Kreiranje biblioteke dokumenata ili tipa sadržaja lokacije za predložaka obrasca

Važno: Ovaj članak je mašinski prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Mnogi timovi koriste Microsoft Windows SharePoint Services za prikupljanje informacija i deljenje datoteka. Ako je ovo slučaj i u vašoj organizaciji, SharePoint lokaciju možete da koristite kao sredstvo pomoću kog će korisnici deliti, pratiti i objedinjavati Microsoft Office InfoPath obrasce koje popunjavaju. Na primer, prodajni timi može koristiti SharePoint lokaciju kao mesto za popunjavanje, čuvanje i prikazivanje podataka iz obrazaca izveštaja o prodaji.

Ovaj članak sadrži:

Pre nego što počnete

Uvod u kreiranje biblioteka ili tipova sadržaja lokacije

Kreiranje biblioteke prilikom objavljivanja predloška obrasca

Kreiranje tipa sadržaja lokacije prilikom objavljivanja predloška obrasca

Pre nego što počnete

Kada objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata, svaki obrazac koji se kreira u te biblioteke dokumenata će zasnovan na tom predlošku. Objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata omogućava vam da brzo primenite jednokratnu upotrebu obrasca, kao što su neformalnu anketu da biste uhvatili restorana željene opcije za sastanak tima.

Ako objavljujete predložak obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom Windows SharePoint Services 3.0, takođe možete uraditi sledeće:

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije     Kada objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije, možete da omogućite korisnicima da dodelite više predložaka obrasca u biblioteci pojedinačni dokument ili da biste dodelili predloška obrasca u više biblioteka u kolekciji lokacija. Kolekcije lokacija je skup Veb lokacije na virtuelnom serveru koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke. Svaku kolekciju lokacija sadrži Veb lokacije najvišeg nivoa i može da sadrži jednu ili više podlokacija. Postoji više kolekcija lokacija na svakom virtuelnog servera. Koristite tip sadržaja lokacije kada želite da često koristite informacije ili da biste omogućili prikupljanje podataka iz više oblika na jednom mestu.

Omogućavanje korisnicima da uređuju polja pomoću prikaza lista sa podacima    Možete da dozvolite korisnicima za dodavanje ili uređivanje podataka za polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata. To korisnicima omogućava da dodate ili ažurirate podatke za jednog ili više obrazaca bez otvaranja obrazaca.

Napomena: Prikaza lista sa podacima su omogućene u Veb pregledaču samo za korisnike koji nemaju instaliran Microsoft Office Access 2007 .

Vrh stranice

Uvod u kreiranje biblioteka ili tipova sadržaja lokacije

Da biste kreirali biblioteku ili tip sadržaja lokacije, morate imati pristup SharePoint lokaciji. Morate da posedujete i dozvole za kreiranje biblioteke ili tipa sadržaja lokacije na toj lokaciji.

Podrška za biblioteke i tipovi sadržaja lokacije se razlikuje u zavisnosti od toga da li vaš server radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ili Windows SharePoint Services 3.0. Stoga, koje treba da obratite se administratoru servera ako niste sigurni koju verziju sistema Windows SharePoint Services je pokrenut na serveru.

Sledeće informacije opisuju neke razlike između kreiranja biblioteke dokumenata ili tipa sadržaja lokacije na serveru na kom je pokrenut Windows SharePoint Services 2.0 ili Windows SharePoint Services 3.0.

Windows SharePoint Services 2.0

Kada objavite predložak obrasca na lokaciji koja se zasniva na sistemu Windows SharePoint Services 2.0, kreiraćete biblioteku obrazaca. Biblioteka obrazaca je fascikla u kojoj se skladišti i deli kolekcija obrazaca koji se zasnivaju na istom predlošku obrasca. Svaki obrazac u biblioteci obrazaca povezan je sa korisnički definisanim informacijama koje se prikazuju na listi sadržaja za tu biblioteku.

Da biste objavili predložak obrasca u biblioteci obrazaca na lokaciji koja se zasniva na sistemu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, morate biti član grupe lokacija Web dizajnera na toj lokaciji.

Windows SharePoint Services 3.0

Kada objavite predložak obrasca na lokaciji koja se zasniva na sistemu Windows SharePoint Services 3.0, možete kreirati biblioteku dokumenata koja funkcioniše poput biblioteke obrazaca u sistemu Windows SharePoint Services 2.0. ili možete kreirati tip sadržaja lokacije za predložak obrasca. Morate da posedujete barem dozvolu za dizajniranje na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji da biste objavili predložak obrasca u biblioteci dokumenata ili kreirali tip sadržaja lokacije.

Napomena: Da biste kreirali predložak obrasca koji podržava pregledač, predložak obrasca morate objaviti na serveru na kom je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Veze ka dodatnim informacijama o usluzi InfoPath Forms Services potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Kreiranje biblioteke prilikom objavljivanja predloška obrasca

Sledeća procedura sadrži opis načina na koji se kreira biblioteka objavljivanjem predloška obrasca na serveru na kom je pokrenut Windows SharePoint Services 2.0 ili Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Sačuvajte predložak obrasca.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije unesite adresu SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Polje za potvrdu Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača neće biti dostupno ako predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem objavljujete na SharePoint lokaciji. Da biste kreirali predložak obrasca koji podržava pregledač, predložak obrasca morate objaviti na serveru na kom je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Veze ka dodatnim informacijama o usluzi InfoPath Forms Services potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Izaberite opciju Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Upišite ime biblioteke dokumenata u polje Ime.

 8. Upišite opis u polje Opis ako to želite.

  Ime i opis predloška obrasca prikazaće se u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

 9. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodavanje kolone

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u biblioteku dokumenata dodali novu kolonu, izaberite polje čije podatke želite da prikažete u koloni, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite stavku (Nijedno: kreiraj novu kolonu u ovoj biblioteci dokumenata), a zatim upišite ime kolone u polje Ime kolone.

   • Da biste koristili postojeću kolonu biblioteke dokumenata ili kolonu lokacije, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

  Uklanjanje kolone

  1. U okviru Ime kolone, kliknite na ime polja čiju odgovarajuću kolonu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Menjanje kolone

  1. Sa liste Ime kolone izaberite ime polja čiju odgovarajuću kolonu želite da izmenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • U polje Ime kolone upišite novo ime kolone.

   • Sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

 10. Kada odaberete kolone za biblioteku, kliknite na dugme Dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Kreiranje tipa sadržaja lokacije prilikom objavljivanja predloška obrasca

Sledeća procedura sadrži opis načina na koji se kreira tip sadržaja lokacije objavljivanjem predloška obrasca na serveru na kom je pokrenut Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Sačuvajte predložak obrasca.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije upišite adresu SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Tip sadržaja lokacije (napredno), a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Polje za potvrdu Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača neće biti dostupno ako predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem objavljujete na SharePoint lokaciji. Da biste kreirali predložak obrasca koji podržava pregledač, predložak obrasca morate objaviti na serveru na kom je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Veze ka dodatnim informacijama o usluzi InfoPath Forms Services potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Izaberite opciju Kreiraj novi tip sadržaja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Upišite ime tipa sadržaja u polje Ime.

 8. Upišite opis u polje Opis ako to želite.

  Ime i opis tipa sadržaja prikazaće se na listi tipova sadržaja lokacije koji su dostupni za SharePoint lokaciju.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka odaberite lokaciju za predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodavanje kolone lokacije

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u biblioteku dokumenata dodali novu kolonu, izaberite polje čije podatke želite da prikažete u koloni, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite stavku (Nijedno: kreiraj novu kolonu lokacije), a zatim upišite ime kolone u polje Ime kolone.

   • Da biste koristili postojeću kolonu lokacije, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

  Uklanjanje kolone lokacije

  1. U okviru Ime kolone, kliknite na ime polja čiju odgovarajuću kolonu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Menjanje kolone lokacije

  1. Sa liste Ime kolone izaberite ime polja čiju odgovarajuću kolonu želite da izmenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  2. Izaberite polje, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

   • U polje Ime kolone upišite novo ime kolone.

   • Sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

 11. Kada odaberete kolone za tip sadržaja lokacije, kliknite na dugme Dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevede, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×