Korišćenje strukturiranih referenci sa Excel tabelama

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kad kreirate Excel tabelu, Excel dodeljuje ime tabele i da svaka kolona u tabeli. Kada dodate formula u Excel tabeli, imena može da se automatski pojavljuje kao unesite formulu i izaberite reference ćelija u tabeli umesto da ručno unošenje ih. Evo primera svrha Excel:

Umesto korišćenja eksplicitnih referenci ćelija

Excel koristi imena tabele i kolona

=Sum(C2:C7)

=SUM(ProdajaSekt[Iznos prodaje])

Ta kombinacija imena tabela i imena kolona naziva se strukturirana referenca. Imena u strukturiranim referencama prilagođavaju se pri svakom dodavanju ili uklanjanju podataka iz tabele.

Strukturirane reference se takođe pojavljuju i kada izvan Excel tabele kreirate formulu koja referencira tabelu sa podacima. Reference olakšavaju lociranje tabela u velikoj radnoj svesci.

Da biste u formulu uključili strukturirane reference, kliknite na ćelije tabele na koje želite da ukažete umesto da otkucate njihove reference ćelija u formulu. Upotrebimo sledeći primer podataka da unesemo formulu koja automatski koristi strukturirane reference za računanje iznosa provizije prodaje.

Prodavac

Oblast

Iznos prodaje

% provizije

Iz nos Pr ovizije

Jovan

Sever

260

10%

Robert

Jug

660

15%

Milica

Istok

940

15%

Emir

Zapad

410

12%

Danica

Sever

800

15%

Rade

Jug

900

15%

 1. Kopirajte uzorak podataka iz gorenavedene tabele, uključujući naslove kolona, i nalepite ga u ćeliju A1 novog, praznog Excel radnog lista.

 2. Da biste kreirali tabelu, izaberite ćeliju A1 i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 3. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja i kliknite na dugme U redu.

 4. U ćeliji E2 otkucajte znak jednakosti (=) i kliknite na ćeliju C2.

U traci formula posle znaka jednakosti se pojavljuje strukturirana referenca [@[Iznos prodaje]].

 1. Otkucajte zvezdicu (*) odmah posle zatvorene uglaste zagrade i kliknite na ćeliju D2.

U traci formula posle zvezdice se pojavljuje strukturirana referenca [@[% provizije]].

 1. Pritisnite taster Enter.

Excel automatski kreira izračunatu kolonu i kopira formulu kroz čitavu kolonu za vas, uz njeno prilagođavanje za svaki red. Više informacija o formula i izračunatih kolona potražite u članku Korišćenje formula u Excel tabeli.

Šta se dešava ako koristim eksplicitne reference ćelija?

Ako unosite eksplicitne reference ćelija u izračunatu kolonu, teže ćete videti šta formula izračunava.

 1. U uzorku radnog lista u programu Excel izaberite ćeliju E2

 2. U polju za formulu unesite = C2 * D2 i pritisnite taster Enter.

Primetićete da Excel ne koristi strukturirane reference dok kopira formulu kroz kolonu. Ako, na primer, dodate kolonu između postojećih kolona C i D, moraćete da korigujete formulu.

Kako mogu da promenim ime tabele?

Kad kreirate Excel tabelu, Excel kreira podrazumevano ime tabele (Tabela1, Tabela2 i tako dalje), ali možete da ga promenite kako bi imalo više smisla.

 1. Izaberite bilo koju ćeliju u Excel tabeli da biste na traci prikazali alatke za tabele.

 2. Na kartici Dizajn, u polju Ime tabele otkucajte željeno ime i pritisnite taster Enter.

U primerima podataka koristili smo ime ProdajaSekt.

Koristite sledeća pravila za imena tabela:

 • Korišćenje v Alid znakova Ime uvek počinju slovom, znak crte (_) ili kosu crtu (\). Korišćenje slova, brojeve, tačke i podvlake za ostale ime.

Za ime ne možete da koristite „C“, „c“, „R“ ili „r“ jer su ta slova već određena kao prečice za izbor kolone ili reda za aktivnu ćeliju kad ih unesete u polje Ime ili Idi na.

 • Nemojte koristiti c reci reference Imena ne mogu biti isti kao reference ćelija, na primer, Z$ 100 ili R1C1.

 • Nemojte koristiti u s tempo za razdvajanje reči Razmake nije moguće koristiti u imenu. Možete da koristite bez razmaka ili unesite znak crte (_) i tačku (.) kao znaci za razdvajanje. Na primer, Prodajasekt, Poreska_Stopa ili prvi.kvartal.

 • Nemojte koristiti više od 255 znakova Ime tabele može da sadrži do 255 znakova.

 • Koristite jedinstvena imena tabela Duplirana imena nisu dozvoljena. Excel ne razlikuje velika i mala slova u imenima, pa ako unesete „Prodaja“ a već imate drugo ime „PRODAJA“ u istoj radnoj svesci, biće zatraženo da odaberete jedinstveno ime.

Sintaksna pravila strukturiranih referenci

Strukturirane reference možete da unesete ili izmenite i ručno u formuli, ali da biste to uradili, koristiće vam da razumete sintaksu strukturirane reference. Prođimo kroz sledeći primer formule:

=SUM(ProdajaSekt[[#Ukupne vrednosti],[Iznos prodaje]],ProdajaSekt[[#Podaci],[Iznos provizije]])

Ova formula ima sledeće komponente strukturiranih referenci:

 • Ime tabele:   ProdajaSekt je prilagođeno ime tabele. Ono upućuje na podatke tabele, bez zaglavlja ili reda sa ukupnim vrednostima. Možete da koristite podrazumevano ime tabele, kao što je Tabela1 ili da ga promenite tako da koristi prilagođeno ime.

 • Određivač kolone:   [Iznos prodaje] i [Iznos provizije] su određivači kolona koji koriste imena kolona koje predstavljaju. Oni upućuju na podatke iz kolona, bez zaglavlja kolona ili redova sa ukupnim vrednostima. Određivače uvek navedite u zagradama kao što je prikazano.

 • Određivač stavke:   [#Ukupne vrednosti] i [#Podaci] su određivači specijalnih stavki koji upućuju na određene delove tabele, na primer na red sa ukupnim vrednostima.

 • Određivač tabele:   [[#Ukupne vrednosti],[Iznos prodaje]] i [[#Podaci],[Iznos provizije]] su određivači tabele koji predstavljaju spoljašnji deo strukturirane reference. Spoljašnje reference prate ime tabele i stavljaju se u uglaste zagrade.

 • Strukturirana referenca:   (ProdajaSekt[[#Ukupne vrednosti],[Iznos prodaje]] i ProdajaSekt[[#Podaci],[iznos provizije]] jesu strukturirane reference, predstavljene niskom koja počinje imenom tabele i završava se određivačem kolone.

Da biste ručno kreirali ili uredili strukturirane reference, koristite ova sintaksička pravila:

 • Koristite zagrade oko uređivača    Svi određivači tabele, kolona i specijalnih stavki treba da stoje u podudarnim zagradama ([ ]). Određivač koji sadrži druge određivače zahteva spoljašnje podudarne zagrade unutar kojih se nalaze unutrašnje podudarne zagrade drugih određivača. Na primer: =ProdajaSekt[[Prodavač]:[Region]]

 • Zaglavlja svih kolona su tekstualne niske    Da, ali ne zahtevaju citati kada se koriste u strukturiranoj referenci. Brojeva ili datuma, kao što su 2014 ili 1/1/2014, takođe se smatraju tekstualne niske. Ne možete da koristite izraze sa zaglavljima kolona. Na primer, izraz Prodajasektfgrezime [[2014]: [2012]] neće raditi.

Koristite zagrade oko zaglavlja kolona sa specijalnim znakovima    Ako sadrži specijalne znakove, celo zaglavlje kolone mora da bude u zagradama, što znači da su u određivaču kolone neophodne dvostruke zagrade. Na primer: =ProdajaSektPGRezime[[Ukupan $ iznos]]

Evo spiska specijalnih znakova koji zahtevaju dodatne zagrade u formuli:

 • Taster Tab

 • Znak za položaj u sledećem redu

 • Znak za kraj reda

 • Zarez (,)

 • Dvotačka (:)

 • Tačka (.)

 • Leva uglasta zagrada ([)

 • Desna uglasta zagrada (])

 • Znak funte (#)

 • Jednostruki navodnik (')

 • Dvostruki navodnik (")

 • Leva velika zagrada ({)

 • Desna velika zagrada (})

 • Znak dolara ($)

 • Znak „karet“ (^)

 • Znak „ampersand“ (&)

 • Zvezdica (*)

 • Znak plus (+)

 • Znak jednakosti (=)

 • Znak minus (-)

 • Znak „veće od“ (>)

 • Znak „manje od“ (<)

 • Znak deljenja (/)

 • Koristite komandni znak za neke specijalne znakove u zaglavljima kolona    Neki znakovi imaju specijalno značenje i zahtevaju korišćenje jednostrukog navodnika (') kao komandnog znaka. Na primer: =ProdajaSektPGRezime['#stavki]

Evo spiska specijalnih znakova koji zahtevaju komandni znak (') u formuli:

 • Leva uglasta zagrada ([)

 • Desna uglasta zagrada (])

 • Znak funte (#)

 • Jednostruki navodnik (')

Koristite razmak radi poboljšanja čitljivosti u strukturiranoj referenci    Znakove razmaka možete koristiti da biste poboljšali čitljivost strukturirane reference. Na primer: =ProdajaSekt[ [Prodavac]:[Region] ] ili =ProdajaSekt[[#Zaglavlja], [#Podaci], [% provizije]]

Preporučuje se upotreba jednog razmaka:

 • posle prve leve uglaste zagrade ([)

 • ispred poslednje desne uglaste zagrade (])

 • posle zareza

Operatori za reference

Radi veće fleksibilnosti u navođenju opsega ćelija možete da koristite sledeće operatore za reference da biste kombinovali određivače kolona.

Ova strukturirana referenca:

Upućuje na sledeće:

Pomoću sledećeg:

Što predstavlja opseg ćelija:

=ProdajaSekt[[Prodavac]:[Region]]

Sve ćelije u dve ili više susednih kolona

: (dvotačka) operator opsega

A2:B7

=ProdajaSekt[IznosProdaje],ProdajaSekt[Iznos provizije]

Kombinacija dveju ili više kolona

, (zarez) operator za združivanje

C2:C7, E2:E7

=ProdajaSekt[[Prodavac]:[Iznos prodaje]] ProdajaSekt[[Region]:[% provizije]]

Presek dveju ili više kolona

 (razmak) operator za presek

B2:C7

Određivači specijalnih stavki

Da biste uputili na određene delove tabele, kao što su samo redovi sa ukupnim vrednostima, u strukturiranim referencama možete da koristite bilo koji od sledećih određivača specijalnih stavki.

Ovaj određivač specijalnih stavki:

Upućuje na sledeće:

#Sve

Cela tabela, uključujući zaglavlja kolona, podatke i ukupne vrednosti (ukoliko postoje).

#Podaci

Samo redovi podataka.

#Zaglavlja

Samo red zaglavlja.

#Ukupne vrednosti

Samo red sa ukupnim vrednostima. Ako red ne postoji, daje nulu.

#Ovaj red

ili

@

ili

@[Ime kolone]

Samo ćelije koje su u istom redu u kom se nalazi i formula. Ove određivače nije moguće kombinovati sa drugim određivačima specijalnih stavki. Koristite ih da biste nametnuli ponašanje implicitnog preseka za referencu ili da biste zamenili ponašanje implicitnog preseka i uputili na pojedinačne vrednosti iz kolone.

Excel automatski menja određivače #Ovaj red u kraći @ određivač u tabelama koje imaju više redova podataka. Ako tabela ima samo jedan red, Excel neće zameniti određivač #Ovaj red, što može dovesti do neočekivanih rezultata izračunavanja kad dodate još redova. Da biste izbegli probleme sa izračunavanjem, uverite se da ste u tabelu uneli više redova pre unošenja formula strukturiranih referenci.

Kvalifikovanje strukturiranih referenci u izračunatim kolonama

Kada kreirate izračunatu kolonu, često koristite strukturiranu referencu za kreiranje formule. Ta strukturirana referenca može biti nekvalifikovana ili potpuno kvalifikovana. Na primer, za kreiranje izračunate kolone sa imenom „Iznos provizije“, koja izračunava iznos provizije u dolarima, možete da koristite sledeće formule:

Tip strukturirane reference

Primer

Komentar

Nekvalifikovana

=[Iznos prodaje]*[% provizije]

Množi odgovarajuće vrednosti iz trenutnog reda.

Potpuno kvalifikovana

=ProdajaSekt[Iznos prodaje]*ProdajaSekt[% provizije]

Množi odgovarajuće vrednosti iz svakog reda za obe kolone.

Opšte pravilo koje treba slediti glasi: ako unutar tabele koristite strukturirane reference, na primer prilikom kreiranja izračunate kolone, možete koristiti nekvalifikovanu strukturiranu referencu, ali ako koristite strukturiranu referencu izvan tabele, potrebno je da koristite potpuno kvalifikovanu strukturiranu referencu.

Primeri korišćenja strukturiranih referenci

Evo nekih načina kako da koristite strukturirane reference.

Ova strukturirana referenca:

Upućuje na sledeće:

Što pred stavlja opseg ćelija:

=ProdajaSekt[[#Sve],[Iznos prodaje]]

Sve ćelije u koloni „Iznos Prodaje“.

C1:C8

=ProdajaSekt[[#Zaglavlja],[% provizije]]

Zaglavlje kolone „% provizije“.

D1

=ProdajaSekt[[#Ukupne vrednosti],[Region]]

Ukupna vrednost kolone „Region“. Ako ne postoji red „Ukupne vrednosti“, daje nulu.

B8

=ProdajaSekt[[#Sve],[Iznos prodaje]:[% provizije]]

Sve ćelije u kolonama „Iznos prodaje“ i „% provizije“.

C1:D8

=ProdajaSekt[[#Podaci],[% provizije]:[Iznos provizije]]

Samo podaci kolona „% provizije“ i „Iznos provizije“.

D2:E7

=ProdajaSekt[[#Zaglavlja],[Region]:[Iznos provizije]]

Samo zaglavlja kolona između kolona „Region“ i „Iznos provizije“.

B1:E1

=ProdajaSekt[[#Ukupne vrednosti],[Iznos prodaje]:[Iznos provizije]]

Ukupne vrednosti od kolone „Iznos prodaje“ do kolone „Iznos provizije“. Ako ne postoji red „Ukupne vrednosti“, daje nulu.

C8:E8

=ProdajaSekt[[#Zaglavlja],[#Podaci],[% provizije]]

Samo zaglavlje i podaci kolone „% provizije“.

D1:D7

=ProdajaSekt[[#Ovaj red], [Iznos provizije]]

ili

=ProdajaSekt[@Iznos provizije]

Ćelija u preseku trenutnog reda i kolone „Iznos provizije“. Ako se koristi u istom redu u kom se nalaze i zaglavlje ili red sa ukupnim vrednostima, vratiće grešku #VALUE!.

Ako u tabeli sa više redova podataka otkucate duži oblik ove strukturirane reference (#Ovaj red), Excel ga automatski zamenjuje kraćim oblikom (@). Oba oblika isto funkcionišu.

E5 (ako je trenutni red 5)

Strategije za rad sa strukturiranim referencama

Prilikom rada sa strukturiranim referencama razmotrite sledeće.

 • Korišćenje automatskog dovršavanja Formula    Možda ćete uvideti da pomoću automatskog dovršavanja Formula vrlo korisno pri unosu strukturiranih referenci i da biste se uverili da koristite ispravnu sintaksu. Više informacija potražite u članku Korišćenje automatskog dovršavanja Formula.

 • Odlučite da li ćete generisati strukturirane reference za tabele u polu-selekciji    Kada kreirate formulu, klikom na opseg ćelije unutar tabele podrazumevano se vrši polu-selekcija ćelija i u formulu se automatski unosi strukturirana referenca umesto opsega ćelija. Ovo ponašanje polu-selekcije umnogome olakšava unos strukturirane reference. Možete ga uključiti ili isključiti tako što ćete potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Koristi imena tabela u formulama u odeljku Rad sa formulama u kategoriji Formule u dijalogu Excel opcije.

 • Koristite radne sveske sa spoljnim vezama prema Excel tabelama u drugim radnim sveskama    Ako radna sveska sadrži spoljnu vezu prema Excel tabeli u drugoj radnoj svesci, ta povezana „izvorna“ radna sveska mora biti otvorena u programu Excel da bi se izbegle greške #REF! u „odredišnoj“ radnoj svesci koja sadrži veze. Ako prvo otvorite odredišnu radnu svesku i pojave se greške #REF!, one će se ukloniti ako otvorite izvornu radnu svesku. Ako prvo otvorite izvornu radnu svesku, ne bi trebalo da vidite kodove greške.

 • Konvertovanje opsega u tabelu i tabele u opseg    Kada konvertujete tabelu u opseg, sve reference na ćelije promenite njihove ekvivalentnu apsolutna A1 stil reference. Kada konvertujete opsega u tabelu, Excel ne automatski menja sve reference na ćelije u tom opsegu njihove ekvivalentne strukturirane reference.

 • Isključite zaglavlja kolona    Ako isključite zaglavlja kolona (u tabeli, na kartici Dizajn, u grupi Opcije stila tabele opozovite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja), to ne utiče na strukturirane reference koje koriste imena kolona i možete ih i dalje koristiti u formulama. Strukturirane reference koje direktno upućuju na zaglavlja tabele (npr. = ProdajaSekt [[#Zaglavlja], [% provizije]]) će dati #REF.

 • Dodajte kolone i redove u tabelu ili ih izbrišite iz nje    Budući da se opsezi podataka tabela često menjaju, strukturirane reference ćelija se automatski prilagođavaju. Na primer, ako koristite ime tabele u formuli za prebrojavanje svih ćelija podataka u tabeli, a zatim dodate red podataka, referenca ćelije se automatski prilagođava.

 • Preimenujte tabelu ili kolonu    Ako preimenujete kolonu ili tabelu, Excel automatski menja upotrebu te tabele i zaglavlja kolone u svim strukturiranim referencama koje se koriste u radnoj svesci.

 • Premeštanje, kopiranje i popunjavanje strukturiranih referenci    Sve strukturirane reference ostaju iste kada kopirate ili premestite formulu koja koristi strukturiranu referencu.

  Napomena : Kopiranje strukturirane reference i uraditi popune strukturirane reference nisu isto. Kada kopirate, strukturirane reference ostaju iste, dok kada popunite formulu, potpuno kvalifikovane strukturirane reference prilagode određivače kolona kao grupu, kao što je rezimirano u sledećoj tabeli.

Ako je smer popunjavanja:

I tokom popunjavanja pritisnete taster:

Onda dolazi do sledećeg:

Nagore ili nadole

Ništa

Ne postoji prilagođavanje određivača kolone.

Nagore ili nadole

Ctrl

Određivači kolona prilagođavaju se kao grupa.

Nadesno ili nalevo

Ništa

Određivači kolona prilagođavaju se kao grupa.

Nagore, nadole, nadesno ili nalevo

Taster SHIFT

Umesto zamene trenutnih vrednosti u ćelijama, trenutne vrednosti u ćelijama se premeštaju i umeću se određivači kolona.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Preglede formula u programu Excel

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×