Koristite čitač ekrana za upućivanje ili primanje poziva u programu Skype za posao

Koristite čitač ekrana za upućivanje ili primanje poziva u programu Skype za posao

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Skype za posao sa tastaturom, Naratorom i ugrađenim Windows čitačem ekrana da upućujete i primate audio pozive. Skype za posao automatski detektuje vaše uređaje, kao što su slušalice, mikrofon i zvučnici. Pre nego što uputite poziv, uverite se da ste povezali audio uređaj sa računarom. Trebalo bi da proverite i da li je audio uređaj ispravan da biste se uverili da je sve u redu.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Za tasterske prečice idite na odeljak Tasterske prečice u programu Skype za posao.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Kada koristite Narator, održavajte jačinu zvuka konstantnom.

Kada je Narator uključen, on prema podrazumevanim opcijama smanjuje jačinu zvuka iz drugih izvora. Zbog toga je tokom poziva i sastanaka u programu Skype za posao jačina zvuka suviše niska.

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor za pokretanje. Uređivanje polja za pretragu“. U polje za pretragu ukucajte „Narator“. Otvoriće se lista rezultata pretrage.

 2. U listi rezultata pretrage pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Izmenite postavke Naratora“ i pritisnite Enter. Čućete: „Prozor 'Postavke', Uključeno, Preklopnik Naratora“.

 3. U postavkama Naratora pritiskajte Tab dok ne čujete: „Uključeno, Smanji jačinu zvuka drugih aplikacija dok Narator radi, preklopnik“.

 4. Pritisnite razmaknicu. Čućete: „Isključeno, Smanji jačinu zvuka drugih aplikacija dok Narator radi.“

Upućivanje audio poziva

 1. Da biste se prebacili na karticu Kontakti, pritisnite Ctrl+1. Čućete: „Unos pretrage, uređivanje, Pronađi nekoga ili sobu“. Ukucajte ime kontakta koji želite da pozovete. Čućete: „Rezultati pretrage, okno ažurirano“. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na listu rezultata pretrage i nastavili kretanje kroz nju dok ne čujete tačno ime kontakta.

 2. Da vidite više opcija za taj kontakt, pritisnite Enter. Otvoriće se meni opcija.

 3. U meniju opcija pritiskajte Tab dok ne čujete „Pozovite <contact name>“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Kada čujete „Skype poziv“, pritisnite taster Enter. Prozor usluge Skype za posao se otvara i čujete zvuk zvona.

 5. Kada se poziv poveže:

  • Da biste privremeno isključili ili ponovo uključili mikrofon, pritiskajte taster sa Windows logotipom+F4 ili Tab dok ne čujete poruku „Dugme 'Mikrofon'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste poziv stavili na čekanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+H. Čućete: „Ovaj poziv je na čekanju“. Da biste nastavili poziv, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+Shift+H ili taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Nastavi poziv'“, pa pritisnite taster Enter.

  • Da biste preneli poziv, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+T. Time se otvara birač kontakata tokom poziva peer-to-peer.

   Napomena : Funkcija prenosa poziva nije dostupna u okviru osnovne pretplate za samostalan Skype za posao, niti u okviru svih Office 365 pretplata.

  • Da biste prikazali brojčanik, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+D.

  • Da biste izabrali više kontrola za pozive (Uređaji ili Jačina zvučnika), pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Dugme „Kontrole poziva”“, pa pritisnite taster Enter. Pritisnite taster Tab da biste se prebacili na opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali video zapis pozivu, pritiskajte Ctrl+Shift+Enter ili taster Tab dok ne čujete poruku „Dugme 'Video'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste dodali razmenu trenutnih poruka pozivu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Isključeno, Dugme 'Okno za razmenu trenutnih poruka'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste pozvali druge kontakte da se pridruže razgovoru, pritiskajte Alt+V ili taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Pozovi još osoba'“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se novi prozor sa fokusom na polje za uređivanje. Otkucajte ime ili koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali ime sa liste. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'U redu'“, a zatim pritisnite taster Enter

  • Da biste prekinuli poziv, pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Prekini vezu“, a zatim pritisnite taster Enter ili kombinaciju tastera Alt+Q (funkcioniše samo tokom poziva peer-to-peer, ne i tokom konferencijskih poziva).

Odgovor na audio poziv

Kada vas kontakt pozove, otvara se prozor sa obaveštenjem za Skype za posao i čućete zvuk zvona i: „Obaveštenje: Dolazni poziv u programu Skype za posao od <caller name>. Pritisnite Windows+Shift+O da prihvatite, a Windows+Esc da odbijete.“

 • Da biste odgovorili na poziv, pritisnite Windows+Shift+O.

 • Ako ne želite da prihvatite poziv, pritisnite Windows+Esc. Time odbijate poziv koji se šalje na govornu poštu ako je dostupna.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u programu Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži programu Skype za posao

Tasterske prečice u programu Skype za posao

Osnovni zadaci uz korišćenje čitača ekrana u programu Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Sa Skype za posao za Android, TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, možete da koristite za pozivanje kolega na telefonu ili tablet računaru. Možete da napravite i primate glas i video poziva, razmenu trenutnih poruka i dodajte druge osobe u poziv.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upućivanje poziva

 1. Pokrenite Skype za posao za Android i prijavite se ako je potrebno.

  Savet : Ako vam je ne odjavili Skype za posao za Android poslednji put ste koristili, aplikaciju otvara bez upita možete da se prijavite. Za pomoć oko prijavljivanja, pogledajte uputstva za osnovne zadatke pomoću čitača ekrana sa Skype za posao.

  Otvara se Skype za posao za Android ekrana. Na vrhu ekrana je naslova, u gornjem desnom uglu koji ćete pronaći dugme Kontakti . Ispod naslova je polje za pretragu, gde mogu da pronađem osobe u direktorijumu preduzeća. Ispod pretrage za liste predstojeće zakazane obaveze, a ispod koje je listu nedavnih razgovora i sastanaka sa kontaktima.

 2. Pronađite i izaberite ime osobe koju želite da pozovete.

  • Pronalaženje osobe na listi Nedavno.

   a. Na glavnom ekranu, na listi Nedavno, prevlačite nadole kroz imena dok ne pronađete osobu koju želite da pozovete. Dvaput dodirnite. Otvara se novi ekran sa detaljima o nedavnim interakcijama sa ovom osobom.

   b. Da biste otvorili kontakt karticu, u blizini gornjeg levog ugla ekrana pomerite fokus na ime kontakta i dvaput ga dodirnite. Čućete „Kontakt kartica“.

   Savet : Možete brzo da pozovete nedavni kontakt ne otvarajući njegovu kontakt karticu. U gornjem desnom uglu prethodnog ekrana pomerite fokus na dugme Video poziv ili Audio poziv i dvaput ga dodirnite.

  • Ako osoba nije na listi Nedavno, potražite je na listi Kontakti.

   a. U gornjem desnom uglu ekrana pomerite fokus na dugme Kontakti. Čućete „Prikaži kontakte i ekran za upravljanje kontaktima“. Dvaput dodirnite. Otvara se ekran Kontakti.

   b. Prevlačite kroz listu koja obuhvata osobe koje su dodate kao Omiljeni kontakti i kao Veb kontakti. Omiljeni kontakti su navedeni horizontalno, u gornjem delu ekrana; Veb kontakti su navedeni vertikalno ispod stavke Omiljeni kontakti.

   c. Da biste čuli višeo bilo kojoj listi, pomerajte se pomoću dva prsta.

   d. Da biste izabrali osobu koju želite da pozovete, dodirnite ime te osobe. Da biste otvorili kontakt karticu, dvaput je dodirnite.

  • Ako osoba nije na listi Kontakti, pretražite direktorijum preduzeća.

   a. Na glavnom ekranu pomerite fokus na polje za pretragu. Čućete „Pretraga u direktorijumu preduzeća“.

   b. Da biste koristili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite, a zatim otkucajte ili izgovorite ime osobe.

   c. Prevlačite nadole listu rezultata pretrage dok ne pronađete osobu koju želite da pozovete. Da biste otvorili kontakt karticu, dvaput je dodirnite.

 3. Da biste uputili poziv, u blizini gornjeg centra ekrana kontakt kartice pomerite fokus na dugme Video poziv ili na dugme Audio poziv i dvaput ga dodirnite. Čuće se zvučni signali dok primalac ne odgovori na poziv.

  Savet : Dugme Priguši je podrazumevano podešeno na „Isključeno“ (ponovo uključeno). Da biste se uverili da vaš kontakt može da vas čuje, prevlačite preko kontrola dok dugme Priguši ne bude u fokusu. Ako čujete „Zvuk je prigušen, prekidač označen“, dvaput dodirnite dugme Priguši dok ne čujete „Isključeno“.

 4. Da biste završili poziv, u blizini donjeg središnjeg dela ekrana pomerite fokus na dugme Prekini poziv i dvaput ga dodirnite. Čućete „Poziv je prekinut, završi poziv“.

Izbor opcija za pozivanje

Kada se poziva povezuje, Skype za posao za Android ekrana poklone na sledeće kontrole poziva:

 • U gornjem redu dugmad Video, Priguši i Audio.

 • U srednjem redu dugmad Dodaj, Tastatura i Još.

 • U donjem središnjem delu ekrana dugme Prekini poziv.

Da biste aktivirali neku od ovih kontrola pomerite fokus na željeno dugme i dvaput ga dodirnite.

 • Video aktivira video za poziv kako bi primalac mogao da vas vidi. Čućete „Video pregled je isljučen, prekidač nije označen“.

 • Priguši uključuje ili isključuje audio prenos. I dalje možete da čujete drugu stranu, ali ona ne može da čuje vas. Kada je zvuk na telefonu prigušen, čućete „Zvuk je prigušen, prekidač je označen“. Kada zvuk na telefonu nije prigušen (podrazumevana postavka), čućete „Zvuk je ponovo uključen, prekidač nije označen“.

 • Audio uključuje ili isključuje zvučnik. Kada je uključen, čućete „Zvučnik, označen“. Kada je isključen, čućete „Zvučnik, nije označen“.

 • Dodaj učesnika vam omogućava da pozivate druge da se pridruže pozivu. Na ekranu koji se bude otvorio možete da se pomerate kroz listu nedavnih kontakata, kao i da pretražujete osobe.

 • Dodaj učesnika vam omogućava da pozivate druge da se pridruže pozivu. Na ekranu koji se bude otvorio možete da se pomerate kroz listu nedavnih kontakata, kao i da pretražujete osobe.

 • Tastatura otvara numeričku tastaturu koju možete da koristite npr. za interakciju sa automatizovanim telefonskim sistemom, za unos koda ili izbor menija. Čućete „Prikaži dugme tastature i govorne pošte“. (Vaša organizacija možda nema govornu poštu za pozive u programu Skype za posao za Android.) Da biste se vratili na ekran za pozivanje, u gornjem levom uglu ekrana pomerite fokus na dugme Zatvori i dvaput ga dodirnite.

 • Još otvara ekran sa dugmetom Stavi poziv na čekanje. Kada stavite poziv na čekanje, on se ne prekida, nego se obustavlja. Strane ne mogu međusobno da se čuju dok je poziv na čekanju.

Prijem poziva

Kada vas kontakt zove, otvara se obaveštenje na ekranu i čujete „Dolazni poziv od“ i ime pozivaoca.

 • Da biste odgovorili na poziv, u blizini donjeg središnjeg dela ekrana pomerite fokus na dugme Prihvati audio poziv i dvaput ga dodirnite. Poziv se uspostavlja. Da biste prekinuli poziv, pomerite fokus na dugme Prekini poziv u donjem središnjem delu ekrana i dvaput ga dodirnite. Čućete „Poziv je prekinut, završi poziv“.

 • Da biste odbili poziv, u blizini donjeg središnjeg dela ekrana pomerite fokus na dugme Zanemari i dvaput ga dodirnite. Čućete obaveštenje o propuštenom pozivu. Ime pozivaoca se dodaje na listu Nedavno na glavnom ekranu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u programu Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži programu Skype za posao

Osnovni zadaci uz korišćenje čitača ekrana u programu Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×