Kreiranje formule pomoću funkcije

Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Možete kreirati formula za izračunavanje vrednosti u radnom listu pomoću funkcija. Na primer, formule =SUM(A1:A2) i SUM(A1,A2) koriste funkciju SUM za sabiranje vrednosti iz ćelija A1 i A2. Na početku svake formule stoji znak jednakosti (=).

 1. Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete formulu.

 2. Da biste formulu započeli funkcijom, kliknite na dugme Umetni funkciju Slika dugmeta u polju za formulu Slika dugmeta.

  Excel umeće znak jednakosti (=) umesto vas.

 3. U polju Ili izbor kategorije izaberite stavku Sve.

  Ako ste upoznati sa kategorijama funkcija, možete izabrati i kategoriju.

  Ako niste sigurni koju funkciju treba da koristite, u polju Traženje funkcije možete otkucati pitanje koje opisuje šta želite da uradite (na primer, „sabiranje brojeva“ daje funkciju SUM).

  Savet    Listu dostupnih funkcija potražite u člancima Excel funkcije (abecednim redom) ili Excel funkcije (po kategoriji).

 4. U polju Izbor funkcije, izaberite funkciju koju želite da koristite i kliknite na dugmeU redu.

 5. U okvirima za argumente koji se prikazuju za funkciju koju ste izabrali unesite vrednosti, tekstualne niske ili reference ćelija koje želite.

  Umesto da kucate reference ćelija, možete i izabrati ćelije na koje želite da uputite. Kliknite na dugme Slika dugmeta da biste umanjili dijalog, izaberite ćelije na koje želite da uputite i kliknite na dugme Slika dugmeta da biste ponovo razvili dijalog.

  Savet    Za više informacija o funkciji i njenim argumentima kliknite na Pomoć za ovu funkciju.

 6. Kada dovršite argumente za formulu, kliknite na dugme U redu.

Savet    Ako često koristite funkcije, možete direktno da unosite formule na radni list. Pošto otkucate znak jednakosti (=) i ime funkcije, možete da dobijete informacije o sintaksi formule i argumentima funkcije pritiskom na taster F1.

Primeri

Koristite ugrađenu radnu svesku koja je ovde prikazana za rad sa primerima formula koje koriste funkciju. Možete proveriti i izmeniti formule ili uneti sopstvene formule.

Kopirajte tabelu u ćeliju A1 u praznom radnom listu programa Excel da biste radili sa ovim primerima formula koje koriste funkcije.

Podaci

5

4

2

6

3

8

7

1

Formula

Opis

Rezultat

'=SUM(A:A)

Sabira sve brojeve iz kolone A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

Izračunava prosek svih brojeva u opsegu A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

Za pristupanje detaljnijem radu u radnoj svesci, preuzmite je na računar i otvorite je u programu Excel. Više informacija potražite u članku Preuzimanje ugrađene radne sveske sa usluge OneDrive i njeno otvaranje na računaru.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik