Korišćenje zumiranja za PowerPoint za prenos prezentacije život

Korišćenje zumiranja za PowerPoint za prenos prezentacije život

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako želite da se prezentacija dinamičke i uzbudljiv, pokušajte da koristite zumiranje za PowerPoint.

Da biste dodali zumiranje, izaberite stavke Umetanje > Zum.

Izaberite stavku Rezime zumiranje da biste prikazali celu prezentaciju na jednom ciljna stranica.

Izaberite Slajd zumiranje da biste prikazali samo izabrane slajdove.

Izaberite Odeljak zumiranje da biste prikazali samo izabrani odeljak.

Prikazuje različite tipove zumiranja koji može biti izabran kada odete na Umetni > zum: rezime zum, slajd zum i odeljak zumiranje.

Pregled

Kada kreirate za zumiranje u programu PowerPoint, možete da pređete na i sa određenim slajdovima, odeljaka i delove prezentacije redosledom odlučite tokom prezentacije.

Napomena : Zumiranje za PowerPoint je dostupno samo ako imate pretplatu na Office 365.

Rezime zumiranja

Rezime zumiranje je ciljna stranica gde možete da vidite delove prezentacije sve odjednom. Kada predstavljate, možete da koristite za zumiranje da biste otišli na jednom mestu u prezentaciji u drugu u bilo kom redosledu koji vam se dopada. Možete da budete kreativni, preći ili ponovo delove projekcije slajdova bez prekida protok prezentacije.

 1. Izaberite stavke Umetni > Zum .

  Prikazuje dugme "zumiranje" na kartici "Umetanje" u programu PowerPoint.

 2. Izaberite stavku Rezime zum.

  Prikazuje različite tipove zumiranja koji može biti izabran kada odete na Umetni > zum: rezime zum, slajd zum i odeljak zumiranje.

 3. Otvoriće se dijalog zum rezime.

  Izaberite slajdove koje želite da uključite u rezime zum. Ovo će postati prvi slajdove na rezime zumiranje odeljke. Da biste saznali više o korišćenju odeljaka u programu PowerPoint, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje sekcije u PowerPoint prezentaciji.

  Prikazuje dijalog za umetanje rezime zumiranja u programu PowerPoint za prezentaciju bez sadrži odeljke.

  Ako već imate odeljaka u prezentaciji, na prvi slajd svakog odeljka će unapred izabrana podrazumevano. Ako ne želite da uključite određene odeljke u zum, opozovite izbor u polju ih. Zatim, ako želite PowerPoint da uklonite sve odeljke nije uključite u vaš rezime zum, opozovite izbor u polju za potvrdu pored zadržite nekorišćene odeljaka u prezentaciji. Ne brinite – slajdova u odeljke odbacujete će i dalje biti deo vaše prezentacije.

  Prikazuje dijalog za umetanje rezime zumiranja u programu PowerPoint sa odeljcima izabrana.

  Prikazuje potvrđen izbor u polju pored stavke „Zadrži nekorišćene odeljci”.

 4. Kad ste izabrali sve slajdove koje želite da koristite za zumiranje u rezime, izaberite stavku Umetni. Zumiranje na rezime će se kreirati, a ona će se pojaviti kao novog slajda pre nego što prvi slajd koji uključeni u vaš rezime zumiranje.

  Prikazuje slajd „Odeljak za rezime“ za zumiranje rezimea u programu PowerPoint.

Kad kreirate rezime zum, možda ćete želeti da dodate ili uklonite odeljke prezentacije. Ako ste izvršili promene od prvog upućivanje na rezime zumiranje koji želite da uhvatite, ne morate da počnete ispočetka – samo da ažurirate vaš rezime zum.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje alatke za zumiranje na kartici "Oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. Izaberite stavku Uredi rezime, odaberite odeljaka koje želite da imate u rezime zum, a zatim izaberite ažuriranja.

  Napomena : Nećete moći da dodate ili uklonite odeljke iz prezentacije u ovom prikazu, samo iz zumiranje na rezime.

Zumiranje slajda

Na slajdu zumiranje mogu pomoći da prezentaciju dinamičniju, što vam omogućava da slobodno kretanje po slajdovima u bilo kom redosledu odaberete bez prekida protok prezentacije. Oni su dobar izbor za kraće prezentacije bez mnogo odeljaka, ali možete da koristite slajda zumira za mnogo različitih prezentacije scenarija.

Upomoć zumiranja dubinski u više delova informacije dok se kao da su ostajanje na istoj podlogu.

 1. Izaberite stavke Umetni > Zum.

  Prikazuje dugme "zumiranje" na kartici "Umetanje" u programu PowerPoint.

 2. Izaberite slajd zum.

  Prikazuje različite tipove zumiranja koji može biti izabran kada odete na Umetni > zum: rezime zum, slajd zum i odeljak zumiranje.

 3. Otvoriće se dijalog slajd zum. Izaberite slajdove koje želite da koristite u slajd zum.

 4. Kad ste izabrali sve slajdove koje želite da koristite, izaberite stavku Umetni. Slajd zum će se kreirati.

Savet : Ako želite, možete da kreirate slajd zum brzo tako što ćete jednostavno izabrati slajd koji želite iz okna sa sličicama i prevući ih na slajdu koju želite da imate na slajdu zumiranje na. Ovako, možete da kreirate slajda zumira i promenite ih brzo, i rasporedite ih onako kako vi želite jednostavno tako što ćete kliknuti i prevući.

Slajd zum podrazumevano će biti pregled sličicu slajda, ali možete da odaberete novu sliku sa računara ili na mreži za predstavljanje odeljka ili slajd ćete da.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje karticu "zumiranje alatke za oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. Izaberite stavku Promeni sliku da biste odabrali novu sliku sa Veba ili računara da biste koristili umesto na sličicu.

  Prikazuje grupi zumiranje opcije na kartici oblikovanje za odeljak ili zumiranje slajda u programu PowerPoint.

 3. Odaberite stavku ili Pretražite Veb za sliku koju želite. Kada izaberete željenu sliku, izaberite stavku Umetni.

  Prikazuje dijalog "Umetni sliku" u programu PowerPoint.

Takođe možete odabrati različite izgled za vaše zumiranja iz Zumiranje stilova– možete da promenite ivicu, dodajete vizuelne efekte ili odaberite iz sve ivice i efekat kombinacije u galeriji.

Prikazuje različite stilove zumiranje i efekte možete da odaberete na kartici "Oblikovanje" u programu PowerPoint.

Odeljak zumiranja

Odeljak zumiranje je veza ka odeljku već u prezentaciji. Možete da ih koristite da biste se vratili na odeljaka koje želite da naglasite zaista ili da biste istakli kako povezati određene delove prezentacije. Da biste saznali više o korišćenju odeljaka u programu PowerPoint, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje sekcije u PowerPoint prezentaciji.

 1. Izaberite stavke Umetni > Zum .

  Prikazuje dugme "zumiranje" na kartici "Umetanje" u programu PowerPoint.

 2. Izaberite odeljak zum.

  Prikazuje različite tipove zumiranja koji može biti izabran kada odete na Umetni > zum: rezime zum, slajd zum i odeljak zumiranje.

 3. Izaberite odeljak koji želite da koristite kao odeljak zum.

 4. Izaberite stavku Umetni. U odeljku zumiranje će se kreirati.

Savet : Ako želite, možete da kreirate odeljak zumiranje brzo jednostavno kliknuti na ime odeljka koji želite u oknu sa sličicama i prevući ih na slajdu koju želite da imate odeljak zumiranje na.

Odeljak zumiranje podrazumevano će biti pregled sličicu slajda, ali možete da odaberete novu sliku sa računara ili na mreži za predstavljanje odeljka ili slajd ćete da.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje karticu "zumiranje alatke za oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. Izaberite stavku Promeni sliku da biste odabrali novu sliku sa Veba ili računara da biste koristili umesto na sličicu.

  Prikazuje grupi zumiranje opcije na kartici oblikovanje za odeljak ili zumiranje slajda u programu PowerPoint.

 3. Odaberite stavku ili Pretražite Veb za sliku koju želite. Kada izaberete željenu sliku, izaberite stavku Umetni.

  Prikazuje dijalog "Umetni sliku" u programu PowerPoint.

Takođe možete odabrati različite izgled za vaše zumiranja iz Zumiranje stilova– možete da promenite ivicu, dodajete vizuelne efekte ili odaberite iz sve ivice i efekat kombinacije u galeriji.

Prikazuje različite stilove zumiranje i efekte možete da odaberete na kartici "Oblikovanje" u programu PowerPoint.

Da stoji na zumiranja sa više opcija za zumiranje

Zumiranje za PowerPoint stvarno osvetljena kada ste prilagođavanje vašim potrebama. Izaberite karticu Oblikovanje na traci da biste došli do Alatke za zumiranje, koje možete odabrati da kreirate samo izgled i doživljaj ćete za tokom izlaganja.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje karticu "zumiranje alatke za oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. Ako želite da biste se vratili na slajd zum nakon prikazivanja odeljaka ili slajdova u rezime, slajda ili odeljak zum, uverite se da vratite zumiranje je potvrđen izbor. Ako želite da biste prešli sledeći slajd nakon prikazivanja deo zum, opozovite izbor.

  Prikazuje grupi zumiranje opcije na kartici oblikovanje za odeljak ili zumiranje slajda u programu PowerPoint.

  (Ako radite sa rezime uvećavanje ili odeljak zum, vratićete zumiranje slajda podrazumevano kada predstavljate nakon što ste prošli u odeljak. Ako koristite zumiranje na slajdu, ćete pomerate na sledeći slajd podrazumevano nakon prikazivanja na slajd zum.)

Drugi način možete da promenite izgled zum je tako što ćete odabrati da usvojite na pozadinu slajda gde zum živi da bi zum skoro ne razlikuje se od glavnih podlogu dok izlažete. Izaberite stavku Zum pozadine da bi vaše rezime, odeljak ili slajd zumira uklopiti na njihove kod kuće slajd.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje karticu "zumiranje alatke za oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. U grupi Zum stilovi izaberite stavku Zum pozadinu. Zumiranje će usvojiti pozadine početnog slajda.

  Prikazuje različite stilove zumiranje i efekte možete da odaberete na kartici "Oblikovanje" u programu PowerPoint.

Podrazumevano, vaš zumiranja će koristiti zumiranje prelaz kada izlažete, što je koji pomaže da zumiranja doživljaj puna. Međutim, ako ne želite da koristite zumiranje prelaz ili ako želite da promenite trajanje prelaza, možete to uraditi.

 1. Izaberite stavku zum, a zatim izaberite karticu " Oblikovanje " na traci.

  Prikazuje karticu "zumiranje alatke za oblikovanje" na traci u programu PowerPoint.

 2. U grupi Zum opcije uverite se da je potvrđen izbor u polju pored Zumiranje prelaza ako želite da koristite zumiranje prelaz tokom prezentovanja zum.

  Prikazuje grupi zumiranje opcije na kartici oblikovanje za odeljak ili zumiranje slajda u programu PowerPoint.

  Ako ne želite da koristite zumiranje prelaz kada držite prezentaciju, opozovite izbor u polju pored Zumiranje prelaz.

 3. Da biste promenili vreme prelaza zumiranje, koristite na nagore i nadole strelice pored indikator trajanja da biste promenili koliko dugo traje prelaza zum.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×