Kreiranje SmartArt grafike

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija koju možete brzo i lako da kreirate, odabrati neke od mnogo različitih rasporeda da biste efikasno prenesete poruku ili ideja. SmartArt grafiku možete da kreirate u programu Excel, Outlook, PowerPoint i Word.

SmartArt grafika sa tekstom slajda i galerijom rasporeda

Ovaj članak sadrži:

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Šta treba uzeti u obzir pri kreiranju SmartArt grafike?

Kreiranje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

Pregled kreiranja SmartArt grafike

Većina sadržaja koji je kreiran pomoću programa Microsoft Office 2010 se tekstualnih, čak i ako upotreba ilustracije poboljšava razumevanje i memorije i podstiče radnju. Kreiranje ilustracije profesionalnog mogu biti izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne smete da unajmite profesionalnog dizajnera. Ako koristite verzije sistema Microsoft Office starijih od verzije sistema Office 2007, provode dosta vremena na sve oblike da budu iste veličine i da bude poravnat prvi tekst u izgledaju kako treba i ručno oblikovanje oblika da bi se podudarao celokupni stil dokumenta. Pomoću SmartArt grafike, možete da kreirate ilustracije profesionalnog sa samo nekoliko klikova miša.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programu Excel, Outlook, PowerPoint i Word. Iako ne možete da kreirate u većini drugih Office 2010 programe, možete kopirati i nalepiti SmartArt grafike kao slike u ovim programima.

Prilikom kreiranja SmartArt grafike, bićete upitani da odaberete tip SmartArt grafike kao što su Proces, Hijerarhija, Ciklus ili Odnos. Svaki tip SmartArt grafike sadrži nekoliko različitih rasporeda. Kada odaberete raspored, možete lako promeniti raspored ili tip SmartArt grafike. Najveći deo teksta i drugog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

SmartArt grafika biće automatski ažurirana dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Takođe možete da dodate i uklonite oblike iz SmartArt grafike da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, iako se raspored Osnovni proces prikazuje u tri oblika, vaš proces možda zahteva dva ili pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u njima ažurira se automatski  – uz održavanje originalnog dizajna i ivice rasporeda za SmartArt grafiku.

Odnosi se na PowerPoint 2010    Zato što PowerPoint 2010 prezentacije često sadrže slajdove sa znakovima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Pored toga, možete da animirate SmartArt grafiku u PowerPoint 2010 prezentacije.

Kada izaberete raspored, prikazuje se tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]), tako da možete da vidite kako SmartArt grafika izgleda, ali se tekst čuvara mesta ne prikazuje tokom projekcije slajdova. Međutim, oblici se uvek prikazuju i štampaju, osim ako ih ne izbrišete. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem.

Vrh stranice

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom kreiranja SmartArt grafike

Pre nego što kreirate SmartArt grafiku, vizuelizujte tip i raspored koji najbolje prikazuju podatke. Šta želite da prenesete SmartArt grafikom? Želite li određeni izgled? Budući da možete brzo i lako da se prebacujete između rasporeda, isprobajte različite rasporede (u tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku. Grafika treba da bude jasna i laka za praćenje. Eksperimentišite sa različitim tipovima, a neka vam dolenavedena tabela bude početna tačka. Tabela služi za olakšavanje početka rada i ne predstavlja sveobuhvatnu listu.

Svrha grafike

Tip grafike

Prikazivanje nesusednih informacija

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa

Ciklus

Prikazivanje stabla odluke

Hijerarhija

Kreiranje organizacionog dijagrama

Hijerarhija

Ilustrovanje veza

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom pri vrhu ili dnu

Piramida

Crtanje porodičnog stabla sa slikama

Slika

Razmislite i o veličini teksta koju imate, zato što količina teksta često određuje raspored koji ćete koristiti i broj oblika koji su potrebni u njemu. Uopšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike sadrže fiksni broj oblika. Na primer, raspored Suprotne strelice u tipu Odnos dizajniran je za prikazivanje dve suprotne ideje ili dva suprotna koncepta. Samo dva oblika mogu da odgovaraju tekstu, a raspored nije moguće izmeniti tako da prikazuje više ideja ili koncepta.

SmartArt grafika rasporeda „Suprotne strelice“
Raspored „Suprotne strelice“ sa dve suprotne ideje

Ako treba da prenesete više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da promena rasporeda ili tipova može da promeni značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu ukrug, kao što je raspored Neprekidni ciklus u tipu Ciklus.

Vrh stranice

Kreiranje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Ilustracija“ na kartici „Umetanje“ u programu PowerPoint 2010
  primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje , u programu PowerPoint 2010

 2. U dijalogu Odabir SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

  • U oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa drugog mesta ili iz drugog programa, kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim nalepite tekst.

   Napomene : 

   • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

    Kontrola okna za tekst

   • Da biste dodali tekst na proizvoljno mesto blizu SmartArt grafike ili na vrhu nje, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za Tekst da umetnete okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst. Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Vrh stranice

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate drugi oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji je najbliži mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste umetnuli oblik iza izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli oblik ispred izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik ispred.

Napomena : 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, premestite kursor ispred ili iza teksta u koji želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafike, kliknite na oblik koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali celu SmartArt grafiku, kliknite na ivicu SmartArt grafike i pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Varijacije boja koje su izvedene iz boje teme možete da primenite na oblike u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Vrh stranice

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje primenjujete na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstven i profesionalno dizajniran izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Saveti   

 • Da biste započeli sa praznim rasporedom, izbrišite sve tekstove čuvara mesta (kao što je tekst čuvara mesta [Tekst]) u oknu za tekst ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Da biste promenili veličinu cele SmartArt grafike, kliknite na ivicu SmartArt grafike i prevucite regulatore veličine ka unutra ili spolja dok ne dobijete željenu veličinu SmartArt grafike.

 • Ako na PowerPoint slajdu već imate tekst, možete da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku.

 • Ako koristite PowerPoint, možete da animirate SmartArt grafiku da biste naglasili svaki oblik ili svaki hijerarhijski nivo.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×