Kreiranje i štampanje jedne koverte

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ako želite da uključite povratnu adresu na kovertu, možete da postavite ovo pre nego što počnete da radite na koverte.

Kada ste podesili koverte onako kako želite, možete da ga odštampate, kao i sačuvali tako da možete ponovo da ga koristite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Podešavanje povratna adresa

Provera opcija štampanja

Kreiranje i štampanje ili čuvanje koverte

Podešavanje povratna adresa

 1. Pokrenite Word.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Kliknite na dugme Opcije.

 4. Izaberite stavku Više opcija.

 5. Pomerite se nadole i u okviru Opšte postavke, u polju Poštanska adresa otkucajte povratnu adresu.

  Napomena : Word skladišti adresu tako da možete da ga koristite svaki put kada želite da umetnete povratnu adresu u koverte, oznake ili neki drugi dokument.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Provera opcija štampanja

Pre nego što pokrenete grupu koverti pomoću štampača, možete da proverite da su opcije štampača ispravno podešeni.

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi " Kreiraj ", kliknite na dugme koverte.

  Stavka „Koverte“ u grupi „Kreiranje“

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na karticu Opcije koverte .

 3. U polju Veličina koverte kliknite na izbor koji se podudara sa veličinom koverte. Ako nijedan od izbora ne podudara sa veličinom koverte, pomerite se do dna liste, izaberite stavku Prilagođena veličina, a zatim otkucajte dimenzije koverte u poljima Širina i Visina .

 4. Izaberite karticu Opcije štampanja.

  Upravljački program štampača saopštava programu Word u kom smeru kovertu treba ubaciti u štampač i ove informacije se prikazuje u dijalogu Opcije koverte , na kartici Opcije štampanja .

  Kartica „Opcije štampanja“ u dijalogu „Opcije koverte“

  1. na način ubacivanja određuje poziciju koverte (desno, srednje, levo) i da li je duža ili kraća ivica ubacuje štampač.

  2. na koverte može licem nagore ili licem nadole. Lice je strani koja se štampa na adresu.

  3. ako koverte je dao kraću ivicu prvi put, kovertu možda ćete morati da se rotira da biste sprečili tekst okrene naopako na licu koverte.

  Koverta na slici ispod je postavljena na desnu stranu, licem nadole, ulaz na vrhu, i ivicom kraćom u štampač, u skladu sa postavke u dijalogu prikazanom iznad.

  Štampač sa ubačenom kovertom

 5. Ubacite kovertu, kao što je prikazano u dijalogu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. U polju Adresa primaoca otkucajte neki probni tekst, a zatim kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali kovertu.

 8. Uverite se da je koverta pravilno odštampana.

 9. Ako koverta nije pravilno odštampana, uradite nešto od sledećeg:

  • Pogledajte informacije o štampaču, ako je dostupna, da biste saznali kako da biste učitali koverti u štampač.

  • Ažurirajte upravljački program štampača.

  • Vratite se na karticu Opcije štampanja u dijalogu Opcije koverte i prilagodite opcije štampanja. Štampanje koverti ponovo. Ponovite ovaj proces dok ne otkrije podešavanja opcija za štampanje koje daje rezultate koje želite.

Vrh stranice

Kreiranje i štampanje ili čuvanje koverte

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi " Kreiraj ", kliknite na dugme koverte.

  Stavka „Koverte“ u grupi „Kreiranje“

 2. U polju Adresa primaoca otkucajte poštanska adresa.

  Ako želite da koristite adresu u elektronskom adresaru instaliranom na vašem računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta .

 3. Ako želite da oblikujete tekst, izaberite tekst, kliknite desnim tasterom miša na izabrani tekst, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Font .

 4. U polju Povratna adresa otkucajte povratnu adresu ili koristite neku koja je.

  Ako želite da koristite adresu u elektronskom adresaru instaliranom na vašem računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta .

 5. Ako želite da zadržite povratnu adresu za kasniju upotrebu, ali ne želite da uključite na ovu kovertu, potvrdite izbor u polju za potvrdu izostavi .

 6. Ako imate pristup poštarinu, na primer, ako ste je kupili od usluga na World Wide Web, možete da ga dodate u koverte.

  Kako?

  1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj poštarinu .

   Ako nemate instaliran program za elektronsku poštarinu, Microsoft Word će vas upitati da instalirate i nudi da biste se povezali sa lokacijom Office.com. Tamo, da dobijete više informacija i veze ka drugim lokacijama koje nude poštarinu.

  2. Da biste podesili opcije za poštarinu programe koji su instalirani na vašem računaru, kliknite na dugme Svojstva E-poštarine.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Ako želite da odštampate kovertu bez čuvanja za ponovno korišćenje umetnete kovertu u štampač kao što je prikazano u polju Feed i zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  2. Ako želite da sačuvate kovertu za ponovno korišćenje, kliknite na dugme Dodaj u dokument, i zatim kliknite na karticu datoteka , izaberite stavku Sačuvaj kaoi otkucajte ime za dokument.

   Word dodaje kovertu trenutni dokument kao 1 stranice. Ako želite, možete da koristite do kraja dokumenta za kucanje korespondencija koji će automatski biti uskladišten sa koverte.

   Da biste odštampali kovertu, umetnete kovertu u štampač kao što je prikazano u okviru Feed na kartici " Opcije štampanja " u dijalogu Opcije koverte , a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Podešavanje povratna adresa

Provera opcija štampanja

Kreiranje i štampanje ili čuvanje koverte

Podešavanje povratna adresa

 1. Pokrenite Word.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Word opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. Pomerite se nadole i u okviru Opšte postavke, u polju Poštanska adresa otkucajte povratnu adresu.

  Word skladišti adresu tako da možete da ga koristite svaki put kada želite da umetnete povratnu adresu u koverte, oznake ili neki drugi dokument.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Provera opcija štampanja

Pre nego što pokrenete grupu koverti pomoću štampača, možete da proverite da su opcije štampača ispravno podešeni.

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi " Kreiraj ", kliknite na dugme koverte.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na karticu Opcije koverte .

 3. U polju Veličina koverte kliknite na izbor koji se podudara sa veličinom koverte. Ako nijedan od izbora ne podudara sa veličinom koverte, pomerite se do dna liste, izaberite stavku Prilagođena veličina, a zatim otkucajte dimenzije koverte u poljima Širina i Visina .

 4. Izaberite karticu Opcije štampanja.

  Upravljački program štampača govori Word u kom smeru kovertu treba ubaciti u štampač i ove informacije se prikazuje u dijalogu Opcije koverte , na kartici Opcije štampanja .

  Kartica „Opcije štampanja“ u dijalogu „Opcije koverte“

  1. na način ubacivanja određuje poziciju koverte (desno, srednje, levo) i da li je duža ili kraća ivica ubacuje štampač.

  2. na koverte može licem nagore ili licem nadole. Lice je strani koja se štampa na adresu.

  3. ako koverte je dao kraću ivicu prvi put, kovertu možda ćete morati da se rotira da biste sprečili tekst okrene naopako na licu koverte.

  Koverta na slici ispod je postavljena na desnu stranu, licem nadole, ulaz na vrhu, i ivicom kraćom u štampač, u skladu sa postavke u dijalogu prikazanom iznad.

  Štampač sa ubačenom kovertom

 5. Ubacite kovertu, kao što je prikazano u dijalogu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. U polju Adresa primaoca otkucajte neki probni tekst, a zatim kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali kovertu.

 8. Uverite se da je koverta pravilno odštampana.

 9. Ako koverta nije pravilno odštampana, uradite nešto od sledećeg:

  • Pogledajte informacije o štampaču, ako je dostupna, da biste saznali kako da biste učitali koverti u štampač.

  • Ažurirajte upravljački program štampača.

  • Vratite se na karticu Opcije štampanja u dijalogu Opcije koverte i prilagodite opcije štampanja. Štampanje koverti opet. Ponovite ovaj proces dok ne otkrije podešavanja opcija za štampanje koje daje rezultate koje želite.

Vrh stranice

Kreiranje i štampanje ili čuvanje koverte

 1. Na kartici Pošiljke , u grupi " Kreiraj ", kliknite na dugme koverte.

  Slika trake u programu Word

 2. U polju Adresa primaoca otkucajte poštanska adresa.

  Ako želite da koristite adresu u elektronskom adresaru instaliranom na vašem računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta .

 3. Ako želite da oblikujete tekst, izaberite tekst, kliknite desnim tasterom miša na izabrani tekst, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Font .

 4. U polju Povratna adresa otkucajte povratnu adresu ili koristite neku koja je.

  Ako želite da koristite adresu u elektronskom adresaru instaliranom na vašem računaru, kliknite na dugme Umetni adresu Slika dugmeta .

 5. Ako želite da zadržite povratnu adresu za kasniju upotrebu, ali ne želite da uključite na ovu kovertu, potvrdite izbor u polju za potvrdu izostavi .

 6. Ako imate pristup poštarinu, na primer, ako ste je kupili od usluga na World Wide Web, možete da ga dodate u koverte.

  Kako?

  1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj poštarinu .

   Ako nemate instaliran program za elektronsku poštarinu, Microsoft Word će vas upitati da instalirate i nudi da biste se povezali sa lokacijom Microsoft Office Online Web. Postoji da dobijete više informacija i veze ka drugim lokacijama koje nude poštarinu.

  2. Da biste podesili opcije za poštarinu programe koji su instalirani na vašem računaru, kliknite na dugme Svojstva E-poštarine.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Ako želite da odštampate kovertu bez čuvanja za ponovno korišćenje umetnete kovertu u štampač kao što je prikazano u polju Feed i zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  2. Ako želite da sačuvate kovertu za ponovno korišćenje, kliknite na dugme Dodaj u dokument, a zatim kliknite na Dugme Microsoft Office, izaberite stavku Sačuvaj kaoi otkucajte ime za dokument.

   Word dodaje kovertu trenutni dokument kao 1 stranice. Ako želite, možete da koristite do kraja dokumenta za kucanje korespondencija koji će automatski biti uskladišten sa koverte.

   Da biste odštampali kovertu, umetnete kovertu u štampač kao što je prikazano u okviru Feed na kartici " Opcije štampanja " u dijalogu Opcije koverte , kliknite na dugme Dodaj u dokumenti zatim kliknite na dugme Odštampaj.

   Napomena : Ako želite da biste odštampali kovertu bez štampanja ostatka dokumenta, unesite stranica 1 u dijalogu štampanje. U odeljku opseg stranica dijalogu Štampanje , kliknite na dugme stranice, a zatim otkucajte 1 u polju stranice .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog preveli, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×