Kreiranje SmartArt grafike

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija koju možete da brzo i lako kreirate tako što ćete među mnogim različitim rasporedima odaberete onaj koji efektno prenosi vašu poruku ili ideje.

SmartArt grafika sa tekstom slajda i galerijom rasporeda

Ovaj članak sadrži:

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Šta treba uzeti u obzir pri kreiranju SmartArt grafike?

Kreiranje SmartArt grafike

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Najveći deo sadržaja koji je kreiran pomoću Microsoft Office 2007 programa je tekstualan, iako korišćenje ilustracija poboljšava razumevanje i pamćenje i podstiče akciju. Kreiranje kvalitetno dizajniranih ilustracija može biti izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne možete da priuštite njegovo angažovanje. Ako koristite prethodne verzije sistema Microsoft Office, možete da utrošite mnogo vremena na kreiranje oblika iste veličine i njihovo ispravno poravnavanje, kreiranje teksta koji dobro izgleda i ručno oblikovanje oblika tako da bi se podudarali sa celokupnim stilom dokumenta, umesto da se usredsredite na sadržaj. Sa novom Office 2007 izdanje opcijom koja se naziva SmartArt grafika i drugim novim opcijama kao što su tema, kvalitetnog dizajnirane ilustracije možete da kreirate ako samo nekoliko puta kliknete mišem.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programima Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ili u poruci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007. Iako SmartArt grafike ne možete da kreirate u drugim programima sistema Office 2007 izdanje, možete u njih da ih kopirate i lepite kao slike.

Zbog toga što Office PowerPoint 2007 prezentacije često sadrže slajdove sa listama sa znakovima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Osim toga, možete da dodate animaciju u SmartArt grafike u Office PowerPoint 2007 prezentacijama.

Prilikom kreiranja SmartArt grafike bićete upitani da odaberete tip kao što je $$$Proces, Hijerarhija, Ciklus ili Odnos. Tip je sličan kategoriji SmartArt grafike i svaki tip obuhvata nekoliko različitih rasporeda. Nakon što odaberete raspored, lako je izmeniti raspored za SmartArt grafiku. Većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta se automatski prenosi u novi raspored.

Kada izaberete raspored, prikazaće se tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]), tako da možete da vidite kako SmartArt grafika izgleda. Tekst čuvara mesta se ne štampa, niti se pojavljuje u prikazu slajda. Međutim, oblici se uvek prikazuju i štampaju, ako ih ne izbrišete. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem.

SmartArt grafika biće automatski ažurirana dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Možete i da dodate i uklonite oblike iz SmartArt grafike da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, iako se raspored $$$Osnovni proces prikazuje u tri oblika, vaša obrada možda zahteva dva ili pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u njima se ažurira automatski  – održavajući prvobitni dizajn i ivicu rasporeda za SmartArt grafiku.

Primenite SmartArt stil na SmartArt grafiku da biste je kvalitetno dizajnirali i doterali.

Vrh stranice

Šta treba uzeti u obzir pri kreiranju SmartArt grafike?

Pre nego što kreirate SmartArt grafiku, vizualizujte tip i raspored koji najbolje prikazuju vaše podatke. Šta želite da prenesete SmartArt grafikom? Želite li određeni izgled? Isprobajte različite rasporede (u tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku pošto možete da se brzo i lako prebacujete između rasporeda. Trebalo bi da grafika bude jasna i laka za praćenje. Eksperimentišite sa različitim tipovima na osnovu sledeće tabele. Tabela služi za olakšavanje početka rada i nije detaljna.

Svrha grafike

Tip grafike

Prikazivanje nesusednih informacija

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa

Ciklus

Prikazivanje stabla odluke

Hijerarhija

Kreiranje organizacionog dijagrama

Hijerarhija

Ilustrovanje veza

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom pri vrhu ili dnu

Piramida

Razmislite i o veličini teksta koju imate, zato što količina teksta često određuje raspored koji ćete koristiti i broj oblika koji su potrebni u njemu. Uopšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju fiksni broj oblika. Na primer, raspored Uravnotežene strelice u tipu Odnos dizajniran je da prikaže dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta. Tekst može da se nalaziti u samo dva oblika, a raspored se ne može izmeniti tako da prikazuje više ideja ili koncepta.

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova može da promeni smisao informacije. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je raspored Stalni ciklus u tipu Ciklus.

Vrh stranice

Kreiranje SmartArt grafike

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Ilustracije“ na glavnoj traci

 2. U dijalogu Odabir SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

  • Kliknite u oblik unutar SmartArt grafike, a zatim upišite tekst.

  • Kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim upišite ili nalepite tekst.

  • Iskopirajte tekst iz drugog programa, kliknite na čuvar mesta [Tekst], a zatim nalepite u okno za tekst.

   Ako okno za tekst nije vidljivo

   1. Izaberite SmartArt grafiku.

   2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na dugme Okno za tekst.

Vrh stranice

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Varijacije boja koje su izvedene iz boje teme možete da primenite na oblike u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Slika grupe SmartArt stilovi

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Vrh stranice

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje primenjujete na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstven i profesionalno dizajniran izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Saveti    

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×