Kreiranje i Primena stila

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Stil je skup karakteristika oblikovanja koje su definisani u kaskadnog opisa stila (CSS). Možete da primenite stilove za sadržaj u Veb stranice, uključujući tekst (pojedinačne znakove ili celog pasusa), grafike, slojeva, tabele i čak i u telo celu Veb stranicu. Stilovi omogućavaju vam da efikasno koristiti skup svojstava i vrednosti bez potrebe za podešavanje svojstava svaki put kada želite da ih koristite.

Stilovi kaskadnih opisa STILA kaskadno u smislu da globalni stil pravila se primenjuju na HTML elemente osim ako pravila za lokalnu stil ih zamenite. Opšte, pravila za lokalnu stil prednost nad pravila za opšte stil. Na primer, stila definisanih u unutrašnja CSS-a u Veb stranicu zamenjuje stila definisanih u spoljnim CSS. Slično tome, umetnute CSS definisan unutar jedne HTML elementa na Veb stranici zamenjuje sve stilove definisali za taj isti element u unutrašnji ili spoljni CSS Veb stranice. Delove globalni stil pravila koja nisu opovrgnut lokalne CSS stila pravila za se odnose na HTML elemente čak i kada lokalni stilovi primenjuju.

Ovaj članak sadrži:

Tipovi stilova

Kreiranje stila

Primena stila

Tipovi stilova

Stil koji se nalaze u spoljni ili unutrašnji CSS-a može biti zasnovane na klase, na osnovu elementa ili na osnovu ID-a. Stil je definisan skupom pravila koja se sastoji od na birača, iza kojeg sledi blok deklaracija svojstvo koje se pojavljuju između Leva vitičasta zagrada ({}) i desna vitičasta zagrada (}). Svaki tip stil je se razlikuje od drugih tipova stil tako što ćete njegovu birač; tačka (.) prethodi birač za stila na osnovu klase; znak za broj (#) prethodi birač za stil na zasnovane na ID-a; i birač za stil na zasnovane na element sastoji se od HTML element, kao što su H1 element.

Na osnovu klase stilova

Koristite stilove zasnovane na klase za definišu skup svojstva koja želite da koristite na jednu ili više stavki u Veb stranicu. Ako ikada želite da izmenite stil, možete da uredite željeni stil pravilo za postavljanje i svake stavke koje ste primenili stil da biste automatski će se odraziti promene.

U sledećem primeru, "predstavljanje" je željeni stil birač, i "Veličina fonta: mala" je jedan svojstvo deklaracije, iza kojeg sledi druga svojstva deklarisanje.

Primer pravila za stil na osnovu klase

.introduction {font-size: small; color: white}

Primer na osnovu klase Stil primenjen < p > oznake

<p class="introduction">

Na osnovu elementa stilova

Koristite stilove zasnovane na element za definišu skup svojstva koja želite da svaku instancu određeni HTML elementa se koriste u Veb stranicu. Na primer, da biste napravili margina 25 piksela oko svih pasusa (sadržaj okruženo < p > oznake) na Veb stranicu, kreirate stil na zasnovane na element koji koristi p element kao njegove birač i sadrži deklaracija za marginu svojstva, kao što je prikazano u sledećem kodu.

Primer pravila za stil na zasnovane na element

p { margin-left: 25px; margin-right: 25px }

Stilove zasnovane na ID-a

Stil je na osnovu ID-a koristite kada želite da definišete skup svojstava za jednu stavku ili blok stavke koje želite da biste razlikovali od drugog sadržaja u jednu ili više Veb stranica. Na stil na osnovu ID-a koristite kada želite da stil jedan element HTML u Veb stranicu.

Primer pravila za stil je zasnovan na ID-a

#footer {background-color: #CCCCCC; margin: 15px}

Primer je zasnovan na ID-a Stil primenjen < p > oznake

<p id="footer">

Stilova liniji

Na liniji stil koristite kada želite da definišete skup svojstava za jednu stavku ili bloka stavki u Veb stranicu i ne želite da ponovo koristite taj stil. Za razliku od zasnovane na ID-a, na osnovu elementa i na osnovu klase stilovi, čija svojstva su definisani u bilo u glavni odeljak Veb stranice (interni CSS) ili u spoljnoj CSS datoteci, svojstva od umetnute stilova (ili umetnute CSS-a) su definisani direktno u HTML elementa koji želite da koristite stil.

Primer pravila za stil na liniji

<p style="font-weight: bold; font-style: italic; color: #FF0000">

Vrh stranice

Kreiranje stila

Možete da kreirate nove stilove od početka ili kopiranjem postojećeg stila. U svakom slučaju, dijalog novi stil vam omogućava da definišete sve o svoj novi stil, uključujući birač tipa, svojstva i stila koje će sadržati stil. Kada želite da kreirate novi stil u tekstu, možete da koristite okno zadataka CSS svojstva . Kada želite da brzo kreirate i primenite novi stil u vašoj stranici bez podešavanja sva svojstva stila, možete da koristite i traci sa alatkama za stil .

Napravite stil pomoću dijaloga novi stil

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali stil spoljne CSS, otvorite .css datoteka.

  • Da biste dodali interni CSS stila, otvorite Veb stranicu.

  • Da biste dodali stila za red, otvorite Veb stranicu, a zatim izaberite sadržaj koji želite da postavite stil.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste kreirali novi stil    Kliknite na dugme novi stil u jednom od ovih lokacija: okna zadatka Primeni stilove ili okno zadataka za Upravljanje stilovima , traci sa alatkama za stil ili menija Oblikovanje .

  • Da biste kopirali postojeći stil    Uradite nešto od sledećeg:

   • U oknu zadatka Primeni stilove , postavite pokazivač na stil koji želite da kopirate, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Kopiraj novi stil.

   • U okviru okna zadatka Stilovi upravljanje ili CSS svojstva okno zadatka, kliknite desnim tasterom miša na stil koji želite da kopirate, a zatim izaberite Kopiraj novi stil.

 3. U dijalogu novi stil , uradite sledeće:

Koristite ovo

Da biste izvršili ovu radnju

Birač

 • Da biste koristili klase birač, otkucajte tačka (.) praćeno jedinstveno ime.

 • Da biste koristili birač sa ID-a, otkucajte znak za broj (#) praćeno jedinstveno ime.

  Napomena : Birač imena klasa i ID-a ne mogu da sadrže razmake osim ako kreirate složenu birač.

 • Da biste koristili jedan element birač, otkucajte ime HTML elementa ili kliknite na Birač padajući okvir i izaberite ime elementa.

 • Da biste koristili birača u liniji, izaberite umetnuti stil.

 • Da biste kreirali složene birač, otkucajte birač.

Definisanje u

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Trenutne stranice dodaje novi stil interni CSS trenutne Veb stranice.

 • Novog stila dodaje novi stil na novi prazan spoljne CSS-a.

 • Postojeći stila dodaje novi stil postojeće spoljne CSS koje ste naveli.

Primenite novi stil dokumenta izbor

Primena stila na ovu selekciju u trenutnu Veb stranicu.

URL ADRESA

Ako ste izabrali postojeći stila u Definiši u, unesite URL za .css datoteka.

Kategorije

Izaberite neku od sledećih radnji, a zatim podesite svojstva koje se pojavljuju desno u dijalogu:

Savet : Kategorije koje se pojavljuju u podebljani tekst na listi kategorija sadrže postavljanje svojstava.

 • Font podešava svojstva fonta, uključujući veličina, debljina, dekoracije i boja.

 • Blokiranje postavlja visina reda, poravnavanje teksta, tekst uvlačenja i razmaka u tekstu.

 • Pozadine postavlja pozadine boje i pozadine svojstava slike.

 • Ivice postavlja ivice i njena svojstva.

 • Polje podešava dopunjavanja i margine svojstva okvir i nivoa odlomka elemenata.

 • Pozicija postavlja dimenzija i položaj okvir i nivoa odlomka elemente.

 • Raspored postavlja vidljivost, plutajućih i prelamanje ponašanje, isečak i druga svojstva raspored okvir i nivoa odlomka elemenata.

 • Lista podešava svojstva liste elemente, uključujući tip, pozicije i slika.

 • Tabela podešava svojstva elemenata povezane tabele, uključujući razmak, rasporeda, svojstva ivice.

Napomena : Možete i da kopirate stil iz jednog CSS-a na drugi. U oknu zadatka Upravljanje stilovima , prevucite stil iz CSS Datoteka koja sadrži taj stil ili ime CSS-a koji želite da biste ga kopirali u ili na određeno mesto u listi stilova u cilju CSS-a.

Kreiranje stila za red pomoću okna zadatka CSS svojstva

 1. Izaberite sadržaj koji želite da dodate umetnutih stilova da biste u prikazu dizajna ili prikazu koda, na Veb stranicu.

 2. U oknu zadatka CSS svojstva , u okviru Primenjena pravila, kliknite desnim tasterom miša na birač koju želite da primenite stil na liniji, ili ako se pojavi "(bez primenjena pravila)", kliknite desnim tasterom miša bilo gde u okviru Primenjena pravilai zatim u priručnom meniju izaberite stavku Novi umetnuti stil .

 3. U okviru Svojstva CSS-a, podesite svojstva koja želite.

Kreirajte i primenite novi stil nedefinisano

Možete da kreirate stilove i da ih primenite na stavke i da zatim Definišite stilove kasnije. Na primer, ako želite da radite sa dizajnera da biste kreirali izgled stranice, možete da primenite stilove nedefinisano stavki na stranici, a zatim sedi sa dizajnerom da biste definisali stilove kasnije.

 1. U prikazu dizajna ili kôd, na Veb stranici, izaberite stavku koju želite da primenite stil.

 2. Da biste kreirali i primenite novi stil bez definiše sva svojstva, na traci sa alatkama stil u klase ili ID otkucajte jedinstveno ime za novi stil.

Vrh stranice

Primena stila

Možete da koristite okno zadatka Primeni stilove , Upravljanje stilovima okno zadatka ili traci sa alatkama za stil da biste primenili stilove zasnovane na klase ili na osnovu ID-a iz vaše unutrašnjih tako i spoljnih kaskadne liste stilova (CSS). Okno zadatka Primeni stilove omogućava vam da biste primenili stilove više izbora, dok je okno zadatka Stilovi upravljanje i stil trake sa alatkama su ograničene primeniti jedan stil. Traci sa alatkama za stil omogućava vam da brzo imenovanje i primenite novi nedefinisano stilove u vašoj stranici.

Ne morate da biste primenili stilove koje koriste element za birač (stilove zasnovane na element) zato što ove tip stilova automatski se primenjuju na njihove povezane elementa u celoj Veb stranice. Okna zadatka Primeni stilove liste zasnovane na element stilovi u okviru Kontekstualne biračai zajedno sa Upravljanje stilovima zadatak okno prikazuje plave tačke pored imena stila. Na traci sa alatkama stil ne navodi stilove zasnovane na element.

 1. U prikazu dizajna ili kôd , na Veb stranici, izaberite stavku koju želite da primenite stil.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste primenili više postojećih stilova    U oknu zadatka Primeni stilove , držite pritisnut taster CTRL dok birate svaki stil koji želite.

  • Da biste primenili postojećih stilova    Uradite nešto od sledećeg:

   • U oknu zadatka Primeni stilove , izaberite željeni stil klase ili ID-a.

   • Na traci sa alatkama stil u klase ili ID padajući okvir, izaberite željeni stil.

   • U oknu zadatka Upravljanje stilovima , kliknite desnim tasterom miša klase ili ID-a stil koji želite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Primena stila .

  • Da biste kreirali i primenite novi stil bez definiše sva svojstva    Na traci sa alatkama za stil u klase ili ID otkucajte jedinstveno ime za novi stil.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×