Kreiranje i deljenje kontakata u vidu elektronskih vizitkarti

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Elektronske vizitkarte olakšavaju kreiranje, prikaz i delite informacije o kontaktu u Microsoft Outlook. Elektronska vizitkarta prikazuje slično kao u novinama vizitkarte kontakt informacije. Možete da kreirate elektronsku vizitkartu iz novih informacija ili na informacije o kontaktu koje već imate u Outlook.

Kreiranje elektronske vizitkarte

Prvi korak je da odaberete raspored i pozadinu kartice. Zatim dodajete slike ili grafiku. Na kraju dodajete polja kontakta koja želite da se pojave na elektronskoj vizitkarti.

 1. U prikazu Osobe izaberite karticu Početak.

 2. U grupi Novo izaberite stavku Novi kontakt.

 3. U obrascu za kontakte kliknite dvaput na vizitkartu da biste otvorili dijalog Uređivanje vizitkarte.

 4. U okviru Dizajn karte, kliknite na strelicu pored liste Raspored i izaberite raspored sa liste. Raspored Samo tekst dostupan je za vizitkarte koje ne sadrže slike, logotipe ili druge grafičke elemente.

  Napomena : Kada počnete, podrazumevani raspored na vizitkarti programa Outlook možete videti u okviru za pregled pored odeljka Dizajn kartice. Ovu sliku i opcije rasporeda takođe možete da koristite za vizitkartu..

 5. Ako želite da dodate boju pozadine za vizitkartu, kliknite na dugme Pozadina, a zatim izaberite boju.

 6. Ako želite da dodate grafički element, na primer sliku ili logotip preduzeća, koristite opcije slike za dodavanje, veličinu i položaj slike.

  Da biste izbrisali podrazumevanu ili neku drugu sliku na vizitkarti, sa liste Raspored izaberite stavku Samo tekst. Da biste uklonili sve dodate informacije i počeli iz početka, izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost kartice.

 7. U okviru Polja kliknite dvaput na polje kontakta koja želite da dodate.

  • Da biste uklonili neko polje sa vizitkarte, izaberite polje, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  • Da biste dodali prazne redove, izaberite polje iznad kojeg želite praznu oblast, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite stavku Prazan red.

   Savet : Prazni redovi na vizitkarti podrazumevano se prikazuju kao polja Prazan red. Prilikom dodavanja informacija na vizitkartu, možete da dodate nova polja sa informacijama između polja Prazan red. Na primer, izaberite stavku Prazan red, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite polje. Ono se pojavljuje ispod praznog reda.

  • Da biste postavili tekst na vizitkarti, kliknite na polje i ispod liste Polja koristite strelice Nagore i Nadole da biste premeštali polja. Na ovaj način možete da premeštate i prazne redove kako biste dodali više prostora između redova teksta.

  • Da biste oblikovali tekst, koristite dugmad za oblikovanje i stil u okviru Uređivanje.

Napomena : Ako kliknete na dugme Uspostavi početnu vrednost kartice, vizitkarti se vraća podrazumevani dizajn programa Outlook i informacije koje su unete u podrazumevana polja u obrascu za kontakt.

Čuvanje kontakta ili elektronske vizitkarte

Kada kontakt informacije dobijete u vidu elektronske vizitkarte ili obrazac za kontakt (kao .vcf datoteku) u e-poruci, kliknite desnim tasterom miša na vizitkartu ili priloženu .vcf datoteku, a zatim odaberite opcije. Ako spisak kontakata već sadrži isto ime, imate opciju da ažurirate postojeći ili da kreirate novi kontakt.

 1. U otvorenoj poruci kliknite desnim tasterom miša na elektronsku vizitkartu i izaberite stavku Dodaj u listu Outlook kontakata.

  Za prilog .vcf datoteke, kliknite dvaput na prilog.

 2. Kliknite na dugme Kontakt.

 3. U grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 4. Ako se otkrije duplirano ime kontakta, kliknite na dugme Dodaj novi kontakt ili Ažuriraj informacije izabranog kontakta.

Slanje elektronskih vizitkarti drugim osobama

Elektronske vizitkarte mogu da se dele u e-porukama. One obezbeđuju poslovni ili vizuelni identitet slično papirnim vizitkartama. Način na koji se elektronska vizitkarta prikazuje primaocima, zavisi od aplikacije za e-poštu koja se koristi.

 • Primaoci koji koriste Microsoft Outlook     U Outlook 2016Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010i Microsoft Office Outlook 2007, elektronska vizitkarta se pojavljuje u poruci tačno kao što vidite ga. Primaoci kliknite desnim tasterom miša na karticu da biste sačuvali kontakt informacije u njegovo ili njeno Outlook kontakte.

  Primaoci koji koriste ranije verzije programa Outlook ili druge aplikacije za e-pošte koji koriste HTML za prikazivanje poruka takođe videti elektronske vizitkarte u poruci. Međutim, ove kartice su samo slike i ne može da se klikne. .Vcf datoteku je povezan sa porukom koja sadrži informacije iz elektronske vizitkarte. .Vcf datoteku može da se otvori, a informacije sačuvane na listi kontakata.

 • Primaoci koji poruke u formatu čistog teksta     Druge osobe čija aplikacija za e-pošte koristi čisti tekst ne vide slike za elektronsku vizitkartu. .Vcf datoteku je povezan sa porukom koja sadrži informacije iz elektronske vizitkarte. .Vcf datoteku može da se otvori, a informacije sačuvane na listi kontakata.

U bilo kojoj aplikaciji za e-poštu, priloženu .vcf datoteku moguće otvoriti i sačuvali na listi kontakata.

Uključivanje elektronske vizitkarte u e-poruku

 1. U novoj poruci izaberite stavku Poruka.

 2. U grupi Uključi izaberite stavku Priloži stavku i stavku Vizitkarta, a zatim izaberite ime sa liste.

 3. Ako ne vidite željeno ime, izaberite stavku Ostale vizitkarte, sa liste Zavedeno kao izaberite ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

Dodavanje elektronske vizitkarte u potpis za e-poštu

Dodavanjem elektronske vizitkarte u potpis e-pošte, informacije o kontaktu uključene su u svaku poruku koju šaljete. Pogledajte članak Uključivanje elektronske vizitkarte u potpis za e-poštu za više informacija.

Kreiranje elektronske vizitkarte

Kao što je prikazano na snimak ekrana na elektronsku vizitkartu za Jon Morris, kreiranja kartice počinje sa obrasca i zatim vodi na koji se može uređivati dijalog.

Elektronska vizitkarta na kojoj je prikazan podskup informacija iz povezanog obrasca za kontakt

 1. U obrascu za kontakt koji sadrži informacije o Jon Morris.

 2. Prikaz dijaloga Uređivanje vizitkarte , sa odgovarajućim poljima popunjene za Jon Morris elektronska vizitkarta.

Možete da napravite elektronsku vizitkartu iz nove informacije, ili možete da zasnujete novu karticu na postojećem. Ako želite da kreirate više elektronskih vizitkarti koje dele neke zajedničke informacije o kontaktu, možda je lakše da biste promenili postojeće kartice. Na primer, možda ćete želeti da imate tri kartice – jedan za rad, jednu za kućnu upotrebu i za članstvo u klubu.

Pre nego što dodate ili promenite informacije o kontaktu, odaberite raspored i pozadinu za vizitkartu. Dodajte slike i druge grafike. Svaki element vam omogućava da postavite tekst kada dodajete informacije o kontaktu.

 1. U programu Outlook 2010, u kontakte, na kartici Početak , u grupi novo odaberite Novi kontakt.

  Komanda „Novi kontakt“ na traci

  U programu Outlook 2007, u fascikli kontakti, kliknite na dugme novo > kontakt.

 2. U obrascu za kontakt, kliknite na vizitkartu da biste otvorili dijalog Uređivanje vizitkarte .

 3. U okviru Kartice dizajn, raspored padajuće liste odaberite raspored. Raspored Samo tekst je dostupan za karticu sa nema sliku, logotip ili neku drugu sliku.

  Napomena : Kada pokrenete, podrazumevani raspored kartica Outlook vidljiv je u okviru pregled pored Dizajn kartice odeljka. Takođe možete da koristite ovu sliku i opcije rasporeda za karticu.

 4. Ako želite boju pozadine za vizitkartu, odaberite pozadinu, a zatim odaberite boju.

 5. Ako želite da dodate grafički element, na primer sliku ili logotip preduzeća, koristite opcije slike za dodavanje, veličinu i položaj slike.

Napomena : Da biste izbrisali podrazumevanu ili neku drugu sliku na kartici, izaberite Samo tekst sa liste raspored . Da biste uklonili sve dodatne informacije i počeli iz početka, odaberite stavku Uspostavi početnu vrednost kartice.

 1. Da biste uklonili polje sa vizitkarte, odaberite polje, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 2. Da biste dodali prazne redove, izaberite polje iznad gde želite na prazan prostor, a zatim odaberite Dodaj > Prazan red.

  Savet : Podrazumevano, prazne redove na kartici Prikaži kao Prazan red polja. Dok dodajete informacije na karticu, možete da dodate nove informacije polja između polja Prazan red . Na primer, izaberite stavku Prazan red > Dodaj, a zatim odaberite stavku polje. Polje se pojavljuje ispod praznog reda.

 3. Da biste promenili poziciju teksta u okviru kartice, odaberite polje, a u okviru liste polja koristite strelice nagore i nadole da biste premestili polja. Takođe možete da premestite Prazni redovi ovaj način da dodate više prostora između redova teksta.

 4. Da biste oblikovali tekst, koristite dugmad za oblikovanje i stil u okviru Uređivanje.

Napomena : Ako odaberete Uspostavi početnu vrednost kartice, vizitkarti se vraća podrazumevani dizajn Outlook i informacije koje su unete u Podrazumevana polja u obrascu za kontakt.

Čuvanje kontakta ili elektronske vizitkarte

Kada primite kontakt informacije kao elektronsku vizitkartu ili na obrazac za kontakt (kao virtuelne kontakt datoteke (.vcf)) putem e-poruke. Kliknite desnim tasterom miša na karticu ili priloženu .vcf datoteku i izaberite stavku opcije. Ako spisak kontakata već ima isto ime, možete da ažurirate postojeći kontakt ili kreirajte novi.

 1. U otvorenoj poruci, kliknite desnim tasterom miša na karticu, a zatim odaberite stavku Dodaj u Outlook kontakte.

 2. Na kartici kontakt , u grupi Radnje odaberite stavku Sačuvaj i zatvori.

 3. Ako se otkrije Duplirano ime kontakta, uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Dodaj novi kontakt da biste kreirali novi kontakt.

  • Odaberite stavku Ažuriraj informacije izabranog kontakta da biste videli listu postojeće duplirane kontakte.

   Savet : Možete dvaput kliknite na kontakt, ažurirajte informacije u obrascu za kontakt i sačuvajte je.

Nove informacije o kontaktu je sačuvana u fascikli kontakti i uključuje elektronske vizitkarte. Možete da promenite informacije o kontaktu u bilo kom trenutku.

 1. U zaglavlju poruke kliknite dvaput na prilog .vcf datoteke da biste otvorili karticu u obrascu za kontakt u kontakte.

 2. Na kartici " Kontakti ", u grupi Radnje odaberite stavku Sačuvaj i zatvori.

  Napomena : Ako već imate kontakt sa istim imenom, kada odaberete Sačuvaj i zatvori, možete da dodate novi kontakt ili ažurirate postojeći kontakt.

U grupi Radnje možete da odaberete Sačuvaj i novo. Ova radnja čuva kontakt, a zatim otvara novi, prazan obrazac za kontakt.

Slanje elektronskih vizitkarti drugim osobama

Elektronske vizitkarte mogu da se dele u e-porukama. One obezbeđuju poslovni ili vizuelni identitet slično papirnim vizitkartama. Način na koji se elektronska vizitkarta prikazuje primaocima, zavisi od aplikacije za e-poštu koja se koristi.

 • Primaoci koji koriste Microsoft Outlook     U Outlook 2010 ili Office Outlook 2007, elektronska vizitkarta se pojavljuje u poruci tačno kao što vidite ga. Primalac klikće desnim tasterom miša na karticu da biste sačuvali kontakt informacije u svoje Outlook kontakte.

  Primaoci koji koriste ranije verzije programa Outlook ili druge aplikacije za e-pošte koji koriste HTML za prikazivanje poruka takođe videti elektronske vizitkarte u poruci. Ove kartice, međutim, da li su samo slike i nije moguće otvoriti jednim klikom. .Vcf datoteku koja sadrži informacije iz elektronske vizitkarte je povezan sa porukom.

 • Primaoci koji poruke u formatu čistog teksta     Osobe čije e-poštu koristi čisti tekst ne vidite sliku na elektronsku vizitkartu. .Vcf datoteku koja sadrži informacije iz elektronske vizitkarte je povezan sa porukom.

U bilo kojoj aplikaciji za e-poštu, priloženu .vcf datoteku moguće otvoriti i sačuvali na listi kontakata.

.vcf prilog u zaglavlju poruke

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi odaberite stavke Priloži stavku > Vizitkarta, a zatim odaberite ime sa liste.

 2. Ako ne vidite željeno ime, cchoose Ostale vizitkarte, odaberite ime na listi Zavedeno kao , a zatim odaberite stavku u redu.

  Komanda „Priloži ostale vizitkarte“ na traci

  Napomene : 

  • Meni " Vizitkarta " uključuje poslednjih 10 imena kontakata koji su umetnuti kao elektronske vizitkarte u poruci.

  • U poruku možete da umetnete više elektronskih vizitkarti.

  • Da biste razlikovali duplirana imena u meniju Vizitkarta, odaberite stavku Druge vizitkarte. U dijalogu Umetanje vizitkarte pojavljuje se više informacija, uključujući pregled kartice.

  • Ako u novu poruku prevučete vizitkartu iz prikaza „Vizitkarte“, uz poruku će biti poslata samo .vcf datoteka. Ova priložena .vcf datoteka otvara obrazac za kontakt sa svim informacijama koje primalac može da sačuva na listi kontakata.

Dodavanjem elektronske vizitkarte u potpis e-pošte, informacije o kontaktu uključene su u svaku poruku koju šaljete. Potpis e-pošte mogu da sadrže samo za elektronsku Business kartica primaoci mogu kliknite desnim tasterom miša na karticu u potpis (ili kliknite desnim tasterom miša na .vcf datoteku) da biste je sačuvali direktno na spisak kontakata.

Način na koji se potpis sa elektronskom vizitkartom pojavljuje u poruci

 1. U novoj poruci, na kartici poruka , u grupi Uključi izaberite potpis > Potpisi.

  Komanda „Potpisi“ na traci

 2. Na kartici Potpis e-pošte , u okviru Izaberite potpis za uređivanje, izaberite potpis koji želite da dodate vizitkartu.

  Ako želite da napravite novi potpis, odaberite stavku novo, otkucajte ime za potpis i zatim kliknite na dugme u redu. Zatim kliknite na ime novi potpis sa liste Izaberite potpis za uređivanje .

 3. U polju Uredite potpis otkucajte tekst koji želite da uključite u potpis.

 4. Da biste dodali elektronsku vizitkartu, postavite kursor na mesto gde želite da se pojavljuju u tekstu potpisa, odaberite stavku Vizitkarta, a zatim odaberite ime kontakta na listi Zavedeno kao vizitkarta. Odaberite stavku u redu.

Preuzimanje besplatnih elektronsku vizitkartu predložaka. Koristite karticu profesionalno dizajniranih predložaka na Office Online ili dobili ideje za dizajniranje sopstveni.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×