Korišćenje toka posla „Skupljanje potpisa“

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tok posla „Skupljanje potpisa“ Microsoft Office usmerava dokument koji je sačuvan u listi ili biblioteci ka grupi osoba u cilju prikupljanja njihovih digitalnih potpisa. Tok posla „Skupljanje potpisa“ funkcioniše samo sa dokumentima programa Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office Excel 2007 koje sadrže neka Microsoft Office mesta za potpis. Tok posla „Skupljanje potpisa“ je podrazumevano povezan sa tipom sadržaja „Dokument“ i zbog toga je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata za dokumente ili radne sveske koje sadrže Microsoft Office mesta za potpis.

Ovaj članak sadrži:

Način funkcionisanja toka posla za prikupljanje potpisa?

Dodavanje ili menjanje toka posla za prikupljanje potpisa za biblioteku ili tip sadržaja

Pokretanje toka posla za prikupljanje potpisa na dokumentu ili radne sveske

Dovršavanje zadatka toka posla "Prikupljanje potpisa"

Kako funkcioniše tok posla „Skupljanje potpisa“?

Tok posla „Skupljanje potpisa“ podržava poslovni proces koji obuhvata slanje dokumenta grupi osoba da bi se prikupili njihovi potpisi. Tok posla „Skupljanje potpisa“ povećava efikasnost procesa potpisivanja putem upravljanja i praćenja svih zadataka procesa potpisivanja koje izvršavaju određene osobe, kao i obezbeđivanjem zapisa o tome nakon što se proces dovrši.

Tok posla „Skupljanje potpisa“ se razlikuje od ostalih tokova posla koji su unapred određeni u sistemu Microsoft Office SharePoint Server 2007 po tome što korisnici moraju da ga započnu iz klijentskog programa sistema Microsoft Office 2007 u kojem će se obaviti zadatak potpisivanja. Učesnici takođe moraju da dovrše zadatke potpisivanja za tok posla „Skupljanje potpisa“ u okviru klijentskog programa.

Da biste koristili toka posla za prikupljanje potpisa, prvo morate da sačuvate dokument ili radnu svesku u SharePoint biblioteci gde je dostupna određene toka posla za prikupljanje potpisa koji želite da koristite. Da biste započeli toka posla za prikupljanje potpisa, otvorite na Office Word 2007 dokument ili Office Excel 2007 radnu svesku u kojoj želite da prikupite jedan ili više potpisa. Ako dokument ili radnu svesku ne sadrži Microsoft Office potpisa redove koji su vam potrebni, potrebno je da ih umetnete ili toka posla za prikupljanje potpisa neće biti dostupni za upotrebu. Da biste pokrenuli tok posla od klijentskih programa, kliknite na Dugme Microsoft Office, izaberite stavku Tokovi posla, a zatim izaberite toka posla za prikupljanje potpisa koji želite da koristite. Popunite obrazac za pokretanje toka posla u kome navodite imena osoba za koje treba da potpišete dokument. Obrazac se automatski prikazuje imena predloženih potpisnici koji su navedeni u okviru dokumenta ili radne sveske. Možete odabrati da dodelite potpis zadaci u redosledu u kom se pojavljuju potpise ili da biste sve potpisnici odjednom.

Kada tok posla započne, server dodeljuje zadatke potpisivanja svim učesnicima. Ukoliko su e-poruke upozorenja omogućene na serveru, server će svim učesnicima poslati i e-poruke upozorenja o zadacima potpisivanja. Učesnici mogu da kliknu na dugme Uredi ovaj zadatak u e-poruci sa obaveštenjem o zadatku da bi otvorili dokument ili radnu svesku koju treba da potpišu i dovršili zadatak potpisivanja.

Dok se tok posla „Skupljanje potpisa“ odvija, vlasnik toka posla i učesnici mogu da pregledaju stranicu „Status toka posla“ da bi videli koji su učesnici dovršili zadatke. Tok posla će se završiti kada učesnici toka posla dovrše svoje zadatke i vlasnik toka posla će primiti e-poruku da je tok posla „Skupljanje potpisa“ dovršen. U ovoj e-poruci navedena su imena svih osoba koje su potpisale dokument, zajedno sa imenima osoba koje su prvobitno predložene za potpisnike.

Vrh stranice

Dodavanje ili menjanje toka posla „Skupljanje potpisa“ za biblioteku ili tip sadržaja

Da bi tok posla „Skupljanje potpisa“ mogao da se koristi, on mora da se doda u biblioteku ili tip sadržaja da bi postao dostupan za sve dokumente ili stavke na određenoj lokaciji. Tok posla „Skupljanje potpisa“ je prevashodno namenjen za korišćenje u bibliotekama i može da se započne isključivo na dokumentima koji se otvaraju u programima Office Word 2007 i Office Excel 2007. Morate imati dozvolu za upravljanje listama da biste tok posla mogli da dodate u biblioteku ili tip sadržaja. U većini slučajeva ovaj zadatak obavljaju administratori lokacija ili osobe koje upravljaju određenim listama ili bibliotekama.

Dostupnost toka posla u okviru lokacije varira, u zavisnosti od toga gde je dodat:

 • Ako tok posla dodate direktno u biblioteku, on je dostupan isključivo za dokumente u toj biblioteci.

 • Ako tok posla dodate u tip sadržaja liste (instanca tipa sadržaja lokacije koja je dodata u određenu biblioteku), on je dostupan isključivo za stavke tog tipa sadržaja u određenoj biblioteci sa kojom je taj tip sadržaja povezan.

 • Ako tok posla dodate u tip sadržaja lokacije, taj tok posla je dostupan za sve stavke tog tipa sadržaja u svakoj listi i biblioteci u koju je dodata instanca tog tipa sadržaja lokacije. Ukoliko želite da tok posla bude široko dostupan za stavke određenog tipa sadržaja u raznim bibliotekama u kolekciji lokacija, najefikasniji način da to postignete je da taj tok posla dodate direktno u tip sadržaja lokacije.

Dodavanje ili menjanje toka posla „Skupljanje potpisa“ za biblioteku ili tip sadržaja

Iste korake izvršite i u slučaju da tok posla „Skupljanje potpisa“ želite da dodate u biblioteku ili tip sadržaja, odnosno u slučaju da želite da promenite tok posla „Skupljanje potpisa“ koji je već povezan sa bibliotekom ili tipom sadržaja.

 1. Da biste otišli na stranicu „Dodavanje toka posla“ ili na stranicu „Menjanje toka posla“ za biblioteku ili za tip sadržaja kojima želite da dodate tok posla, postupite na neki od sledećih načina:

  • Za biblioteku:

   1. Otvorite biblioteku u koju želite da dodate tok posla, odnosno u kojoj želite da promenite tok posla.

    1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

     Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

   2. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke toka posla.

  • Za tip sadržaja liste:

   1. Otvorite biblioteku koja sadrži instancu tipa sadržaja liste za koji želite da dodate ili promenite tok posla.

    1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

     Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

   2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja.

    Napomena: Ukoliko biblioteka nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja, odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici „Prilagođavanje“ za biblioteku.

   3. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

  • Za tip sadržaja lokacije:

   1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u polju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme Izmeni sve postavke lokacije.

   2. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

   3. Izaberite ime tipa sadržaja lokacije za koji želite da dodate ili da promenite tok posla, a zatim izaberite stavku Postavke toka posla.

    Ukoliko su tokovi posla već dodati u ovu biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak vas vodi direktno na stranicu „Menjanje postavki toka posla“ i potrebno je da kliknete na dugme Dodaj tok posla da biste otišli na stranicu „Dodavanje toka posla“. Ako nijedan tok posla nije dodat u ovu biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak vas vodi direktno na stranicu „Dodavanje toka posla“.

 2. Na stranici „Menjanje postavki toka posla“ kliknite na dugme Dodaj tok posla ili izaberite ime toka posla čije postavke želite da promenite.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ukoliko dodajete tok posla, na stranici „Dodavanje toka posla“, u odeljku Tok posla izaberite predložak toka posla Skupljanje potpisa.

  • Ukoliko menjate postavke toka posla, na stranici „Promena toka posla“ promenite željene postavke u skladu sa sledećim koracima.

 4. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime toka posla.

  1. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa ovim tokom posla.

   • Možete da koristite podrazumevanu listu Zadaci ili da kreirate novu. Ako koristite podrazumevanu listu Zadaci, učesnici toka posla biće u mogućnosti da lako nađu i pregledaju svoje zadatke toka posla pomoću prikaza Moji zadaci u listi Zadaci.

   • Ako će zadaci za ovaj tok posla otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da odvojite od opšte liste Zadaci, trebalo bi da kreirate novu listu zadataka.

   • Ako će vaša organizacija imati mnogobrojne tokove posla ili će tokovi posla sadržati brojne zadatke, trebalo bi da kreirate novu listu zadataka. U ovom slučaju ćete možda želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 5. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koju želite da koristite za ovaj tok posla. Lista istorije prikazuje sve događaje koji se javljaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da napravite novu. Ako će vaša organizacija imati mnogo tokova posla, možda ćete želeti da kreirate zasebnu listu istorije za svaki tok posla.

 6. U odeljku Opcije početka odredite kako, kada i ko može da započne tok posla.

  Napomene: 

  • Specifične opcije će možda biti nedostupne ako ih ne podržava predložak toka posla koji ste izabrali.

  • Opcija Započni ovaj tok posla da bi se dobilo odobrenje za izdavanje glavne verzije stavke dostupna je samo ako je omogućena podrška za kreiranje glavnih dokumenata i njihovih međuverija za biblioteku i ako izabrani predložak toka posla može da se koristi za odobravanje sadržaja.

 7. Ukoliko ovaj tok posla dodajete tipu sadržaja lokacije, u odeljku Ažuriranje tipova sadržaja liste i lokacije navedite da li želite da ga dodate i svim tipovima sadržaja koji ga nasleđuju.

  Napomena: Odeljak Ažuriranje tipova sadržaja liste i lokacije pojavljuje se na stranici „Dodavanje toka posla“ samo za tipove sadržaja lokacije.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Pokretanje toka posla „Skupljanje potpisa“ na dokumentu ili radnoj svesci

Da biste započeli tok posla „Skupljanje potpisa“, neophodno je da dokument ili radnu svesku za koje želite da prikupite potpise sačuvate u SharePoint biblioteci za koju je dostupan tok posla „Skupljanje potpisa“. Morate imati barem dozvolu za uređivanje stavki da biste započeli tok posla. Neki tokovi posla mogu da zahtevaju i dozvolu za upravljanje listama da biste mogli da započnete tok posla na dokumentu ili stavci.

Napomena: Obratite se administratoru servera da biste proverili da li su za lokaciju omogućena obaveštenja putem e-poruka ako želite da se uverite da učesnici toka posla primaju e-poruke sa obaveštenjima i podsetnike o zadacima toka posla nakon što je tok posla započet.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Postavite pokazivač na dokument ili radnu svesku na kojoj želite da Pokretanje toka posla za prikupljanje potpisa, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Uredi u programu ime.

 3. Ukoliko dokument ili radna sveska ne sadrže mesta za potpis u koje unosite digitalne potpise koje želite da prikupite, umetnite ih sada.

  Kako?

  1. U dokumentu koji je otvoren u programu Office Word 2007 ili Office Excel 2007 postavite pokazivač na mesto na koje želite da dodate mesto za potpis.

  2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na strelicu pored dugmeta Mesto za potpis, a zatim izaberite stavku Microsoft Office mesto za potpis.

  3. U dijalogu Podešavanje potpisa upišite informacije o osobi koja će se potpisivati na ovom mestu za potpis. Ove informacije se u dokumentu prikazuju odmah ispod mesta za potpis. Postupite na neki od sledećih načina:

   • U okvir Predloženi potpisnik upišite ime potpisnika.

   • U okvir Predlog za titulu potpisnika upišite titulu koju potpisnik ima u organizaciji (ako je ima).

   • U okvir Predlog za e-adresu potpisnika upišite e-adresu potpisnika (ako je ima).

  4. Ukoliko potpisniku želite da date neka uputstva, upišite ih u okvir Uputstva za potpisnika. Ova uputstva će biti prikazana u dijalogu Potpisivanje koji će potpisnik koristiti da bi potpisao dokument.

  5. Ukoliko želite da potpisniku omogućite da pored potpisa doda i komentare, potvrdite izbor Dozvoli potpisniku da doda komentar u dijalog „Potpisivanje“.

  6. Ukoliko želite da prikažete datum kada je potpis dodat u mesto za potpis, potvrdite izbor Prikaži datum potpisa u mestu za potpis.

  7. Kliknite na dugme U redu.

  8. Ponovite korake od 1 do 7 da biste dodali još mesta za potpis.

 4. Ukoliko dodate nova mesta za potpis, kliknite na dugme Microsoft Office, a zatim izaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali promene.

 5. Ako se dokument odjavi, takođe morate da proverite u dokument pre nego što pokrenete tok posla. Da biste proverili u dokumentu, kliknite na Dugme Microsoft Office, postavite pokazivač na Serveri zatim kliknite na dugme Prijavi.

 6. Da biste pokrenuli tok posla, kliknite na Dugme Microsoft Office, a zatim izaberite stavku Tokovi posla.

 7. U dijalogu Tokovi posla pronađite tok posla Skupljanje potpisa koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Započni.

 8. U dijalogu Ime toka posla unesite imena osoba kojima želite da potpišete dokument u redovima odgovarajuće potpisnici ili kliknite na potpisnik da biste izabrali osobe iz usluge kataloga.

 9. Ako želite da dodelite potpis zadaci u redosledu kojim redove za potpis se pojavljuju u dokumentu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj potpisa u red iznad, umesto sve odjednom .

  Napomena: Ova opcija je dostupna samo ukoliko dokument sadrži više od jednog Microsoft Office mesta za potpis.

 10. Ako želite da druge osobe primaju obaveštenja (a ne dodeljivanje zadataka) kada tok posla započne, njihova imena upišite u polje CC ili kliknite na dugme CC da biste izabrali osobe i grupe iz kataloga korisničkih naloga e-pošte.

 11. Kliknite na dugme Započni.

Vrh stranice

Dovršavanje zadatka toka posla „Skupljanje potpisa“

Da biste dovršili zadatak toka posla „Skupljanje potpisa“ dodavanjem potpisa u dokument, zadatak morate da dovršite iz programa Office Word 2007 ili Office Excel 2007. Međutim, zadatak toka posla „Skupljanje potpisa“ možete da uredite na serveru da biste ga dodelili drugoj osobi ili da biste naveli da se vaš potpis više ne zahteva.

Potpisivanje dokumenta zbog dovršavanja zadatka toka posla „Skupljanje potpisa“

 1. U e-poruci sa zadatkom kliknite na dugme Uredi ovaj zadatak, a zatim izaberite stavku Otvori dokument.

 2. Kliknite na dugme Potpiši na traci sa porukama koja se će se pojaviti na vrhu aktivnog dokumenta.

  Napomene: 

  • Ukoliko biblioteka u kojoj je ovaj dokument sačuvan zahteva da se dokumenti odjave pre uređivanja, možda ćete morati da izaberete stavku Odjavi na traci sa porukama pre nego što kliknete na dugme Potpiši.

  • Ukoliko se vaš potpis zahteva na više mesta u dokumentu, kliknite na dugme Prikaži zadatke toka posla na traci sa porukama. U dijalogu Zadaci toka posla izaberite zadatak, a zatim kliknite na dugme Otvori da biste se potpisali na određenom mestu. Ovo ponovite za svaki zadatak potpisivanja koji je naveden.

 3. Da biste u dokument dodali svoj potpis, u dijalogu Potpisivanje postupite na neki od sledećih načina:

  • Upišite ime u polje pored stavke X da biste dodali odštampanu verziju potpisa.

  • Da biste izabrali sliku za svoj potpis, kliknite na dugme Izaberi sliku. U dijalogu Izbor slike za potpis pronađite lokaciju datoteke sa slikom za potpis, izaberite željenu datoteku, a zatim kliknite na dugme Izaberi.

  • Da biste dodali potpis napisan rukom (samo za korisnike Tablet PC-ja), potpišite se u polje pored stavke X koristeći funkciju zapisa perom.

 4. U dijalogu Potpisivanje kliknite na dugme Potpiši.

Vrh stranice

Uređivanje zadatka toka posla „Skupljanje potpisa“ na serveru

 1. Idite na listu Zadaci za lokaciju, a zatim u meniju Prikaz izaberite stavku Moji zadaci da biste pronašli zadatak toka posla.

  Napomena: Ukoliko tok posla ne koristi podrazumevanu listu Zadaci, zadatak toka posla se možda neće pojaviti u listi Zadaci. Idite u biblioteku u kojoj je sačuvana stavka toka posla da biste pronašli zadatak toka posla. Postavite pokazivač na željenu stavku, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Tokovi posla. U grupi Tokovi posla koji se izvršavaju izaberite ime toka posla u kojem učestvujete. Na stranici „Status toka posla“, u grupi Zadaci pronađite svoj zadatak toka posla.

 2. Postavite pokazivač na ime zadatka koji želite da dovršite, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Uredi stavku.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste zadatak potpisivanja dodelili drugoj osobi, upišite ime te osobe u redu Delegat ili kliknite na dugme Delegiraj da biste izabrali osobu iz kataloga korisničkih naloga e-pošte.

  • Da biste označili da na mestu za potpis se već prijavili ili potpis se više ne nalazi obavezno, u okviru Ažuriranje zadatka, potvrdite izbor reda za potpis je već prijavljeni, ili više nije potreban je potpis .

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×