Kreiranje i deljenje javne fascikle

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 naloga. Većina kućnih i ličnih naloga ne koristi Microsoft Exchange. Za više informacija o Microsoft Exchange naloge i kako da biste utvrdili koju verziju Exchange nalog povezuje, pogledajte veze u odeljku takođe pogledajte.

Javne fascikle omogućavaju skupljanje, organizovanje i deljenje informacija sa ostalim osobama u organizaciji. Javne fascikle obično koriste projektni timovi ili korisničke grupe u cilju deljenja informacija o zajedničkim oblastima interesovanja. Ovim fasciklama možete da upravljate iz programa Microsoft Outlook. Javne fascikle mogu da sadrže bilo koji tip stavki Outlook fascikli, kao što su poruke, zakazane obaveze, kontakti, zadaci, stavke u dnevniku, beleške, obrasci, datoteke i objavljivanja.

Kreiranje i deljenje informacija u javnoj fascikli sastoji se od nekoliko skupova koraka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje javne fascikle i preciziranje dozvola, prikaza, obrazaca i pravila

Kreiranje kontrolisane javne fascikle

Kreiranje javne fascikle i preciziranje dozvola, prikaza, obrazaca i pravila

Da biste kreirali javnu fasciklu, morate da imate dozvolu da kreirate fascikle u postojećoj javnoj fascikli. Za informacije o načinu pribavljanja dozvole obratite se svom administratoru.

 1. Kreiranje javne fascikle

  1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Fascikla.

  2. U polje Ime unesite ime fascikle.

  3. Sa liste Sadržaj fascikle izaberite tip fascikle koji želite da kreirate.

  4. U oknu Izaberite gde želite da stavite ovu fasciklu izaberite lokaciju fascikle.

   Brzo počnite javnu fasciklu sa postojećim stavkama.

   1. Na listi fascikli, u oknu za navigaciju, kliknite na fasciklu koju želite da kopirate.

   2. U meniju datoteka postavite fasciklui zatim kliknite na dugme Kopiraj fasciklu ime.

   3. U oknu izaberite lokaciju na koju želite da kopirate fasciklu.

 2. Podešavanje stepena dozvole

  1. U Okno za navigaciju na lista fascikli kliknite desnim tasterom miša na javnu fasciklu koju želite da delite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

   Morate imati vlasničku dozvolu za javnu fasciklu da biste postavili dozvole za fasciklu za deljenje. Možete da podesite dozvole za samo jednu fasciklu odjednom.

  2. Izaberite karticu Dozvole.

  3. Kliknite na dugme Dodaj.

  4. U polje Pretraga unesite ime osobe kojoj želite da dodelite dozvole za deljenje.

  5. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme U redu.

  6. Sa liste Ime izaberite ime osobe koju ste upravo dodali.

  7. U okviru za grupisanje Dozvole odaberite željene postavke.

   Napomena : Svima koji imaju pristup fascikli možete da dodelite iste dozvole tako što ćete sa liste Ime izabrati stavku Podrazumevano.

 3. Kreiranje prikaza u cilju organizovanja i pronalaženja informacija

  Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Kreiranje prikaza od početka   

   1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Definisanje prikaza.

   2. Kliknite na dugme Novo.

   3. U polje Ime novog prikaza upišite ime.

   4. U oknu Tip prikaza odaberite željeni tip prikaza.

   5. Izaberite neku opciju u koloni Može da se koristi na da biste promenili lokaciju na kojoj će prikaz biti dostupan.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Da biste dodatno prilagodili prikaz, u okviru za grupisanje Opis kliknite na neko dugme, a zatim izaberite željene opcije.

   8. Kada završite izbor opcija, kliknite na dugme U redu.

   9. Kliknite na dugme Primeni prikaz da biste odmah počeli da koristite prikaz.

  2. Kreiranje prikaza zasnovanog na standardni prikaz   

   1. Prebacite se na prikaz na kome želite da bazirate svoj novi prikaz.

   2. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Prilagodi trenutni prikaz.

   3. Za svaki tip promene koji želite da napravite, u okviru za grupisanje Opis kliknite na odgovarajuće dugme, a zatim izaberite željene opcije.

   4. Kada ste završili sa pravljenjem izmena, zatvorite dijalog Prilagođavanje prikaza.

   5. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Definisanje prikaza.

   6. U polju Prikazi za fasciklu ime fascikle izaberite stavku postavke trenutnog prikaza.

   7. Kliknite na dugme Kopiraj.

   8. U polje Ime novog prikaza upišite ime.

   9. Izaberite neku opciju u koloni Može da se koristi na da biste promenili lokaciju na kojoj će novi prikaz biti dostupan.

    Napomena : Novi prikazi su dodati u Trenutni prikaz  podmeni (u meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Rasporedi po).

 4. Menjanje podrazumevanog prikaza za fasciklu

  Da biste promenili podrazumevani prikaz javne fascikle, morate da posedujete dozvolu „Vlasnik“ za tu fasciklu i potrebno je da postoji bar jedan prilagođeni prikaz definisan za tu fasciklu koji je svima dostupan.

  1. Na lista fascikli, u Okno za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na javnu fasciklu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Administracija.

   Ako se kartica Administracija ne pojavljuje, znači da nemate dozvolu „Vlasnik“.

  3. Na listi Početni prikaz fascikle izaberite prikaz za koji želite da se pojavi svaki put kad se fascikla otvara.

   Prikaz Normalno predstavlja podrazumevani prikaz programa Microsoft Outlook za određenu vrstu stavki u fascikli.

 5. Preciziranje obrazaca koji će drugim osobama biti dostupni u cilju objavljivanja informacija u javnoj fascikli

  Da biste dodavali obrasce u privatnu deljenu fasciklu ili javnu fasciklu, morate da posedujete dozvolu „Urednik“, „Urednik izdanja“ ili „Vlasnik“. Ako je fascikla javna, a vi imate dozvolu „Vlasnik“, možete da ograničite obrasce koji su dostupni drugim osobama koje koriste fasciklu.

  1. U Okno za navigaciju, na lista fascikli kliknite desnim tasterom miša na javnu fasciklu koju želite da delite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Obrasci.

  3. Da biste dodali obrazac u okno Obrasci povezani sa ovom fasciklom, kliknite na dugme Upravljaj, a zatim označite obrazac.

  4. Kliknite na dugme Zatvori.

  5. Izaberite neku opciju u grupi U ovoj fascikli dozvoli ove obrasce da biste ograničili obrasce za koje želite da budu dostupni ostalima koji koriste fasciklu.

 6. Kreiranje pravila za obrađivanje stavki objavljenih u fascikli

  Morate da imate vlasničku dozvolu za javnu fasciklu da biste kreirali ili izmenili pravila za njega.

  1. U Okno za navigaciju, na lista fascikli kliknite na javnu fasciklu za koju želite da kreirate ili izmenite pravila, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Administracija.

  3. Kliknite na dugme Pomoćnik za fascikle.

  4. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Kliknite na dugme Dodaj pravilo da biste kreirali pravilo.

   • Da biste izmenili postojeće pravilo, izaberite pravilo sa liste, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

  5. Unesite uslove koje stavka mora da ispuni da bi se radnja desila. Za više uslova, izaberite opciju Više opcija.

  6. U grupi Izvrši sledeće radnje izaberite željene opcije.

   Napomena : Kada kreirate neko pravilo, ono će po podrazumevanoj vrednosti biti aktivno.

 7. Dodavanje informacija u javnu fasciklu

  Izaberite jednu od sledećih opcija:

Deljenje kalendara

Deljenje liste kontakata

Deljenje liste zadataka

Objavljivanje informacija u javnu fasciklu

Deljenje kalendara

 1. Kreirajte novu fasciklu i sa liste Sadržaj fascikle izaberite stavku Tip stavki: Kalendar.

 2. U oknu Izaberite gde želite da stavite ovu fasciklu odaberite stavku Kalendar, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Dodajte sastanke i događaje u fasciklu.

Deljenje liste kontakata

 1. Kreirajte novu fasciklu i sa liste Sadržaj fascikle odaberite stavku Tip stavki: Kontakt.

 2. U oknu Izaberite gde želite da stavite ovu fasciklu izaberite stavku Kontakti, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Dodajte kontakte u fasciklu.

  Napomena : Lista deljenih kontakata pojavljuje se u Outlook adresaru i kontaktima.

Deljenje liste zadataka

 1. Kreirajte novu fasciklu i sa liste Sadržaj fascikle odaberite stavku Tip stavki: Zadatak.

 2. U oknu Izaberite gde želite da stavite ovu fasciklu izaberite stavku Zadaci, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Dodajte zadatke u fasciklu.

  Napomena : Mada je moguće kopirati listu zadataka u javnu fasciklu, nije moguće kopirati zahtev za zadatak u javnu fasciklu niti iz nje kreirati zahtev za zadatak.

Objavljivanje informacija u javnoj fascikli

 1. Otvorite javnu fasciklu u kojoj želite da objavite informacije.

 2. Da biste koristili podrazumevani obrazac za objavljivanje informacija, u meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Objavi u ovoj fascikli.

 3. U obrazac unesite informacije koje želite da objavite.

 4. Kliknite na dugme Objava.

Vrh stranice

Kreiranje kontrolisane javne fascikle

Morate da imate vlasničku dozvolu za javnu fasciklu kako biste odredili kao kontrolisanu fasciklu.

 1. Na lista fascikli, u Okno za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na javnu fasciklu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

 2. Na kartici Administracija kliknite na dugme Kontrolisana fascikla.

 3. Potvrdite izbor Podesi fasciklu tako da bude kontrolisana.

 4. U okvir Prosledi nove stavke u unesite ime osobe koja prima pristigle poruke ili ime alternativne javne fascikle u kojoj se poruke skladište za redigovanje. Moderator koji vrši redigovanje je preciziran u koraku 6.

 5. Opcionalno: izaberite neku opciju u grupi Odgovori na nove stavke da biste automatski poslali odgovor kada nova poruka stigne moderatoru.

  Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Standardnim odgovorima   

   • „Hvala vam na vašem podnesku. Molimo imajte u vidu da se podnesci nekim fasciklama ili grupama za diskusiju pregledaju kako bi se odlučilo da li su podobni da budu javno dostupni. U ovim slučajevima, postojaće određeni vremenski rok pre nego što ostali budu mogli da imaju uvid u odobrene podneske.“

  • Prilagođeni odgovor   

   • Odaberite opciju Prilagođeni odgovor, a zatim kliknite na dugme Predložak. Upišite tekst prilagođenog odgovora.

    Moderatori neće primati ove odgovore kada budu objavljivali poruke.

 6. Kliknite na dugme Dodaj ili Ukloni da biste dodali ili uklonili imena ljudi koji su moderatori.

 7. Opcionalno: kliknite na dugme Svojstva da biste pregledali svojstva izabranog moderatora.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×