Korišćenje programa PowerShell za upravljanje Office 365 grupama

Ovaj članak pruža korake za uobičajene zadatke upravljanja grupama u programu PowerShell. Takođe navodi PowerShell cmdlet komande za grupe.

Uobičajeni zadaci za upravljanje Office 365 grupama

Kada korisnici kreiraju ili uređuju grupu u programu Outlook, možete da im prikažete vezu ka smernicama za korišćenje u vašoj organizaciji. Na primer, ako želite da dodate određeni prefiks ili sufiks imenu grupe.

Koristite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili korisnike na uputstva organizacije za korišćenje Office 365 grupa. Odjavite se Azure Active Directory cmdlet komande za konfigurisanje postavki grupe i pratite korake u odeljku Kreiranje postavki na nivou direktorijuma da biste definisali hipervezu uputstva za korišćenje. Kada pokrenete AAD cmdlet komandu, korisnici će videti vezu do uputstva kada kreiraju ili uređuju grupu u programu Outlook.

Kreiranje nove grupe sa vezom uputstva za upotrebu

Izaberite stavku „Uputstva za upotrebu grupe“ da biste videli uputstava za upotrebu Office 365 grupa organizacije

To možete da uradite i u Exchange centru administracije. Pogledajte odeljak Dozvoli članovima opcije „Pošalji kao“ ili „Šalji u ime u“ u Office 365 grupi.

Ako želite da omogućite vaše Office 365 grupe kao „Pošalji kao“, koristite cmdlet komandeAdd-RecipientPermission i Get-RecipientPermission da biste to konfigurisali. Kada omogućite ovu postavku, korisnici Office 365 grupe mogu koristiti Outlook ili Outlook na vebu za slanje i odgovaranje na e-poruke kao Office 365 grupa. Korisnici mogu otići u grupu, kreirati novu e-poruku i promeniti polje „Pošalji kao“ u adresu e-pošte grupe.

Napomena : Moraćete da dodate adresu e-pošte grupe u polje Cc polja kada sastavljate e-poruku „pošalji kao“, tako da se poruka šalje grupi i pojavljuje u razgovorima grupe.

Ovo je trenutno jedini način za ažuriranje smernica za poštansko sanduče pomoću programa Windows PowerShell.

 • Koristite ovu komandu da biste podesili pseudonim grupe.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Koristite ovu komandu da biste podesili pseudonim korisnika.

  $userAlias = "User"
 • Koristite ovu komandu da prosledite pseudonim grupe u cmdlet komandu Get-Recipient da biste preuzeli detalje primaoca.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Zatim ciljno ime primaoca cilj (ime grupe) mora da se prosledi cmdlet komandi Add-RecipientPermission. Pseudonim korisnika za koga će biti pružena dozvola „pošalji kao“ biće dodeljen parametru -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Kada se cmdlet komanda izvrši, korisnici mogu u programu Outlook ili Outlook na vebu da šalju kao grupa, tako što će dodati adresu e-pošte grupe u polje Od.

Možete da kreirate klasifikacije koje korisnici u organizaciji mogu da podese kada kreiraju Office 365 grupu. Na primer, možete da dozvolite korisnicima da postave klasifikacije „Standardna“, „Tajna“ i „Strogo poverljiva“ za grupe koje kreiraju. Klasifikacije grupa nisu podrazumevano podešene i morate da ih kreirate da bi korisnici mogli da ih podese. Koristite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili korisnike na uputstva organizacije za korišćenje Office 365 grupa.

Odjavite se Azure Active Directory cmdlet komande za konfigurisanje postavki grupe i pratite korake u odeljku Kreiranje postavki na nivou direktorijuma da biste definisali klasifikaciju za Office 365 grupe.

Kada pokrenete gorenavedenu Azure Active Directory cmdlet komandu da biste postavili klasifikaciju, pokrenite Set-UnifiedGroup cmdlet komandu ako želite da postavite klasifikaciju za određenu grupu.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Ili kreirajte novu grupu pomoću klasifikacije.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Pogledajte Korišćenje programa PowerShell sa sistemom Exchange Online i Povezivanje sa alatkom PowerShell sistema Exchange Online za više detalja o korišćenju alatke Exchange Online PowerShell.

Kada se ove postavke omoguće, vlasnik grupe će moći da odabere klasifikaciju iz padajućeg menija u programu Outlook na vebu i Outlook, i da je sačuva sa stranice Uređivanje za grupu.

Odaberite klasifikaciju Office 365 grupe

Ime cmdlet komande

Opis

Get-UserPhoto

Koristi se za prikaz informacija o fotografiji korisnika povezanoj sa nalogom. Fotografije korisnika su uskladištene u usluzi Active Directory.

Set-UserPhoto

Koristi se za povezivanje fotografije korisnika sa nalogom. Fotografije korisnika su uskladištene u usluzi Active Directory.

Remove-UserPhoto

Uklanja fotografiju za Office 365 grupu.

Uobičajeni zadaci za upravljanje Office 365 grupama u sistemu SharePoint

Sve SharePoint kolekcije sajtova koje su deo Office 365 grupe podrazumevano imaju postavku deljenja postavljenu na Dozvolite deljenje samo sa spoljnim korisnicima koji već postoje u direktorijumu vaše organizacije. Da biste promenili ovu postavku, možete da koristite cmdlet komandu Set-SPOSite Windows PowerShell.

Primer:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Ovaj primer ažurira mogućnost spoljnog deljenja kolekcije sajtova „https://contoso.sharepoint.com/sites/site1“ radi omogućavanja deljenja sa ovlašćenim spoljnim korisnicima. Ova cmdlet komanda se izvršava odmah.

Da biste prikazali postojeće postavke deljenja, koristite cmdlet komandu Get-SPOSite Windows PowerShell.

Primer:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Detaljne informacije o ovim cmdlet komandama i njihovim parametrima u programu Windows PowerShell potražite u odeljku Set-SPOSite i Get-SPOSite.

Ako želite da upravljate skladištem u Office 365 grupama i da podesite kvote za prostor koji se dodeljuje grupama, koristite cmdlet komandu Get-SPOSite da biste postavili kvotu na sajtu grupe. Ovo je trenutno jedini način za ažuriranje smernica za poštansko sanduče pomoću programa Windows PowerShell. Korisnik koji pokreće sledeću cmdlet komandu mora imati ulogu administratora za SharePoint Online. Sledeći primer dobija i postavlja kvotu skladišta za sajt u Contoso domenu.

 1. Pokrenite ovu komandu da biste dobili detalje kvote za sajt grupe:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. Pokrenite ovu komandu da biste podesili kvotu za sajt:

  Napomena : Pre korišćenja komande Set-SPOSite, upravljanje skladištem kolekcije sajtova mora biti postavljeno na Ručno i ne može koristiti grupisani prostor za skladištenje. Saznajte više u odeljku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije sajtova.

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

Proverite da li postavljena radnja uspela ponovnim pokretanjem cmdlet komande Get-SPOSite i verifikujte da je kvota skladišta ažurirana. Obavezno vratite postavku upravljanja skladištem kolekcije sajtova na opciju „Automatski“ ako je to bila originalna postavka.

Ako želite da preuzmete listu kolekcija sajtova Office 365 grupa u organizaciji, koristite cmdlet komandu Get-SPOSite. Trenutno je jedini način za dobijanje ovih informacija pomoću programa Windows PowerShell. Korisnik koji pokreće sledeću cmdlet komandu mora imati ulogu administratora za SharePoint Online. Pogledajte Upravljanje kolekcijama sajtova i globalnim postavkama u SharePoint centru administracije za više informacija o upravljanju kolekcijama sajtova.

 1. Pokrenite ovu komandu da biste dobili listu kolekcija sajtova Office 365 grupa u organizaciji:

  Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

Detaljne informacije o ovim cmdlet komandama i njihovim parametrima u programu Windows PowerShell potražite u odeljku Set-SPOSite i Get-SPOSite.

Cmdlet komande za Office 365 grupe

Sledeće cmdlet komande su nedavno stavljene na raspolaganje za Office 365 grupe. Ako ne možete da ih koristite, to znači da vaša Office 365 pretplata još nije ažurirana s ovom funkcionalnošću. Proverite u centru za poruke i vodiču za Office 365.

Ime cmdlet komande

Opis

Get-UnifiedGroup

Koristite ovu cmdlet komandu za pronalaženje postojećih Office 365 grupa i za prikaz svojstava objekta grupe.

Set-UnifiedGroup

Ažurira svojstva određene Office 365 grupe.

New-UnifiedGroup

Pravi novu Office 365 grupu. Ova cmdlet komanda pruža minimalan skup parametara za postavljanje vrednosti proširenih svojstava. Koristite Set-UnifiedGroup kad napravite novu grupu.

Remove-UnifiedGroup

Briše postojeću Office 365 grupu.

Get-UnifiedGroupLinks

Preuzima informacije o članstvu i vlasniku za Office 365 grupu.

Add-UnifiedGroupLinks

Dodaje stotine ili hiljade korisnika u postojeću Office 365 grupu. Takođe dodaje vlasnike.

Remove-UnifiedGroupLinks

Uklanja vlasnike i članove iz postojeće Office 365 grupe.

Više informacija

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×