Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za PowerPoint u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za korišćenje miša. U ovoj temi su navedene tasterske prečice za PowerPoint u operativnom sistemu Windows.

Imamo zasebnu listu prečica za korišćenje tokom kreiranja prezentacije.

Napomene: 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka

F5

Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda

Shift+F5

Prikazivanje prikaza za prezentatora

Alt+F5

ili

Alt+S, B

Tokom prezentacije, da biste videli listu prečica, pritisnite taster F1. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje između kartica u dijalogu Pomoći projekcije slajdova .

U ovoj temi

Kontrolisanje projekcije slajdova tokom prezentacije

Kontrolisanje video zapisa i drugih medija tokom prezentacije

Manevrisanje u prikazu za izlagača tokom prezentacije

Kontrolisanje projekcije slajdova tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice primenjuju dok ste držanja prezentacije u režimu za projekciju slajdova (preko celog ekrana). Da biste uneli režim projekcije slajdova , pritisnite taster F5.

Pritisnite

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Taster sa strelicom nadesno

Down arrow key

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Taster sa strelicom nalevo

Up arrow key

Backspace

Prelazak na određeni slajd

<slide number> zatim Enter

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B / tačka (.)

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W / zarez ()

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završavanje prezentacije

Esc

Brisanje beleške

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je skrivena na sledeći slajd

H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne

T

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena

R

Pokrenite laserski pokazivač

Ctrl+L

Promena pokazivača u olovku

Ctrl+P

Promena pokazivača u strelicu

Ctrl+A

Promena pokazivača u brisač.

Ctrl+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

Ctrl+M

Skrivanje na pokazivača i dugmeta za navigaciju

Ctrl+H

Ctrl+U

Prikaži dijalog " Svi slajdovi "

Ctrl+S

Prikaz trake zadataka računara

Ctrl+T

Prikazivanje kontekstualnog menija

Shift+F10

Idite na sledeći hotspot na trenutni slajd

(Vruće tačke uključuju hiperveze, animacije okidačima, audio objekata i video objekti).

Tab

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na trenutnom slajdu

Shift+Tab

Izvršavanje „klik mišem” na izabranu hipervezu

(Sledite izabranu hipervezu)

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Kontrolisanje video zapisa i drugih medija tokom prezentacije

Ove tasterske prečice rade sa video datotekama uvezenim sa računara ili drugih uređaja. Ne rade sa video datotekama na mreži.

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija

Alt+Q

Reprodukovanje ili Pauziranje medija

Ctrl+Razmaknica

Prebacivanje između reprodukcije i pauze

Alt+P

Prelazak na sledeći obeleživač

Alt+End

Prelazak na prethodni obeleživač

Alt+Home

Povećanje jačine zvuka

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka

ALT+strelica nadole

Privremeno isključivanje zvuka

Alt+U

Traženje unapred tri sekundi

Alt+Shift+Page Down

Traženje unazad tri sekundi

Alt+Shift+Page Up

Traženje unapred 0,25 sekundi, a zatim pauziranje

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadesno

Traženje unazad 0,25 sekundi, a zatim pauziranje

Alt+Shift+Taster sa strelicom nalevo

Prikazivanje ili skrivanje zvuk i titlovi menija

(Za video zapise koji imaju više audio zapisa i/ili podnaslova tragove u podržani formati)

Alt+J

Manevrisanje u prikazu za izlagača tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice primenjuju dok ste isporuku prezentacije pomoću prikaza za izlagača. Izlagač prikaz omogućava da pogledate prezentaciju sa beleškama govornika na jedan ekran (na primer, laptopu), dok publika prikazuje beleške prezentacije na drugom ekranu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kružno kretanje između prikaza za prezentatora regiona

(Zaglavlje alatke ispod slajda i okno za napomene)

F6

Smenjivanje alatke unutar oblasti prikaza za prezentatora

Tab

Pomeranje nadole za jedan red u oknu „Beleške“

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nagore za jedan red u oknu „Beleške“

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Pomeranje nadole za jedan ekran u oknu „Beleške“

Ctrl+Page Down

Pomeranje nagore za jedan ekran u oknu „Beleške“

Ctrl+Page Up

U ovoj temi

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu celog ekrana.

Prečice za projekciju slajdova

Željena radnja

Tasterska prečica

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Strelica nadesno

Strelica nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Strelica nalevo

Strelica nagore

Backspace

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena slajda

R

Povratak na prvi slajd

Pritisnite i držite desni i levi taster miša tokom 2 sekunde

Prikazivanje ili skrivanje pokazivača strelice

A ili =

Promena pokazivača u olovku.

CTRL+P

Promena pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Promena pokazivača u brisač.

CTRL+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

CTRL+M

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikaz dijaloga „Svi slajdovi“

CTRL+S

Prikaz trake zadataka računara

CTRL+T

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Medijske prečice tokom prezentacije

Željena radnja

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija

ALT+Q

Prebacivanje između reprodukcije i pauze

ALT+P

Prelazak na sledeći obeleživač

ALT+END

Prelazak na prethodni obeleživač

ALT+HOME

Povećanje jačine zvuka

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka

ALT+strelica nadole

Traženje unapred

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Traženje unazad

ALT+SHIFT+PAGE UP

Privremeno isključivanje zvuka

ALT+U

Da biste štampali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

Savet:   Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu celog ekrana.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Strelica nadesno

Strelica nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Strelica nalevo

Strelica nagore

Backspace

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Povratak na prvi slajd

1+ENTER

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač i/ili menja pokazivač u olovku.

CTRL+P

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač i/ili menja pokazivač u strelicu.

CTRL+A

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Da biste štampali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

Savet:   Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×