Korišćenje usluge TalkBack za izvršavanje osnovnih zadataka u programu Excel za Android

Korišćenje usluge TalkBack za izvršavanje osnovnih zadataka u programu Excel za Android

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali radne sveske i unakrsne tabele, primenili format broja, kreirali jednostavne formule i još mnogo toga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Kreiranje nove radne sveske

Excel datoteke se zovu radne sveske. Svaka radna sveska sadrži radne listove, poznatije kao unakrsne tabele ili radni listovi. Radnoj svesci možete da dodate koliko god želite radnih listova ili možete da kreirate nove radne sveske za organizovanje podataka.

 1. Da biste u programu Excel napravili novu radnu svesku , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Novo“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otvorili praznu radnu svesku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime predloška radne sveske koje želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Ako želite da se vratite kada dođete do kraja liste, prevlačite nalevo dok ne čujete odgovarajuće ime predloška radne sveske.

 3. Da biste izabrali predložak, dvaput dodirnite ekran.

Pravljenje novog radnog lista u radnoj svesci

U radnoj svesci prevlačite prstom preko donjeg levog dela ekrana dok ne čujete „Dugme ’Dodaj list’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Unos podataka

Dok unosite podatke u list, možete da radite sa redovima, kolonama i ćelijama. Ćelije referencira njihova lokacija u redu i koloni na listu, tako da je ćelija A1 u prvom redu kolone A. Na novom listu, ćelija A1 je podrazumevani izbor.

 1. Na radnom listu prevlačite prstom po ekranu da biste pronašli ćeliju na kojoj želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je aktivirali.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prekidač funkcije. Čućete „Dugme Iseci“, što je prva stavka na iskačućoj traci.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete „Prikazuje se tastatura na engleskom (SAD)“ (jezik tastature zavisi od postavke tastature).

 4. Da biste otkucali brojeve ili tekst koji želite, prevlačite prstom po tastaturi da biste čuli znakove i podignite prst da biste izabrali.

 5. Prevlačite prstom preko gornjeg desnog dela ekrana dok ne čujete „Taster Enter“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali podatke.

Primena formata za numeričke vrednosti

Možete da prikažete različite tipove brojeva tako što ćete na ćeliju primeniti format, kao što su valuta, procenat ili datum.

 1. U Excel dokumentu prevlačite prstom po ekranu da biste pronašli ćeliju na kojoj želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali ćeliju koju želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme Još opcija. Dodirnite dvaput da biste aktivirali.“ Zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Meni sa karticama, izabrana je kartica Početak. Dodirnite dvaput da biste aktivirali.“

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni Format broja“ Dodirnite dvaput da biste aktivirali.“ Zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Format broja.“

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete dostupne formate, kao što su Valuta, Vreme i Procenat.

 5. Da biste izabrali format, dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Neke od opcija formata imaju podmenije. Čućete, na primer: „Meni Broj.“ Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili podmeni.

Kreiranje jednostavne formule

Možete da napravite jednostavne formule za dodavanje, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva.

 1. Prevlačite prstom po ekranu da biste izabrali ćeliju na kojoj želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je aktivirali.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prekidač funkcije. Čućete „Dugme Iseci“, što je prva stavka u prekidaču funkcije.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite. Čućete: „Prikazuje se tastatura na engleskom (SAD)“ (jezik tastature zavisi od postavke tastature).

 4. U ćeliji, da biste kreirali formulu, otkucajte kombinaciju brojeva i operatora izračunavanja prevlačenjem prst preko tastature i podizanjem prsta kada set kod stavke koja vam treba. Na primer, unesite znak plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdicu (*) za množenje ili kosu crtu (/) za deljenje. Na primer, unesite =2+4, =4-2, =2*4 ili =4/2.

 5. Otkucajte brojeve ili tekst koji želite, a zatim prevlačite prstom po tastaturi u donjem desnom uglu dok ne čujete „Enter“ i zatim podignite prst. Excel pokreće izračunavanje i prikazuje rezultat u ćeliji.

Čuvanje rada

Excel automatski čuva vaš rad, ali možete da promenite ime datoteke i da izaberete lokaciju datoteke.

Čuvanje kopije datoteke

 1. Da biste u Excel datoteci promenili ime datoteke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni „Datoteka“. Čućete: „Otvara se meni Datoteka.“

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite ime datoteke.“

 3. Da biste promenili ime datoteke, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Unesite ime datoteke. Polju za uređivanje (i podrazumevano ime)“, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Obriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste obrisali trenutno ime datoteke.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Unesite ime datoteke. Polje za uređivanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje se tastatura na engleskom (SAD)“ (jezik tastature zavisi od postavke tastature).

 5. Da biste otkucali ime koje želite, prevlačite prstom po tastaturi da biste čuli znakove i podignite prst da biste izabrali.

 6. Kada otkucate novo ime, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dodirnite dvaput da biste sačuvali datoteku.

Izbor lokacije datoteke

 1. Da biste u Excel datoteci promenili lokaciju datoteke, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni „Datoteka“. Čućete: „Otvara se meni Datoteka.“

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite ime datoteke.“

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Mesta.“ Brzo prevlačite nadesno da biste čuli lokacije na koje želite da sačuvate datoteku, kao što su OneDrive i Ovaj uređaj. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali lokaciju.

  Savet : Neke opcije možda imaju podmeni. Dodirnite dvaput da biste izabrali lokaciju i ponovo dodirnite dvaput da biste izabrali podmeni.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dodirnite dvaput da biste sačuvali datoteku na izabranoj lokaciji.

  Savet : Ako pokušate da sačuvate datoteku sa imenom koje već postoji, čućete „Zameniti datoteku?“ Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“ ili „Dugme ’Zameni’“, u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

Štampanje rada

Uverite se da imate štampač koji je povezan sa uređajem.

 1. U Excel datoteci brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni „Datoteka“. Čućete: „Otvara se meni ’Datoteka’.“

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odštampaj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Čućete: „Odštampaj. Priprema datoteke za štampanje. Pritisnite dugme ’Otkaži’ da biste zaustavili. Meni ’Datoteka’ je zatvoren. Štampanje na čekanju.“ Otvara se dijalog „Pregled pre štampanja“

  Napomena : Možda ćete takođe čuti: „Dozvoliti programu Excel da koristi Microsoft uslugu na mreži za pripremanje datoteka za štampanje?“ Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dozvoli’“ „Dugme ’Ne dozvoljavaj’“, u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Padajuća lista. Izaberite štampač.“ Dvaput dodirnite da biste promenili“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno da biste pronašli štampač koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ i dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje spoljne tastature uz Excel za Android

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u aplikaciji Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×