete da dodate nova polja sa informacijama između polja Prazan red. Na primer, izaberite stavku Prazan red, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite polje. Ono će se pojaviti ispod praznog reda.

  9. Da biste tekst pozicionirali na vizitkarti, izaberite polje u oknu Polja, a pomoću strelica Nagore i Nadole koje se nalaze ispod okna premeštajte polja.

  10. Ako želite da oblikujete tekst, koristite dugmad za oblikovanje i stil u odeljku Uređivanje. Traka sa alatkama za oblikovanje teksta u dijalogu „Uređivanje elektronske vizitkarte“

   Neke od opcija su:

   • Menjanje veličine teksta

   • Korišćenje obojenog teksta

   • Pozicioniranje (poravnanje) teksta ulevo, udesno ili na centar

  11. Kada završite dodavanje informacija na vizitkartu, kliknite na dugme U redu.

   Ako kliknete na dugme Uspostavi početnu vrednost kartice, vizitkarti se vraća podrazumevani Outlook dizajn i informacije koje su unete u podrazumevana polja u obrascu za kontakt.Vrh stranice

Čuvanje kontakta ili elektronske vizitkarte

Kada primite informacije o kontaktu u vidu elektronske vizitkarte ili obrazac za kontakt (kao.vcf datoteku) u e-poruci, možete da kliknete desnim tasterom miša na vizitkartu ili priloženu .vcf datoteku i odabrati opcije iz priručnog menija. Ako već postoji kontakt pod tim imenom, bićete upitani šta želite da uradite sa duplikatom – ažurirate postojeći kontakt ili kreirate novi.

Čuvanje elektronske vizitkarte koju ste primili

 1. U poruci kliknite desnim tasterom miša na vizitkartu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj u listu Outlook kontakata. Novi kontakt će se otvoriti u obrascu za kontakte u fascikli „Kontakti“.

 2. Na kartici Kontakti, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj & zatvori.

  • Ako već postoji kontakt pod istim imenom, kada kliknete na dugme Sačuvaj & zatvori, pojaviće se dijalog sa opcijama za dodavanje novog kontakta ili ažuriranje informacija za izabrani kontakt.

  • U grupi Radnje možete i da kliknete na dugme Sačuvaj & novo, čime ćete sačuvati kontakt, a zatim otvoriti novi, prazan obrazac za kontakt.

Čuvanje .vcf datoteke koju ste primili

 1. U zaglavlju poruke dvaput kliknite na prilog .vcf datoteke. Na taj način ćete otvoriti vizitkartu u obrascu za kontakt u fascikli „Kontakti“.

 2. Na kartici Kontakti, u grupi Radnje kliknite na dugmeSačuvaj & zatvori.

  • Ako već postoji kontakt pod istim imenom, kada kliknete na dugme Sačuvaj & zatvori, pojaviće se dijalog sa opcijama za dodavanje novog kontakta ili ažuriranje informacija za izabrani kontakt.

  • U grupi Radnje možete takođe da kliknete na dugme Sačuvaj & novo, time ćete sačuvati kontakt, a zatim otvoriti novi, prazan obrazac za kontakt.

Vrh stranice

Slanje elektronskih vizitkarti drugim osobama

Elektronske vizitkarte olakšavaju deljenje informacija o kontaktima. One se mogu lako umetnuti u poruke koje šaljete i primalac ih može odmah prepoznati. Možete da pošaljete korporativnu elektronsku vizitkartu ili ličnu vizitkartu koju ste prilagodili. Osim toga, u vidu elektronske vizitkarte možete da pošaljete informacije o kontaktu koje se odnose na neku drugu osobu. Vizitkarte možete i da prosleđujete. U svakom slučaju, u poruci koja se zasniva na HTML formatu primalac će dobiti vidljiv identifikator koji može brzo sačuvati kao kontakt.

.vcf prilog u zaglavlju poruke

Kada primalac dvaput klikne na priloženu vcf. datoteku, otvoriće se obrazac za kontakt koji on nakon toga može sačuvati u svojoj listi kontakata.

Ovaj odeljak sadrži:

Kako druge osobe vide elektronske vizitkarte?

Umetanje elektronske vizitkarte u poruku

Kako druge osobe vide elektronske vizitkarte?

Osobe koje koriste Office Outlook 2007     Elektronska vizitkarta se pojavljuje u poruci onako kako ste je poslali. Primalac može kliknuti desnim tasterom miša na vizitkartu i sačuvati informacije u Outlook kontaktima.

Osobe koje imaju prethodne verzije programa Outlook ili druge aplikacije za e-poštu koje upotrebljavaju HTML za prikaz e-pošte     Primaoci vide elektronsku vizitkartu u poruci. Ove vizitkarte su samo slike, međutim, primaoci takođe dobijaju priloženu .vcf datoteku koja sadrži informacije sa vizitkarte. Oni mogu da otvore .vcf datoteku i sačuvaju te informacije u svojim listama kontakata.

Osobe koje pregledaju e-poruke u formatu čistog teksta     Vizuelni elektronske vizitkarte nije dostupan u poruci, ali će primiti na .vcf datoteku koja sadrži informacije o kontaktu, a koje mogu da sačuvaju u svojim listama kontakata.

Umetanje elektronske vizitkarte u poruku

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi kliknite na dugme Vizitkarta, a zatim izaberite ime sa liste.

 2. Ukoliko ne vidite željeno ime, izaberite stavku Druge vizitkarte, izaberite ime u koloni Zavedeno kao, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Meni Vizitkarta prikazuje imena 10 poslednjih kontakata koji su umetnuti kao elektronske vizitkarte u poruke.

  • U poruku možete da umetnete više elektronskih vizitkarti.

  • Kliknite na dugme Vizitkarta, a zatim izaberite stavku Druge vizitkarte kako biste lakše razlikovali duplirana imena. U dijalogu Umetanje vizitkarte videćete više informacija, kao i pregled kartice.

  • Ako vizitkartu prevučete iz prikaza „Vizitkarte“ u novu poruku, prilikom slanja poruke biće uključena samo .vcf datoteka. Ova priložena .vcf datoteka otvara obrazac za kontakt koji sadrži sve informacije koje primaoci mogu da sačuvaju u listama kontakata. Ukoliko primalac koristi Office Outlook 2007, elektronska vizitkarta će biti prikazana u obrascu za kontakt.

Vrh stranice

Dizajniranje elektronskih vizitkarti

Sada svako može da ima vizitkartu, bilo da je doterano profesionalni poslovne kartice, kreativni onaj koji označava oživljavanje za dizajniranje ili nešto više formalnim koje odražava vaše osoba. Šta god izbora, možete da dizajnirate elektronsku vizitkartu koja najbolje predstavlja vi ili vaše organizacije. I imate više od jedne dizajniranje ih za poslovne, privatne ili druge svrhe.

Zajednički dizajn za celu organizaciju

Da bi obezbedile dosledno i tačno predstavljanje poslovanja ili grupe, organizacije mogu da kreiraju „predloške“ za elektronske vizitkarte u vidu novog dizajna ili odraza odštampanih vizitkarti. Zaposleni ili drugi članovi organizacija mogu nakon toga da po potrebi personalizuju vizitkarte.

Sledi opis nekih funkcija i opcija za dizajn koje su dostupne za elektronske vizitkarte. U prethodnim odeljcima možete da pronađete uputstvo koje vas korak po korak uvodi u kreiranje vizitkarti.

Dizaniranje rasporeda

 • Odaberite jedan od šest različitih rasporeda za vizitkartu. Postavite sliku (ili podrazumevani logotip programa Office Outlook 2007) desno, levo, gore ili dole, odnosno upotrebite dizajn samo za tekst. Sliku možete da koristite i kao pozadinu.

 • Boja pozadine može uticati na to da se vaša vizitkarta razlikuje od ostalih. Iz široke palete boja izaberite neku boju ili definišite prilagođene boje.

 • Vizitkarti se mogu dodati slike sačuvane u većini grafičkih formata, kao što su .bmp, .jpg i .wmf. Slike, kao što su logotipi i lične fotografije, čine vašu vizitkartu prepoznatljivijom.

 • Nakon dodavanja slika, možete promeniti njihovu veličinu i precizno ih postaviti u cilju daljeg prilagođavanja.

Dizajniranje informacija

 • Polja koja su predviđena za odgovarajuće tipove informacija sadrže one informacije koje se najčešće koriste na klasičnim vizitkartama, kao što je telefon na poslu, organizacija, e-adresa i radno mesto.

 • Možete takođe da kreirate prilagođena polja za informacije po vašem izboru.

 • Neka polja sadrže više redova za informacije, kao što su polja za adrese. Prilagođena polja mogu takođe imati više redova.

 • Oznake pomažu da se identifikuju informacije. Dostupne oznake za odgovarajuće tipove informacija su navedene u meniju Dodaj. Možete takođe da kreirate prilagođene oznake.

 • Prazni redovi koji se koriste za dodavanje proreda ne dodaju se samo zbog lakšeg čitanja vizitkarte, već takođe pomažu u organizaciji i grupisanju srodnih informacija. Na primer, ako postoji više brojeva telefona na vizitkarti, postavite prazan red iznad i ispod brojeva telefona kako bi druge osobe brzo pronašle i razlikovale brojeve telefona od ostalih informacija.

 • Različite boje i veličine fonta dozvoljavaju preciznije podešavanje vidljivosti i prostora.

  Napomena : Ne mogu sve informacije o kontaktu biti prikazane na elektronskoj vizitkarti iako su uključene u obrazac za kontakt. Dok dizajnirate sadržaj vizitkarte, u okviru za pregled možete da vidite kako se informacije uklapaju u vizitkartu.

Vrh stranice

Dodavanje elektronske vizitkarte u potpis za e-poštu

Dodavanjem elektronske vizitkarte u potpis za e-poštu, možete automatski da uključite informacije o kontaktu u svaku poruku koju šaljete. Osim toga, možete imati potpis koji sadrži samo elektronsku vizitkartu. Primaoci mogu kliknuti desnim tasterom miša na vizitkartu u potpisu (ili na .vcf datoteku) kako bi je direktno sačuvali u svojoj listi kontakata.

Način na koji se potpis sa elektronskom vizitkartom pojavljuje u poruci

1. Kada pošaljete poruku sa potpisom koji sadrži elektronsku vizitkartu, biće priložena .vcf datoteka koja sadrži sve informacije o kontaktu. Ovo omogućava primaocima sa drugim aplikacijama za e-poštu da prikažu i sačuvaju informacije o kontaktu.

2. Vizitkarta će biti prikazana u potpisu.

3. Kada primite poruku sa vizitkartom u potpisu, kliknite desnim tasterom miša na sliku vizitkarte u potpisu, izaberite stavku Dodaj u kontakte i otvoriće se obrazac za taj kontakt. Tada možete da ga pregledate ili sačuvate.

Na primer, možda smernice vaše kompanije nalažu da svi zaposleni prilože osnovne informacije o kontaktu u poslovnu korespondenciju putem e-pošte. Pošto preduzeće odredi dizajn vizitkarte, zaposleni mogu uneti informacije o kontaktu, uključiti vizitkartu u zvaničan potpis kompanije i podesiti automatsko dodavanje potpisa svakoj poruci koju šalju sa poslovnog naloga e-pošte.

Broj potpisa i elektronskih vizitkarti je neograničen, tako da možete kreirati više potpisa različite namene, na primer za posao, komunikaciju sa porodicom i drugo.

Da biste porukama dodali potpise sa elektronskim vizitkartama, potrebno je da najpre kreirate potpis, a zatim ga umetnete u poruke. Potpis možete ručno umetnuti u svaku poruku ili odrediti podrazumevani potpis koji će biti automatski umetnut u svaku poruku koju šaljete.

Ovaj odeljak sadrži:

Kako kreirati potpis i dodati mu elektronsku vizitkartu?

Umetanje potpisa u poruku

Kako kreirati potpis i dodati mu elektronsku vizitkartu?

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite stavku Potpisi.

 2. Na kartici Potpis za e-poštu kliknite na dugme Novo.

 3. Upišite ime potpisa, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U odeljku Uredite potpis upišite tekst koji želite da dodate u potpis.

 5. Izaberite tekst koji ćete oblikovati, a zatim koristite dugmad za stil i oblikovanje kako biste izabrali željene opcije.

  Napomena : Ove opcije nisu dostupne ako koristite čisti tekst kao podrazumevani format poruke.

 6. Da biste dodali elektronsku vizitkartu, postavite mesto umetanja tamo gde želite da se pojavi vizitkarta u tekstu potpisa, kliknite na dugme Vizitkarta, a zatim sa liste Zaveden kao izaberite ime kontakta. Kliknite na dugme U redu.

 7. Da biste dodali sliku, postavite pokazivač na mesto na kom želite da se pojavi slika u tekstu potpisa, kliknite na dugme Umetni sliku, zatim odaberite sliku, a potom kliknite na dugme U redu.

 8. Da biste dodali hipervezu, postavite pokazivač na mesto na kom želite da se pojavi veza u tekstu potpisa, kliknite na dugme Umetni hipervezu, zatim izaberite hipervezu, a potom kliknite na dugme U redu.

 9. U grupi Izaberi podrazumevani potpis, sa liste Nalog e-pošte izaberite nalog e-pošte kom uvek želite da pridružujete potpis.

 10. Sa liste Nove poruke izaberite sledeće:

  • Izaberite potpis ako želite da potpis bude automatski umetnut u svaku poruku poslatu sa naloga e-pošte koji koristite.

  • Izaberite stavku nijedan ukoliko ne želite da potpis bude automatski umetnut u svaku poslatu poruku.

   Potpise možete i ručno da umećete u pojedinačne poruke.

 11. Ako želite da se potpis dodaje u odgovore na poruke i u prosleđene poruke, izaberite potpis iz liste Odgovori/prosleđene poruke. Ako to ne želite, izaberite stavku nijedan.

 12. Kada završite sa kreiranjem potpisa, kliknite na dugme U redu.

Umetanje potpisa u poruku

Možete da postavite podrazumevani potpis koji će biti umetnut u sve vaše odlazne poruke ili da ručno umetnete potpis u pojedinačne odlazne poruke.

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Automatsko umetanje potpisa   

  1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključivanje kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite stavku Potpisi.

  2. Na kartici Potpisi za e-poštu, u oknu Izaberite potpis za uređivanje izaberite željeni potpis.

  3. U grupi Izaberi podrazumevani potpis, sa liste Nove poruke izaberite željeni potpis.

  4. Ako želite da se potpis dodaje u odgovore na poruke i u prosleđene poruke, izaberite potpis iz liste Odgovori/prosleđene poruke. Ukoliko to ne želite, izaberite stavku nijedan.

  5. Kliknite na dugme U redu.

 • Ručno umetanje potpisa   

  1. U novoj poruci, na kartici Poruka u grupi Uključivanje kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite željeni potpis.

   Opcijama potpisa možete da pristupite i na kartici Umetanje nakon što u otvorenoj poruci kliknete na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

  2. Ako ne vidite željeni potpis, izaberite stavku Potpisi, zatim izaberite ime potpisa u oknu Izaberite potpis za uređivanje, a potom kliknite na dugme U redu.

  3. U poruci kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite ime potpisa.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×