Korišćenje toka posla za upravljanje prevodima

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tok posla za upravljanje prevodima kreira kopije izvornog dokumenta iz biblioteke za upravljanje prevodima i usmerava ih određenim prevodiocima na prevođenje. Tok posla za upravljanje prevodima je dostupan samo za biblioteke za upravljanje prevodima.

Ovaj članak sadrži:

Kako funkcioniše toka posla za upravljanje prevodima?

Dodavanje toka posla za upravljanje prevodima u biblioteku za upravljanje prevodima

Prilagođavanje prevodioci liste za upotrebu sa tokom posla za upravljanje prevodima

Pokretanje toka posla za upravljanje prevodima

Dovršavanje zadatka toka posla za upravljanje prevodima

Kako funkcioniše tok posla za upravljanje prevodima?

Tok posla za upravljanje prevodima je dizajniran da pomaže organizacijama da upravljaju ručnog prevođenja dokumenata tako što ćete u članku Upravljanje i praćenje dodeljivanje zadataka za prevođenje. Ovaj tok posla je dostupan samo za biblioteke za upravljanje prevodima. Za više informacija o bibliotekama za upravljanje prevodima potražite u članku Kreiranje biblioteke za upravljanje prevodima.

Tok posla za upravljanje prevodima radi sa listom prevodilaca u kojoj su navedene osobe odgovorne za prevođenje dokumenata na određeni jezik. Tok posla za izvorni dokument može da se podesi da započne ručno ili automatski.

Kada tok posla za upravljanje prevodima započne na izvornom dokumentu, on kreira kopiju izvornog dokumenta za svakog prevodioca koji je naveden u listi prevodilaca za jezik izvornog dokumenta. Tok posla takođe podešava odgovarajuće svojstvo jezika za svaki dokument čuvara mesta i kreira odnos između čuvara mesta i izvornog dokumenta. Nakon toga tok posla svakom prevodiocu dodeljuje zadatak za prevođenje. Učesnici toka posla dobijaju e-poruke upozorenja o zadacima toka posla.

Prevodilac po dovršetku zadatka za prevođenje označava zadatak kao dovršen. Kada se svi zadaci za prevođenje u toku posla dovrše, tok posla se označava vrednošću „Dovršeno“.

Tok posla može da se podesi tako da se automatski završi i da otkaže sve nedovršene zadatke za prevođenje ukoliko se izvorni dokument promeni tokom odvijanja toka posla.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla za upravljanje prevodima u biblioteku za upravljanje prevodima

Tok posla za upravljanje prevodima možete da dodate u biblioteku za upravljanje prevodima u trenutku kada kreirate biblioteku. Osim toga, tok posla za upravljanje prevodima možete dodati postojećoj biblioteci za upravljanje prevodima u bilo kom trenutku.

Kreiranje nove biblioteke za upravljanje prevodima sa tokom posla za upravljanje prevodima

Možete da kreirate biblioteku za upravljanje prevodima i da istovremeno u tu biblioteku dodate tok posla za upravljanje prevodima. Morate imati dozvolu za upravljanje listama da biste kreirali biblioteku za upravljanje prevodima za lokaciju.

Kreiranje biblioteke za upravljanje prevodima

 1. Na traci „Brzo pokretanje“ izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 2. U odeljku Biblioteke izaberite opciju Biblioteka za upravljanje prevodima.

  1. U polju Ime otkucajte ime biblioteke. Ime biblioteke je obavezno.

   Ime se pojavljuje na vrhu stranice biblioteke, ono postaje deo adrese za stranicu biblioteke i pojavljuje se u navigacionim elementima koji korisnicima pomažu da pronađu i otvore biblioteku.

  1. U polje Opis unesite opis svrhe biblioteke. Opis je opcionalan.

   Opis se pojavljuje pri vrhu stranice biblioteke, ispod imena biblioteke. Ako nameravate da omogućite biblioteci da prima sadržaj putem e-pošte, e-adresu biblioteke možete dodati u opis kako bi je ljudi lako pronašli.

 3. Da biste dodali vezu ka ovoj biblioteci na traci za brzo pokretanje, proverite da da je izabrana u odeljku Navigacija .

 4. Da biste kreirali verziju datoteke svaki put kada je prijavljujete u biblioteku, u odeljku Istorija verzije dokumenta izaberite opciju Da.

  Kasnije možete odabrati da li želite da uskladištite i glavne verzije i međuverzije i koliko verzija svaki koje želite da pratite.

 5. U odeljku Predložak dokumenta sa liste izaberite tip podrazumevane datoteke koju želite da koristite kao predložak za datoteke koje se kreiraju u biblioteci.

 6. U odeljku Tok posla za upravljanje prevodima izaberite opciju Da da biste tok posla za upravljanje prevodima dodali u biblioteku.

 7. Kliknite na dugme Dalje da biste podesili tok posla za upravljanje prevodima.

Podešavanje toka posla za upravljanje prevodima

 1. Na stranici Dodavanje toka posla, u odeljku Ime upišite jedinstveno ime za ovaj tok posla ukoliko želite da promenite njegovu podrazumevanu vrednost Upravljanje prevodima.

 2. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa ovim tokom posla.

  • Možete da koristite podrazumevanu listu zadataka ili da kreirate novu. Učesnici toka posla mogu lako da pronađu i pregledaju zadatke svog toka posla na listi zadataka pomoću prikaza Moji zadaci ukoliko koristite podrazumevanu listu zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci za ovaj tok posla sa sobom povući ili otkriti osetljive ili poverljive podatke, koje želite da odvojite od opšte liste zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će vaša organizacija imati veliki broj tokova poslova ili ako će oni obuhvatati veliki broj zadataka. U tom slučaju ćete možda želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 3. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koja će se koristiti sa ovim tokom posla. Lista istorije će prikazati sve događaje koji se dešavaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Možda ćete želeti da kreirate posebnu listu istorije za svaki tok posla ako će organizacija imati brojne tokove posla.

 4. U odeljku Opcije početka navedite ko će, kako i kada pokrenuti tok posla.

  • Određene opcije možda neće biti dostupne ako ih izabrani predložak toka posla ne podržava.

  • Opcija Započni ovaj tok posla da bi se dobilo odobrenje za izdavanje glavne verzije stavke dostupna je samo ako je omogućena podrška za kreiranje glavnih dokumenata i njihovih međuverzija za biblioteku i ako izabrani predložak toka posla može da se koristi za odobravanje sadržaja.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. U odeljku Lista jezika i prevodilaca postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Koristite postojeću listu jezika i prevodilaca sa ove lokacije, a zatim izaberite željenu listu da biste odredili da tok posla koristi postojeću listu prevodilaca za dodelu zadataka za prevođenje.

   Napomena: Ova opcija je dostupna samo ukoliko lista prevodilaca već postoji za lokaciju.

  • Da biste kreirali novu listu jezika i prevodilaca koja će se koristiti za instance toka posla, izaberite stavku Kreirajte novu listu jezika i prevodilaca za ovaj tok posla, upišite jedinstveno ime liste u polje Ime liste, a zatim potvrdite izbor Otvori novu listu prevodilaca u zasebnom prozoru ako po završetku podešavanja toka posla želite da počnete sa dodavanjem imena u novu listu prevodilaca.

 7. U odeljku Krajnji rok navedite period u kojem bi trebalo da budu dovršeni zadaci tokova poslova koji automatski pokreću.

  Opcija postavljanja krajnjeg roka je dostupna samo ukoliko ste odabrali da tok posla započne automatski prilikom kreiranja ili menjanja dokumenata u biblioteci.

 8. U odeljku Dovršavanje toka posla potvrdite izbor Kada se izvorni dokument promeni ako želite da se tok posla dovrši uvek kada se dovrše svi zadaci ili kada neko promeni izvorni dokument za prevođenje.

  Tok posla će biti dovršen tek kada se dovrše svi zadaci prevođenja ako ne potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

 9. Kliknite na dugme U redu.

 10. Ako ste odabrali da kreirate novu listu prevodilaca za ovaj tok posla i da ona bude otvorena u novom prozoru, otvoriće se zaseban prozor i možete početi sa dodavanjem imena u listu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla za upravljanje prevodima u postojeću biblioteku za upravljanje prevodima

Tok posla za upravljanje prevodima možete dodati postojećoj biblioteci za upravljanje prevodima u bilo kom trenutku. Možda ćete želeti da u jednu biblioteku dodate više tokova posla za upravljanje prevodima ako želite da imate posebne liste prevodilaca za različite izvorne dokumente u istoj biblioteci ili ako želite da imate različita pravila prevođenja za različite izvorne dokumente.

 1. Otvorite biblioteku za upravljanje prevodima u koju želite da dodate novi tok posla za upravljanje prevodima.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke toka posla.

  Ukoliko su tokovi posla već dodati u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak će vas direktno odvesti na stranicu „Promena postavki toka posla“ i potrebno je da kliknete na dugme Dodaj tok posla da biste otišli na stranicu „Dodavanje toka posla“. Ako nijedan tok posla nije dodat u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak će vas odvesti direktno na stranicu „Dodavanje toka posla“.

 3. U odeljku Ime upišite jedinstveno ime za ovaj tok posla ukoliko želite da promenite njegovu podrazumevanu vrednost Upravljanje prevodima.

 4. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa ovim tokom posla.

  • Možete da koristite podrazumevanu listu zadataka ili da kreirate novu. Učesnici toka posla mogu lako da pronađu i pregledaju zadatke svog toka posla na listi zadataka pomoću prikaza Moji zadaci ukoliko koristite podrazumevanu listu zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci za ovaj tok posla sa sobom povući ili otkriti osetljive ili poverljive podatke, koje želite da odvojite od opšte liste zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će vaša organizacija imati veliki broj tokova poslova ili ako će oni obuhvatati veliki broj zadataka. U tom slučaju ćete možda želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 5. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koja će se koristiti sa ovim tokom posla. Lista istorije će prikazati sve događaje koji se dešavaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Možda ćete želeti da kreirate posebnu listu istorije za svaki tok posla ako će organizacija imati brojne tokove posla.

 6. U odeljku Opcije početka navedite ko će, kako i kada pokrenuti tok posla.

  • Određene opcije možda neće biti dostupne ako ih izabrani predložak toka posla ne podržava.

  • Opcija Započni ovaj tok posla da bi se dobilo odobrenje za izdavanje glavne verzije stavke dostupna je samo ako je omogućena podrška za kreiranje glavnih dokumenata i njihovih međuverzija za biblioteku i ako izabrani predložak toka posla može da se koristi za odobravanje sadržaja.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. U odeljku Lista jezika i prevodilaca postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Koristite postojeću listu jezika i prevodilaca sa ove lokacije, a zatim izaberite željenu listu da biste odredili da tok posla koristi postojeću listu prevodilaca za dodelu zadataka za prevođenje.

  • Da biste kreirali novu listu jezika i prevodilaca koja će se koristiti za instance toka posla, izaberite stavku Kreirajte novu listu jezika i prevodilaca za ovaj tok posla, upišite jedinstveno ime liste u polje Ime liste, a zatim potvrdite izbor Otvori novu listu prevodilaca u zasebnom prozoru ako po završetku podešavanja toka posla želite da počnete sa dodavanjem imena u novu listu prevodilaca.

 9. U odeljku Krajnji rok navedite period u kojem bi trebalo da budu dovršeni zadaci tokova poslova koji automatski započinju.

  Opcija postavljanja krajnjeg roka dostupna je samo ukoliko ste odabrali da tok posla započne automatski prilikom kreiranja ili menjanja dokumenata u biblioteci.

 10. U odeljku Dovršavanje toka posla potvrdite izbor Kada se izvorni dokument promeni ako želite da se tok posla dovrši uvek kada se dovrše svi zadaci ili kada neko promeni izvorni dokument za prevođenje.

  Tok posla će biti dovršen tek kada se dovrše svi zadaci prevođenja ako ne potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

 11. Kliknite na dugme U redu.

 12. Ako ste odabrali da kreirate novu listu prevodilaca za ovaj tok posla i da ona bude otvorena u novom prozoru, otvoriće se zaseban prozor i možete početi sa dodavanjem imena u listu.

Vrh stranice

Prilagođavanje liste prevodilaca za korišćenje u toku posla za upravljanje prevodima

Kada započnete tok posla za upravljanje prevodima, on će kreirati kopiju izvornog dokumenta za sve ciljne jezike koji su navedeni u listi prevodilaca za tok posla. Nakon toga će zadatke za prevođenje dodeliti prevodiocima koji su u listi prevodilaca navedeni za te jezike. Ukoliko je za određenu vrstu prevoda (na primer, za prevod sa engleskog na španski jezik) navedeno više prevodilaca, onda će svako od njih dobiti zadatak za prevođenje.

 1. Otvorite listu prevodilaca za tok posla ukoliko ona već nije otvorena.

  Ako se ne pojavi ime liste, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste.

 2. Na na novo meni Meni „Novo“ , kliknite na dugme Nova stavka.

 3. U odeljku Prevod sa izaberite originalni jezik izvornog dokumenta sa koga će prevodilac prevoditi dokumente iz liste ili izaberite opciju Navedite sami vrednost i upišite jezik u okvir.

 4. U odeljku Prevod na izaberite jezik na koji će prevodilac prevoditi dokumente iz liste ili izaberite opciju Navedite sami vrednost i upišite jezik u okvir.

 5. U odeljak Prevodilac upišite ime prevodioca koji će obaviti ovu vrstu prevoda ili kliknite na dugme Potraži da biste izabrali ime iz kataloga korisničkih naloga e-pošte.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Ponovite korake od 2 do 6 da biste dodali još prevodilaca na listu.

Vrh stranice

Pokretanje toka posla za upravljanje prevodima

Ukoliko je tok posla za upravljanje prevodima podešen tako da se pokreće ručno, možete ga pokrenuti ručno na dokumentima u toku posla za upravljanje prevodima. Morate imati barem dozvolu za uređivanje stavki da biste pokrenuli tok posla. Neki tokovi posla mogu da zahtevaju i dozvolu za upravljanje listama da biste mogli da pokrenete tok posla na dokumentu.

Napomena: Obratite se administratoru servera da biste proverili da li su za lokaciju omogućena obaveštenja putem e-poruka ako želite da se uverite da učesnici toka posla primaju e-poruke sa obaveštenjima i podsetnike o zadacima toka posla nakon što je tok posla započet.

 1. Otvorite biblioteku za upravljanje prevodima koja sadrži dokument na kojem želite da započnete tok posla.

 2. Postavite pokazivač na dokument na kojem želite da pokrenete tok posla, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Tokovi posla.

 3. U odeljku Pokretanje novog toka posla izaberite ime toka posla koji želite da pokrenete.

 4. U odeljku Zatraži prevod, u polje Krajnji rok upišite (ili izaberite) datum do koga želite da se završe prevodi.

 5. Upišite poruku koju želite da navedete u zahtevu za prevođenje.

 6. Kliknite na dugme Pošalji.

  Tok posla odmah započinje. On kreira kopiju izvornog dokumenta za sve ciljne jezike koji su navedeni u listi prevodilaca za tok posla. Takođe kreira zadatak za prevođenje za svakog prevodioca sa liste prevodilaca. Zadaci zahtevaju da se izvorni dokument prevede na određeni jezik. Ukoliko je za određenu vrstu prevoda (na primer, za prevod sa engleskog na španski jezik) navedeno više prevodilaca, onda će svako od njih dobiti zadatak za prevođenje. Ukoliko je za lokaciju omogućeno primanje e-pošte, učesnici toka posla će dobiti i e-poruku sa obaveštenjem o zadacima za prevođenje.

Vrh stranice

Dovršavanje zadatka toka posla za upravljanje prevodima

Da biste u potpunosti dovršili tok posla za upravljanje prevodima, neophodno je da uradite dve stvari:

 • Da sačuvate prevedenu kopiju izvornog dokumenta u biblioteci za upravljanje prevodima.

 • Da uredite zadatak toka posla da biste naznačili da je njegov status Dovršeno.

Pošto prevođenje dokumenta može da traje dugo, možda ćete želeti da uredite obrazac zadatka toka posla da biste pružili informacije o tome kako napredujete sa prevođenjem pre nego što zadatak zaista i dovršite.

 1. Otvorite listu Zadaci za lokaciju, a zatim u meniju Prikaz izaberite stavku Moji zadaci da biste pronašli zadatak toka posla.

  Zadatak toka posla se možda neće pojaviti u listi „Zadaci“ ako tok posla ne koristi podrazumevanu listu „Zadaci“. Da biste pronašli zadatak toka posla, idite do liste ili biblioteke u kojoj je sačuvana stavka toka posla. Postavite pokazivač na željenu stavku, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Tokovi posla. Na stranici Status toka posla, u grupi Tokovi posla koji se izvršavaju izaberite ime toka posla u kojem učestvujete. U grupi Zadaci pronađite svoj zadatak toka posla.

 2. Postavite pokazivač na ime zadatka koji želite da dovršite, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Uredi stavku.

 3. Kliknite na vezu do dokumenta koji treba da se prevede, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Preporučuje se da se dokument odjavi tokom prevođenja. Kliknite na dugme Microsoft Office, postavite pokazivač na stavku Serverski zadaci, a zatim izaberite stavku Odjavi.

 5. Prevedite dokument.

 6. Kada završite sa prevođenjem dokumenta, kliknite na dugme Microsoft Office, a zatim na dugme Sačuvaj.

 7. Kliknite na dugme Microsoft Office, postavite pokazivač na stavku Serverski zadaci, a zatim izaberite stavku Prijavi.

 8. U obrascu zadatka toka posla, u odeljku Promeni status prevoda u izaberite željenu vrednost statusa. Na primer, izaberite vrednost U toku ili Dovršeno.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×