Korišćenje usluge TalkBack za sortiranje ili filtriranje tabele u programa Excel za Android

Korišćenje usluge TalkBack za sortiranje ili filtriranje tabele u programa Excel za Android

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sortirali i filtrirali tabele. Sortiranje vam pomaže da organizujete i analizirate podataka. Filtriranje podataka je naročito korisno kada radni listovi sadrže velike količine podataka.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Preuzmite i instalirajte aplikaciju Excel za Android, ako je već nemate, sa sajta Google Play.

 • Dodatne informacije o TalkBack pokretima potražite u članku Korišćenje TalkBack pokreta.

U ovoj temi

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

Možete da sortirate tekstualne i numeričke podatke u Excel radnom listu da biste ih raspodelili određenim redosledom, na primer tekstualne poruke od A do Z ili od Z do A, brojeve od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg i datume i vremena od starijih do novijih ili od novijih do starijih.

 1. Dodirnite negde u Excel listu. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do kolone koju želite da sortirate. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 3. Da biste istražili dodirom, polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite opciju Sortiraj po rastućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od A do Z ili od najmanjeg ka najvećem ili da biste sortirali datume i vremena od starijih do novijih. TalkBack najavljuje: „Sortiraj po rastućem redosledu, prekidač nije izabran.“

  • Izaberite opciju Sortiraj po opadajućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili da biste sortirali datume i vremena od novijih do starijih. TalkBack najavljuje: „Sortiraj po opadajućem redosledu, prekidač nije izabran.“

  Kada pronađete željenu opciju, podignite prst, a zatim dodirnite dvaput. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

 8. Da biste se vratili na radni list, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Prekidač ‘Razvij’ je izbaran.“ Dugme Razvij je sada izabrano, dodirnite dvaput da biste ga aktivirali.

Sortiranje opsega ćelija

Ako postoje prazne ćelije u radnoj svesci, možete prvo da izaberete opseg i zatim da ga sortirate.

 1. U radnoj svesci polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 2. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“

 3. U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Opseg’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara se dijalog Izbor ćelije ili opsega i fokus je na polju za opseg. Otkucajte opseg koji želite da izaberete, na primer „A1:C15“. Prevlačite prstom na ekranu dok ne čujete da TalkBack najavljuje „Dugme ‘U redu’“. Podignite prst i dodirnite dvaput. Opseg je sada izabran.

 7. Prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Još opcija’“. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste aktivirali dugme.

 8. Istražite listu tako u donjem delu ekrana tako što ćete prevlačiti jednim prstom preko stavki. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 9. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite opciju Sortiraj po rastućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od A do Z ili od najmanjeg ka najvećem ili da biste sortirali datume i vremena od starijih do novijih. TalkBack najavljuje: „Sortiraj po rastućem redosledu, prekidač nije izabran.“

  • Izaberite opciju Sortiraj po opadajućem redosledu da biste sortirali alfanumeričke podatke od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili da biste sortirali datume i vremena od novijih do starijih. TalkBack najavljuje: „Sortiraj po opadajućem redosledu, prekidač nije izabran.“

  Kada pronađete željenu opciju, podignite prst, a zatim dodirnite dvaput. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

Oblikovanje podataka

Ponekad ćete možda morati ponovo da oblikujete podatke da biste dobili odgovarajuće rezultate kada sortirate.

 1. Pomerite se na ćeliju ili kolonu koju želite da oblikujete. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 2. Da biste istražili dodirom, polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 3. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana, prevucite nagore sa dva prsta da biste se pomerili nadole na listi.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi: „Meni ‘Format broja’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  Možete da odaberete neki od sledećih formata: Opšti, Broj, Valuta, Računovodstveni, Datum, Vreme, Procenat, Razlomak, Naučni, Tekst i Specijalni. Kada pronađete format koji želite da koristite, podignite prst i dodirnite dvaput da biste ga primenili.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke, uradite sledeće:

 • Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove. Da biste opozvali sakrivanje u Excel radnoj svesci:

  1. Idite na red ili kolonu pored skrivene kolone ili reda. TalkBack najavljuje: „Pored skrivene ćelije“.

  2. Prevucite prst da biste prešli na zaglavlje kolone ili levo na broj reda i podignite prst. Dodirnite dvaput da biste izabrali celu kolonu ili red.

  3. Dodirnite dvaput ponovo da biste otvorili meni.

  4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Otkrij’“. Dodirnite dvaput da biste otkrili. TalkBack najavljuje vašu trenutnu lokaciju u radnoj svesci i kolona ili red nisu više sakriveni.

 • Proverite postavku lokalnog standarda na telefonu. Sortiranje rezultata može se razlikovati u zavisnosti od postavke lokalnog standarda.

Filtriranje podataka u tabeli

Prilikom umetanja podataka u tabelu u aplikaciji Excel možete da koristite filtere da biste brzo pronašli vrednosti koje ispunjavaju vaše kriterijume.

 1. U aplikaciji Excel prevlačite prstom na ekranu dok ne dođete do tabele. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do zaglavlja kolone koju želite da filtrirate. Takođe možete prevlačiti prstom po ekranu da biste pronašli zaglavlje.

 3. Polako prevlačite jednim prstom u gornjem delu ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom. Kad stignete do opcije Prikaži dugmad filtera, podignite prst i dodirnite dvaput.

 8. Da biste se vratili na radni list, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje zaglavlje tabele.

 9. Brzo prevucite jednom nadesno da biste došli do dugmeta za filtriranje. TalkBack objavljuje lokaciju, na primer: „Zaglavlje kolone nula, reda nula, nijedan filter nije primenjen“. Brzo prevucite nalevo da biste prešli na sledeću stavku. TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Filtriraj stavke’“. Podignite prst i dodirnite dvaput.

 10. Otvara se meni Filtriranje stavki. Fokus je na polju za pretragu. Dodirnite dvaput da biste aktivirali polje za pretragu, kao i da biste prikazali tastaturu na donjem delu ekrana.

 11. Prevlačite prstom preko tastature na ekranu da biste otkucali kriterijume pomoću kojih želite da filtrirate.

 12. Kada završite, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje ispravne kriterijume. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste izabrali.

 13. Prevlačite prstom na ekranu dok TalkBack najavljuje dugme Gotovo (u gornjem desnom uglu). Podignite prst i dodirnite dvaput.

 14. Meni Filtriranje stavki se zatvara i vraćate se na tabelu sa primenjenim izabranim kriterijumima filtera.

Takođe pogledajte

Korišćenje spoljne tastature uz Excel za Android

Korišćenje usluge TalkBack za izvršavanje osnovnih zadataka u aplikaciji Excel za Android

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u aplikaciji Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×