Korišćenje trake umesto trake sa alatkama i menija

Kada prvi put pokrenete neke Microsoft Office 2007 programe, možda ćete biti iznenađeni onim što vidite. Meniji i trake sa alatkama u nekim programima zamenjeni su trakom koja je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Traka u programu Word 2007

Izgled trake u programu Microsoft Office Word 2007

Glavna traka je dizajnirana tako da ubrzava pronalaženje komandi koje su vam potrebne za obavljanje zadatka. Komande su organizovane u logične grupe koje su grupisane u kartice. Svaka kartica odnosi se na jedan tip aktivnosti, poput pisanja ili pravljenja rasporeda stranice. Da bi se smanjila pretrpanost ekrana, neke kartice će biti prikazane samo kada su potrebne. Na primer, kartica Alati za slikanje će se prikazati samo kada izaberete sliku.

Ovaj članak sadrži

Programi koji koriste glavnu traku

Dodatne informacije o korišćenju glavne trake

Smanjivanje glavne trake

Trajno umanjivanje glavne trake

Privremeno umanjivanje glavne trake

Vraćanje glavne trake u prethodno stanje

Programi koji koriste glavnu traku

Glavne traka je istaknuta u sledećim Microsoft Office 2007 programima:

 • Office Access 2007

 • Office Excel 2007

 • Office PowerPoint 2007

 • Office Word 2007

 • Office Outlook 2007 (u otvorenim stavkama poput pošte, kontakata ili zakazanih obaveza)

Vrh stranice

Dodatne informacije o korišćenju glavne trake

Izaberite bilo koju od sledećih stavki za povezivanje sa temama, obukom i demonstracijama koje mogu da vam pomognu pri bržem snalaženju sa glavnom trakom.

Office 2007 izdanje

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Word 2007

Vrh stranice

Smanjivanje glavne trake

Glavne traka je dizajnirana tako da ubrzava pronalaženje komandi koje su vam potrebne za obavljanje zadatka. Komande su organizovane u logične grupe koje su grupisane u kartice. Svaka kartica odnosi se na jedan tip aktivnosti, poput pisanja ili pravljenja rasporeda stranice. Da bi se smanjila pretrpanost ekrana, neke kartice će biti prikazane samo kada su potrebne.

Ne postoji način da glavnu traku izbrišete ili je zamenite trakama sa alatkama i menijima iz prethodnih verzija sistema Microsoft Office. Međutim, glavnu traku možete da umanjite i tako obezbedite više slobodnog prostora na ekranu.

Trajno umanjivanje glavne trake

 1. Kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku Slika dugmeta.

 2. Sa liste izaberite stavku Smanji glavnu traku.

 3. Da biste koristili traku dok je umanjena, izaberite karticu koju želite da koristite, a zatim izaberite stavku ili kliknite na komandu koju želite da koristite.
  Na primer, kada je traka umanjena, možete da izaberete tekst u Microsoft Office Word dokumentu, kliknete na karticu Početak, a zatim u grupi Font izaberete željenu veličinu teksta. Nakon što izaberete željenu veličinu teksta, traka će se ponovo smanjiti.

Privremeno umanjivanje glavne trake

 • Da biste brzo umanjili glavnu traku, dvaput kliknite na ime aktivne kartice. Da biste glavnu traku vratili u prethodno stanje, ponovo dvaput kliknite na karticu.

  Prečice na tastaturi  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F1 da biste smanjili traku ili je vratili u prethodno stanje.

Vraćanje glavne trake u prethodno stanje

 1. Kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku Slika dugmeta.

 2. Sa liste izaberite stavku Smanji glavnu traku.

  Prečice na tastaturi  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F1 da biste smanjili traku ili je vratili u prethodno stanje.

Savet   Tasterske prečice možete da koristite i dok je glavna traka umanjena. Više informacija o tasterskim prečicama potražite u članku Korišćenje tastature za rad u programima sa glavnom trakom.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Access 2007, Excel 2007, Office 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik