Kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata

Kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata SharePoint vam pruža efikasan način za grupisanje i upravljanje sadržaju, kao što su grupisanja izveštaje po fiskalne godine ili sektoru. Možete da dodate fascikle za većinu tipova SharePoint biblioteke. Kada dodajete fascikle u biblioteci, otvorite biblioteku u samoj i sledite ove korake. Ne počnete sa za uređivanje stranice ili Veb segment režim uređivanja.

Ažurirane na 24 januar 2017 zahvalnosti za klijenta povratne informacije.

Napomena : Ovi koraci su za neizmenjenom verzije SharePoint. Ako se administratoru ili preduzeće ima prilagođene aplikacije, možda nećete videti ove opcije.

Kreiranje fascikle u SharePoint Online

Komanda " + Novi " koristite da biste izabrali fasciklu sa pad nadole da biste kreirali fasciklu u SharePoint biblioteke dokumenata. Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje možete da postavite da li je komanda Fascikla omogućena ili ne.

SharePoint Online biblioteke dokumenata sa fasciklom istaknuta

Da biste SharePoint sa mobilnog uređaja, pogledajte članak Korišćenje mobilnog uređaja za rad sa SharePoint Online lokacijama.

 1. Idite na lokaciju SharePoint i otvorite biblioteku dokumenata SharePoint gde želite da kreirate novu fasciklu.

 2. Na traci sa menijima izaberite stavku + novo , a zatim izaberite stavku fascikle.

  Nove fascikle biblioteke dokumenata

  Ako nemate fasciklama kao opcija u meniju + novo , oni isključena. Pogledajte članak Uključivanje fascikle na u sistemu SharePoint Online

  Napomena : Da li ekran izgleda drugačije od ovoga i koristite SharePoint Online? Administrator može imati SharePoint klasični iskustva na biblioteku dokumenata. Ako je tako, pogledajte članak Kreiranje fascikle u sistemu SharePoint klasičnom iskustvo biblioteke ispod.

 3. U dijalogu Fascikla otkucajte ime fascikle u polje Ime fascikle , a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Novo ime fascikle biblioteke dokumenata

  Napomena : Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na tri tačke ... , a zatim kliknite na dugme Preimenuj. Promenite ime fascikle u dijalogu " Preimenuj ", a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Dodatne informacije potražite u članku Preimenovanje datoteke, fascikle ili vezu u biblioteci dokumenata.

  Kada završite, trebalo bi da vidite novu fasciklu u biblioteci dokumenata i možete početi da dodajete datoteke ili kreiranje potfascikle u njemu nalaze. Da biste dodali novu datoteku, u članku Kreiranje nove datoteke u biblioteci dokumenata. Da biste otpremili postojeće datoteke, pogledajte članak otprema fascikle ili datoteke u biblioteci dokumenata.

  Nove fascikle biblioteke dokumenata

 4. Ako ne vidite novu fasciklu u biblioteci, osvežite pregledač.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su Omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Više informacija o prikazima potražite u odeljku video zapis: Kreiranje i uređivanje javnih prikaza liste ili biblioteke.

Uključivanje fascikle u SharePoint Online

Fascikle su podrazumevano, ali ako su, a vi imate dozvole, sledite ove korake:

 1. Otvorite biblioteku u kojoj želite da počnete sa dodavanjem fascikle.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke.

  Meni "postavke" sa izabranom postavke biblioteke

 3. Izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje "Nova fascikla" komanda je dostupna.

 5. Kliknite na dugme u redu i vratite se u biblioteku.

Kreiranje fascikle u biblioteci SharePoint klasični iskustvo

 1. Idite na lokaciju SharePoint koja sadrži biblioteku SharePoint mesto na koje želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na naslov biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ i izaberite stavku sadržaj lokacije, a zatim kliknite na naslov biblioteke koju želite da dodate fascikle.

  Napomena :  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci, izaberite stavku datoteka, a zatim u grupi novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Slika trake SharePoint datoteke sa novu fasciklu markirana.

  Napomena : Ako komanda " Nova fascikla " nije dostupna, možete uključiti ga ponovo sa odgovarajućih dozvola. Na kartici " Biblioteka " na traci izaberite stavku Postavke biblioteke, a zatim kliknite na dugme Više opcija za postavke. U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje "Nova fascikla" komanda je dostupna.

  Napomena : Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na tri tačke ... , kliknite na tri tačke u dijalogu i zatim kliknite na dugme Preimenuj. Promenite ime fascikle u polje ime , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. U dijalogu Kreiranje fascikle u polju ime otkucajte ime fascikle i zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Kreiranje fascikle za dijalog biblioteke

  Opcionalno možete da pozovete ljude da dele fasciklu.

  Dijalog deljenje klasični režim SharePoint Online

  Dodatne informacije potražite u članku Deljenje datoteka ili fascikli u usluzi Office 365.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su Omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Više informacija o prikazima potražite u odeljku video zapis: Kreiranje i uređivanje javnih prikaza liste ili biblioteke.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Podrazumevano Nova fascikla je uključena komanda u bibliotekama dokumenata SharePoint . Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje možete da postavite da li je komanda Nova fascikla omogućena ili ne.

SharePoint 2016 biblioteka dokumenata sa fasciklom istaknuta
 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku dokumenata SharePoint mesto na koje želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na naslov biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ i izaberite stavku sadržaj lokacije, a zatim kliknite na naslov biblioteke koju želite da dodate fascikle.

  Napomena :  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci, izaberite karticu " datoteka ", a zatim u grupi novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Slika trake SharePoint datoteke sa novu fasciklu markirana.

  Napomene : Ako komanda " Nova fascikla " nije dostupna, možete uključiti ga ponovo sa odgovarajućih dozvola.

  • Na kartici " Biblioteka " na traci izaberite stavku Postavke biblioteke, a zatim kliknite na dugme Više opcija za postavke.

  • U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje "Nova fascikla" komanda je dostupna.

  • Kliknite na dugme U redu.

 4. U dijalogu Nova fascikla, otkucajte ime fascikle u polje Ime, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

  Opcionalno možete da pozovete ljude da dele fasciklu.

  Dijalog "Deljenje" SharePoint 2016 nove fascikle

  Dodatne informacije potražite u članku Deljenje dokumenata ili fascikli u sistemu SharePoint Server

 5. Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj .

Napomene : 

 • Da biste promenili ime fascikle kasnije, kliknite na tri tačke ... , kliknite na tri tačke ... u dijalogu, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Promenite ime fascikle u polju ime .

  Ako ne vidite Preimenovanje, izaberite stavku Uredi svojstvai promenite ime polja. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite.

 • Da biste brzo prešli na viši nivo u hijerarhiji fascikli, na traci izaberite karticu Biblioteka , a zatim izaberite stavku Navigacija nagore.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su Omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Više informacija o prikazima potražite u odeljku video zapis: Kreiranje i uređivanje javnih prikaza liste ili biblioteke.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2010

Podrazumevano, komanda Nova fascikla se pojavljuje u bibliotekama dokumenata SharePoint . Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje za biblioteku možete da podesite da li je komanda Nova fascikla omogućena ili ne.

SharePoint 2010 biblioteku dokumenata sa fasciklom istaknuta
 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku dokumenata SharePoint za koju želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na ime biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku odgovarajuće biblioteke, kliknite na ime biblioteke.

  Napomena :  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci, u odeljku Alatke za biblioteku , kliknite na karticu Dokumenti , a zatim u grupi novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Traka "Dokumenti" SharePoint 2010 sa novu fasciklu istaknuta

  Napomena : Osoba koja je kreirala biblioteku možda je navela da u biblioteci nije moguće kreirati fascikle. Ako je to slučaj, komanda Nova fascikla nije dostupna.

 4. U dijalogu Nova fascikla, u polju Ime otkucajte ime fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog SharePoint 2010 novu fasciklu.

  Napomena : Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na strelicu nadole u liniji sa fasciklom, a zatim izaberite stavku Uredi svojstva. Promenite ime fascikle u polju ime .

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su Omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje, menjanje, ili brisanje prikaza.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2007

Podrazumevano, meni " Nova fascikla " se pojavljuje u SharePoint biblioteke. Vlasnik biblioteci možete utvrditi da li je Nova fascikla meni omogućeno ili ne.

 1. Ako biblioteka dokumenata SharePoint nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje da biste ga otvorili.

 2. Novi meni Meni „Novo“ , a zatim izaberite stavku Nova fascikla.

 3. Otkucajte ime fascikle i kliknite na dugme u redu.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su Omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje ili menjanje prikaza.

Koju verziju sistema SharePoint koristite?

Ako niste sigurni koju verziju programa SharePoint imate, pogledajte članak koju verziju sistema SharePoint koristim?.

Druge teme na fascikle i datoteke

Premeštanje ili kopiranje fasciklu, datoteku ili vezu u biblioteci dokumenata

Brisanje datoteke, fascikle ili vezu iz SharePoint biblioteke dokumenata

Kreiranje fascikle u SharePoint listu

Brisanje fascikle iz SharePoint liste

Ostavite komentar

Ovaj članak je korisno? On nedostaje sadržaj? Ako je tako, recite nam šta mislite ili nedostaju na dnu ove stranice. Priložite svoju verziju SharePoint, OS, i pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×