Koristite narator za osnovne zadatke u usluzi Word Mobile

Koristite narator za osnovne zadatke u usluzi Word Mobile

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word Mobileuz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana za izvršavanje osnovnih zadataka kao što su kreiranje, uređivanje i štampanje dokumenata.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Windows Phone 10 potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word Mobile za Windows 10

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kreiranje novog dokumenta

Kada pokrenete Word Mobile, otvara se lista nedavno korišćenih dokumenata. Za kreiranje novog dokumenta:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Novo’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu predložaka.

 2. Ako želite da kreirate novi prazan dokument, samo dvaput dodirnite ekran kada čujete „Prazan dokument, 1 od 24“. Ako želite da kreirate dokument na osnovu predloška, brzo prevlačite nadesno za pomeranje između stavki dok ne čujete ime predloška koji želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje postojećeg dokumenta

Kada pokrenete Word Mobile, otvara se lista nedavno korišćenih dokumenata. Da biste otvorili neki od njih, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime dokumenta koji želite, iza kojeg sledi lokacija. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dokument.

Savet : Držite sve Word dokumente u istoj fascikli. Tako ćete ih lakše pronaći.

Ako dokument koji tražite nije na listi nedavnih dokumenata, možete ga potražiti na uređaj ili u usluzi OneDrive.

Otvaranje dokumenta iz usluge OneDrive

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Potraži’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dijalog Izbor aplikacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ovaj uređaj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok čitač ekrana ne kaže ime fascikle, kao i koliko ih ima (na primer, „1 od 6“). Brzo prevlačite nadesno da biste se pomerali između stavki dok ne čujete ime za fasciklu koju želite, kao što je „Dokumenti“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili fasciklu.

 4. Čitač ekrana saopštava ime prve stavke u fascikli, kao i koliko ih ima (na primer, „1 od 2“). Brzo prevlačite nadesno da biste se pomerali između stavki dok ne čujete ime dokumenta koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga otvorili.

Otvaranje dokumenta na uređaju

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Potraži’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dijalog Izbor aplikacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ovaj uređaj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok čitač ekrana ne kaže ime fascikle, kao i koliko ih ima (na primer, „1 od 6“). Brzo prevlačite nadesno da biste se pomerali između stavki dok ne čujete ime za fasciklu koju želite, kao što je „Dokumenti“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili fasciklu.

 4. Čitač ekrana saopštava ime prve stavke u fascikli, kao i koliko ih ima (na primer, „1 od 2“). Brzo prevlačite nadesno da biste se pomerali između stavki dok ne čujete ime dokumenta koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga otvorili.

Dodavanje, uređivanje ili oblikovanje teksta

Pored pisanjem teksta uz Word Mobile, možete ga formatirati tako što ćete, na primer ,dodati listu sa znakovima za nabrajanje. Bilo da dodajete tekst ili oblikujete, možete brzo da prevlačite nagore ili nadole da biste promenili režim prikaza naratora iz stavki, što je uobičajeni režim navigacije, na reči, pasuse ili redove. Kad brzo prevučete nalevo ili nadesno u ovim režimima, Narator čita izabranu količinu teksta.

Pisanje u dokumentu

Pre nego što počnete da pišete, treba da pronađete pravo mesto u dokumentu:

 1. Kada otvorite dokument, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Tekst za uređivanje, dodirnite dvaput da biste uredili“. Ovo vam saopštava da ste u oblasti za pisanje. Dvaput dodirnite ekran da biste počeli da dodajete tekst.

  • Ako počinjete novi prazan dokument, samo počnite da pišete pomoću tastature ili diktiranja.

  • Ako dokument ili predložak već imaju neki tekst, koristite komande čitača ekrana za čitanje pasusa, reda ili reči da vam pomogne da pronađete pravo mesto da nastavite sa kucanjem, a zatim počnite sa pisanjem pomoću tastature ili diktiranja.

Savet : Ako koristite diktiranje, imajte u vidu da kratke pauze dodaju interpunkciju u tekst.

Oblikovanje teksta

Pored dodavanja čisti tekst, možete i da ga oblikujete na različite načine:

 1. Dok ste u oblasti pisanja, nakon pronalaženja reči, pasusa ili reda koje želite da oblikujete pomoću komandi čitača ekrana, triput dodirnete ekran da biste uneli režim izbora. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete, a zatim triput dodirnite ekran da biste dovršili izbor.

 2. Da biste pristupili opcijama oblikovanja, brzo prevlačite nagore ili nadole narator ne bude u režimu za prikazStavke, a zatim prevlačite nadesno dok ne čujete ime opcije oblikovanja koju želite, kao što je Podebljano, Kurziv, Podvučeno, Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje. Dvaput dodirnite ekran da biste se uključili ili isključili opciju za izabrani tekst.

Savet : Ako samo želite da dodate opciju Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje za jedan pasus, ne morate da izaberete sav tekst. Jednostavno pomerite fokus naratora negde u taj pasus pre nego što primenite oblikovanje.

Zaustavljanje uređivanja dokumenta

Da biste zaustavili dodavanje ili oblikovanje teksta:

 1. Prevucite nagore da bi narator prešao u režim prikaza „Orijentiri i kontejneri“, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete „Traka sa aplikacijama“.

 2. Brzo prevucite nadole jednom, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete „Nazad, dugme skupljeno, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnete triput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran da biste se vratili u glavni prikaz u aplikaciji Word Mobile.

Čuvanje dokumenta

Word Mobile automatski čuva vaš rad, ali možete da promenite lokaciju čuvanja i ime datoteke.

Čuvanje kopije dokumenta

Kada želite da izvršite promene u datoteci, ali i da zadržite originalni primerak, sačuvajte dokument pod novim imenom.

 1. Dok ste u oblasti za pisanje, brzo prevlačite nadesno u režimu prikaza „Stavke“ dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Sačuvaj’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Čuvanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Sačuvaj kopiju ove datoteke’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 4. Čitač ekrana saopštava „Odaberite na iskačući prozor aplikacije, ovaj uređaj“. Ako želite da sačuvate OneDrive umesto toga, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „OneDrive“. Kada izaberete lokaciju za čuvanje, dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevlačite prstom oko gornjeg dela ekrana dok čitač ekrana ne kaže ime fascikle, a zatim prevlačite nadesno ili nalevo da biste birali stavke dok ne čujete ime fascikle koje želite, kao što je „Dokumenti“ ili „Fascikla: Dokumenti“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili fasciklu.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Prevlačite prstom oko vrha ekrana dok ne čujete „Ime datoteke, tekst za uređivanje“, iza kojeg sledi ime trenutne datoteke. Dvaput dodirnite ekran, a zatim upotrebite tastaturu ili diktiranje da biste upisali novo ime za datoteku.

 8. Prevucite nagore da bi narator prešao u režim prikaza „Orijentiri i kontejneri“, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete „Traka sa aplikacijama“. Brzo prevucite nadole jednom dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kopiju’ na traci sa aplikacijama, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali kopiju.

Sada radite sa kopijom dokumenta koju ste upravo sačuvali, a ne sa originalnom datotekom.

Preimenovanje dokumenta

Ako ste počeli sa privremenim imenom datoteke, možda ćete želeti da preimenujete datoteku kasnije.

 1. Dok ste u oblasti za pisanje, brzo prevlačite nadesno u režimu prikaza „Stavke“ dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Sačuvaj’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Čuvanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Preimenuj ovu datoteku’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 4. Upotrebite tastaturu ili diktiranje da biste upisali novo ime za datoteku. Da biste završili pisanja imena, brzo prevucite nagore da bi se narator se prebacio na režim prikaza „Orijentiri i kontejneri“, brzo prevucite nadesno, a zatim brzo prevucite nadole da biste se vratili na režim „Stavke“. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Enter“, a zatim dvaput dodirnite ekran

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nazad, dugme skupljeno, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnete triput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na dokument.

Štampanje dokumenta

Možda ćete morati da štampate dokument da biste ga, na primer, prikazali drugim osobama.

 1. Dok ste u oblasti za pisanje, brzo prevlačite nadesno u režimu prikaza „Stavke“ dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Odštampaj’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dijalog Štampanje.

 3. Da biste proverili da li ste izabrali odgovarajući štampač, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Štampač, kombinovani okvir, dodirnite dvaput da biste razvili,. skupljeno“. Kada dvaput dodirnete ekran, čitač ekrana čita ime izabranog štampača i govori vam koliko ima opcija (na primer, „1 od 5“). Da biste izabrali štampač, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željenog štampača, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste odštampali dokument, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Odštampaj’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran da biste poslali dokument štampaču.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu tekst u aplikaciji Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u Word dokumentu

Saznajte kako da se krećete u aplikaciji Word pomoću funkcija pristupačnosti

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×