Kreiranje dokumenta koji će se koristiti u starijim verzijama programa Word

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ponekad ćete možda morati da delite dokumente sa osobama koje koriste starije verzije programa Word

Word 2007 i Word 2010 da otvore .docx datoteke kreirane u programu Word 2013. Word 2003 korisnici koji su instalirali Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 File Formats možete da otvorite Word 2013 dokumente.

Ako niste sigurni koju stariju verziju koriste, sačuvajte dokumente u Word 97 – 2003 (.doc) formatu datoteke.

Napomena: Da biste saznali koji sadržaj i koje funkcije nisu dostupne za uređivanje u starijim verzijama, pogledajte članak Funkcije koje se drugačije ponašaju u starijim verzijama.

Pravljenje novog dokumenta u Word 97 – 2003 formatu

Da biste u programu Word 2013 napravili novi dokument koji će neko ko koristi stariju verziju programa Word moći da rediguje i uređuje, sačuvajte ga u Word 97-2003 formatu.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.

 2. Otvorite novi dokument tako što ćete izabrati stavku Prazan dokument.

 3. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim odaberite lokaciju za čuvanje datoteke.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao, u polju Ime datoteke otkucajte ime za dokument.

 5. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word 97-2003 dokument. Na ovaj način se format datoteke menja iz .docx u .doc.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Funkcije koje se ponašaju drugačije kada koristite Word 97 – 2003 format dokumenta

Ove tabele uključuju elemente dokumenata koji se ponašaju drugačije i elemente dokumenata koji nisu dostupni prilikom uređivanja .doc datoteka.

Word 2013

Promena pri korišćenju Word 97 – 2003 formata datoteke (.doc)

Aplikacije za Office

Trajno se uklanjaju iz dokumenta.

Veb video

Trajno je konvertovan u sliku sa hipervezom ka veb video zapisu.

Odgovori na komentare/ informacije „gotovo“

Odgovori na komentare će postati individualni komentari najvišeg nivoa, a svi komentari označeni kao „gotovo“ uspostavljaju početne vrednosti.

Naslovi podrazumevano skupljeni

Naslovi su podrazumevano razvijeni; svojstvo se trajno gubi.

Novi formati numerisanja programa Word 2010

Velika slova, turski (latinica) {A, B, C, Ç, D, …}
Mala slova, turski (latinica) {a, b, c, ç, d, …}
Velika slova, bugarski (ćirilica) {А, Б, В, Г, Д, …}
Mala slova, bugarski (ćirilica) {а, б, в, г, д, …}
Velika slova, grčki

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Mala slova, grčki

{α, β, γ, δ, ε,…}
trocifreni fiksni format {001…NNN}
četvorocifreni fiksni format {0001…NNNN}
petocifreni fiksni format {00001…NNNNN}

Novi formati numerisanja se konvertuju u arapske brojeve (1, 2, 3, 4, ...).

Novi efekti oblika i okvira za tekst

Oblici i okviri za tekst se konvertuju u efekte dostupne u .doc formatu datoteke.

Tekstualni efekti

Efekti na tekstu se trajno uklanjaju.

Alternativni tekst u tabelama

Tabele će izgubiti informacije iz alternativnog teksta.

OpenType funkcije

OpenType funkcije se trajno uklanjaju iz teksta.

Blokiranje autora

Zaključavanja primenjena na oblasti dokumenta se uklanjaju.

Novi WordArt efekti

Efekti na tekstu se trajno uklanjaju.

Kontrole sadržaja

Kontrole sadržaja se konvertuju u statični sadržaj.

Teme

Trajno se konvertuju u stilove.

Glavni/pomoćni fontovi

Trajno se konvertuju u direktno oblikovanje fontova.

Praćena premeštanja

Trajno se konvertuju u umetanja i brisanja.

Kartice poravnanja

Trajno se konvertuju u tradicionalne kartice.

SmartArt grafika

Konvertuje se u jednu sliku; ako nisu unete promene u programu Word 2003, SmartArt se može ponovo kreirati tako što ćete je otvoriti u programu Word 2013 i nadograditi dokument na Open XML format datoteke.

Grafikoni i dijagrami

Konvertuju se u jednu sliku; ako nisu unete promene u programu Word 2003, grafikon se može ponovo kreirati tako što ćete ga otvoriti u programu Word 2013 i nadograditi dokument na Open XML format datoteke. Svi podaci izvan ograničenja koje podržava Excel 2003 trajno se uklanjaju.

Open XML ugrađeni objekti

Bez promene.

Sastavni blokovi

Možda će stavke sastavnih blokova i automatskog teksta izgubiti neke informacije.

Bibliografija

Trajno se konvertuju u statički tekst.

Citati

Trajno se konvertuju u statički tekst.

Jednačine

Konvertuju se u jednu sliku; ako nisu unete promene u programu Word 2003, jednačina se može ponovo kreirati tako što ćete je otvoriti u programu Word 2013 i nadograditi dokument na Open XML format datoteke.

Relativni okviri za tekst (okviri za tekst veličine procenta širine ili visine stranice)

Relativne mere se trajno konvertuju u apsolutno postavljanje.

Ako kreirate dokument da biste poslali osobama koje rade u prethodnim verzijama programa Word i znate da oni imaju instaliran na Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 File Formats, možete da radite u režimu Microsoft Word 2010 .

Ako niste sigurni da li osobe koje šaljete dokument da biste instalirali Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint Open XML datoteke formata, možete da radite u režimu kompatibilnosti. Režim kompatibilnosti osigurava da nema novih ili poboljšanih funkcija u Word 2010 dostupne dok radite u dokumentu, tako da osobe koje koriste prethodne verzije programa Word će imati mogućnosti potpunog uređivanja.

Napomena: Ako ste već kreirali dokument i želite da saznate koji sadržaj neće biti dostupan za uređivanje u starijim verzijama, pogledajte odeljak funkcije koje se ponašaju drugačije u ranijim verzijama.

Uključivanje režima kompatibilnosti

Kada kreirate novi dokument koji će se koristiti u starijoj verziji, možete da uključite režim kompatibilnosti tako što ćete sačuvati datoteku u programu Word 97-2003 formatu.

 1. Otvorite novi dokument.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word 97–2003 dokument. Tako se format datoteke menja u .doc.

 5. U polju ime datoteke otkucajte ime za dokument.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Funkcije koje se drugačije ponašaju u starijim verzijama

Ove tabele uključuju elemente dokumenata koji se ponašaju drugačije i elemente dokumenata koji nisu dostupni prilikom rada u režimu kompatibilnosti.

Napomena: Ako koristite Microsoft Word Starter 2010, imajte na umu da ne u svim funkcijama navedena Word 2010 su podržani u programu Word Starter. Više informacija o funkcije koje su dostupne u programu Word Starter, pogledajte članak Word Starter funkcija podržava.

Word 2010 element

Promene pri otvaranju u programu Word 2007

Promene pri otvaranju u programu Word 97-2003

Novi formati numerisanja

Novi formati numerisanja konvertuju se u arapske brojeve (1, 2, 3, 4, ...).

Novi formati numerisanja konvertuju se u arapske brojeve (1, 2, 3, 4, ...).

Novi oblici i okviri za tekst

Oblici i okviri za tekst konvertuju se u efekte dostupne u ovom formatu.

Oblici i okviri za tekst konvertuju se u efekte dostupne u ovom formatu.

Tekstualni efekti

Efekti na tekstu biće trajno uklonjeni ako se ne primenjuju korišćenjem prilagođenog stila. Ako se efekti primenjuju korišćenjem prilagođenog stila, tekstualni efekti će se opet pojaviti kada dokument ponovo otvorite u programu Word 2010.

Efekti na tekstu biće trajno uklonjeni ako se ne primenjuju korišćenjem prilagođenog stila. Ako se efekti primenjuju korišćenjem prilagođenog stila, tekstualni efekti će se opet pojaviti kada dokument ponovo otvorite u programu Word 2010.

Alternativni tekst u tabelama

Tabele će izgubiti informacije iz alternativnog teksta.

Tabele će izgubiti informacije iz alternativnog teksta.

OpenType funkcije

Funkcije novog tipa se uklanjaju.

Funkcije novog tipa se uklanjaju.

Blokiranje autora

Blokiranja primenjena na oblasti dokumenta će biti uklonjena.

Blokiranja primenjena na oblasti dokumenta će biti uklonjena.

Novi WordArt efekti

Efekti na tekstu se trajno uklanjaju.

Efekti na tekstu se trajno uklanjaju.

Nove kontrole sadržaja

Trajno se konvertuju u statički sadržaj.

Trajno se konvertuju u statički sadržaj.

Kontrole sadržaja za Word 2007

Bez promene.

Trajno se konvertuju u statički tekst.

Teme

Bez promene.

Trajno se konvertuju u stilove. Ako datoteku kasnije otvorite u programu Word 2010, nećete moći automatski da promenite stil upotrebom tema.

Glavni/pomoćni fontovi

Bez promene.

Trajno se konvertuju u statično oblikovanje. Ako datoteku kasnije otvorite u programu Word 2010, fontovi naslova i tela ne menjaju se automatski ako koristite drugačiji stil.

Praćena premeštanja

Bez promene.

Trajno se konvertuju u umetanja i brisanja.

Tabulatori

Bez promene.

Tabulatori poravnanja biće konvertovani u tradicionalne tabulatore.

SmartArt grafika

Bez promene.

Postaje jedan objekat koji se ne može uređivati ukoliko ne budu napravljene promene i on ne bude ponovo otvoren u programu Word 2010.

Grafikoni i dijagrami

Bez promene.

Neki grafikoni i dijagrami će biti konvertovani u slike koje se ne mogu menjati. Podaci izvan podržanih redova biće izgubljeni.

Open XML ugrađeni objekti

Bez promene.

Konvertuje se u statički sadržaj.

Sastavni blokovi

Bez promene.

Možda će stavke koje predstavljaju sastavne blokove i automatski tekst izgubiti neke informacije.

Bibliografija

Bez promene.

Trajno se konvertuju u statički tekst.

Citati

Bez promene.

Trajno se konvertuju u statički tekst.

Jednačine

Bez promene.

Postaju grafika i ne mogu se promeniti. Svi komentari, endnote ili fusnote u jednačinama biće trajno izgubljene prilikom čuvanja dokumenta.

Relativni okviri za tekst

Bez promene.

Trajno se konvertuju u apsolutno postavljanje.

Iako osobe koje koriste prethodne verzije programa Microsoft Office Word i instalirali Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 File Formats može da otvori dokumente koji su sačuvani u formatu Microsoft Office Word 2007 , možda će biti u mogućnosti da promenite neke stavke koje su kreirane pomoću novih ili poboljšanih funkcija. Na primer, ako koristite prethodnu verziju programa Word da biste otvorili dokument koji sadrži jednačine, jednačine će postati slike koje nije moguće uređivati.

Da biste kreirali dokument koji će se koristiti u prethodnim verzijama programa Microsoft Office Word, možete da radite u režimu kompatibilnosti. Režim kompatibilnosti osigurava da nema novih ili poboljšanih funkcija u Office Word 2007 dostupne dok radite u dokumentu, tako da osobe koje koriste prethodne verzije programa Word će imati mogućnosti potpunog uređivanja.

Napomena: Meni "datoteka" zamenjen Dugme Microsoft Office Slika dugmeta .

Uključivanje režima kompatibilnosti

Kada kreirate novi dokument koji će se koristiti u prethodnoj verziji, možete da uključite režim kompatibilnosti tako što ćete sačuvati datoteku u programu Word 97-2003 formatu.

 1. Otvorite novi dokument.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Izaberite stavku Word 97-2003 dokument na listi Sačuvaj kao tip .

 4. U polju ime datoteke otkucajte ime za dokument.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Elementi dokumenta koji se drugačije ponašaju u režimu kompatibilnosti

Sledi lista elemenata dokumenta koji se ponašaju drugačije ili nisu dostupne kada radite u režimu kompatibilnosti.

Office Word 2007 element

Ponašanje u režimu kompatibilnosti

Relativna postavljanje okvira za tekst

Dostupno je samo apsolutno postavljanje.

Margine

Dostupni su samo apsolutni tabulatori.

Boje teme

Nisu dostupni.

Fontovi teme

Nisu dostupni.

Efekti teme

Nisu dostupni.

Kontrole sadržaja

Nisu dostupni. Međutim, dostupni su zastareli kontrole.

SmartArt objekti

Dostupna je samo ograničen skup tipova dijagrama.

Jednačine

Nisu dostupni.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×