Korišćenje različitih jezika na računaru u školi

Važno : Ovaj članak je mašina prevedeno, vidimo Odricanje odgovornosti. Molim vas pronađite Engleska verzija ovog članka ovde za svoje preporuke.

Ivana je u školi u Nemačkoj i uzima časove ruskog. Njen glavni računar je laptop sa nemačkom tastaturom, sa instaliranom nemačkom verzijom sistema Office i sa instaliranim ruskim jezičkim paketom. Ona često piše dokumente na nemačkom, ali ponekad joj je potrebno da za čas ruskog napiše rad na ruskom pomoću rasporeda tastera na tastaturi za ruski jezik.

Ivana želi da doda ruski kao jezik tastature na svom računaru i da se prebacuje sa ruske na nemačku tastaturu pomoću trake jezika i tasterskih prečica. Takođe želi da vežba podešavanje jezika za proveru odeljaka teksta u dokumentu i korišćenje kontrolora pravopisa i gramatike.

Da li vas Ivana podseća na vas?

U zavisnosti od toga šta želite da uradite i koje jezike želite da koristite, računar možete da podesite tako da radi na više jezika – čak i u okviru jednog dokumenta. Takođe možete da prevedete ili istražite tekst dokumenata koji su na drugim jezicima.

1. korak: dodavanje jezika tastature

Da biste mogli da promenite jezik tastature, prvo dodajte jezik ili jezike tastature (unosa) koje želite da koristite. To se radi u operativnom sistemu Windows, a moraćete da izvršite prilagođavanja i u Office programima da biste radili na različitim jezicima.

U operativnom sistemu Windows 8

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete je pronaći u aplikacijama u traci sa dugmadima.

 2. U kontrolnoj tabli, u okviru Sat, jezik i region kliknite na dugme Promena metoda unosa.

 3. Kliknite na dugme Dodaj jezik.

 4. Promenite željene opcije.

U operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start >Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region, u okviru Region i jezik izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim idite na 2. korak: Promena jezika tokom rada.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

  Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

U operativnom sistemu Windows Vista (samo za Office 2010)

 1. Kliknite na dugme Start >Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

  Napomena : U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite karticu Tastature i jezici.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke postavke, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim idite na 2. korak: Promena jezika tokom rada.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za tastaturu ili Uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

  Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim idite na 2. korak: Promena jezika tokom rada.

U operativnom sistemu Windows XP (samo za Office 2010)

Važno : Da biste omogućili tastature za jezike kao što su kineski, japanski i korejski, prvo morate da instalirate datoteke za istočnoazijske jezike. Za jezike koji se čitaju zdesna nalevo ili zahtevaju pojavljivanje kontekstualnog oblikovanja, morate da instalirate složene skripte koje podržavaju te jezike. Informacije o instaliranju datoteka i složenih skripti za istočnoazijske jezike potražite u članku Funkcije za jezike u kojima se piše zdesna nalevo.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavke Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije > Regionalne i jezičke opcije.

  Napomena : U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici, u grupi Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa, izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim idite na 2. korak: Promena jezika tokom rada.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 7.

  Važno : Podrazumevani jezik koji izaberete primenjuje se na sve programe na računaru koji koriste ovu postavku, uključujući programe drugih preduzeća.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Dodavanje jezika za unos, na listi Jezik unosa izaberite željeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

Vrh stranice

2. korak: promena jezika tokom rada

Kada dodate jezik tastature, tekst možete otkucati na drugom jeziku pomoću nekoliko različitih alatki:

 • Traka jezika

 • ASCII ili Unikod kodovi znakova

 • Simbol galerija

 • Tastatura na ekranu

 • Automatska promena jezika tastature tako da se podudara sa jezikom okolnog teksta

Promena jezika tastature pomoću trake jezika

Kada dodate željene jezike i omogućite traku jezika tako da se prikazuje na radnoj površini ili na traci zadataka, jezike možete da menjate tako što ćete kliknuti na traku jezika, a zatim izabrati željeni jezik tastature.

Ako traka jezika nije vidljiva na radnoj površini ili na traci zadataka, potrebno je da prikažete traku jezika tako što ćete slediti dolenavedena uputstva:

Ako postavljate više rasporeda tastera na tastaturi za jedan jezik, na primer japanski, možete se prebacivati sa jednog rasporeda na drugi tako što ćete na traci jezika kliknuti na indikator rasporeda tastera na tastaturi Primer indikatora tastature na traci jezika, a zatim izabrati raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite. Ime na indikatoru se menja i odražava aktivni raspored tastera na tastaturi.

Prikaz trake jezika u operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika, a zatim izaberite stavku Usidrena na traci zadataka. Na ovaj način se na traci zadataka prikazuje traka jezika sa trenutnim jezikom tastature.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

Kada izaberete jezik tastature, na traci zadataka se kao jezik unosa prikazuje DE umesto lokalnog jezika. Da biste promenili jezik, na traci zadataka kliknite na traku jezika i izaberite željeni jezik.

Prikaz trake jezika u operativnom sistemu Windows Vista (prikaz kategorije) (samo za Office 2010)

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

  Napomena : U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika, a zatim izaberite stavku Usidrena na traci zadataka. Na ovaj način se na traci zadataka prikazuje traka jezika sa trenutnim jezikom tastature.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

Kada je jezik tastature izabran, na traci zadataka se kao jezik unosa prikazuje DE umesto lokalnog jezika. Da biste promenili jezik, na traci zadataka kliknite na traku jezika i izaberite željeni jezik.

Prikaz trake jezika u operativnom sistemu Windows XP (prikaz kategorije) (samo za Office 2010)

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, izaberite stavke Kontrolna tabla > Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Napomena : U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 2. U dijalogu Datum, vreme, jezik i regionalne opcije, u okviru Izbor zadatka kliknite na dugme Dodaj druge jezike.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite stavku Traka jezika.

 5. U dijalogu Postavke trake jezika proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži traku jezika na traci zadataka. Traka jezika prikazuje se na traci zadataka.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

Korišćenje ASCII ili Unikod kodova znakova za kucanje znakova

Pomoću kodova znakova možete da otkucate kodove za željene znakove, na primer, kombinacija tastera ALT+164 unosi znak ñ.

Koristite simbol galeriju za unos znakova

Informacije o umetanju znakove i simbole bez znanja kodova znakova potražite Umetanje simbola.

Korišćenje tastature na ekranu (OSK) za kucanje znakova

Kada dodate jezik unosa, možete da kucate bez korišćenja tastature pomoću tastature na ekranu (OSK).

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, a zatim u okviru za tekst otkucajte osk.

 2. Kliknite na „tastere“ na tastaturi na ekranu da biste uneli tekst, akcente ili specijalne znakove.

  Tastatura na ekranu

Automatska promena jezika tastature tako da se podudara sa jezikom okolnog teksta

Napomena : Ova funkcija je dostupna samo u sledećim Office programima: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher i Word.

Opciju Automatski promeni raspored tastera na tastaturi da se podudara sa jezikom okolnog teksta možete da upotrebite da biste koristili osnovne rasporede tastera na tastaturi prilikom kucanja na drugim jezicima. Kad je ova opcija uključena, program automatski menja aktivni raspored tastera na tastaturi tako da se podudara sa jezikom teksta na kojem se nalazi kursor. Na primer, ako imate datoteku u kojoj su pasusi napisani na engleskom i španskom i premestite kursor sa pasusa na engleskom na pasus na španskom, raspored tastera na tastaturi prebacuje se sa engleskog na španski. Rezultat ovoga je isti kao kad biste ručno promenili raspored tastera na tastaturi sa engleskog na španski pomoću trake jezika.Više informacija o ovoj funkciji potražite u članku Uključivanje automatskih jezičkih opcija.

Vrh stranice

3. korak: korišćenje alatki za proveru sa različitim jezicima

Sledeća uputstva odnose se na Microsoft Word. Uputstva za podešavanje jezika za proveru i proveru pravopisa u drugim Office programima potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Podešavanje jezika celog dokumenta

Da biste podesili jezik rečnika za tekst i proverili pravopis u dokumentu, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Izaberite stavke Pregled > Jezik > Postavljanje jezika za proveru.

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, trebalo bi da izaberete odgovarajući jezik.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta, to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika, rečnik za taj jezik nije dostupan i nije moguće proveriti pravopis i gramatiku za njega.

 4. Dovršite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji je na drugom jeziku.

U dijalogu Jezik izaberite stavku Automatski prepoznaj tekst da ne biste morali da identifikujete jezik delova dokumenta kao da su na drugom jeziku.

Podešavanje jezika odeljka dokumenta

Ako želite da kreirate dokument na jednom jeziku, a zatim da u taj dokument uključite tekst na drugom jeziku, na primer citat na drugom jeziku, možete da otkucate tekst na drugom jeziku, izaberete ga, a zatim ga identifikujete kao drugi jezik. Na ovaj način se omogućava da alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa i gramatike, za redigovanje teksta koriste rečnik odgovarajućeg jezika.

Da biste podesili jezik rečnika za tekst u Microsoft Word dokumentu i proverili pravopis u njemu, potrebno je da uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Izaberite stavke Pregled > Jezik > Postavljanje jezika za proveru.

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, trebalo bi da izaberete odgovarajući jezik.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta, to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika, rečnik za taj jezik nije dostupan i nije moguće proveriti pravopis i gramatiku za njega.

 4. Dovršite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji je na drugom jeziku.

U dijalogu Jezik izaberite stavku Automatski prepoznaj tekst da ne biste morali da identifikujete jezik delova dokumenta kao da su na drugom jeziku.

Provera pravopisa i gramatike na različitim jezicima

Kontrolor pravopisa za proveru pravopisa svakog dela teksta koristi navedeni jezik rečnika ako je on dostupan.

 • Izaberite stavke Redigovanje > Pravopis i gramatika.

  Napomene : U nekim slučajevima, kada je u jednom dokumentu prisutno više jezika ili je tekst na drugom jeziku previše kratak da bi ga bilo moguće identifikovati kao određeni jezik, opcija Automatski prepoznaj jezik može izazvati probleme pri proveri pravopisa. Ako nailazite na probleme prilikom provere pravopisa ili gramatike kada koristite više jezika u jednom dokumentu, možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, izaberete tekst na drugom jeziku i ručno podesite jezik za taj deo teksta. Informacije o proveri pravopisa na drugom jeziku potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku. Više informacija o jezičkim paketima i jezičkim interfejs paketima potražite u članku Utvrđivanje toga da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

  Ako nailazite na probleme prilikom provere pravopisa i gramatike na drugom jeziku, trebalo bi da pogledate članak Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Vrh stranice

Prevod ili istraživanje teksta

Pomoću alatki za istraživanje i prevođenje možete da prevedete tekst koji primite ili koji želite da pošaljete.

Napomena : Funkcija Prevod dostupna je samo u sledećim Office programima: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

Istraživanje teksta u dokumentu

 1. Izaberite stavke Redigovanje > Pravopis > Istraživanje.

  Napomene : 

  • U Outlook e-poruci izaberite karticu Poruka i izaberite stavku Istraživanje.

  • U programu Publisher izaberite karticu Početak, a zatim u grupi Uređivanje kliknite na dugme Istraži.

 2. U oknu Istraživanje koje se nalazi pri dnu izaberite stavku Opcije istraživanja.

 3. U dijalogu Opcije istraživanja izaberite stavku Ažuriraj/ukloni.

 4. U dijalogu Ažuriranje ili uklanjanje usluga izaberite kategoriju usluga koje želite da instalirate, na primer Prevod (instalirani rečnici), izaberite stavku Ažuriraj, sledite uputstva za instaliranje, kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Izaberite referentni materijal koji želite da koristite, na primer, Rečnik sinonima: Rusija, u okviru za tekst Pronađi otkucajte reč koju želite da istražite i kliknite na dugme Dugme „Pokreni“.

Više informacija o alatki za istraživanje potražite u člancima Gde se nalaze opcije istraživanja? i Prevod teksta na drugi jezik.

Prevod reči, fraze ili rečenice

 1. Izaberite reč, frazu ili rečenicu za prevod.

 2. Izaberite stavke Redigovanje > Prevod > Prevedi izabran tekst.

  Napomene : 

  • U programu Publisher izaberite stavke Početak > Prevod.

  • U Outlook e-poruci izaberite stavke Poruka > Prevod.

 3. U oknu Istraživanje, u okviru za tekst Pretraga kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Prevod.Okvir za tekst „Pronađi“

 4. U odeljku Prevod, u okviru sa listom Sa izaberite početni jezik, na primer nemački.

 5. U okviru sa listom Na izaberite jezik na koji želite da prevedete reč, na primer ruski. Okvir za tekst „Prevod“

 6. Kliknite na dugme Start Dugme „Pokreni“.

Prevod celog dokumenta

Da biste preveli ceo dokument, kliknite na dugme Počni Okvir za tekst „Prevod“

Više informacija o prevođenju reči, fraze ili celog dokumenta potražite u članku Prevod teksta na drugi jezik.

Vrh stranice

Napomena : Mašinsko prevođenje Odricanje odgovornosti: ovaj članak je preveden od strane kompjuterski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašine prevodi da pomogne engleski govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologije. Jer u članku bio mašina prevedeno, to mogu da sadrže greške u vokabular, sintaksu i gramatiku.

Takođe pogledajte

Da li mi je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket?

Kupovina Office 2010 jezičkih paketa

Kupovina Office 2013 jezički paketi

Kupovina, instaliranje, konfigurisanje ili deinstaliranje Office jezičkog paketa

Preuzimanje, instaliranje, konfigurisanje ili deinstaliranje Office jezičkog interfejs paketa

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!