Kreiranje SmartArt grafike

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija koju možete brzo i lako da kreirate, odabrati neke od mnogo različitih rasporeda da biste efikasno prenesete poruku ili ideja. SmartArt grafiku možete da kreirate u programu Excel, Outlook, PowerPoint i Word.

SmartArt grafika sa tekstom slajda i galerijom rasporeda

U ovom članku

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Stvari koje treba razmotriti pri kreiranju SmartArt grafike

Kreiranje SmartArt grafike i dodajte tekst

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

Promena boje cele SmartArt grafike

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Većina sadržaja koji je kreiran pomoću Microsoft Office programima se tekstualnih, čak i ako upotreba ilustracije poboljšava razumevanje i memorije i podstiče radnju. Kreiranje ilustracije profesionalnog mogu biti izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne smete da unajmite profesionalnog dizajnera. Ako koristite verzije sistema Microsoft Office starijih od verzije sistema Office 2007, provode dosta vremena na sve oblike da budu iste veličine i da bude poravnat prvi tekst u izgledaju kako treba i ručno oblikovanje oblika da bi se podudarao celokupni stil dokumenta. Pomoću SmartArt grafike, možete da kreirate ilustracije profesionalnog sa samo nekoliko klikova miša.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programu Excel, Outlook, PowerPoint i Word. Iako ne možete da kreirate u većini drugim Office programima, možete kopirati i nalepiti SmartArt grafike kao slike u ovim programima.

Kada kreirate SmartArt grafiku, budete upitani da odaberete tip SmartArt grafike, kao što je proces, hijerarhije, ciklusili vezu. Svaki tip SmartArt grafika sadrži nekoliko različitih rasporeda. Kada birate raspored, se lako prebacivanje rasporeda ili tipa SmartArt grafike. Većina teksta i druge sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

Dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst, SmartArt grafici se automatski ažurira – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Možete da dodate i uklanjanje oblika u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, čak i ako raspored Osnovni proces se pojavljuje sa tri oblika, vaš proces možda će biti potrebno samo dva oblika ili ga možda će biti potrebno pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količinu teksta unutar tih oblika automatski ažurira – održavanje prvobitni dizajn i ivicu rasporeda za SmartArt grafiku.

Odnosi se na PowerPoint    Pošto PowerPoint prezentacije često sadrže slajdove sa znakovima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Pored toga, možete da animirate SmartArt grafiku u PowerPoint prezentacijama.

Kada izaberete stavku raspored, prikazuje se tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]), tako da možete da vidite kako izgleda u SmartArt grafiku, niti se pojavljuje tokom projekcije slajdova. Međutim, oblici uvek prikazuju i štampaju, ako ih izbrišete. Možete da zamenite tekst čuvara mesta svojim sadržajem.

Vrh stranice

Stvari koje treba razmotriti pri kreiranju SmartArt grafike

Pre nego što kreirate SmartArt grafiku, vizuelizacija tip i raspored koji najbolje prikazuju vaše podatke. Šta želite da prenesete sa SmartArt grafikom? Želite li određeni izgled? Pošto možete brzo i jednostavno promenite rasporede, Isprobajte različite rasporede (u svim tipovima) sve dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku. Na grafiku bi trebalo da bude jasno i lako da pratite. Eksperimentišite sa različitim tipovima koristeći dolenavedenu tabelu kao početnu tačku. Tabela nije predviđeno da vam pomogne da započnete i nije detaljna.

Svrha grafike

Tip grafike

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj osi

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa

Ciklus

Prikazivanje stabla odluke

Hijerarhija

Kreiranje organizacionog grafikona

Hijerarhija

Ilustrovanje veza

Relacija

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu

Piramida

Crtanje porodičnog stabla sa slikama

Slika

Takođe, razmislite o tome da veličinu teksta koju imate, zato što količina teksta često određuje raspored koji možete da koristite i koliko oblike treba u rasporedu. Opšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta možete da odvraćati sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da vizuelno prenesete poruku. Međutim, neki rasporedi, kao što su Trapezoidna lista u tip liste funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju Fiksni broj oblika. Na primer, raspored Suprotne strelice u tipu odnos je osmišljen za prikazivanje dve suprotne ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu da odgovaraju tekst, a raspored nije moguće promeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata.

SmartArt grafika rasporeda „Suprotne strelice“
Raspored suprotne strelice sa dve suprotne ideje

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se na drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što su Osnovna piramida raspored u tipu Piramida . Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova može da promeni smisao informacije. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što su Osnovni proces u tipu proces ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je Neprekidni ciklus u tipu ciklus .

Vrh stranice

Kreiranje SmartArt grafike i dodajte tekst

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Ilustracija“ na kartici „Umetanje“ u programu PowerPoint 2010
  primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje , u programu PowerPoint 2010

 2. U dijalogu Izbor SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored koji želite.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomene : 

   • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

    Kontrola okna za tekst

   • Da biste dodali tekst na proizvoljno mesto blizu SmartArt grafike ili na vrhu nje, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za Tekst da umetnete okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafiku, a zatim otkucajte tekst. Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sva polja koja želite.

Vrh stranice

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate drugi oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite na kartice SmartArt alatke ili Dizajn , uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Napomene : 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili iza teksta gde želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali oblika iz SmartArt grafike, kliknite na oblik koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali cele SmartArt grafike, kliknite na ivicu SmartArt grafike, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Možete da primenite varijacije boja koje su izvedene iz boje teme na oblike u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite na kartice SmartArt alatke ili Dizajn , uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Vrh stranice

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Više Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Saveti    

 • Da se pokrene sa praznim rasporedom, izbrišite sve čuvara mesta za tekst (kao što je [Tekst]) u oknu za tekst ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste promenili veličinu cele SmartArt grafike, kliknite na njenu ivicu i prevlačite regulatore veličine ka unutra ili spolja dok SmartArt grafika ne dostigne željenu veličinu.

 • Ako već imate tekst na PowerPoint slajdu, možete da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku.

 • Ako koristite PowerPoint, možete da animirate SmartArt grafiku da biste naglasili svaki oblik ili svaki hijerarhijski nivo.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudskim interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×