Korišćenje različitih jezika na kućnom računaru

Luka pohađa srednju školu u Nemačkoj, ali želi da ostane u kontaktu sa svojom porodicom u Španiji tako što će im slati pisma i e-poruke na španskom. U zavisnosti od toga na koji način želi da prilagodi svoj računar i softver koji je instalirao, on može promeniti jezik tastature, promeniti jezik prikaza na računaru ili proveriti pravopis ili gramatiku na drugom jeziku.

Napomena    Ako je računar prilagođen, ali ponekad treba da umetnete specijalne znakove, na primer oznake potvrde ili dijerezu na nemačkom (ö), možete koristiti ASCII kodove znakova koji ne postoje na tastaturi ili specijalne znakove iz mape znakova.

Provera jezika instaliranih na računaru

Informacije o procedurama potražite u članku

1. korak    

Pre prilagođavanja računara, proverite koji su jezici instalirani. Pogledajte članak Da li mi je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket?

Više jezika instaliranih na računaru omogućavaju vam da:

2. korak    

Ako želite da koristite alatke za proveru, možda će biti potrebno da instalira jezički paket. Pogledajte članak Kupovina Office 2010 jezičkih paketa ili Kupovina Office 2013 jezičkog paketa.

Kucanje na drugom jeziku

Informacije o procedurama potražite u članku

Promena jezika tastature    

Ako želite da menjate jezike tastature, to možete uraditi u dva koraka:

  1. Omogućite raspored tastera na tastaturi za različite jezike u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista (samo za Office 2010) i Windows XP (samo za Office 2010).

  2. Prebacite se sa jednog jezika na drugi pomoću trake jezika.

Kucanje specijalnih znakova    

Ako želite da otkucate nekoliko specifičnih znakova, na primer znak tilda (ñ), ili nekoliko simbola, na primer oznaku potvrde, a ne želite da koristite alatke za proveru ili da promenite jezik tastature, možete:

Opcionalne radnje

Informacije o procedurama potražite u članku

Provera pravopisa ili gramatike    

Pravopis i gramatiku na drugom jeziku možete proveriti pomoću sledećeg procesa od dva koraka:

  1. Proverite jezike instalirane na računaru. Pogledajte 1. korak.

  2. Proverite pravopis i gramatiku na drugom jeziku.

Postavljanje jezika odeljka teksta ili celog dokumenta    

Ako želite da uključite odeljak teksta na jeziku koji se razlikuje od jezika ostatka datoteke, možete postaviti jezik za proveru teksta na drugom jeziku kako ga kontrolor pravopisa ne bi označavao kao pogrešno otkucan. Pogledajte članak Prebacivanje između različitih jezika postavljanjem jezika za proveru. Ukoliko želite da ceo dokument bude na jeziku različitom od jezika koji obično koristite, možete postaviti jezik na početku dokumenta.

Podrazumevani jezik za Microsoft Office bi trebalo da postavite na jezik koji najčešće koristite, a zatim možete da promenite jezik za proveru kada koristite druge jezike. Pogledajte članak Opcionalne radnje: promena jezika prikaza ili jezika pomoći.

Promena jezika za prikaz ili jezika pomoći    

Jezik koji se prikazuje na računaru možete da promenite u dva koraka:

  1. Proverite jezike instalirane na računaru. Pogledajte 1. korak.

  2. Podešavanje željenih postavki jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Prevođenje teksta    

Prevod teksta na drugi jezik.

Gde se nalaze opcije prevoda

Vrh stranice

Saznajte više

Jezički paketi i jezički interfejs paketi    

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2013, Access 2013, Visio 2016 Preview, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Publisher 2013, Project Professional 2013, OneNote 2010, Project Standard 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, Publisher 2010, Excel 2010, Excel 2013, Word 2013, Project 2010, Word 2010, InfoPath 2010, Visio 2013, PowerPoint 2010, InfoPath 2013, Visio 2010, Project Standard 2013, Access 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik