Korišćenje Office Web Apps aplikacija u sistemu SharePoint

Na SharePoint lokaciji na kojoj su instalirane i konfigurisane Microsoft Office Web Apps aplikacije, Office Web Apps aplikacije vam omogućavaju prikazivanje i uređivanje Office dokumenata zasnovano na pregledaču sa bilo kog mesta ako imate vezu sa SharePoint lokacijom svoje organizacije. Ako imate Microsoft Office 2010, možete da sačuvate Word, Excel, PowerPoint i OneNote dokumente direktno iz Office programa na SharePoint lokaciji. Čak i ako nemate Office 2010, možete da uskladištite dokumente u SharePoint biblioteci i odmah počnete da koristite Office Web Apps aplikacije.

Napomena    Ako ste administrator SharePoint instalacije u svojoj organizaciji, informacije o instaliranju i konfigurisanju Office Web Apps aplikacija potražite u članku Primena Office Web Apps aplikacija na Microsoft TechNet lokaciji.

U ovom članku

Pregled Office Web Apps aplikacija

Početak korišćenja Office Web Apps aplikacija u sistemu SharePoint

Početak od SharePoint stranice u pregledaču

Početak iz sistema Office 2010

U programima Word 2010, Excel 2010 ili PowerPoint 2010

U programu OneNote 2010

Početak sa računara na kojem nije instaliran Office

Rad sa Word dokumentima

Prikaz dokumenata organizacije u pregledaču

Dodavanje poslednjeg pasusa sa bilo kog mesta

Štampanje iz pregledača

Više informacija

Rad sa Excel radnim sveskama

Rad sa podacima uživo

Uređivanje unakrsne tabele u pregledaču

Istovremeni rad na unakrsnoj tabeli

Više informacija

Rad sa PowerPoint prezentacijama

Prikaz prezentacije u pregledaču

Brzo dodavanje slajdova

Više informacija

Rad sa OneNote beležnicama

Deljenje beležaka sa organizacijom

Zajednička razmena ideja

Više informacija

Pristup sa mobilnog uređaja

Više informacija

Pregled Office Web Apps aplikacija

Office Web Apps aplikacije proširuju Microsoft Office programe koje već poznajete – Word, PowerPoint, Excel i OneNote – dodatnim pogodnostima pristupa sa bilo kog mesta i lakog deljenja.

Kada kliknete na Office dokument koji je uskladišten u SharePoint biblioteci, dokument se otvara direktno u pregledaču. Dokument u pregledaču izgleda isto kao u Office programu, a Office Web Apps aplikacije vam omogućavaju i da uređujete dokumente u pregledaču koristeći poznati izgled i doživljaj sistema Office. Office Web Apps aplikacije funkcionišu u nekim od najčešće korišćenih pregledača i zvanično su podržane u programima Windows Internet Explorer 7 i novijim verzijama, Safari 4 za Mac i Firefox 3.5 za Windows, Mac i Linux.

Kada želite da izvršite promene koje prevazilaze mogućnosti dostupne u pregledaču, dokument možete jednostavno otvoriti u nekom Office programu na računaru, a zatim ga ponovo sačuvati u biblioteci dokumenata.

Office Web Apps aplikacije olakšavaju vam da:

Proširite utisak pri radu sa sistemom Office na veb     Koristite Office alatke sa kojima ste upoznati u veb okruženju.

Radite sa svakog mesta     Sve što vam je potrebno da biste pristupili dokumentima jeste pregledač.

Radite zajedno     Članovi vašeg tima mogu raditi sa vama na projektima bez obzira na to koju verziju sistema Microsoft Office imaju.

Da biste Office Web Apps aplikacije koristili u sistemu SharePoint, morate da imate pristup SharePoint lokaciji na kojoj su Office Web Apps aplikacije instalirane i konfigurisane.

Vrh stranice

Check out Office 365

Početak korišćenja Office Web Apps aplikacija u sistemu SharePoint

Da biste uskladištili datoteke na SharePoint lokaciji, možete da počnete od SharePoint stranice u pregledaču ili možete da počnete iz Office programa. Ako na računaru nemate instalirane Office aplikacije za računar, možete da koristite pregledač da biste kreirali nove dokumente u SharePoint biblioteci.

Početak od SharePoint stranice u pregledaču

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji.

 2. Na kartici Dokumenti, na kartici Alatke za biblioteku kliknite na strelicu ispod stavke Otpremanje dokumenta.

 3. Izaberite stavku Otpremi dokument ili Otpremi više dokumenata, u zavisnosti od toga da li želite da otpremite jedan ili više dokumenata.

Početak iz sistema Office 2010

U programima Word 2010, Excel 2010 ili PowerPoint 2010

 1. Otvorite datoteku u programima Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 ili Microsoft PowerPoint 2010.

  Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji, a zatim izaberite stavku Sačuvaj u programu SharePoint.

 3. Izaberite stavku Potraži lokaciju da biste pronašli SharePoint lokaciju.

  1. Napomena    Ako dokument čuvate na SharePoint lokaciji koju ste već koristili, izaberite njeno ime.

 4. U polju Ime datoteke otkucajte veb adresu biblioteke dokumenata, na primer http://fabrikam/deljeni dokumenti i pritisnite taster ENTER.

 5. Otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

U programu OneNote 2010

 1. Otvorite beležnicu u programu Microsoft OneNote 2010.

 2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Deli.

 3. Izaberite beležnicu koju želite da sačuvate.

 4. Izaberite stavku Mreža i na listi lokacija izaberite biblioteku dokumenata. Ako željena biblioteka dokumenata nije navedena, kliknite na dugme Potraži da biste je potražili.

 5. Kliknite na dugme Deli beležnicu.

 6. OneNote vam daje mogućnost da pošaljete vezu ka beležnici. Ukoliko želite, kliknite na dugme Pošalji vezu e-poštom i sastavite e-poruku. Jedna veza u poruci otvara beležnicu u OneNote aplikaciji za stone računare, a druga veza je otvara u programu OneNote Web App.

Početak sa računara na kojem nije instaliran Office

Administrator SharePoint lokacije može da konfiguriše biblioteke dokumenata tako da možete da kreirate nove dokumente koristeći Office Web Apps aplikacije ako Office aplikacije za računare nisu instalirane na računaru.

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji.

 2. Na kartici Dokumenti, u okviru kartice Alatke za biblioteke kliknite na strelicu ispod stavke Novi dokument.

 3. Izaberite vrstu novog dokumenta koji želite da kreirate. Osoba koja administrira tu biblioteku može da prilagodi dostupne izbore.

 4. Otkucajte ime dokumenta i kliknite na dugme U redu. Dokument se otvara u odgovarajućem Web App programu.

Vrh stranice

Rad sa Word dokumentima

Prikaz dokumenata organizacije u pregledaču

Ako saradnici skladište dokumente u SharePoint biblioteci vaše organizacije, možete da koristite program Word Web App da biste ih prikazali bez potrebe da pokrećete Word. Pronađite tekst koji vas zanima. Čak možete da kopirate i lepite u okviru dokumenta.

Word Web App

Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa Word dokumentom.
Dokument se otvara u prikazu za čitanje.

Dodavanje poslednjeg pasusa sa bilo kog mesta

Izveštaj je skoro gotov i sačuvane je u SharePoint biblioteci vašeg tima. Želite da ga završite pre nego što odete kući pa ga brzo otvarate u pregledaču i kucate poslednja dva pasusa.

Word Web App

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa Word dokumentom.

 2. Kliknite na dugme Uredi u pregledaču.
  Word Web App se prebacuje na prikaz za uređivanje i prikaz dokumenta se može promeniti. Međutim, sadržaj nije izmenjen.

 3. Kada završite, izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako želite da izvršite promene dokumenta koje prevazilaze mogućnosti koje imate u pregledaču, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak kliknite na dugme Otvori u programu Word.

 2. U programu Word sačuvajte dokument. On se ponovo čuva na SharePoint lokaciji.

Štampanje iz pregledača

Dokument koji štampate iz pregledača izgleda isto kao i da ste ga odštampali iz programa Word.

Word Web App

Dok je dokument otvoren u programu Word Web App u prikazu za čitanje, izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj.

Napomena    Za štampanje u programu Word Web App neophodan je PDF prikazivač. Ako već nemate instaliran PDF prikazivač, biće vam zatraženo da ga preuzmete.

Više informacija

Više informacija o korišćenju programa Word Web App potražite u člancima Word Web App – kratak pregled i Uvod u Word Web App.

Vrh stranice

Rad sa Excel radnim sveskama

Rad sa podacima uživo

Prilikom prikazivanja unakrsne tabele vršite interakciju sa podacima uživo. Sortirajte i filtrirajte kolone ili razvijte izvedene tabele da biste videli odnose i trendove. Ponovo izračunajte vrednosti i osvežite podatke.

Excel Web App

Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa Excel radnom sveskom.
Excel Web App otvara radnu svesku u režimu u kojem možete da prikazujete, sortirate, filtrirate, ponovo izračunavate i osvežavate podatke.

Uređivanje unakrsne tabele u pregledaču

Kada vršite uređivanje u pregledaču, možete menjati podatke, unositi ili uređivati formule i primenjivati osnovno oblikovanje u okviru unakrsne tabele.

Excel Web App

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa Excel radnom sveskom.

 2. Kliknite na dugme Uredi u pregledaču.

Ako želite da izvršite promene radne sveske koje prevazilaze mogućnosti koje imate u pregledaču, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak kliknite na dugme Otvori u programu Excel.

 2. U programu Excel sačuvajte radnu svesku. Ona se ponovo čuva na SharePoint lokaciji.

Istovremeni rad na unakrsnoj tabeli

Dobili ste list za prijavljivanje ili grupni projekat? Možete sarađivati istovremeno sa drugim osobama na istoj radnoj svesci. Nema više potrebe za slanjem liste e-poštom ili čekanjem člana tima da je ponovo prijavi na SharePoint lokaciju.

Uređivanje od strane više autora

 1. Kliknite na vezu povezanu sa Excel radnom sveskom i kopirajte URL prikazan u veb pregledaču u e-poruku ili trenutnu poruku koju ćete poslati osobama sa kojima radite.

 2. U programu Excel Web App kliknite na dugme Uredi u pregledaču da biste uredili radnu svesku.
  Primaoci poruke mogu kliknuti na vezu koju ste im poslali i uređivati radnu svesku dok je vi uređujete. Svako od vas će videti promene onog drugog čim se one primene.

Više informacija

Više informacija o korišćenju programa Excel Web App potražite u člancima Excel Web App – kratak pregled i Uvod u Excel Web App.

Vrh stranice

Rad sa PowerPoint prezentacijama

Prikaz prezentacije u pregledaču

Pomoću programa PowerPoint Web App možete da pregledate slajdove tima ili da prođete kroz prezentaciju u veb pregledaču bez čekanja da PowerPoint otvori prezentaciju na računaru.

PowerPoint Web App

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa PowerPoint prezentacijom.

 2. Kliknite na dugmad sa strelicama na dnu ekrana da biste prošli kroz slajdove ili izaberite stavku Pokreni projekciju slajdova da biste reprodukovali projekciju slajdova u prikazu preko celog ekrana.

Brzo dodavanje slajdova

Ako vaš kolega želi da dodate nekoliko slajdova u prezentaciju tima, to možete brzo uraditi u pregledaču.

PowerPoint Web App

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa PowerPoint prezentacijom.

 2. Kliknite na dugme Uredi u pregledaču.

 3. Izaberite stavku Novi slajd.

Ako želite da izvršite promene prezentacije koje prevazilaze mogućnosti koje imate u pregledaču, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak kliknite na dugme Otvori u programu PowerPoint.

 2. U programu PowerPoint sačuvajte prezentaciju. Ona se ponovo čuva na SharePoint lokaciji.

Više informacija

Više informacija o korišćenju programa PowerPoint Web App potražite u člancima PowerPoint Web App – kratak pregled i Uvod u PowerPoint Web App.

Vrh stranice

Rad sa OneNote beležnicama

Deljenje beležaka sa organizacijom

OneNote Web App vama i vašem timu daje centralizovano mesto za prikupljanje beležaka, razmenu ideja o nekoj temi ili sastavljanje delova koji će postati zvanični dokument.

OneNote Web App

 1. Idite u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji i kliknite na vezu povezanu sa OneNote beležnicom.
  Beležnica se otvara u prikazu za uređivanje, spremna da u nju dodate beleške.

 2. Ako želite da u beležnicu unesete promene koje prevazilaze ono što možete da uradite u pregledaču, na kartici Početak kliknite na dugme Otvori u programu OneNote (zahteva OneNote 1010).
  OneNote Web App automatski čuva promene na SharePoint lokaciji.

Zajednička razmena ideja

U programu OneNote Web App, kada radite u beležnici sa drugima, možete istovremeno da radite. Slično wiki stranici, možete da vidite ko je napravio koje promene i možete da vratite stranice na prethodnu verziju ako neko primeni promene koje vi ne želite.

OneNote Web App

 1. Kliknite na vezu povezanu sa OneNote beležnicom i kopirajte URL prikazan u veb pregledaču u e-poruku ili trenutnu poruku koju ćete poslati osobama sa kojima radite.

 2. U programu OneNote Web App kliknite na dugme Uredi u pregledaču da biste uredili beležnicu. Primaoci poruke mogu kliknuti na vezu koju ste im poslali i uređivati beležnicu dok je vi uređujete. Svako od vas će videti promene onog drugog čim se one primene.

 3. Da biste pratili ko je doprineo kojim delovima sadržaja, izaberite karticu Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaži autore.

 4. Da biste prikazali prethodnu verziju stranice, na kartici Prikaz izaberite stavku Verzije stranice, a zatim izaberite vremensku oznaku verzije koju želite da vidite.

Više informacija

Više informacija o korišćenju programa OneNote Web App potražite u člancima OneNote Web App – kratak pregled i Uvod u OneNote Web App.

Vrh stranice

Pristup sa mobilnog uređaja

Pomoću mobilnih prikazivača za Microsoft Office mobilni telefon sa omogućenim pregledačem možete koristiti za čitanje Microsoft PowerPoint, Microsoft Word i Microsoft Excel datoteka u organizacijama koje su instalirale i konfigurisale Microsoft Office Web Apps aplikacije na svojoj SharePoint lokaciji. Možete pogledati izveštaj ili pregledati važnu prezentaciju dok ste u pokretu čak i ako vaš telefon nema Microsoft Office Mobile 2010 aplikacije.

Sledeći uređaji obezbeđuju podršku za mobilne prikazivače za Office:

 • Windows Mobile

 • BlackBerry

 • iPhone, iPod Touch

 • Android

 • Nokia S60

 • Japanski telefoni sa funkcijama, uključujući docomo, SoftBank i KDDI preduzeća au phones

Da biste prikazali Word, Excel ili PowerPoint datoteke, koristite pregledač telefona da biste se kretali do SharePoint biblioteke. Njena veb adresa je URL u pregledaču telefona koji je isti kao onaj koji je prikazan na traci adresa pregledača na stonom računaru.

Napomena    URL može da zavisi od konfiguracije i prisustva veb proxy servera. Na SharePoint serveru sa omogućenom SMTP uslugom možete dobiti URL dokumenata sa omogućenim proxy serverom na sledeći način: u biblioteci potvrdite izbor u polju za potvrdu pored dokumenta, a zatim na traci, na kartici Dokumenti, u grupi Deljenje i praćenje kliknite na dugme Pošalji vezu e-poštom da biste primili e-poruku koja sadrži adresu.

Savet    Na računaru možete pregledati utisak pri radu sa mobilnim uređajem tako što ćete na kraj URL-a SharePoint biblioteke dodati oznaku ?mobile=1.

Više informacija

Više informacija o korišćenju mobilnog telefona za prikazivanje Word i PowerPoint datoteka u usluzi Windows Live potražite u članku Korišćenje Office Web Apps aplikacija na mobilnom telefonu.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel Online, OneNote OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik