Korišćenje modula za sečenje za filtriranje podataka izvedene tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U starijim verzijama programa Microsoft Excel, možete da koristite filteri za izveštaje da biste filtrirali podatke u izveštaj izvedene tabele, ali nije lako da biste videli trenutnom stanju filtriranja prilikom filtriranja na više stavki. U Microsoft Excel 2010, imate opciju da biste koristili module za sečenje da biste filtrirali podatke. Moduli za sečenje pružaju dugmad koju možete da kliknete da biste filtrirali podatke izvedene tabele. Pored brzo filtriranje, moduli za sečenje označiti trenutni filtriranja državi, što vam olakšava da biste razumeli tačno šta se prikazuje u filtrirani izveštaj izvedene tabele.

Slika glavne trake programa Excel

Kada izaberete neku stavku, ta stavka se uključuje u filter i podaci za tu stavku će biti prikazani u izveštaju. Na primer, kada izaberete prezime Kalinović u polju „Prodavac“, prikazuju se samo podaci koju uključuju prezime Kalinović u tom polju.

U ovom članku

Šta su moduli za sečenje?

Korišćenje modula za sečenje

Kreirajte modul za sečenje u postojeću izvedenu tabelu

Kreiranje samostalnog modul za sečenje

Oblikovanje modul za sečenje

Deljenje modul za sečenje povezivanjem sa drugom izvedene tabele

Prekinite vezu ili brisanje modul za sečenje

Šta su moduli za sečenje?

Moduli za sečenje su komponente za filtriranje koje se lako koriste i koje sadrže skup dugmadi koja vam omogućava da brzo filtrirate podatke u izveštaju izvedene tabele, a da pri tom ne morate da otvarate padajuće liste da biste pronašli stavke koje želite da filtrirate.

Kada koristite standardni filter izveštaja izvedene tabele da biste filtrirali više stavki, filter samo ukazuje na to da je više stavki filtrirano pa morate da otvorite padajuću listu da biste pronašli detalje filtriranja. Međutim, modul za sečenje jasno označava filter koji je primenjen i daje detalje tako da možete lako da razumete podatke koji se prikazuju u filtriranom izveštaju izvedene tabele.

Moduli za sečenje se obično povezuju sa izvedene tabele u kojoj su kreirana. Međutim, takođe možete da kreirate samostalnu module za sečenje ili koji su upućuje sa Online Analytical Processing (OLAP) funkcije kockekoje mogu biti povezani sa bilo kog izvedene tabele kasnije.

Modul za sečenje obično prikazuje sledeće elemente:Elementi modula za sečenje za izvedenu tabelu

1. Zaglavlje modula za sečenje označava kategoriju stavki u modulu za sečenje.

2. Dugme za filtriranje koje nije izabrano označava da stavka nije uključena u filter.

3. Dugme za filtriranje koje je izabrano označava da je stavka uključena u filter.

4. Dugme Obriši filter uklanja filter izborom svih stavki u modulu za sečenje.

5. Traka za pomeranje omogućava pomeranje kada postoji više stavki nego što je trenutno vidljivo u modulu za sečenje.

6. Kontrole za premeštanje i promenu veličine ivice omogućavaju vam da promenite veličinu i lokaciju modula za sečenje.

Vrh stranice

Korišćenje modula za sečenje

Postoji nekoliko načina za kreiranje modula za sečenje u cilju filtriranja podataka izvedene tabele. U postojećoj izvedenoj tabeli možete da:

 • Kreirate modul za sečenje koji je povezan sa izvedenom tabelom.

 • Kreirate kopiju modula za sečenje koji je povezan sa izvedenom tabelom.

 • Koristite postojeći modul za sečenje koji je povezan sa drugom izvedenom tabelom.

Pored ili umesto da kreirate module za sečenje u postojeću izvedenu tabelu, možete da kreirate i samostalnu modul za sečenje koje se može upućivati Online Analytical Processing (OLAP) funkcije kocke ili koje možete da povežete sa bilo kog izvedene tabele kasnije.

Pošto je svaki modul za sečenje koji kreirate dizajniran za filtriranje na određenom polju izvedene tabele, moguće je da ćete kreirati nekoliko modula za sečenje da biste filtrirali izveštaj izvedene tabele.

Pošto kreirate modul za sečenje, on će se pojaviti na radnom listu sa izvedenom tabelom, u slojevitom prikazu, ako imate više modula za sečenje. Modul za sečenje možete da premestite na drugu lokaciju na radnom listu i da mu, po potrebi, promenite veličinu.

Slojeviti moduli za sečenje

Da biste filtrirali podatke izvedene tabele, potrebno je da jednostavno kliknete na neko od dugmadi u modulu za sečenje.

Modul za sečenje sa izabranim filterom

Oblikovanje modula za sečenje za usaglašen izgled

Da biste kreirali izveštaje koji izgledaju profesionalno ili jednostavno da bi format modula za sečenje bio podudaran sa formatom odgovarajućeg izveštaja povezane tabele, možete da primenite stilove modula za sečenje za usaglašen izgled. Primenom nekog od raznih unapred definisanih stilova koji su dostupni za module, možete da izaberete veoma sličnu temu boja koja se primenjuje na izvedenu tabelu. Za prilagođeni izgled možete da kreirate i sopstvene stilove modula za sečenje, kao što kreirate i prilagođene stilove izvedenih tabela.

Deljenje modula za sečenje među izvedenim tabelama

Kada u izveštaju imate mnogo različitih izvedenih tabela, na primer izveštaj poslovnog obaveštavanja (BI) na kojem radite, verovatno je da ćete želeti da primenite isti filter na neke ili sve izvedene tabele. Modul za sečenje koji ste kreirali u jednoj izvedenoj tabeli možete da delite sa drugim izvedenim tabelama. Nije potrebno da kreirate duplikat filtera za svaku izvedenu tabelu!

Kada delite modul za sečenje, vi kreirate vezu sa drugom izvedenom tabelom koja sadrži modul za sečenje koji želite da koristite. Sve promene koje napravite na deljenom modulu za sečenje odmah će se odraziti na sve izvedene tabele koje su povezane sa tim modulom. Na primer, ako u izvedenoj tabeli 1 koristite modul za sečenje „Zemlja“ za filtriranje podataka po određenoj zemlji, izvedena tabela 2 koja takođe koristi taj modul za sečenje prikazaće podatke za istu zemlju.

Moduli za sečenje koji su povezani sa izvedenim tabelama i koji se koriste u nekoliko izvedenih tabela nazivaju se deljeni moduli za sečenje. Moduli za sečenje koji se koriste samo u jednoj izvedenoj tabeli nazivaju se lokalni moduli za sečenje. Jedna izvedena tabela može da ima i lokalne i deljene module za sečenje.

Vrh stranice

Kreiranje modula za sečenje u postojećoj izvedenoj tabeli

 1. Kliknite na bilo koje mesto u izveštaju izvedene tabele za koju želite da kreirate modul za sečenje.

  Ova radnja prikazuje alatke za izvedenu tabelu i dodaje kartice Opcije i Dizajn.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Umetni modul za sečenje.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Umetanje modula za sečenje potvrdite izbor u polju za potvrdu polja izvedene tabele za koja želite da kreirate modul za sečenje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Modul za sečenje će biti prikazan za svako polje koje ste izabrali.

 5. U svakom modulu za sečenje izaberite stavke na kojima želite da izvršite filtriranje.

  Da biste izabrali nekoliko stavki, držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite stavke na kojima želite da izvršite filtriranje.

Vrh stranice

Kreiranje samostalnog modula za sečenje

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Filter kliknite na dugme Modul za sečenje.

  Slika glavne trake programa Excel

 2. U dijalogu Postojeće veze, u polju Prikaz izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Izaberite stavku Sve veze da biste prikazali sve veze. Ova stavka je podrazumevano izabrana.

  • Izaberite opciju Veze u ovoj radnoj svesci da biste prikazali isključivo listu nedavno korišćenih veza.

   Ovu listu sačinjavaju već definisane veze, kreirane pomoću dijaloga Izbor izvora podataka iz čarobnjaka za podatke za povezivanje, odnosno one koje ste prethodno izabrali iz navedenog dijaloga.

  • Da biste prikazali isključivo veze koje su dostupne na vašem računaru, izaberite opciju Datoteke veze na ovom računaru .

   Ova lista se kreira iz fascikle Moji izvori podataka koja je obično uskladištena u fascikli Moji dokumenti .

  • Da biste prikazali isključivo veze koje su dostupne preko datoteke veze kojoj se pristupa preko mreže, izaberite stavku Datoteke veze na mreži.

   Ova lista se kreira iz sa podacima za povezivanje biblioteke (WEB) na lokaciji Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili Microsoft SharePoint Server 2010 . Sa WEB je biblioteka dokumenata na lokaciji SharePoint Foundation koja sadrži skup Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc). Obično sa WEB je podešen administrator lokacije, koji možete da konfigurišete SharePoint lokacije da biste prikazali ODC datoteke sa ovom ZOVE u dijalogu Spoljne veze .

   Savet    Ukoliko željena veza nije prikazana, možete je kreirati. Kliknite na dugme Potraži još , a zatim u dijalogu Izbor izvora podataka kliknite na dugme Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za podatke za povezivanje kako biste mogli da izaberete izvor podataka sa kojim želite da se povežete.

   Napomena    Ukoliko izaberete vezu iz kategorije Datoteke veze na mreži ili Datoteke veze na ovom računaru, datoteka veze će se kopirati u radnu svesku kao nova veza za radnu svesku, a zatim se koristiti kao nova informacija o vezi.

 3. U okviru Izaberite vezu, kliknite na vezu koju želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. U dijalogu Umetanje modula za sečenje , izaberite stavku izbor u polju za potvrdu polja za koje želite da kreirate modul za sečenje.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Modul za sečenje će biti kreiran za svako polje koje ste izabrali.

Vrh stranice

Oblikovanje modula za sečenje

 1. Kliknite na modul za sečenje koji želite da oblikujete.

  Ta radnja prikazuje alatke modula za sečenje i dodaje karticu Opcije.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Stilovi modula za sečenje kliknite na željeni stil.

  Da biste videli sve dostupne stilove, kliknite na dugme još dugme Slika dugmeta .

  Slika glavne trake programa Excel

Vrh stranice

Deljenje modula za sečenje putem povezivanja sa drugom izvedenom tabelom

Modul za sečenje možete da delite sa drugom izvedenom tabelom tako što ćete ga povezati sa tom izvedenom tabelom. Modul za sečenje možete i da umetnete iz druge izvedene tabele tako što ćete se povezati sa tom izvedenom tabelom.

Omogućavanje upotrebe modula za sečenje u drugoj izvedenoj tabeli

 1. Kliknite na modul za sečenje koji želite da delite u drugoj izvedenoj tabeli.

  Ta radnja prikazuje alatke modula za sečenje i dodaje karticu Opcije.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Modul za sečenje kliknite na dugme Veze izvedene tabele.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Veze izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu izvedenih tabela u kojima želite da modul za sečenje bude dostupan.

Korišćenje modula za sečenje iz druge izvedene tabele

 1. Kreirajte vezu sa izvedenom tabelom koja sadrži modul za sečenje koji želite da delite tako što ćete izvršiti sledeće radnje:

  1. Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavku Postojeće veze

   Slika glavne trake programa Excel

  2. U dijalogu Postojeće veze, u polju Pokaži uverite se da ste izabrali stavku Sve veze.

   Savet    Ukoliko željena veza nije prikazana, možete je kreirati. Kliknite na dugme Potraži još , a zatim u dijalogu Izbor izvora podataka kliknite na dugme Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za podatke za povezivanje kako biste mogli da izaberete izvor podataka sa kojim želite da se povežete.

  3. Izaberite željenu vezu, a zatim kliknite na dugme Otvori .

  4. U dijalogu Uvoz podataka, u okviru Izaberite prikaz ovih podataka koji želite u radnoj svesci izaberite stavku Izveštaj izvedene tabele.

 2. Kliknite na bilo koje mesto u izveštaju izvedene tabele za koji želite da umetnete modul za sečenje iz druge izvedene tabele.

  Ova radnja prikazuje alatke za izvedenu tabelu i dodaje kartice Opcije i Dizajn.

 3. Na kartici Opcije, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na strelicu pored dugmeta Umetanje modula za sečenje, a zatim izaberite stavku Veze modula za sečenje.

  Slika glavne trake programa Excel

 4. U dijalogu Veze modula za sečenje potvrdite izbor u polju za potvrdu modula za sečenje koje želite da koristite.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U svakom modulu za sečenje izaberite stavke na kojima želite da izvršite filtriranje.

  Da biste izabrali nekoliko stavki, držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite stavke koje želite da filtrirate.

  Napomena    Sve izvedene tabele koje dele modul za sečenje odmah će prikazati isto stanje filtriranja.

Vrh stranice

Prekidanje veze ili brisanje modula za sečenje

Ako vam modul za sečenje više nije potreban, možete da prekinete njegovu vezu sa izveštajem izvedene tabele ili da ga izbrišete.

Prekidanje veze sa modulom za sečenje

 1. Kliknite na bilo koje mesto u izveštaju izvedene tabele za koju želite da prekinete vezu sa modulom za sečenje.

  Ova radnja prikazuje alatke za izvedenu tabelu i dodaje kartice Opcije i Dizajn.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na strelicu pored dugmeta Umetanje modula za sečenje, a zatim izaberite stavku Veze modula za sečenje.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Veze modula za sečenje opozovite izbor u polju za potvrdu polja svih izvedenih tabela za koje želite da prekinete vezu sa modulom za sečenje.

Brisanje modula za sečenje

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Kliknite na modul za sečenje, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Kliknite desnim tasterom miša na modul za sečenje, a zatim izaberite stavku Ukloni <Ime modula za sečenje>.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×