Kreirajte svoj prvi Word dokument II

Pregled

Kreirajte svoj prvi Word 2010 dokument Drugi deo serije „Kreirajte svoj prvi Word 2010 dokument“ za one koji su novi u programu Word. Naučite kako da se krećete po dokumentu, da koristite oznake oblikovanja, premeštate tekst koristeći komande „Iseci“ i „Nalepi“ i menjate prored i poravnavanje u programu Word 2010.
Napisao Gonzalo Arelano, viši urednik

Kada dovršite ovu obuku moći ćete da:

 • Vršite kretanje po dokumentu.

 • Koristite oznake oblikovanja.

 • Premeštate tekst u dokumentu.

 • Menjate prored i poravnavanje.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekciju kojoj sami određujete tempo i jednu praktičnu vežbu za praktično iskustvo. Vežba zahteva Word 2010.

 • Kratak test na kraju lekcije; test se ne boduje.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Pre nego što počnete sa ovim kursom, uverite se da ste pogledali kurs Kreirajte svoj prvi Word 2010 dokument I.

Više kurseva potražite na lokaciji Microsoft Office obuka.

Vanmrežna verzija (821 KB)

Kretanje po dokumentu

Word 2010 dokument

Kursor možete premestiti na drugu lokaciju tako što ćete premestiti pokazivač i kliknuti ili koristiti tastaturu.

wd14FirstDocII_1.wma

Zamislite da na gorenavedenoj slici želite da otkucate novu rečenicu u prvom pasusu između reči „civilizacija“ i „Tokom“.

Kursor (vertikalna crta) je na kraju drugog pasusa, posle reči „informacija“. Da biste nešto otkucali na nekom drugom mestu u dokumentu, morate pomeriti kursor na to mesto. Evo par načina da to uradite:

 • Pomoću miša pomerite kursor s leve strane reči „Tokom“ i kliknite da biste umetnuli kursor. Zatim počnite da kucate.

  ILI:

 • Na tastaturi pritisnite taster STRELICA NAGORE ( Slika dugmeta ) da biste premestili kursor naviše za jedan red. Zatim pritisnite taster STRELICA NALEVO ( Strelica nalevo ) da biste pomerili kursor nalevo za jedan znak.

  Savet: Takođe možete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+STRELICA NALEVO da biste se pomerili nalevo za jednu reč. (Imajte na umu da u tasterskim prečicama znak plus (+) nije taster; to samo znači da pritisnete taster STRELICA NALEVO dok držite pritisnut taster CTRL.)

  Da biste dobili listu tastera koje možete koristiti za kretanje po stranici, pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju kursa.

Korišćenje trake za pomeranje

Word 2010 dokument

1. Traka za pomeranje.

Prevucite okvir za pomeranje da biste se pomerili nagore ili nadole u dokumentu.

Kliknite na strelice za pomeranje da biste se pomerili nagore ili nadole u dokumentu.

wd14FirstDocII_2.wma

Međutim, ukoliko je dokument dugačak, možda neće biti praktično da stalno pritiskate tastere sa strelicama za pomeranje dokumenta nagore ili nadole. Umesto toga, koristite traku za pomeranje.

Traka za pomeranje se nalazi na desnoj strani prozora, kao što je prikazano na slici. Da biste je koristili, kliknite na okvir za pomeranje, a zatim ga prevucite nagore ili nadole za kretanje po dokumentu bez pomeranja kursora. Druga mogućnost je da kliknete na pojedinačne strelice za pomeranje na samom kraju trake za pomeranje da biste se pomerili nagore ili nadole.

Pomeranje možete vršiti i pomoću tastature. Pritisnite taster PAGE UP da biste se pomerili za jedan ekran nagore ili taster PAGE DOWN da biste se pomerili jedan ekran nadole. Sve ovo možete isprobati u vežbi.

Otkrijte suštinu korišćenja oznaka oblikovanja

Word 2010 dokument

Oznake oblikovanja u Word dokumentu.

wd14FirstDocII_3.wma

Zamislite da ste otkucali dva pasusa. Pasusi izgledaju previše razdvojeni, a drugi pasus je više uvučen desno u odnosu na prvi.

Možete videti šta se dešava u dokumentu tako što ćete gledati oznake oblikovanja koje Word automatski umeće dok kucate. Ove oznake su uvek u dokumentima, ali su vam nevidljive dok ih ne prikažete.

Na primer, tačka Tačka se pojavljuje svaki put kada pritisnite taster RAZMAKNICA, na primer između reči. Jedna tačka je jedan razmak, dve tačke su dva razmaka i tako dalje. Uobičajeno je da je jedan razmak između svake reči.

Word umeće oznaku pasusa ( Slika dugmeta ) svaki put kada pritisnete taster ENTER za početak novog pasusa. Na slici postoje dve oznake pasusa što znači da je taster ENTER pritisnut dvaput. Ovo kreira dodatni razmak između pasusa.

Jedna strelica ( Strelica ) se pojavljuje svaki put kada pritisnete taster TAB. Na slici postoji jedna strelica pre prvog pasusa i dve strelice pre drugog pasusa, što znači da je taster TAB pritisnut dvaput u drugom pasusu.

Da biste videli oznake oblikovanja, idite na traku na vrhu prozora. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži/sakrij ( Slika dugmeta ). Kliknite ponovo na dugme da biste sakrili oznake oblikovanja.

Napomena: Ove oznake su samo za prikazivanje. One neće biti na odštampanim stranicama, čak i kada ih vidite na ekranu.

Premeštanje teksta pomoću komandi „Iseci“ i „Nalepi“

Word 2010 dokument

1. Izaberite rečenicu koju želite da premestite.

Kliknite na dugme Iseci.

Kliknite da biste postavili kursor na mesto na kojem želite da se pojavi rečenica.

Kliknite na dugme Nalepi.

wd14FirstDocII_4.wma

U kursu Kreirajte svoj prvi Word 2010 dokument I pokazali smo vam u vežbi kako da izaberete i izbrišete tekst. Ali šta ako morate da premestite tekst u dokumentu? Ne morate ga izbrisati i ponovo kucati na željenom mestu. Umesto toga, jednostavno upotrebite komande „Iseci“ i „Nalepi“.

U prvom pasusu odlučujete da bi četvrta rečenica trebalo da bude poslednja rečenica u pasusu.

Prvo izaberite celu rečenicu koju želite da premestite, kao što je prikazano na slici. Zatim, na traci na vrhu prozora, na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Iseci ( Slika dugmeta ). Možete koristiti i tastersku prečicu da biste uradili istu stvar pritiskajući kombinaciju tastera CTRL+X (zamislite X kao makaze; kada počnete sa uređivanjem dokumenata, videćete koliko je ova tasterska prečica brza i pogodna).

Zatim premestite kursor na kraj pasusa gde želite da se rečenica pojavi (posle oznake oblikovanja u vidu tačke).

Najzad, na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi ( Slika dugmeta ) ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V da biste koristili tastersku prečicu. Rečenica se nalepljuje na mesto. Sve ovo možete isprobati u vežbi.

Opozovi radnju!

Word 2010 dokument

Dugme Opozovi radnju na priručnoj traci.

wd14FirstDocII_5.wma

Premestili ste rečenicu, ali kada je pogledate, ne sviđa vam se promena. Na svu sreću, ne morate ponovo prolaziti ceo proces isecanja i lepljenja da biste vratili rečenicu nazad na prvobitno mesto. Umesto toga, koristite komandu „Opozovi radnju“.

Na priručnoj traci na samom vrhu prozora kliknite na dugme Opozovi radnju ( Slika dugmeta ). Ovo će opozvati poslednju radnju koju ste preduzeli, što je u ovom slučaju bilo lepljenje na novu lokaciju. Kliknite ponovo na dugme Opozovi radnju da biste opozvali prethodnu radnju, što je u ovom slučaju bilo isecanje rečenice sa prvobitne lokacije. Druga mogućnost je da koristite drugu korisnu tastersku prečicu – pritisnite dvaput kombinaciju tastera CTRL+Z da biste uradili isto.

Sada je rečenica ponovo na prvobitnoj lokaciji.

Prored

Word 2010 dokument

Promena proreda u dokumentu.

wd14FirstDocII_6.wma

Možete podesiti prostor između redova teksta. Ako biste želeli više ili manje prostora između redova u dokumentu ili u izabranoj oblasti teksta, kao što je adresa na pismu, lako je promeniti prored.

Da biste promenili prored za ceo dokument, morate izabrati ceo tekst u dokumentu pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+A. Da biste promenili prored za jedan pasus, možete samo postaviti kursor unutar teksta; ne morate izabrati tekst.

Zatim, na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prored ( Slika dugmeta ). Oznaka potvrde na listi vam pokazuje koji je trenutni prored. Kliknite na novi prored koji želite.

Poravnanje levo, po centru ili desno

Word 2010 dokument

Dugmad Poravnaj.

wd14FirstDocII_7.wma

Horizontalno poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa. Tekst može biti levo poravnat što znači da je leva ivica poravnata sa levom marginom, desno poravnat, centriran ili obostrano poravnat, što znači da je poravnat i duž leve i desne margine.

Najčešće poravnanje je levo poravnavanje, ali ga možete promeniti u šta god želite, za jedan pasus, skup pasusa ili ceo dokument. Na primer, u mnogim dokumentima naslovi su centrirani na sredini stranice.

Izaberite tekst koji želite da poravnate ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste izabrali sav tekst u dokumentu. Zatim, na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Poravnaj levo ( Slika dugmeta ) ili Poravnaj desno ( Slika dugmeta ), Centriraj ( Slika dugmeta ) ili Obostrano poravnaj ( Slika dugmeta ).

Vežba

Vežba u programu Word 2010

Veličina preuzimanja: 20 KB

Vežbanje u programu Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

Došlo je vreme da vežbate ono što ste naučili.

Osnovni podaci o sesiji vežbanja

Kada izaberete stavku Vežba u programuWord 2010, dokument vežbe će biti preuzet na vaš računar i otvoren u programu Word i pojaviće se zaseban prozor sa uputstvima za vežbanje.

Napomena: Na računaru morate imati instaliran Word 2010.

Proverite svoje znanje

Dovršite ovaj test da biste bili sigurni da razumete materijal. Vaši odgovori su privatni i rezultati testa se ne ocenjuju.

Da biste se kretali kroz dokument, morate pritisnuti taster STRELICA NADOLE za prelazak sa vrha na dno dokumenta.

Tačno.

To je jedna opcija. Međutim, mnogo je lakše pomerati se kroz dokument povlačenjem okvira za pomeranje na traci za pomeranje sa desne strane prozora za brzo pomeranje kroz dokument.

Netačno.

Tako je. Pomeranje kroz dokument ili korišćenje tastera PAGE UP i PAGE DOWN su brži načini za čitanje dokumenta.

Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste uklonili dodatne oznake oblikovanja.

Tačno.

Tačno. Ako vam se čini da imate neželjenih razmaka u dokumentu, uključite oznake oblikovanja da biste videli šta se dešava u pozadini.

Netačno.

Nije odgovor koji smo tražili. Ako vam se čini da imate neželjenih razmaka u dokumentu, uključite oznake oblikovanja da biste videli šta se dešava u pozadini, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste uklonili dodatne razmake.

Da biste premestili tekst sa jedne lokacije na drugu, kopirajte tekst.

Tačno.

Ne. Zvuči kao da bi moglo funkcionisati, ali kopiranje će ostaviti prvobitni tekst na istoj lokaciji. Pokušajte ponovo.

Netačno.

Tako je. Da biste premestili tekst na drugo mesto, izaberite ga i isecite tekst. Zatim ga nalepite na novu lokaciju.

Pošto ste isekli tekst, možete ga ponovo vratiti.

Tačno.

To nije tačno. Tekst možete vratiti tako to ćete kliknuti na dugme „Opozovi radnju“ ili ga nalepiti

Netačno.

Tačno. Kliknite na dugme „Opozovi radnju“ ili ponovo nalepite tekst.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Kretanje po dokumentu

Da biste nešto otkucali u dokumentu, premestite kursor na to mesto, a zatim kliknite da biste umetnuli kursor. Zatim počnite da kucate.

Takođe se možete kretati tako što ćete pritisnuti tastere STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE, STRELICA NADESNO i STRELICA NALEVO na tastaturi da biste pomerali kursor po dokumentu.

Savet: Takođe možete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NADESNO da biste se pomerali za po jednu reč.

Korišćenje trake za pomeranje

Za pomeranje nagore ili nadole u dugačkom dokumentu je mnogo praktičnije koristiti traku za pomeranje. Traka za pomeranje se nalazi na desnoj strani prozora. Da biste je koristili, kliknite na okvir za pomeranje, a zatim ga prevucite nagore ili nadole za kretanje po dokumentu bez pomeranja tačke umetanja. Druga mogućnost je da kliknete na pojedinačne strelice za pomeranje na samom kraju trake za pomeranje da biste se pomerili nagore ili nadole.

Pomeranje možete vršiti i pomoću tastature. Pritisnite taster PAGE UP da biste se pomerili za jedan ekran nagore ili taster PAGE DOWN da biste se pomerili jedan ekran nadole.

Korišćenje oznaka oblikovanja

Šta se dešava u dokumentu možete pratiti tako što ćete gledati oznake oblikovanja koje Word automatski umeće dok kucate, kao što su tačke Tačka , za razmake i oznake pasusa ( Slika dugmeta ). Da biste videli oznake oblikovanja, kliknite na dugme Prikaži/sakrij ( Slika dugmeta ) u grupi Pasus na kartici Početak. Kliknite ponovo na dugme da biste sakrili oznake oblikovanja.

Komande „Iseci“ i „Nalepi“

Tekst i druge elemente dokumenta, na primer slike možete premeštati pomoću komandi „Iseci“ i „Nalepi“. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Iseci. Slika dugmeta Možete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+X da biste uradili isto. Zatim premestite kursor na mesto na kojem želite da se pojavi tekst, a zatim na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi ( Slika dugmeta ) ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V da biste koristili tastersku prečicu. Tekst se nalepljuje na mesto

Opoziv radnje

Prethodne radnje možete opozvati koristeći dugme Opozovi radnju ( Slika dugmeta ). Možete ga naći na priručnoj traci na samom vrhu prozora. Ovo će opozvati poslednju radnju koju ste izvršili. Ponovnim klikom na dugme Opozovi radnju ćete opozvati radnju pre te, i tako dalje. Druga mogućnost je da koristite kombinaciju tastera CTRL+Z za svaku radnju koju želite da opozovete.

Prored

Prored možete promeniti za jedan pasus ili za celi dokument. Postavite kursor unutar teksta čiji prored želite da promenite ili izaberite sav tekst u dokumentu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+A, a zatim na kartici Početak, u grupi Pasus kliknuti na dugme Prored ( Slika dugmeta ). Oznaka potvrde na listi vam pokazuje koji je trenutni prored. Kliknite na novi prored koji želite.

Poravnavanje

Tekst može biti poravnat levo, desno, centriran ili obostrano poravnat. Najčešće poravnavanje je levo poravnavanje, mada ga možete promeniti u šta god želite, za jedan pasus, skup pasusa ili ceo dokument. Izaberite tekst koji želite da poravnate ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste izabrali sav tekst u dokumentu. Zatim na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Poravnaj levo ( Slika dugmeta ) ili Poravnaj desno ( Slika dugmeta ), Centriraj ( Slika dugmeta ) ili Obostrano poravnaj ( Slika dugmeta )

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×