Koristite smernice grupe da biste kontrolisali postavke klijenta za sinhronizaciju OneDrive

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Poslednje ažuriranje: decembar 2017

Ovaj članak je za IT administratore upravljanje OneDrive klijenta za sinhronizaciju u poslovnom okruženju operativnog sistema Windows Server koji koristi usluga domena aktivnog direktorijuma.

Važno: The ADML i ADMX datoteke sada su dostupne u katalogu OneDrive instalaciju, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Gde je BuildNumber broja prikazanog sinhronizovani klijenta postavke na kartici "Osnovni podaci o".)

Napomena : Ako niste IT administrator, pogledajte članak Prvi koraci uz novi klijent za sinhronizaciju OneDrive u operativnom sistemu Windows informacije o postavkama sinhronizacije OneDrive . Za informacije o korišćenju OneDrive centra administracije da biste kontrolisali postavke sinhronizacije u vašoj organizaciji, pogledajte članak OneDrive centar administracije.

Dostupne su sledeće smernice Konfiguracija korisnika:

Dostupne su sledeće smernice Konfiguracija računara:

Korišćenje smernica grupe sa OneDrive

Da biste administrirate OneDrive pomoću smernica grupe, instalirajte OneDrive i kopirali OneDrive.admx i OneDrive.adml datoteke iz %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ u centralnom skladištu smernica grupe.

Ove smernice radite tako što ćete postaviti ključevima registratora na računarima u vašem domenu koji prepoznaje klijenta za sinhronizaciju OneDrive (OneDrive.exe). Sledeći odeljci opisuju šta znači svaka smernica i podrazumevano ponašanje ako možete da ga konfigurišete.

Napomene:

  • Kada omogućite ili onemogućite smernicu, odgovarajućih ključa registratora se ažurira na računarima u vašem domenu. Ako možete kasnije da podesite smernice nije konfigurisan, odgovarajućih ključa registratora nije izmenjena i postavke efikasne smernice se ne menja. Pa nakon što podesite smernice, koristite postavke omogućeno i onemogućene za tu politiku napredujete.

  • Lokaciju na kojoj su napisane registarskih ključeva ažuriran. Kada koristite najnoviju paketa za primenu, možete da izbrišete registarskih ključeva koje ste prethodno podesili.

Konfigurisanje smernica za korisnički

Konfigurisanje smernica za korisnički možete pronaći u okviru Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative korisnika.

Koautorstvo i deljenje u aplikacija za Office datoteke   

Ove smernice omogućava korisnicima za saradnju na dokumentima u realnom vremenu i njihovo deljenje iz sistema Office 2016 i Office 2103 aplikacija radne površine. Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora 1:

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive „EnableAllOcsiClients” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, on prikazuje karticu "Office" u postavkama sinhronizacije OneDrive i biranje „Koristi Office 2016 za sinhronizaciju Office datoteke koje I otvoriti” podrazumevano.

Snimak ekrana kartice "Office" u postavkama za nove OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju

Ako onemogućite ovu postavku, Office kartica je skrivena u klijent za sinhronizaciju, a koautorstvo i deljenje u aplikacija za Office datoteke je onemogućen. Postavku korisnicima možete da odaberete način rukovanja Office datoteke u sukobu će služiti kao onemogućeni i u slučaju neusaglašenosti datoteka, obe kopije će biti sačuvane. Za više informacija o postavkama u klijenta za sinhronizaciju, pogledajte članak Korišćenje sistema Office 2016 da biste sinhronizovali Office datoteke koja se otvara.

Odlaganje ažuriranje OneDrive.exe do drugog izdanja talasima   

Možemo objaviti ispravke za OneDrive.exe u dva puta. Prvi zvoni, „Proizvodnje”, je podrazumevana vrednost. Obično je potrebno 1-2 nedelje za potpuno pokret ovaj zazvoni. Posle probe snima proizvodnje zazvoni, možemo se pojaviti na drugi zvoni, „Preduzeća”. Izbor Enterprise zvoni vam pruža do 60 dana za pripremu da li postoje ispravke i kontrolisati raspored unutar vaše organizacije. Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora 1:

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive „EnableEnterpriseUpdate” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, OneDrive sinhronizaciju klijente u vašem domenu (uključujući i one koje se koriste za sinhronizaciju lični nalozi) će se ažurirati tokom drugog zvoni.

Ako onemogućite ovu postavku, OneDrive sinhronizaciju klijenti će se ažurirati čim su dostupne ispravke tokom prvog zvoni.

Za više informacija o prstenovi ažuriranja i kako klijenta za sinhronizaciju proverava da li postoje ispravke, pogledajte članak OneDrive klijenta za sinhronizaciju je proces ažuriranja.

Sprečili korisnike da menjate lokaciju njihove OneDrive fascikle   

Ove smernice omogućava vam da sprečite korisnike da menjate lokaciju OneDrive fascikle na svom računaru.

Da biste koristili ove smernice, morate uneti vaš ID zakupca i željenu putanju u grupu smernica uređivača. što omogućava ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] „{Zakupac ID}” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, korisnici ne mogu da biste promenili lokaciju njihove „OneDrive – {ime zakupca}” fascikli tokom dobro došli u čarobnjak za OneDrive. To otvara korisnici koriste ili podrazumevanu lokaciju ili, ako ste podesili postavku Podešavanje podrazumevane lokacije za OneDrive fasciklu osigurava da svi korisnici imaju njihove lokalne OneDrive fascikle na lokaciji koju ste naveli.

Ako onemogućite ovu postavku, korisnici mogu da promene lokaciju fascikli za sinhronizaciju tokom Dobrodošli u čarobnjak za OneDrive.

Za više informacija o korišćenju ove smernice kao deo preusmeravanja Windows poznati fascikle (kao što je fascikla "Dokumenti") u OneDrive, pogledajte članak preusmeravanje poznati fascikle u OneDrive for Business.

Sprečavanje korisnika da sinhronizujete lične OneDrive naloga   

Ova smernica omogućava da blokirate korisnike da sinhronizujete lične datoteke da biste OneDrive prostora za skladištenje se pomoću Microsoft naloga. Po podrazumevanim postavkama, korisnici mogu da sinhronizujete lične OneDrive naloge. Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora 1.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive „DisablePersonalSync” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, korisnici će biti sprečeni da podešavate sinhronizovanu vezu za svoje lične OneDrive nalog. Ako su prethodno imali su sinhronizujete lične OneDrive nalog, ne budu prikazani na grešku kada počnu klijenta za sinhronizaciju, ali svoje datoteke ostaju na računaru.

Ako onemogućite ovu postavku, korisnici mogu da sinhronizujete lične OneDrive naloge.

Podešavanje podrazumevane lokacije za OneDrive fasciklu   

Ove smernice omogućava vam da postavite određene putanju kao podrazumevanu lokaciju fascikle " OneDrive " kada korisnici da prođemo kroz Dobrodošli u čarobnjak za OneDrive da biste podesili klijenta za sinhronizaciju. Podrazumevano, putanja je u okviru % userprofile %.

Da biste koristili ove smernice, morate da navedete vaš ID zakupca i željeni podrazumevanu putanju u Uređivač smernica grupe. Ove smernice postavlja sledećeg ključa registratora niska koja navodi putanju datoteke.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir „{zakupca ID}” = „{korisnik putanja}”

Ako omogućite ovu postavku, lokaciju fascikle OneDrive – < ime zakupca > lokalne će podrazumevano da biste putanju koju ste naveli u OneDrive ADMX datoteku.

Ako onemogućite ovu postavku, lokaciju fascikle OneDrive – < ime zakupca > lokalne će podrazumevano da biste % userprofile %.

Ako vam je potrebna da biste primenili ovu postavku na više od jednog zakupca, unesite ID-ove dodatne zakupca željene podrazumevane putanju stavke u Uređivač smernica grupe.

Napomena: Promenljivu okruženja % logonuser % neće funkcionisati putem smernica grupe. Preporučujemo da koristite % username % umesto toga.

Korisnicima možete da odaberete način rukovanja Office datoteke u sukobu   

Ove smernice određuje šta se dešava kada postoji neusaglašenost između verzija datoteke Office 2016 tokom sinhronizacije. Po podrazumevanim postavkama, korisnici je dozvoljeno da odlučite da li žele da objedinite promene ili zadrži obe kopije. Korisnici takođe možete da konfigurišete klijenta za sinhronizaciju da uvek daj datoteku i zadržite obe kopije. (Ova opcija je dostupna samo za Office 2016. Sa starijim verzijama programa Officedatoteka je uvek rascepljen i obe kopije se zadržavaju.) Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora 1.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive „EnableHoldTheFile” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, korisnici možete da odlučite da li žele da objedinite promene ili zadrži obe kopije. Korisnici takođe možete da konfigurišete klijenta za sinhronizaciju da uvek daj datoteku i zadržite obe kopije, kao što je prikazano ispod.

Kartica "Office" Sinhronizuj postavke u dijalogu

Ako onemogućite ovu postavku, izaberite datoteku uvek zmijskim i obe kopije se čuvaju u slučaju neusaglašenosti pri sinhronizaciji. Postavka za konfigurisanje u klijent za sinhronizaciju je onemogućen.

Morate da omogućite smernice „koautorstva i u aplikaciji za deljenje za Office datoteke” da biste omogućili ovu smernicu. Za više informacija o postavkama u klijenta za sinhronizaciju, pogledajte članak Korišćenje sistema Office 2016 da biste sinhronizovali Office datoteke koja se otvara.

Postavljanje maksimalne otpremanje bajtova koji koristi OneDrive.exe   

Ove smernice vam dopušta da postavite maksimalnu otpremanje bajtova stopa u kilobajtima (KB) / sec računarima koji koriste OneDrive klijenta za sinhronizaciju. Minimalna stopa je 50 KB/sec i maksimalnu vrednost je 100,000 KB/sec. Donje otpremanje bajtova stopa koja možete konfigurisati, duže računari koji koriste OneDrive.exe biće potrebno da otpremite datoteke.

Podrazumevano otpremanje bajtova stopa je neograničen i može da se konfiguriše od strane korisnika direktno u klijenta za sinhronizaciju. Ako omogućite ovu postavku, računarima utiču ove smernice će koristiti stopa bajtova maksimalno otpremanje koju navedete i korisnici će moći da biste promenili upload stopa postavke sinhronizacije klijenta sami. Imajte na umu da OneDrive.exe mora da se ponovo pokrene na uređajima korisnika da biste primenili konfiguracija navedena u ovu postavku. Ako onemogućite ovu postavku, korisnici možete da konfigurišete maksimalno otpremanje stopa za računar tako što ćete otvoriti Sinhronizuj postavke klijenta i kliknuti na karticu "Mreža".

Preporučujemo da koristite ovu postavku koristi samo u slučajevima gde su potrebne, kao što su kada ste prvobitno klijenta za sinhronizaciju u svojoj organizaciji primenite dosledno saobraćaj ograničenja. Ne preporučujemo da koristite ovu postavku na redovnoj osnovi zato što će smanjenje performansi klijenta sinhronizacije i negativno da utiču na korisničkog iskustva.

Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora broj od 50 do 100,000. Na primer:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] „UploadBandwidthLimit” = dword:000000 32

Iznad ključa registratora postavlja stopa ograničenje za protok otpremanje 50KB/sec pomoću heksadecimalnu vrednost za 50, što je 00000032.

Informacije o procena propusni opseg mreže vam je potrebno za klijenta za sinhronizaciju i kontrolisanje sinhronizaciju bajtova, pogledajte članak iskorišćenost mreže planiranje za klijenta za sinhronizaciju OneDrive.

Postavljanje maksimalne preuzimanje bajtova koji koristi OneDrive.exe   

Ove smernice vam dopušta da postavite brzinu protoka maksimalno preuzimanje u kilobajtima (KB) / sec računarima koji koriste OneDrive klijenta za sinhronizaciju. Minimalna stopa je 50 KB/sec i maksimalnu vrednost je 100,000 KB/sec. Donje preuzimanje bajtova stopa koja možete konfigurisati, duže računari koji koriste OneDrive.exe biće potrebno da biste preuzeli datoteke.

Podrazumevano, preuzimanje bajtova stopa je neograničen i može da se konfiguriše od strane korisnika direktno u klijenta za sinhronizaciju. Ako omogućite ovu postavku, računarima utiču ove smernice će koristiti stopa maksimalno preuzimanje bajtova koji navedete i korisnici će moći da biste promenili preuzimanje stopa postavke sinhronizacije klijenta sami. Imajte na umu da što OneDrive.exe mora da se ponovo pokrene na uređajima korisnika da biste primenili konfiguracija navedena u ovu postavku. Ako onemogućite ovu postavku, korisnici možete da konfigurišete maksimalno preuzimanje stopa za računar tako što ćete otvoriti Sinhronizuj postavke klijenta i kliknuti na karticu "Mreža".

Preporučujemo da koristite ovu postavku u slučajevima gde datoteke na zahtev nije omogućen i gde su dosledno saobraćaj ograničenja obavezno, kao što su kada prvobitno u svojoj organizaciji primenite klijenta za sinhronizaciju ili omogućili sinhronizaciju lokacija tima. Ne preporučujemo da koristite ovu postavku na redovnoj osnovi zato što će smanjenje performansi klijenta sinhronizacije i negativno da utiču na korisničkog iskustva.

Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora broj od 50 do 100,000. Na primer:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] „DownloadBandwidthLimit” = dword:000000 32

Iznad ključa registratora postavlja ograničenje stopa za preuzimanje bajtova 50KB/sec pomoću heksadecimalnu vrednost za 50, što je 00000032.

Informacije o procena propusni opseg mreže vam je potrebno za klijenta za sinhronizaciju i kontrolisanje sinhronizaciju bajtova, pogledajte članak iskorišćenost mreže planiranje za klijenta za sinhronizaciju OneDrive.

Konfigurisanje smernice računara

Konfigurisanje smernice računara možete pronaći u okviru Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative računara.

Postavljanje maksimalne procenat otpremanje bajtova za OneDrive.exe   

Ove smernice omogućava vam da konfigurišete maksimalno procenat bajtova dostupne otpremanje na računaru koji OneDrive klijenta za sinhronizaciju možete da koristite da biste otpremili. (OneDrive koristi samo ovaj propusnog opsega kada sinhronizujete datoteke.) Propusni opseg dostupne računar neprestano menjaju, tako da definiše procenat omogućava klijenta za sinhronizaciju odgovara povećava i smanjuje dostupnost propusnog opsega tokom sinhronizacije u pozadini.

Ako omogućite ovu postavku, kao otpremiti datoteku, mere klijenta sinhronizacije OneDrive otpremanja koliko sadržaja i koliko je potrebno za period od 60 sekundi da biste identifikovali maksimalnu otpremite bajtova u uslugu u tom vremenu. Maksimalna otpremanje bajtova je zasnovan na vrh posmatranih bajtova vrednost tokom intervala mere.

Otpremanje bajtova Calculation_C3_2017821163425

Napomena: Dobijenog maksimalan protok vrednost može ponekad biti veći ili manji od očekivanog zbog različitih saobraćaj ograničavanja mehanizme koje može da koristi vaš dobavljač Internet usluga (ISP).

Ovaj izračunatom vrednošću pomnožen procenat definišete u ovu postavku i će se koristiti kao bajtova inicijal u narednih 10 minuta. Nakon 10 minuta klijenta za sinhronizaciju će izvršite drugu 60 sekundi mere i prilagodimo zasnovana na rezultatima nove maksimalno otpremanje bajtova vrednosti za taj period mere. Otpremanje bajtova nije udavila tokom interval 60 sekundi merne i omogućava datoteke nije moguće otpremiti Maksimalna dostupna bajtova. Ovo omogućava dve ključne scenarije. Prvo, veoma mali će se otpremiti datoteku brzo zato što ona može da stane u intervalu gde klijenta za sinhronizaciju Meri maksimalno najbrže. Drugo, bilo kog dugo pokrenut otpremanja, sinhronizacija će zadržite optimizuje otpremanje brzine po procentualne vrednosti postavio ovu postavku.

Omogućavanje ove smernice postavlja sledeću vrednost ključa registratora broj od 10 do 99. Na primer:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] „AutomaticUploadBandwidthPercentage” = dword:000000 32

Iznad ključa registratora postavlja otpremanje bajtova procenat 50%, pomoću heksadecimalnu vrednost za 50, što je 00000032.

Donje procenat postavite, što duže biće potrebno klijenta za sinhronizaciju da biste otpremili datoteke. Preporučujemo da 50% ili veću vrednost. Podrazumevani maksimalni procenat je 99%. Ako omogućite ovu postavku, korisnici će moći da biste promenili brzinu otpremanja tako što ćete otvoriti Sinhronizuj postavke klijenta i kliknuti na karticu "Mreža".

Informacije o procena propusni opseg mreže vam je potrebno za klijenta za sinhronizaciju i kontrolisanje sinhronizaciju bajtova, pogledajte članak iskorišćenost mreže planiranje za klijenta za sinhronizaciju OneDrive.

Sprečili korisnike da koristite funkciju dobavljanje udaljene datoteke za pristup datotekama na računaru   

Ove smernice vam omogućava da blokirate korisnike iz koristeći funkciju dobavljanje kada budu prijavljeni pomoću svojih Microsoft naloga da biste OneDrive.exe. Dobavljanje funkcija omogućava korisnicima da biste otišli na lokaciji OneDrive.com, izaberite stavku Windows računaru koji je trenutno na mreži i koristite OneDrive klijenta za sinhronizaciju i pristupite vaše lične datoteke sa tom računaru. Po podrazumevanim postavkama, korisnici mogu da koriste funkciju dobavljanje.

Postoje dve postavke – jedan za 32-bitne računare i jedan za 64-bitne računare. Omogućavanje ove postavke postavlja registrator sledeće vrednosti ključa 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] „GPOEnabled” = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote pristup. „GPOEnabled” = dword:00000001

Ako omogućite ovu postavku, korisnici će biti sprečeni pomoću funkcije "po".

Ako onemogućite ovu postavku, korisnici mogu da koriste funkciju dobavljanje.

Dozvoli da sinhronizujete OneDrive naloga za samo određene organizacije   

Ove smernice omogućava vam da dozvoli korisnicima da sinhronizujete OneDrive naloga za samo neke organizacije tako što ćete navesti listu dozvoljenih zakupca ID-ove. Ako omogućite ovu postavku, korisnici će dobiti grešku ako pokušaju da biste dodali nalog sa ljudima u organizaciji nije na listi. Ako korisnik već ima nalog, datoteka će prestati da sinhronizujete.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] „1111-2222-3333-4444”

(„1111-2222-3333-4444” je zakupac ID)

Da biste blokirali određene organizacijama umesto toga, koristite „Blok sinhronizacije OneDrive naloga za određene organizacije”.

Ova postavka će imaju prioritet u odnosu na smernica „Blokiraj sinhronizacije OneDrive naloga za određene organizacije”. Omogućavanje obe smernica u isto vreme.

Blokiranje sinhronizacije OneDrive naloga za određene organizacije   

Ova smernica omogućava da blokirate korisnike iz otpremanja datoteka u drugu organizaciju tako što ćete navesti listu blokiranih zakupca ID-ove. Ako omogućite ovu postavku, korisnici će dobiti grešku ako pokušaju da biste dodali nalog od organizacije koja je blokiran. Ako korisnik već dodala naloga, datoteka će Prestanite da sinhronizujete.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] „1111-2222-3333-4444”

(„1111-2222-3333-4444” je zakupac ID)

Da biste naveli listu dozvoljenih organizacijama umesto toga, koristite „Dozvoli da sinhronizujete OneDrive naloga za samo određene organizacije”.

Ova postavka neće funkcionisati ako imate smernice „Dozvoli sinhronizacije OneDrive nalozi za samo određene organizacijama”. omogućeno. Omogućavanje obe smernica u isto vreme.

(Pregled) Tiho konfigurisanje OneDrive pomoću akreditiva Windows 10 ili domena   

Važno: Ako omogućite ovu postavku, ADAL mora biti omogućen ili konfiguracija naloga neće uspeti. Preuzmite i otvorite EnableADAL.reg da omogućite ADAL i ponovo pokrenite klijenta za sinhronizaciju.

Ove smernice omogućava vam da konfigurišete OneDrive klijenta za sinhronizaciju tiho pomoću primarni Windows naloga u operativnom sistemu Windows 10 i akreditive domena na operativnom sistemu Windows 7 i novije verzije.

Ako omogućite ovu postavku, OneDrive.exe će pokušati da se prijave na poslovni ili školski nalog pomoću te akreditive. To će potvrdite izbor u polju dostupnog prostora na disku pre sinhronizacije, a ako je u veliki, OneDrive zatražiće od korisnika da izabere njihove fascikle. Granična vrednost za koju je korisnik će biti zatraženo mogu se konfigurisati pomoću DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive će pokušati da se prijavite na svaki nalog na računaru i kada uspešno, taj nalog više ne će pokušati tih konfiguracije.

Ako omogućite ovu postavku, a korisnik koristi prethodne OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju, novi klijent za sinhronizaciju će pokušati da preuzme sinhronizaciju. Novi klijent za sinhronizaciju će pokušati da biste uvezli postavke sinhronizacije korisnika iz prethodnog klijenta za sinhronizaciju.

Ako onemogućite ovu postavku, OneDrive se će pokušati da automatski se prijavi korisnika.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

„SilentAccountConfig” = dword:00000001

Ove smernice se mogu koristiti sa DiskSpaceCheckThresholdMB kao DefaultRootDir.

Recite nam da li su povratne informacije o ovoj funkciji ili naići na probleme. Kliknite desnim tasterom miša na OneDrive ikonu na sistemskoj traci poslova i kliknite na dugme „Prijavi problem”. Pogledajte označavanje povratne informacije sa „SilentConfig” tako da povratne informacije će se šalju direktno inženjera radi na ovu funkciju.

(Pregled) Konfigurisanje maksimalne veličine OneDrive za automatsko preuzimanje sve datoteke   

Ova postavka se koristi zajedno sa SilentAccountConfig. Svaki korisnik koji ima OneDrive koji je veći od granične vrednosti navedene (u MB) će biti upitani da odaberete fascikle su želite da sinhronizujete pre nego što klijenta za sinhronizaciju OneDrive (OneDrive.exe) preuzimanja datoteka.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Primer: „1111-2222-3333-4444” = dword:0005000

(gde „1111-2222-3333-4444” ID-a zakupca i 0005000 postavlja granična 5000 MB)

Srodne teme

Primena novog klijenta za sinhronizaciju OneDrive u poslovnom okruženju
spreči korisnike da instalirate klijenta za sinhronizaciju
Dozvoli da sinhronizujete samo na računarima koji su pridruženi određene domene
blok sinhronizaciju određene datoteke Tipovi

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×