Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da kreirate stranice sa napomenama dok kreirate prezentaciju. Možda ćete želeti da ih odštampate i pregledajte ih prilikom izlaganja prezentacije.

Zelena ideja... Zeleni list

Međutim, pre nego što štampanje stranica sa napomenama, razmislite o prikazivanju beležaka u prikazu za izlagača, umesto toga. Beleške možete da prikažete kao održavate prezentaciju na drugom monitoru da biste sačuvali zapis perom papira i štampača. Više informacija potražite u članku privatno prikazivanje beležaka govornika tokom održavanja prezentacije na više monitora.

Koristite okno za napomene u normalnom prikazu da biste pisali beleške na slajdovima. Da biste dobili u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme normalno.

Okno za napomene
Okno za napomene (zaokruћena crvenim) u normalnom prikazu

Možete otkucati i oblikujte beleške dok radite u normalnom prikazu, ali da biste videli kako će štampanje stranica sa napomenama i da biste videli pun efekat sve oblikovanje teksta, kao što su boje fonta, prebacite se na prikaz stranica sa napomenama. Takođe možete da proverite i promenite zaglavlja i podnožja stranice sa beleškama u prikazu stranica sa napomenama.

Svaka stranica sa napomenama prikazuje na sličicu slajda, zajedno sa beleškama koje prate taj slajd. U prikazu stranica sa napomenama, možete da doterate napomene uz grafikone, slike, tabele ili druge ilustracije.

Stranice sa napomenama

(Sledeće brojeve odgovaraju brojeve na ilustraciji).

 1. Stranice sa napomenama sadrže beleške i svaki slajd u prezentaciji.

 2. Svaki slajd štampa na njegovu sopstvenu stranicu sa napomenama.

 3. Napomene prate slajd.

 4. Podaci, kao što su grafikoni ili slike, možete da dodate na stranice sa napomenama.

Kada dodate beleške, imajte sledeće na umu:

 • Promene, dodavanja i brisanja koje ste izvršili na stranici sa beleškama odnose se samo na stranice sa napomenama i na tekst napomene u normalnom prikazu.

 • Ako želite da povećate, promena položaja ili oblikovanje površinu slike ili napomene, unesite promene u prikazu stranica sa napomenama.

 • Ne možete da crtate ili postavljanje slike u okno za napomene u normalnom prikazu. Prebacite se na prikaz stranica sa napomenama i crtajte ili dodajte sliku.

 • Slika i objekata koje dodate u prikazu stranica sa napomenama se pojavljuju na odštampanoj stranici sa napomenama, ali ne na ekranu u normalnom prikazu.

Stranica sa napomenama podrazumevani sastoji se od na sličicu slajda na gornjoj polovini stranice i odeljak jednako dimenzija za beleške na donjoj polovini stranice.

Podrazumevane stranice sa napomenama

Ako je polovinu stranice nije dovoljno prostora za beleške, možete da dodate više prostora.

Da biste dodali još prostora na jedne stranice sa napomenama:

 1. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži kartice " Prikaz strukture i Slajdovi " izaberite karticu Slajdovi , a zatim kliknite na slajd na koji želite da dodate više prostora za beleške.

  Okno koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“

 2. U meniju Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izbrisali na sličicu slajda, na stranici sa napomenama, kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Da biste smanjili veličinu na sličicu slajda na stranici sa napomenama, prevucite regulator veličine na sličicu slajda.

 4. Na gornju ivicu beleške čuvara mesta, prevucite regulator veličine da biste povećali čuvar mesta beleške onoliko stranice kao koje treba.

Da biste dodali slika, kao što je oblik ili sliku, ili da biste oblikovali sve stranice sa napomenama u prezentaciji, promenite Master napomene. Na primer, da biste stavili logotip kompanije ili druge grafički element na sve stranice sa napomenama, dodajte grafiku u Master napomene. Ili, ako želite da promenite stil fonta za sve beleške, promenite stil na Master beležaka. Možete da promenite izgled i položaj oblasti slajda, oblasti za napomene, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica i datum.

Možete da odštampate stranice sa napomenama sa na sličicu slajda da biste ih korisnicima ili da vam pomogne da pripremite za prezentaciju.

Napomena : Moguće je odštampati samo jednu sličicu slajda sa napomenama po odštampanoj stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama sa sličicama slajdova.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Na levoj strani karticu " datoteka ", kliknite na dugme Odštampaj.

 4. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored za štampanje izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 5. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu pored Uspravni položaj, a zatim sa liste izaberite stavku Uspravan položaj ili Položeni položaj .

 6. Ako želite da odštampate beleške i sličica slajdova u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na strelicu pored dugmeta boja, a zatim izaberite boju sa liste.

 7. Kliknite na dugme Odštampaj.

Napomena : Moguće je odštampati samo jednu stranicu sa napomenama po odštampanoj stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama bez sličica slajdova.

 2. Otvorite svaki slajd u prikazu stranica sa napomenama. Da biste došli do stranice sa napomenama prikazu, u meniju Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

 3. Izbrišite na sličicu slajda iz svake stranice sa napomenama. Da biste izbrisali na sličicu slajda, na stranici sa napomenama, kliknite na sličicu slajda, a zatim pritisnite taster DELETE.

 4. Izaberite karticu Datoteka.

 5. Na levoj strani karticu " datoteka ", kliknite na dugme Odštampaj.

 6. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored za štampanje izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 7. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu pored Uspravni položaj, a zatim sa liste izaberite stavku Uspravan položaj ili Položeni položaj .

 8. Ako želite da odštampate beleške i sličica slajdova u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na strelicu pored dugmeta boja, a zatim izaberite boju sa liste.

 9. Kliknite na dugme Odštampaj.

Koristite okno za napomene u normalnom prikazu da biste pisali beleške na slajdovima.

slajd u normalnom prikazu sa oznakom Napomene slajda

1. okno za napomene u normalnom prikazu

Možete otkucati i oblikujte beleške dok radite u normalnom prikazu, ali da biste videli kako će štampanje stranica sa napomenama i da biste videli pun efekat sve oblikovanje teksta, kao što su boje fonta, prebacite se na prikaz stranica sa napomenama. Takođe možete da proverite i promenite zaglavlja i podnožja stranice sa beleškama u prikazu stranica sa napomenama.

Svaka stranica sa napomenama prikazuje na sličicu slajda, zajedno sa beleškama koje prate taj slajd. U prikazu stranica sa napomenama, možete da doterate napomene uz grafikone, slike, tabele ili druge ilustracije. Za više informacija o dodavanju efekat, slike ili WordArt objekta na stranice sa napomenama, pogledajte članak Dodavanje efekta, okvir za tekst, WordArt objekta, slike ili oblika na stranice sa napomenama.

Stranice sa napomenama

1. stranica sa napomenama uključite beleške i svaki slajd u prezentaciji.

2. svaki slajd štampa na njegovu sopstvenu stranicu sa napomenama.

3. beleške prate slajd.

4. možete da dodate podatke, kao što su grafikoni ili slike, na stranice sa napomenama.

Slika i objekata koje dodate u prikazu stranica sa napomenama se pojavljuju na odštampanoj stranici sa napomenama, ali ne na ekranu u normalnom prikazu. Ako sačuvate prezentaciju kao Veb stranicu, slika i objekata ne pojavljuju se kada prikazujete prezentaciju u Veb pregledaču, ali napomene hoće.

Promene, dodavanja i brisanja koje ste izvršili na stranici sa beleškama odnose se samo na stranice sa napomenama i na tekst napomene u normalnom prikazu.

Ako želite da povećate, promena položaja ili oblikovanje površinu slike ili napomene, unesite promene u prikazu stranica sa napomenama.

Ne možete da crtate ili postavite slike u okno za napomene u normalnom prikazu. Prebacite se na prikaz stranica sa napomenama i crtajte ili dodajte sliku. Da biste dodali efekat, slike ili WordArt objekta na stranice sa napomenama, pogledajte članak Dodavanje efekat, okvir za tekst, WordArt teksta, slike ili oblika na stranice sa napomenama.

Stranica sa napomenama podrazumevani sastoji se od na sličicu slajda na gornjoj polovini stranice i odeljak jednako dimenzija za beleške na donjoj polovini stranice.

Podrazumevane stranice sa napomenama

Ako polovinu stranice nije dovoljno prostora za beleške, uradite nešto od sledećeg da biste dodali više prostora za beleške:

 • Da biste dodali još prostora na jedne stranice sa napomenama, uradite sledeće:

  1. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži prikaz strukture i slajdovi, na kartici Slajdovi kliknite na slajd na koji želite da dodate više prostora za beleške.

  2. U meniju Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

  3. Izvršite neku od sledećih radnji:

   • Da biste izbrisali na sličicu slajda, na stranici sa napomenama, kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster Delete.

   • Da biste smanjili veličinu na sličicu slajda na stranici sa napomenama, prevucite regulator veličine na sličicu slajda.

  4. Na gornju ivicu beleške čuvara mesta, prevucite regulator veličine da biste povećali čuvar mesta beleške onoliko stranice kao koje treba.

 • Ako je potrebno više od jedne stranice beležaka, uradite sledeće:

  1. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži prikaz strukture i slajdovi, na kartici Slajdovi izaberite stavku razmak posle slajd na koji želite da dodate više beležaka.
   Dodavanje skriveni slajd

  2. Na kartici Početak , u grupi Slajdovi izaberite stavku Novi slajd, a zatim izaberite stavku Prilagođeni raspored.

  3. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži prikaz strukture i slajdovi, na kartici Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd na koji ste upravo dodali, a zatim izaberite stavku Sakrij slajd.

   Napomene : 

   • Na kartici Slajdovi skriveni slajd ikonu Slika ikone pojavljuje se sa brojem slajda, pored na sličicu slajda koji ste sakrili.

   • Skrivene slajdove ne pojavljuju se u prezentaciji osim ako ih otkrijete ponovo kliknete desnim tasterom miša na sličicu slajda, a zatim ponovo izaberete stavku Sakrij slajd .

  4. U meniju Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na Stranicu sa napomenama.

  5. Na stranici sa napomenama, kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster Delete.

  6. Prevucite regulator veličine na gornju ivicu čuvara mesta beleške da obuhvate cele stranice.

   Napomena : Nakon što unesete se beleške vidljive slajdova, moraćete da otvorite skrivenih slajdova u prikazu Stranica sa napomenama i nastavite da kucate beleške.

  7. Da biste dodali još skrivene slajdove će služiti kao dodatni napomenama, ponovite korake od 1 do 6.

Da biste dodali slika, kao što su oblika ili slike ili da biste oblikovali sve stranice sa napomenama u prezentaciji, promenite beleške master. Na primer, da biste stavili logotip kompanije ili druge grafički element na sve stranice sa napomenama, dodajte grafiku u Master napomene. Ili, ako želite da promenite stil fonta za sve beleške, promenite stil na Master beležaka. Možete da promenite izgled i položaj oblasti slajda, oblasti za napomene, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica i datum.

Ako sačuvate prezentaciju kao Veb stranicu, beleške automatski se prikazuju osim ukoliko odaberete da biste ih sakrili. Naslovi slajdova postaju sadržaj u prezentaciji, a napomene se pojavljuju ispod svakog slajda. Beleške možete da popunite uloga govornika, gledaocima daje podatke i detalje koje zvučnik pružiti tokom prezentacije.

Ako ne želite da beleške budu prikazani na Veb stranici, možete da ih isključite pre nego što sačuvate datoteku kao Veb stranicu.

Možete da odštampate stranice sa napomenama sa na sličicu slajda da biste ih korisnicima ili da vam pomogne da pripremite za prezentaciju. Kada štampate na ovaj način, možete da odštampate samo jedan sličica slajdova po stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama sa sličicama slajdova.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaji zatim kliknite na dugme Pregled pre štampanja.

 3. U grupi Podešavanje stranice kliknite na strelicu ispod dugmeta Odštampaj izaberite, a zatim izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 4. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu u okviru Položaj, a zatim izaberite stavku uspravno ili Položeno.

 5. Da biste podesili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Napomena : Ako želite da odštampate beleške i sličica slajdova u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaji zatim kliknite na dugme Pregled pre štampanja. U okviru Štampanje, kliknite na dugme Opcije, postavite pokazivač Boja/Sivi tonovi, a zatim izaberite boju.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama bez sličica slajdova.

 2. Otvori svaki slajd u prikazu stranica sa napomenama.

 3. Izbrišite na sličicu slajda iz svake stranice sa napomenama.

 4. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaji zatim kliknite na dugme Pregled pre štampanja.

 5. U grupi Podešavanje stranice kliknite na strelicu ispod dugmeta Odštampaj izaberite, a zatim izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 6. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu u okviru Položaj, a zatim izaberite stavku uspravno ili Položeno.

 7. Da biste podesili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 8. Kliknite na dugme Odštampaj.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×