Kreiranje Access aplikacije

Access aplikacija je baza podataka koju koristite u standardnom veb pregledaču, ali dizajnirate je i menjate u programu Access 2013. Podaci i objekti baze podataka su uskladišteni u sistemu SQL Server ili Microsoft Azure SQL bazi podataka, pa može deliti podatke unutar organizacije korišćenjem lokalnog sistema SharePoint 2013, Office 365 Small Business ili Office 365 Enterprise.

Aplikaciju možete kreirati na osnovu predloška ili iz početka. Da biste kreirali prilagođenu aplikaciju:

  1. Otvorite Access 2013 i izaberite stavku Prilagođena veb aplikacija.

  2. Unesite ime i lokaciju za aplikaciju (možete i da izaberete lokaciju sa liste Lokacije) i kliknete na Kreiraj.

Savet    Da biste proverili lokaciju servera ili ime baze podataka, izaberite karticu Datoteka > Informacije .

Dugme „Prilagođena veb aplikacija“ na polaznom ekranu.

Dalje, u novoj aplikaciji trebaće vam nešto tabela. Možete da dodate unapred definisane tabele koje su poput predložaka i u nekim slučajevima uključuju pripremljene tabele, ili možete da krenete od praznih tabela.

Okvir za pretraživanje predložaka tabela na ekranu dobrodošlice programa Access.

Da biste dodali predložak tabele:   U polje Pretraga otkucajte koji tip informacija ćete uskladištiti kao što su zadaci ili osobe. Kliknite na dugme za pretraživanje i izaberite odgovarajuću tabelu sa liste.

Ako predložak ima srodne tabele videćete ikonu za više tabela. Na primer, kad dodate tabelu „Imovina“, Access dodaje i povezanu tabelu „Zaposleni“.

Ikona koja upućuje na prisustvo više tabela u predlošku

Da biste dodali praznu tabelu:   Kliknite na Dodaj novu praznu tabelu.

Skoro dodate tabele možete da vidite u levom oknu.

Rad sa prikazima

Access za svaku tabelu automatski kreira prikaz liste i lista sa podacima. U zavisnosti od tipa predloška tabele koji odaberete, možda ćete videti i prikaz rezimea koji grupiše stavke po određenom polju. Prikaz možete dodati tako što ćete kliknuti na znak plus.

Da biste uredili dizajn prikaza:

  1. Izaberite tabelu.

  2. Izaberite prikaz.

  3. Kliknite na dugme Postavke/Radnje i izaberite radnju koju želite da izvršite.

Napomena    Brisanje prikaza (ili kontrola na prikazima) ne briše podatke na koje se odnosi.

Dodavanje podataka

Da biste uneli podatke u tabelu ili ih promenili, na kartici Početak izaberite stavku Otvori u pregledaču. Izaberite tabelu i prikaz koji želite da koristite, zatim koristite dugmad trake sa radnjama da biste dodavali, uređivali i brisali stavke.

Takođe možete uvesti podatke iz spoljnog izvora kao što je Access stona baza podataka, Microsoft Excel datoteka, ODBC izvor, tekstualna datoteka ili SharePoint lista. Podaci će biti dodati kao nova tabela.

Izbor izvora podataka: Access; Excel; SQL Server/ODBC podaci; Tekst/CSV; SharePoint lista.

Napomena    Ako imate Access 2010 veb bazu podataka, možete da je uređujete u programu Access 2013, ali ne možete da je nadogradite na Access aplikaciju. Umesto toga kreirajte novu prilagođenu veb aplikaciju, uvezite tabele iz Access 2010 veb baze podataka. Podrazumevani prikazi će se kreirati automatski, a možete dodati i sopstvene prilagođene prikaze.

Čuvanje aplikacije

Klikom na dugme Sačuvaj na priručnoj traci otpremate promene na SharePoint server ili lokaciju Office 365, te nema dodatnog koraka „Objavi“.

Da biste napravili rezervnu kopiju ili premestili aplikaciju, sačuvajte je kao SharePoint paket aplikacije tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Sačuvaj kao > Sačuvaj kao paket. Unesite naslovi izaberite da li želite da sačuvate samo dizajn aplikacije ili želite da uključite podatke u paket.

Brzi pregled dodatnih opcija potražite u članku Šta je novo u programu Access 2013.

Sledeći koraci

Vaši sledeći koraci zavise od toga šta želite da radite sa vašom aplikacijom, ali evo nekoliko članaka koji vam mogu pomoći:

Vrh straniceDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik