Kreiranje grupisanog izveštaja ili izveštaja sa rezimeom

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Informacije o često je lakše razumeti kada su podeljene u grupe. Na primer, izveštaj koji grupiše prodaju po regionu možete da istaknete trendove koja u suprotnom neprimetno. Pored toga, postavljanje ukupnih vrednosti na kraju svake grupe u izveštaju možete da zamenite veliki broj ručnog interakciju sa kalkulator.

Microsoft Office Access 2007 olakšava rad sa grupisanim izveštajima. Možete da kreirate osnovni grupisanog izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje, možete da dodate grupisanja i sortiranja u postojećem izveštaju ili možete da korigujete opcije koje su već definisane grupisanja i sortiranja.

U ovom članku

Razumevanje grupisanja, odeljaka izveštaja i kontrola

Kreiranje novog grupisanog izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje

Precizno podešavanje izveštaja

Dodavanje polja ili drugih kontrola u postojećem izveštaju

Dodavanje ili menjanje grupisanja i sortiranja u postojećem izveštaju

Čuvanje, štampanje ili slanje izveštaja

Primedbe

Razumevanje grupisanja, odeljaka izveštaja i kontrola

Ako ste novi u kreiranju grupisanih izveštaja, to vam pomaže da imate neke informacije o grupisanja i sortiranja, kao i različitim odeljcima izveštaja i tipovima kontrola. Ako ste upoznati sa ovim konceptima već, možete preskočiti ovaj odeljak i idite na odeljak Kreiranje novog grupisanog izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje.

Osnovni podaci o grupisanja i sortiranja

Prilikom štampanja izveštaja, obično želite da organizujete zapise po određenom redosledu. Na primer, ako planirate da štampate listu dobavljača, možda ćete želeti da sortirate zapise po abecednom redu ime preduzeća.

Za mnoge izveštaje, sortiranja zapisa nije dovoljno. Takođe možete poželeti da podelite ih u grupe. Grupa je skup zapisa, zajedno sa uvodnih i rezimiranih informacije prikazane sa zapisima, kao što su zaglavlja. Grupe se sastoji od zaglavlja grupe, ugnežđene grupe (ukoliko postoje), detalja o zapisima i podnožje grupe.

Grupisanje vam omogućava da vizuelno razdvajanje grupa zapisa i prikazivanje uvodnih i rezimiranih podataka za svaku grupu. Na primer, sledeći izveštaj grupiše prodaju po datumu otpreme i izračunava ukupan iznos prodaje za svaki dan.

Grupisani izveštaji sa ukupnim vrednostima

1. na datum predstavlja grupu.

2. Ukupna vrednost rezimira grupu.

Možete da vidite kako grupisanja funkcioniše tako što poredi lista proizvodi po kategorijama izveštaja (što je prikazano na sledećoj ilustraciji) na listu sa podacima za njegovu osnovni upit sa liste proizvoda. Izveštaja i upita sortiranje proizvodi po kategorijama, ali izveštaj takođe će se štampati na ime svake kategorije u zasebnom redu na početku svake grupe (u zaglavlju grupe), kao i broj proizvoda za svaku kategoriju u posebnom redu na kraju svake grupe (u podnožju grupe).

Izveštaj „Proizvodi po kategorijama“

1. na ime kategorije se pojavljuje u svaki red u listu sa podacima.

2. na ime kategorije pojavljuje se po jednom za svaku grupu u izveštaju u zaglavlju grupe.

3. ukupnu vrednost za kategoriju se pojavljuje na kraju svake grupe u podnožju grupe.

4. zapisi se pojavljuju kao jednu veliku grupu u listu sa podacima.

5. zapisi za svaku kategoriju se pojavljuju kao poseban odeljak u izveštaju prethodi zaglavlje grupe i iza kojeg sledi podnožje grupe.

Možete da grupišete na sva polja i izraza po kojima sortirate (do 10). Možete da grupišete više puta na istog polja ili izraza. Kada grupišete na osnovu više od jednog polja ili izraza, Office Access 2007 gnezda grupe prema nivou grupe. Prvo polje na osnovu kog grupišete je prvi i najviše značajnu grupu nivo; možete da grupišete na drugo polje je na viši nivo grupe; i tako dalje. Sledeća ilustracija prikazuje kako Office Access 2007 nests grupe.

Hijerarhija zaglavlja i podnožja

1. svako zaglavlje grupe je upareno sa podnožjem grupe.

Zaglavlje grupe se obično koristi za prikazivanje podataka koji identifikuje grupi u zasebnom odeljku na početku grupe. Podnožje grupe se obično koristi za rezimiranje podataka u grupi u zasebnom odeljku na kraju grupe.

Vrh stranice

O odeljcima izveštaja

U programu Access, dizajn izveštaja podeljen u odeljke. Da biste kreirali korisne izveštaje, morate da biste razumeli kako funkcioniše svaki odeljak. Na primer, u odeljku u koju ste odabrali za postavljanje izračunate kontrole određuje kako Access izračunava rezultate. Sledeća lista prikazuje rezime tipova odeljaka i njihove upotrebe.

 • Zaglavlje izveštaja    Odštampati jednom na početku izveštaja. Koristite zaglavlje izveštaja za informacije koje se obično pojavljuju na naslovnoj stranici, kao što je logotip ili naslov i datum. Zaglavlje izveštaja štampa pre zaglavlja stranice. Kada postavite izračunate kontrole u zaglavlju izveštaja, vrednost se izračunava za ceo izveštaj. Na primer, postaviti kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum u zaglavlje izveštaja izračunava zbir za ceo izveštaj.

 • Zaglavlje stranice    Odštampan na vrhu svake stranice. Koristite zaglavlje stranice, na primer, da biste ponovili naslov izveštaja na svakoj stranici.

 • Zaglavlje grupe    Odštampati na početku svake nove grupe zapisa. Koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime grupe. Na primer, u izveštaju koji se grupišu po proizvodu, koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime proizvoda. Kada postavite izračunatu kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum u zaglavlju grupe, zbir je trenutni grupe.

 • Detalj    Odštampati jednom za svaki red u izvoru zapisa. Odeljak sa detaljima je mesto na koje postavljate kontrole koje čine glavno telo izveštaja.

 • Podnožje grupe    Odštampati na kraju svake grupe zapisa. Podnožje grupe koristite da biste odštampali rezime informacija za grupu.

 • Podnožje stranice    Odštampati na kraju svake stranice. Koristite podnožje stranice za štampanje brojeva stranica ili informacija po stranici.

 • Podnožje izveštaja    Odštampati jednom na kraju izveštaja. Koristite podnožje izveštaja za štampanje zbirova izveštaja ili drugih sažetih informacija za ceo izveštaj.

  Napomena : U prikazu dizajna, podnožje izveštaja se pojavljuje ispod podnožja stranice. Međutim, kada izveštaj odštampa ili pregleda, podnožje izveštaja se pojavljuje iznad podnožja stranice, neposredno nakon na poslednju grupu podnožja ili reda sa detaljima na poslednjoj stranici.

Vrh stranice

Osnovni podaci o kontrolama

Kontrole su objekti koji prikazuju podatke, izvršavaju radnje i omogućavaju da prikažete i radite sa informacijama koje poboljšavaju korisnički interfejs, kao što su oznake i slike. Access podržava tri tipa kontrola: povezane, nepovezane i izračunate. Sledeća lista prikazuje rezime ove kontrole i njihove upotrebe.

 • Povezana kontrola    Kontrola čiji izvor podataka je polje u tabeli ili upitu. Povezane kontrole koristite za prikazivanje vrednosti iz polja u bazi podataka. Vrednosti mogu biti tekst, datumi, brojevi, vrednosti da/ne, slike ili grafikoni. Okvir za tekst je najčešći tip povezane kontrole. Na primer, okvir za tekst u obrascu koji prikazuje prezime zaposlenog dobiti ove informacije iz polja "Prezime" u tabeli "Zaposleni".

 • Nepovezana kontrola    Kontrola koja nema izvor podataka. Nepovezane kontrole koristite za prikazivanje informacija, linija, pravougaonika i slika. Na primer, oznaka koja prikazuje naslov izveštaja je nepovezana kontrola.

 • Izračunata kontrola    Kontrola čiji izvor podataka je izraz umesto polja. Navedete vrednost koju želite u kontrolu definisanjem izraz kao izvor podataka za kontrolu. Izraz je kombinacija operatora (kao što su = i + ), imena kontrola, imena polja, funkcije koje vraćaju jednu vrednost i konstantnih vrednosti. Na primer, sledeći izraz izračunava cenu stavke sa 25% popusta množenjem vrednosti u polju "cena po jedinici" tako što ćete konstantna vrednost (. 75).

= [Unit Price] * .75

Izraz može da koristi podatke iz polja u osnovnoj tabeli ili upitu izveštaja ili iz kontrole u izveštaju.

Kada kreirate izveštaj, je verovatno najefikasnije da prvo dodate i rasporedite sve povezane kontrole, naročito ako one čine većinu kontrola u izveštaju. Zatim možete da dodate nepovezane i izračunate kontrole koje dovršavaju dizajn pomoću alatki u grupi kontrole na kartici Dizajn .

Slika trake programa Access

Povežete kontrolu sa poljem identifikovanjem polja iz kojih kontrola preuzima podatke. Možete da kreirate kontrolu koja je povezana sa izabranim poljem prevlačenjem polja iz okna Lista polja u izveštaj. (U oknu Lista polja prikazuje polja osnovne tabele ili upita u izveštaju. Da biste prikazali okno Lista polja , uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Slika dugmeta

 • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

Kada kliknite dvaput na polje ili ga prevucite iz okna Lista polja u izveštaj, možete da kreirate povezane kontrole.

Alternativno, možete da povežete polje kontroli tako što ćete otkucati ime polja u kontrolu ili u polje za vrednost ControlSource u list sa svojstvima za kontrolu. List sa svojstvima definiše karakteristike kontrole, kao što su ime, izvor podataka i oblikovanje. Da biste prikazali list sa svojstvima, pritisnite taster F4.

Korišćenje okna " Lista polja " je najbolji način za kreiranje povezane kontrole iz dva razloga:

 • Povezana kontrola ima priloženu oznaku i oznake na ime polja (ili naslov koji je definisan za to polje u osnovnoj tabeli ili upitu) svoj natpis podrazumevano preuzima, tako da ne morate da sami otkucajte natpis.

 • Povezana kontrola nasleđuje mnoge iste postavke kao i polje u osnovnoj tabeli ili upitu (poput svojstava Format, Decimalna mestai Maska unosa ). Stoga, možete da budete sigurni da će ova svojstva za polje ostati isto svaki put kada kreirate kontrolu koja je povezana sa tim poljem.

Ako već imate nepovezana kontrola i želite da povežete sa poljem, postavite svojstvo Izvor kontrole na kontrolu na ime polja.

Vrh stranice

Kreiranje novog grupisanog izveštaja pomoću čarobnjaka za izveštaje

Čarobnjak za izveštaje postavlja vam niz pitanja, a zatim kreira izveštaj na osnovu vaših odgovora. Među njima je i pitanje koje se odnosi na to koje polje ili polja će se koristiti u grupisanju izveštaja. Nakon što se kreira izveštaj, možete ga koristiti takvog kakav jeste ili ga izmeniti prema svojim potrebama. Pre nego što počnete da radite sa čarobnjakom za izveštaje, morate odlučiti koji izvor podataka ćete da koristite.

Biranje izvora zapisa

Izveštaj se sastoji od informacija iz tabele ili upita i informacije koje su uskladištene u dizajnu izveštaja, kao što su oznake, naslove i grafike. Tabelu ili upit koji obezbeđuje osnovne podatke je poznata i kao izvor zapisa za izveštaj. Pre nego što počnete sa kreiranjem izveštaja, prvo treba da razmislite o informacijama koje želite da uključite. Među poljima koja odaberete moraju da se koje želite da grupišete ili rezimirate. Ako polja koja želite da uključite nalaze u jednoj tabeli, koristite je kao izvor zapisa. Ako polja su povučeni iz više od jedne tabele, trebalo bi da koristite upita kao izvora zapisa. Taj upit možda već postoji u bazi podataka ili možda ćete morati da biste kreirali upit koji odgovara potrebama izveštaja.

Da biste saznali više o upitima, pratite veze u odeljku Takođe pogledajte ovaj članak.

Pokretanje čarobnjaka za izveštaje

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi Izveštaji izaberite stavku Čarobnjak za izveštaje. Slika dugmeta

  Access pokreće čarobnjak za izveštaje.

  Izbor polja u čarobnjaku za izveštaje

 2. Otvorite padajuću listu Tabele/upiti i izaberite tabelu ili upit koji sadrži polja koja želite da stavite u svoj izveštaj.

 3. Dvaput kliknite na polja na listi Dostupna polja da biste ih izabrali.

  Access ih premešta na listu Izabrana polja. Ili, možete da kliknete na dugmad koja se nalaze između polja Dostupna polja i Izabrana polja da biste dodali ili uklonili izabrano polje ili da biste dodali ili uklonili sva polja.

 4. Ako se polja koja takođe želite da stavite u svoj izveštaj nalaze u nekoj drugoj tabeli ili upitu, opet otvorite padajuću listu Tabele/upiti i izaberite drugu tabelu ili upit i nastavite sa dodavanjem polja.

 5. Kada završite sa dodavanjem polja, kliknite na dugme Dalje.

Grupisanje zapisa u čarobnjaku za izveštaje

Grupisanje vam omogućava da organizujete i raspoređujete zapise u grupe, na primer prema regionu ili prodavcu. Grupe mogu biti ugneždene tako da lako možete da identifikujete odnose između grupa i brzo pronađete informacije koje su vam potrebne. Grupisanje takođe možete da koristite za izračunavanje informacija za rezime, na primer za izračunavanje ukupnih vrednosti i procenata.

Kada u izveštaj uključite više od jedne tabele, čarobnjak ispituje odnose između tabela i određuje kako ćete možda želeti da prikažete informacije.

 1. Na stranici čarobnjaka za izveštaje koja postavlja pitanje Želite li da dodate nivoe grupisanja? izaberite jedno ime polja od imena na listi, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. Da biste dodali nivoe grupisanja, dvaput kliknite na bilo koje od imena polja na listi da biste ih dodali u izveštaj.

  Takođe, možete ukloniti nivo grupisanja tako što ćete dvaput kliknuti na njega u prikazu stranice na desnoj strani dijaloga. Koristite dugmad sa strelicama za dodavanje i uklanjanje nivoa grupisanja i prilagodite prioritet nivoa grupisanja tako što ćete ga izabrati i kliknuti na dugmad prioriteta „gore“ i „dole“.

  Dodavanje nivoa grupisanja u čarobnjak za izveštaje

 3. Izaberite Opcije za grupisanje da biste prikazali dijalog Intervali za grupisanje.

  Intervali grupisanja u čarobnjaku za izveštaje

 4. Ili, možete izabrati interval grupisanja za svako polje nivoa grupisanja.

  Interval grupisanja omogućava vam da prilagodite način grupisanja zapisa. Na prethodnoj slici zapisi grupišu na polju "DatumIsporuke", što predstavlja datum/vreme tip. Čarobnjak za izveštaje nudi izbore koji odgovaraju tipu polja na listi Intervali za grupisanje . Stoga, zato što je "DatumIsporuke" Datum/vreme tip, možete odabrati da grupišete tako što ćete stvarna vrednost (normalno), godinu, kvartal, mesec, sedmica, dan, sat i minut. Ako polje tip podataka "tekst", možete da odaberete da grupišete tako što ćete celo polje (normalno), ili možda prvi 1 do 5 znakova. Za numerički tip podataka, možete odabrati da grupišete po vrednosti (normalan) ili po opsegu u izabranu pomacima.

  Nakon što ste izabrali interval grupisanja, kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Dalje da biste otišli na sledeću stranicu čarobnjaka.

Sortiranje i rezimiranje zapisa

Možete sortirati zapise po do četiri polja, bilo u rastućem ili opadajućem redosledu.

 1. Kliknite na prvu padajuću listu i izaberite polje za sortiranje.

  Možete kliknuti na dugme s desne strane liste da biste prelazili sa rastućeg na opadajući redosled i obrnuto (Rastući redosled je podrazumevano). Opcionalno, kliknite na drugu, treću i četvrtu padajuću listu da biste izabrali dodatna polja za sortiranje.

  Sortiranje redosleda u čarobnjaku za izveštaje

 2. Kliknite na dugme Opcije rezimea ako želite da rezimirate neko numeričko polje.

  Imajte u vidu sa će dugme Opcije rezimea biti vidljivo ako se u odeljku sa detaljima u vašem izveštaju nalazi jedno ili više numeričkih polja. Čarobnjak prikazuje dostupna numerička polja.

  Opcije rezimiranja u čarobnjaku za izveštaje

 3. Potvrdite svoj izbor u poljima Zbir, Prosek, Min.Maks. da biste uključili ta izračunavanja u podnožje grupe.

  Takođe možete da izaberete da prikažete detalje i rezime ili samo rezime. U ovom drugom slučaju, prikazuju se zbirovi za svaku vrednost ShippedDate (ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Zbir, na primer), ali detalji o redosledu se i dalje ne prikazuju. Takođe, možete da izaberete da prikažete procenat ukupnih izračunavanja zbirova.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. Pratite uputstva na ostalim stranicama čarobnjaka za izveštaje. Na poslednjoj stranici možete urediti naslov izveštaja. Ovaj naslov će se prikazati na prvoj stranici izveštaja, a Access će takođe sačuvati taj izveštaj, koristeći naslov kao ime dokumenta. Kasnije možete urediti naslov i ime dokumenta.

 6. Kliknite na dugme Završi. Access automatski čuva izveštaj i prikazuje ga u prikazu pre štampanja, koji vam pokazuje kako će izveštaj izgledati kada se odštampa.

Možete koristiti dugmad za navigaciju na dnu okna za pregled da biste prikazali stranice izveštaja jednu po jednu ili da biste prešli na bilo koju stranicu izveštaja. Kliknite na jedno od dugmadi za navigaciju ili otkucajte broj stranice koji želite da vidite u polju za broj stranice, a zatim pritisnite taster Enter.

U prikazu pre štampanja možete zumirati da biste videli detalje ili da li su podaci dobro postavljeni na stranici. Postavite pokazivač miša na izveštaj i kliknite jednom. Da biste poništili efekat zumiranja, kliknite još jednom. Takođe, možete koristiti kontrolu zumiranja na statusnoj traci.

Vrh stranice

Precizno podešavanje izveštaja

To je verovatno da čarobnjak za izveštaje neće kreirati željene rezultate koji tražite u izveštaju. Na primer, možda ćete želeti da biste dodali tekst, podesite širinu kolona, dodali logotip, itd. Access pruža dva prikaza u kojem možete da napravite izmene u izveštaj: prikaz rasporeda i prikaz dizajna. O njima ukratko u ovom odeljku.

Osnovni podaci o prikazu rasporeda

Prikaz rasporeda je veoma jednostavne za korišćenje prikaza za pravljenje izveštaja promene i pruža najveći broj treba da precizno podešavanje izveštaja. Možete da prilagodite širinu kolona, da prerasporedite kolone i dodajte ili da izmenite nivoe grupisanja i ukupne vrednosti. Možete da smestite nova polja u dizajn izveštaja i da postavite svojstva izveštaja i njegovih kontrola. Prednost prikaz rasporeda je da možete da vidite podatke dok prave izmene u izveštaju formatu, tako da možete odmah da vidite kako promene utiču na prikaz podataka.

Da biste otvorili izveštaj u prikazu rasporeda, kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

List sa svojstvima možete da koristite da biste izmenili svojstva izveštaja i kontrola i odeljaka. Da biste prikazali list sa svojstvima, pritisnite taster F4.

Možete da koristite okno " Lista polja " da biste dodali polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn izveštaja. Da biste prikazali okno Lista polja :

 1. Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja Slika dugmeta .

  Savet : Access 2010 uključuje nove funkcije za uslovno oblikovanje koje značajno da poboljšate čitljivost izveštaja.

Osnovni podaci o prikazu dizajna

Ako ne možete napraviti određene promene u izveštaj u prikazu rasporeda, pokušajte da prikaz dizajna. Prikaz dizajna pokazuje osnovnu strukturu izveštaja i pruža nekoliko više dizajniranje alatki i mogućnosti od prikaz rasporeda. Na primer, možete da postavite na više kontrola na izveštaj, možete da prilagodite poravnavanje kontrola preciznije i imate mogućnost da biste postavili više svojstava nego u prikazu rasporeda.

Da biste otvorili izveštaj u prikazu dizajna, kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

Vrh stranice

Dodavanje polja ili drugih kontrola u postojećem izveštaju

Svaki polja, oznaka, red ili slika koju vidite u izveštaju je kreirana pomoću nekog tipa kontrole. Kontrola najčešće korišćenih u izveštaju je okvir za tekst. Ovo je se obično koristi za prikazivanje podataka iz osnovnog izvora zapisa za izveštaj. Možete da kreirate okvire za tekst koji su već povezani sa poljima u izvoru zapisa dodavanjem polja iz okna Lista polja ili možete da ih dodate u izveštaj dok radite u prikazu dizajna (ali zatim morate "povežete" ih polja u izvoru zapisa sami). Prednost prikaza dizajna je možete da dodate mnoge druge tipove kontrola osim povezanih okvira za tekst, kao što su pravougaonika, prelome stranica i grafikone. Ovaj odeljak opisuje oba metoda dodavanja kontrola u izveštaj.

Dodavanje polja u postojećem izveštaju

Prikaz rasporeda je preporučeni prikaz za dodavanje polja u izveštaj, ali takođe mogu da se izvrše u prikazu dizajna. Da biste dodali polje, prvo proverite da li da se prikazuje u oknu Lista polja . U oknu Lista polja sadrži listu svih polja koja su vam dostupne staviti na izveštaj. Da biste prikazali okno Lista polja , pritisnite tastere ALT + F8.

Dodavanje polja iz okna Lista polja

 • Da biste dodali jedno polje, prevucite polje iz okna Lista polja u odeljak u izveštaju gde želite da se prikazuje.

 • Da biste dodali više polja odjednom, kliknite na prvo polje koje želite, a zatim držite pritisnut taster CTRL i kliknite na svaki dodatni polje koje želite. Zatim prevucite izabrane polja u izveštaj.

Kad otpustite polja, Access će kreirati kontrolu okvira za tekst koji se koriče za svako polje i automatski postaviti kontrolu oznake pored svakog polja.

Napomena : 

 • Ako dodate polje iz povezane tabele, Access će dodati odgovarajući nivo grupisanja za vas.

 • Ako dodate polje iz druge tabele (nepovezane), Access će prikazati dijalog gde možete navesti kako želite da povežete tabele u postojeći izvor podataka za izveštaj.

Da biste videli koje relacije između tabela su već navedene za bazu podataka ili da biste dodali nove:

 1. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Relacije. Slika dugmeta

Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje, uređivanje ili brisanje relacije.

Dodavanje drugih kontrola na postojećem izveštaju

Kada dodajete polja iz okna Lista polja u izveštaj, na povezana kontrola okvira za tekst da se automatski kreira. Druge kontrole kao što su oznake, linije i slike mogu biti dodati tako što ćete prebacite u prikaz dizajna i koristite alatke iz grupe kontrole na kartici " Dizajn ".

Slika trake programa Access

Određivanje imena alatke

 • Postavite pokazivač miša iznad alatke.

  Access prikazuje ime alatke.

Kreiranje kontrole pomoću alatki u grupi kontrole

 • Kliknite na alatku za tip kontrole koje želite da dodate. Na primer, da biste kreirali polje za potvrdu, kliknite na dugme za potvrdu alatke za Slika dugmeta .

 • Kliknite na dugme u dizajnu izveštaja gde želite da postavite gornji levi ugao kontrole. Kliknite jednom da biste kreirali kontrolu podrazumevane veličine ili kliknite i prevucite u izveštaju da biste kreirali kontrolu željene veličine.

 • Ako ne postavite na kontrolu savršeno iz prve, možete da je premestite pomoću sledeće procedure:

  • Kliknite na kontrolu da biste je izabrali.

  • Postavite pokazivač na kontrolu dok ne pretvara u ukrštene strelice Pokazivač za premeštanje , a zatim prevucite kontrolu na željenu lokaciju.

Ovaj proces kreira "nepovezana" kontrola. Ako je kontrola tipa koji može da prikaže podatke (okvira za tekst ili u polju za potvrdu, na primer), moraćete da unesete ime polja ili izraz u svojstvo Izvor kontrole za kontrolu pre nego što će se prikazati sve podatke.

Prikaz lista sa svojstvima

 • Pritisnite taster F4.

Napomena : Kada se novi izveštaj dovrši, obavezno sačuvajte rad.

Vrh stranice

Dodavanje ili menjanje grupisanja i sortiranja u postojećem izveštaju

Ako već imate izveštaj i želite da ga sortirate ili grupišete ili ako želite da izmenite postojeće sortiranje ili grupisanje tog izveštaja, ovaj odeljak će vam pomoći da načinite prve korake.

Dodavanje grupisanja, sortiranja i ukupnih vrednosti u prikazu rasporeda

Možete da izvršite jednostavne sortiranja, grupisanja i sabiranja operacije tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša polja u prikazu rasporeda, a zatim izabrati željenu radnju iz priručnog menija. Da biste se prebacili u prikaz rasporeda, kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

Napomena : Iako uputstva u ovom odeljku ne koriste direktno okno Grupa, sortiranje i ukupno, preporučljivo je otvoriti okno i posmatrati kako se menja dok radite. Tako ćete bolje razumeti kako Access funkcioniše i, kako budete postajali veštiji u radu sa oknom Grupa, sortiranje i ukupno, moći ćete da ga koristite za unošenje dodatnih prilagođavanja vašeg izveštaja. Da biste prikazali okno Grupa, sortiranje i ukupno:

 1. Na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

Sortiranje u jednom polju

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da sortirate.

 • U priručnom meniju izaberite željenu opciju sortiranja. Na primer, da biste sortirali tekstualnog polja po rastućem redosledu, kliknite na dugme Sortiraj od A do Z Slika dugmeta . Da biste sortirali numeričkog polja po opadajućem redosledu, kliknite na dugme Sortiraj od najvećeg do najmanjeg Slika dugmeta .

Access sortira izveštaj na način na koji ste vi odredili. Ako je okno Grupa, sortiranje i ukupno otvoreno, uočićete da je nova linija Sortiraj po dodata za polje.

Sortiranje u više polja

Napomena : Kada primenite sortiranje tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na polje u prikazu rasporeda, možete da sortirate samo jedno polje istovremeno. Primena sortiranja na drugo polje uklanja sortiranje prvog polja. Ovo se razlikuje od postupaka sortiranja u obrascima, gde više redosleda sortiranja da bi odredio naizmenično kliknuti desnim tasterom miša svako polje, a zatim odabrati željeni redosled sortiranja. Da biste kreirali više nivoa sortiranja, pogledajte odeljak Dodavanje grupisanja, sortiranja i ukupnih vrednosti pomoću grupa, sortiranje i ukupno.

Grupisanje u polju

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje u kome želite da izvršite grupisanje.

 • U priručnom meniju izaberite stavku Grupiši u Slika dugmeta .

Access dodaje nivo grupisanja i kreira zaglavlje grupe za njega. Ako je okno Grupa, sortiranje i ukupno otvoreno, uočićete da je dodata nova linija za to polje Grupiši u.

Dodavanje ukupne vrednosti polju

Ova opcija vam omogućava da izračunate zbir, srednju vrednost, broj ili neku drugu numeričku vrednost za neko polje. Ukupan zbir dodaje se na kraj izveštaja, a grupisani zbirovi dodaju se u grupe koje postoje u izveštaju.

 • Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju vrednost u polju koju želite da dodate ukupnoj vrednosti.

 • Kliknite na dugme Ukupna vrednost.

 • Izaberite radnju koju biste želeli da izvršite: Zbir, Prosek, Broj zapisa (da izbrojite sve zapise), Broj vrednosti (da izbrojite samo zapise sa vrednošću u ovom polju), Maks., Min., Standardna devijacija ili Varijansa.

Access dodaje izračunatu kontrolu polja za tekst u podnožje izveštaja, čime se kreira ukupan zbir. Takođe, ako vaš izveštaj ima puno nivoa grupisanja, Access dodaje podnožje grupa (ako već nisu tu) i postavlja ukupnu vrednost u svako podnožje.

Možete i da dodate ukupne vrednosti tako što ćete kliknuti na polje koje želite da izračuna Ukupna vrednost i zatim na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku ukupne vrednosti Slika dugmeta .

Dodavanje grupisanja, sortiranja i ukupnih vrednosti koristeći okno „Grupisanje, sortiranje i ukupne vrednosti“

Rad u oknu Grupa, sortiranje i ukupno pruža vam najviše fleksibilnosti kada želite da dodate ili izmenite grupe, sortirate redoslede ili opcije koje se odnose na ukupne vrednosti u izveštaju. I ovde je prikaz rasporeda preferirani prikaz za rad jer je mnogo lakše uočiti kako izmene koje unosite utiču na prikaz podataka.

Prikaz okna „Grupisanje, sortiranje i ukupne vrednosti“

 • U prikazu rasporeda:

  Na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

 • U prikazu dizajna:

  Na kartici Dizajn , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

Access prikazuje okno " grupa, sortiranje i ukupno ".

Okno „Grupisanje, sortiranje i ukupna vrednost“

Da biste dodali novi nivo sortiranja i grupisanja, kliknite na dugme Dodaj grupu ili Dodaj sortiranje.

Nova linija se dodaje u okno Grupa, sortiranje i ukupno i prikazana je lista dostupnih polja.

Lista polja u oknu „Grupisanje, sortiranje i ukupne vrednosti“

Možete da izaberete neku od imena polja ili možete da kliknete na izraz ispod liste polja za unos izraza. Kada odaberete polje ili unesete izraz, Access će dodati nivo grupisanja u izveštaju. Ako se nalazite u prikazu rasporeda, prikaz menja odmah da biste prikazali grupisanja ili redosled sortiranja.

Napomene : 

 • Ako je nekoliko nivoa sortiranja i grupisanja već definisano, možda ćete morati da se pomerite nadole u oknu Grupa, sortiranje i ukupno da biste videli dugmad Dodaj grupu i Dodaj sortiranje.

 • Možete definisati do 10 nivoa grupisanja i sortiranja u izveštaju.

Promena opcija grupisanja

Svaki nivo sortiranja ili grupisanja sadrži mnoštvo opcija koje se mogu podesiti da skupljaju rezultate koje želite.

Opcije grupisanja

 • Da biste prikazali sve opcije za nivo grupisanja ili sortiranja kliknite na dugme Još na nivou koji želite da promenite.

  Opcije grupisanja (prošireno)

 • Da biste sakrili opcije, izaberite opciju Manje.

Redosled sortiranja    Možete promeniti redosled sortiranja tako što ćete kliknuti na padajuću listu redosleda sortiranja, a zatim izabrati željenu opciju.

Interval grupisanja    Ova postavka određuje kako će se zapisi grupisati. Na primer, možete izvršiti grupisanje prema prvom znaku tekstualnog polja tako da su svi oni koji počinju slovom „A“ grupisani zajedno, svi koji počinju slovom „B“ su grupisani zajedno i tako dalje. U polju sa datumom možete izvršiti grupisanje prema danu, mesecu, kvartalu ili čak možete uneti prilagođeni interval.

Ukupne vrednosti    Da biste dodali ukupne vrednosti, izaberite ovu opciju. Možete dodati ukupne vrednosti u više polja i možete izračunati više vrsta ukupnih vrednosti u jednom polju.

Iskačući prozor sa ukupnim vrednostima

 • Kliknite na strelicu padajućeg menija Ukupna vrednost prema i izaberite polje koje želite da rezimirate.

 • Kliknite na strelicu padajućeg menija Tip i izaberite tip izračunavanja koji želite da se izvrši.

 • Izaberite stavku Prikaži sveukupno da biste dodali ukupni zbir na kraju izveštaja (u podnožju izveštaja).

 • Izaberite stavku Prikaz zbirova grupe kao % ukupnog zbira da biste dodali kontrolu u podnožje grupe koja izračunava procenat ukupnog zbira za svaku grupu.

 • Izaberite opciju Prikaži u zaglavlju grupe ili Prikaži u podnožju grupe da biste prikazali ukupnu vrednost na željenoj lokaciji.

Kada su sve opcije izabrane za neko polje, možete ponoviti ovaj proces i rezimirati neko drugo polje tako što ćete ga izabrati sa padajuće liste Ukupna vrednost prema. Ili, kliknite van iskačućeg prozora Zbirovi da biste ga zatvorili.

Naslov    Omogućava vam da promenite naslov polja koje se rezimira. Ova opcija se koristi za zaglavlje kolone i za obeležavanje polja za rezime u zaglavljima i podnožjima.

Da biste dodali ili izmenili naslov:

 • Kliknite na plavi tekst koji sledi sa naslovom.

  Pojavljuje se dijalog Zum.

 • Otkucajte novi naslov u dijalog i kliknite na dugme U redu.

Sa ili bez zaglavlja    Koristite ovu postavku da biste dodali ili uklonili zaglavlje koje prethodi svakoj grupi. Kada dodajete zaglavlje, Access pomera polje za grupisanje u zaglavlje umesto vas. Kada uklonite zaglavlje koje sadrži kontrole izuzev polja za grupisanje, Access traži potvrdu za brisanje kontrola.

Sa ili bez podnožja    Koristite ovu postavku da biste dodali ili uklonili podnožje koje sledi svaku grupu. Kada uklonite podnožje koje sadrži kontrole, Access traži potvrdu za brisanje kontrola.

Neka grupa ostane nepodeljena    Ova postavka određuje kako su grupe raspoređene na stranici kada se izveštaj štampa. Preporučljivo je da grupe budu što je više moguće čitave, odnosno da budu nepodeljene na jednoj stranici, kako bi se smanjilo okretanje stranica potrebno da se vidi čitava grupa. Međutim, time se obično povećava količina papira potrebna za štampanje jer će većina stranica imati prazan prostor pri dnu.

 • Grupa ne mora da ostane nepodeljena na jednoj stranici    Koristite ovu opciju ako vam ne smeta ako se grupe presecaju prelomom stranice. Na primer, grupa koja sadrži 30 stavki može imati 10 stavki na dnu jedne stranice i preostalih 20 stavki na vrhu sledeće stranice.

 • Neka cela grupa bude nepodeljena na jednoj stranici    Ova opcija smanjuje broj preloma stranica u grupi. Ako grupa ne može da stane na preostali prostor na stranici, Access ostavlja to mesto prazno i započinje grupu na sledećoj stranici umesto toga. Velike grupe i dalje mogu zauzimati više stranica, ali ova opcija ima funkciju da što više smanji broj preloma stranica u grupi.

 • Neka zaglavlje i prvi zapis budu zajedno na jednoj stranici    Za grupe sa zaglavljima, ova opcija omogućava da se zaglavlje grupe ne štampa na dnu stranice tako da stoji samo. Ako Access odredi da nema dovoljno prostora za barem još jedan red podataka koji bi bio odštampan posle zaglavlja, grupa počinje na sledećoj stranici.

Promena prioriteta nivoa grupisanja i sortiranja

Da biste promenili prioritet nivoa grupisanja ili sortiranja, kliknite na red u oknu Grupa, sortiranje i ukupno i zatim kliknite na strelicu nagore ili nadole na desnoj strani reda.

Brisanje nivoa grupisanja i sortiranja

Da biste obrisali nivo grupisanja ili sortiranja, kliknite na red koji želite da obrišete u oknu Grupa, sortiranje i ukupno, a zatim pritisnite taster DELETE ili kliknite na dugme Izbriši na desnoj strani reda. Kada izbrišete nivo grupisanja, ako je polje za grupisanje u zaglavlju ili podnožju, Access ga pomera u odeljak izveštaja „Detalji“. Sve kontrole koje su bile u zaglavlju ili podnožju grupe se brišu.

Vrh stranice

Kreiranje izveštaja sa rezimeom (bez detalja o zapisima)

Ako želite da prikažete samo ukupne vrednosti (to jest, samo informacije u redovima zaglavlja i podnožja), na kartici " Format " (ili na kartici " Dizajn " u prikazu dizajna), u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Sakrij detalje. Ovako skriveni zapisi na sledeći niži nivo grupisanja, rezultira mnogo kompaktna prezentacije rezimiranje podataka. Iako su zapisi skriveni, kontrole u odeljku skrivene se ne brišu. Kliknite na dugme Sakrij detalje ponovo da biste vratili redove sa detaljima u izveštaju.

Kreiranje efekta grupisanja bez korišćenja zaglavlja

Možete da postignete efekat grupisanja u izveštaj bez korišćenja zaglavlja. Uklanjanje zaglavlja kreira izveštaj sažetiju zato što manje vertikalni prostor koristi redove zaglavlja.

Opšti postupak podrazumeva uklanjanje zaglavlja za svaku grupu, što svako polje za grupisanje premešta u odeljak sa detaljima izveštaja. Da biste vratili vizuelni efekat grupisanja, postavite svojstvo Sakrij duplikate za svako polje za grupisanje na da.

Primer

Uzmite u obzir tipične grupisani izveštaj koji koristi zaglavlja grupe:

Grupisani izveštaj sa zaglavljima grupa

Kao što vidite, ime svake kompanije zauzima ceo red, kao i ID svake porudžbine.

U ovom primeru će da uredite izveštaj tako da izgleda kao na sledećoj slici:

Grupisani izveštaj sa uklonjenim zaglavljima grupa

 1. Otvorite izveštaj u prikazu rasporeda tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

  Napomena : Preporučuje se da biste započeli sa najniži nivo grupe i rad sa programom u suprotnom, prikaz izveštaja može da postane zbunjujućom dok radite.

 3. Kliknite na dugme najniži nivo grupisanja na listi, a zatim kliknite na dugme još.

 4. Sa padajuće liste u zaglavlje odeljka, izaberite stavku bez zaglavlja.

  Kada uklonite zaglavlje, Access će očuvati okvir za tekst polja za grupisanje tako što ćete je premestiti u odeljak sa detaljima. Međutim, sve druge kontrole u zaglavlju grupe mogu biti izbrisane. Pristup vas upozorava Ako kontrole koje će biti izbrisana kao rezultat ovu radnju. Ako postoje kontrole u zaglavlju grupe koju želite da sačuvate, ne zaboravite da ih premestite u drugi odeljak izveštaja pre izvršavanja ovog koraka. Moraćete da se prebacite u prikaz dizajna da biste premestili kontrole u druge odeljke.

  Dobijeni izveštaj je prikazan na sledećoj ilustraciji. Primetićete da prvi ID porudžbine iznosi u istom redu kao i prvi zapis detalja, umesto u zasebnom redu.

  Grupisani izveštaj sa uklonjenim zaglavljem ID-a porudžbine

  Nažalost, ID porudžbine se ponavlja u svakom redu sa detaljima, i zbog toga je teško videti tačan broj porudžbina postoje. U ovom trenutku, postavite svojstvo Sakrij duplikate kontrolu okvira za tekst je korisna. Pratite ove korake da biste postavili ovo svojstvo:

  • Izaberite jednu od vrednosti koja se ponavlja.

  • Ako list sa svojstvima trenutno nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  • Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima izaberite stavku padajuće liste za Sakrij duplikate i zatim kliknite na dugme da.

   Duplirani redosled dokumenta su skrivene. Imajte na umu da možete da vidite koliko porudžbina, kao i broj proizvoda po redosledu.

   Grupisani izveštaj sa skrivenim duplikatima ID-ova porudžbina

 5. U ovom primeru ćemo ponovite korak 4 za nivo grupisanja ime preduzeća. Konačni izveštaj izgleda kao na sledećoj slici:

  Grupisani izveštaj sa uklonjenim zaglavljima grupa

  Ime preduzeća vrednost je sada u istom redu kao i prvi zapis detalja, a svojstvo Sakrij duplikate sprečava da vrednost ime preduzeća koje se ponavljaju u svakom redu. Za dugačke izveštaj koji koristi nekoliko nivoa grupisanja, ovo može dovesti do značajne uštede papira.

Vrh stranice

Čuvanje, štampanje ili slanje izveštaja

Kada sačuvate dizajn izveštaja, možete ga koristiti više puta. Dizajn izveštaja ostaje isti, ali ne vidite trenutne podatke, svaki put kada odštampate izveštaj. Ako treba da promenite, možete da izmenite dizajn izveštaja ili da kreirate novi sličan izveštaj koji je zasnovan na originalnu.

Čuvanje izveštaja

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim kliknite na dugme Sačuvajili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S Slika dugmeta .

  Alternativno, možete izabrati stavku Sačuvaj Slika dugmeta na Priručnoj traci.

 2. Ako je izveštaj bez naslova, otkucajte ime u polju Ime izveštaja , a zatim kliknite na dugme u redu.

Čuvanje dizajna izveštaja pod novim imenom

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime u polju Sačuvaj izveštaj u kliknite na izveštaj u okviru kao i zatim kliknite na dugme u redu.

Štampanje izveštaja

Izveštaj možete da odštampate iz pregleda pre štampanja, prikaza rasporeda, prikaz dizajna, prikazu izveštaja ili iz okna za navigaciju. Pre nego što odštampate, trebalo bi da proverite postavke stranice, kao što su margine i položaj stranice. Access će sačuvati postavke stranice sa izveštajem, tako da morate da ih podesite samo jednom. Možete da sačuvate postavke kasnije, ako je potrebna promena.

Promena postavki stranice

 1. Otvorite izveštaj u bilo kom prikazu.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi stranice , izaberite opciju:

  • Veličina Slika dugmeta omogućava vam da izaberete iz većeg broja veličine papira ili da unesete prilagođenu veličinu papira.

  • Uspravni Slika dugmeta postavlja stranicu vertikalno.

  • Položeni Slika dugmeta postavlja stranicu horizontalno.

  • Margine Slika dugmeta vam omogućava da izaberete iz nekoliko unapred definisanih širina margina ili kliknete na dugme Više opcija da biste uneli prilagođenu širinu margine pomoću dijaloga Podešavanje stranice .

  • Prikaži margine uključuje/isključuje margine i isključivanje (samo u prikazu za raspored).

  • Kolona će prikazati dijalog Podešavanje stranice . Unesite željeni broj kolona, podesite željenu veličinu kolone, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Odštampaj samo podatke onemogućava štampanje svih oznaka koje ste postavili u izveštaju. Samo kontrole koje su povezane sa podacima u osnovnoj tabeli ili upitu će se odštampati. Ova funkcija može da bude korisno u izveštajima koje povremeno štampate na odštampanim obrascima. Možete da onemogućite štampanje oznaka u tim situacijama i zatim omogućite štampanje oznaka prilikom štampanja izveštaja na praznom papiru.

Napomena : Da biste koristili detaljnijih postavki stranice, kliknite na dugme Podešavanje stranice u donjem desnom uglu grupi Raspored na stranici da biste prikazali dijalog Podešavanje stranice . Možete da koristite dijalog Podešavanje stranice da biste podesili postavke koje su dostupne na kartici Raspored na stranici, kao i da izaberete određeni štampač za izveštaj.

Slanje izveštaja na štampaču

 1. Otvorite izveštaj u bilo kom prikazu ili samo izaberite izveštaj u oknu za navigaciju.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Odštampaj. dugme „Odštampaj“

 3. U dijalogu Štampanje unesite svoje izbore za opcije kao što su štampač, opseg štampanja i broj kopija.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Slanje izveštaja u vidu e-poruke

Izveštaj korisnicima možete poslati kao e-poruke umesto da štampate na papiru.

 1. U oknu za navigaciju kliknite na izveštaj da biste ga izabrali, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i izaberite stavku e-pošte Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Pošalji objekat kao izaberite format datoteke koji želite da koristite.

  Dijalog „Pošalji objekat kao“

 3. Dovršite preostale dijaloge.

 4. Kada se pojavi programa e-pošte, upišite detalje poruke i pošaljite poruku.

Vrh stranice

Primedbe

Problema može doći ako imate izveštaj u .accdb datoteci koja sortira ili grupe na polje za pronalaženje, a želite da uvezete izveštaj u .mdb datoteku, a zatim je otvorite u starijoj verziji programa Access.

Interni metod po kojima polja za pronalaženje sortiraju i grupišu u .accdb datoteke nije kompatibilan sa .mdb datoteke. Ako kreirate izveštaj u .accdb datoteci koja koristi grupisanja ili sortiranja na pretraživanje polja, a zatim da ih izvezete u .mdb datoteku (ili koristite komandu " Sačuvaj kao " da biste sačuvali bazu podataka u vidu .mdb datoteke) i pokušajte da otvorite izveštaj sa starijom verzijom programa Access, izveštaj neće uspeti da biste učitali.

Da korigujete izveštaj tako da možete da uvezete u .mdb datoteku i da je otvorite u starijoj verziji programa Access, uradite sledeće:

 1. U .accdb datoteci, kreiranje ili kopiranje izveštaja.

 2. Otvorite kopiju izveštaja u prikazu rasporeda.

 3. Ako okno " grupa, sortiranje i ukupno " nije prikazano:

  1. Na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

 4. Izbrišite sve redove u oknu grupa, sortiranje i ukupno tako što ćete kliknuti na dugme " Izbriši " sa desne strane svakog reda.

 5. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim kliknite na dugme Sačuvajili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S Slika dugmeta .

 6. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori bazu podataka. Slika dugmeta

 7. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori. Slika dugmeta

 8. Pronađite .mdb datoteku u koju želite da uvezete izveštaj, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 9. Uvezite kopiju izveštaja u .mdb datoteku.

  Kako?

  1. Na kartici Spoljni podaci , u grupi Uvoz kliknite na dugme Access. Slika dugmeta

  2. Kliknite na dugme Potraži.

  3. Potražite .accdb datoteku koja sadrži izveštaj i kliknite na dugme Otvori.

  4. Ne uvozite sve tabele u ovom trenutku, tako da nije bitno da li ste odabrali radi uvoza ili povezivanja sa izvornim podacima. Kliknite na dugme u redu da biste nastavili.

  5. U dijalogu Uvoz objekata izaberite karticu Izveštaji .

  6. Kliknite na izveštaj koji želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme u redu.

  7. Ako tokom operacije uvoza je uspešno, Access će vas upitati da li želite da sačuvate korake za uvoz za kasniju upotrebu. Ako želite da sačuvate korake, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj korake za uvoz , unesite tražene informacije i kliknite na dugme Sačuvaj uvoz. Ako ne želite da sačuvate korake, kliknite na dugme Zatvori.

   Pristup uvesti izveštaj i prikazuje ga u oknu za navigaciju.

 10. Otvorite izveštaj u prikazu rasporeda.

 11. Ako okno Lista polja nije prikazano:

  1. Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja Slika dugmeta .

 12. Pronađite tabelu koja sadrži polje koje želite da se prikazuje na izveštaj u oknu polja dostupna u srodnim tabelama . Ovo polje će sadržati iste vrednosti koje su trenutno prikazane u polju za pronalaženje u izveštaju.

 13. Prevucite polje u izveštaju.

  Sada imate dve kolone prikazuju iste informacije.

 14. Kliknite desnim tasterom miša na polje za prikaz koji ste upravo dodali i izaberite opciju sortiranja koji želite da koristite.

 15. Izbrišite polje za prikaz koje ste upravo dodali i sortirali.

 16. Ako okno " grupa, sortiranje i ukupno " nije prikazano:

  1. Na kartici Oblikovanje , u grupi grupisanje & ukupne vrednosti izaberite stavku Grupiši i Sortiraj. Slika dugmeta

 17. Kliknite na dugme Dodaj u grupu.

 18. U Polje/izraz iskačući prozor, kliknite na ime polja za pronalaženje u izveštaju.

Izveštaj je sada sortirane i grupisanje kao i u .accdb datoteci. Sačuvajte i zatvorite izveštaj.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×