Koristite čitač ekrana da biste kreirali prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite čitača ekrana u SharePoint Online da biste kreirali prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata da biste prikazali stavke na način koji ima smisla za vas. Na primer, možete da dodate kolone, Izaberite kolone koje želite da prikažete, i rasporedite kolone u željeni redosled. Možete takođe sortiranje, filtriranje, grupišete ili izbrišite stavke da biste kreirali prikaz koji odgovara vašim potrebama. Kada završite, samo Dajte ime za prikaz i sačuvajte je. Veza ka prilagođeni prikaz će se pojaviti u meniju " Prikaz " na stranici biblioteke dokumenata tamo gde ste kreirali prikaz.

Napomene

U ovoj temi

Dodavanje kolone

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata gde želite da dodate kolonu.

 3. U prikazu liste , tab dok ne čujete „zaglavlja kolone koordinatne mreže, Korišćenje menija za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni”. (U Narator, čujete „Ime tabele” i ime sledeće kolone.)

  Savet : U prikazu za pločice , zaglavlja kolona su podrazumevano ne prikazuje. Da biste ih prikazali, tab dok ne čujete „Raspoređivanje Omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka” i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dodavanje ili menjanje kolone dugme menija” i pritisnite taster Enter. (U Narator, čujete „Dugme”.) Podmeni se otvara i čujete „Meni”. (U Narator, čujete prvu opciju, „Jedan red teksta”.)

 5. Da biste premestili kroz opcije (kao što su brojosoba, datumai više), koristite taster strelica nadole, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog " Kreiranje kolone " se otvara sa fokusom na polju uređivanje ime kolone . (U Narator, da biste aktivirali polje za uređivanje ime kolone , pritisnite taster Tab.)

 6. Otkucajte ime za kolonu.

 7. TAB do dugmeta Kreiraj i pritisnite taster Enter. Kolone se dodaje sa desne strane postojećih kolona.

Raspoređivanje kolone u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži kolone koje želite da biste promenili raspored.

 3. U prikazu liste , pritisnite taster Tab dok ne čujete dok ne čujete „zaglavlja kolone koordinatne mreže, Korišćenje menija za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni”. (U Narator, čujete „Ime tabele” i ime sledeće kolone.)

  Savet : U prikazu za pločice , zaglavlja kolona su podrazumevano ne prikazuje. Da biste ih prikazali, tab dok ne čujete „Raspoređivanje Omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka” i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dodavanje ili menjanje kolone dugme menija” i pritisnite taster Enter. (U Narator, čujete „Dugme”.) Podmeni se otvara i čujete „Meni”. (U Narator, čujete prvu opciju, „Jedan red teksta”.)

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Prikaži/Sakrij kolone, promena kolone koje se pojavljuju i prerasporedite kolone” i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Uređivanje kolone prikaza i čujete „Dijalog”. (U Narator, ime dijaloga se ne čitaju.)

 6. Da biste premestili listu kolona, pritisnite taster Tab. Čitač ekrana glasi ime Zaglavlje prve kolone na listi. Da biste čuli imena kolona, pritisnite taster strelica nadole.

 7. Kada čujete ime kolone koju želite da premestite:

  • Da biste premestili kolonu na listi (sa leve strane na vašoj listi dokumenti), pritisnite taster sa strelicom nadesno. Kada čujete ime kolone i „Premesti kolone se dugme”, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Ponovite ovaj korak dok kolona u željeni položaj.

  • Da biste premestili kolonu na listi (sa desne strane listu dokumenti), dvaput pritisnite taster sa strelicom nadesno. Kada čujete ime kolone i „Premesti kolonu taster”, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Ponovite ovaj korak dok kolona u željeni položaj.

   Savet : Možete da premestite samo kolone koje su prikazane. Da biste prikazali kolone, izaberite kolonu sa liste i pritisnite taster RAZMAKNICA.

 8. Da biste proverili raspored kolona, pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete ime prve kolone na listi (podrazumevano zaglavlje prve kolone je logička), a zatim koristite taster strelica nadole.

 9. Da biste primenili izbore, pritiskajte taster tab dok ne čujete „U meniju primeni” i pritisnite taster Enter. (U Narator, čujete „Primeni”.

Sortiranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži kolone koje želite da sortirate.

 3. U prikazu liste , pritisnite taster Tab dok ne čujete „zaglavlja kolone koordinatne mreže, Korišćenje menija za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni”. (U Narator, čujete „Ime tabele” i ime sledeće kolone.)

  Savet : U prikazu za pločice , zaglavlja kolona su podrazumevano ne prikazuje. Da biste ih prikazali, tab dok ne čujete „Raspoređivanje Omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka” i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po” ime kolone koju želite da sortirate (na primer, ime, datum izmenjeno, izmenio, ili Potvrdite izbor u komentar) i „Zaglavlje kolone”, a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni se otvara i čujete „Kontekstualni meni” i prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavisiće od toga tip podaci koji se nalaze u toj koloni, na primer, od A do Z, starije da novijiili manje u veće. Da biste izabrali opciju za sortiranje, pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Redosled kolona se menja i se pomera fokus na prvu stavku u biblioteci.

Filtriranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži kolone koje želite da filtrirate.

 3. U prikazu liste , pritisnite taster Tab dok ne čujete „zaglavlja kolone koordinatne mreže, Korišćenje menija za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni”. (U Narator, čujete „Ime tabele” i ime sledeće kolone.)

  Savet : U prikazu za pločice , zaglavlja kolona su podrazumevano ne prikazuje. Da biste ih prikazali, tab dok ne čujete „Raspoređivanje Omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka” i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po” ime kolone koju želite da filtrirate (na primer, ime, datum izmenjeno, izmenio, ili Potvrdite izbor u komentar) i „Zaglavlje kolone” i pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni se otvara i čujete „Kontekstualni meni” i prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavisiće od toga tip podaci koji se nalaze u toj koloni, na primer od A do Z, starije da novijiili manje u veće.

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Filtriranje po podmeni”, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. (U Narator, čujete „Filtriranje po stavku menija”.) Podmeni otvara.

 6. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete vrednost koju želite da koristite za filtriranje stavki u koloni. Vrednosti koje su dostupne zavise od podataka u toj koloni. Na primer, ako ste filtrirali kolonu Izmenjeno , možete izabrati datume.

 7. Pritisnite taster Enter. Samo stavke koje se podudaraju sa vrednošću koju ste odabrali se prikazuju na listi.

Napomena : Da biste uklonili filter, premeštanje kontekstualnog menija za kolonu, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Obriši filter”, a zatim pritisnite taster Enter.

Grupisanje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži kolone koje želite da grupišete.

 3. U prikazu liste , pritisnite taster Tab dok ne čujete „zaglavlja kolone koordinatne mreže, Korišćenje menija za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni”. (U Narator, čujete „Ime tabele” i ime sledeće kolone.)

  Savet : U prikazu za pločice , zaglavlja kolona su podrazumevano ne prikazuje. Da biste ih prikazali, tab dok ne čujete „Raspoređivanje Omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka” i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po” ime kolone koju želite da grupišete stavke u (na primer, ime, datum izmenjeno, izmenio, ili Potvrdite izbor u komentar) i „Zaglavlje kolone”, a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni se otvara i čujete prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavisiće od toga tip podaci koji se nalaze u toj koloni, na primer od A do Z, starije da novijiili manje u veće.

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Grupisanje po” i ime kolone, a zatim pritisnite taster Enter. Dokumenti u biblioteci se grupišu po vrednosti koje ste izabrali. Na primer, stavke u kolonu Izmenjeno grupišu po datumu na kojoj su one promenjene.

Brisanje stavke u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet : Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži stavku koju želite da izbrišete.

 3. Izaberite stavku koju želite da izbrišete (na primer, datoteke, fascikle, OneNote beležnicu, vezu ili kolone).

 4. TAB dok se ne čujete „Otvori”.

 5. Pritisnite taster STRELICA NADESNO dok ne čujete „Brisanje”, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog " Brisanje " se otvara sa fokusom na dugme Otkaži i čujete „brisanje? Da li ste sigurni da želite da pošaljete stavke korpe za otpatke Bin?”

 6. Da biste prešli na dugme " Izbriši ", pritisnite taster Tab.

 7. Pritisnite taster Enter. Datoteka se premešta u korpu za otpatke, a fokus daje na listu biblioteke.

Imenovanje i čuvanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata

Pošto ste kreirali prilagođeni prikaz da biste označili da prikaz izmenjen, u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata, zvezdicu pojavljuje se dalje da biste ime prikaza u meniju "Prikaz" u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata da bi se ukazalo na prikaz izmenjen.. Na primer, ako ste napravili promene u prikaz za sve dokumente, ona pojavljuje u meniju "Prikaz" kao sve dokumente *. Da biste sačuvali promene:

 1. Uverite se da je izabrano nema stavki u biblioteci dokumenata. Dugme " novo " i menija Prikaz dostupni su samo kada su izabrane stavke.

 2. TAB dok ne čujete „Novo, kreirajte novu fasciklu”.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Prikaži meni”, a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni se otvara i čujete „Kontekstualni meni, lista”.

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Sačuvaj promene ili kreirajte novi prikaz” i pritisnite taster Enter. U dijalogu Sačuvaj kao se otvara sa fokusom na polju uređivanje Čuvanje trenutnog prikaza ili otkucajte novo ime .

 5. Otkucajte ime za prikaz kartica na dugme Sačuvaj , a zatim pritisnite taster Enter. Veza ka prilagođeni prikaz se dodaje u meniju " Prikaz " u biblioteci gde ste kreirali prikaz i zvezdice pored imena prikaz će biti uklonjena.

Podešavanje podrazumevanog prikaza za biblioteku dokumenata

Da biste podesili podrazumevani prikaz za biblioteku dokumenata, morate imati biblioteke vlasnik ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Za više informacija pogledajte postavke za prikaze.

Brisanje prilagođenog prikaza biblioteke dokumenata

Da biste izbrisali prilagođenog prikaza biblioteke dokumenata, morate imati biblioteke vlasnik ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Za korake za brisanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata, pogledajte uputstva za Brisanje prikaza.

Dodatne informacije

Koristite čitač ekrana da biste uredili prilagođenog prikaza biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online

Koristite čitač ekrana da biste izabrali kolone za prikaz u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Koristite čitač ekrana da biste istakli datoteku ili fasciklu u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×