Korišćenje komandnog dugmeta za pokretanje radnje ili niza radnji

Korišćenje komandnog dugmeta za pokretanje radnje ili niza radnji

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Koristite komandno dugme u Access obrascu za pokretanje radnje ili skup radnji. Na primer, možete da kreirate komandno dugme koje otvara drugi obrazac. Da biste komandno dugme vrši neku radnju, napišite proceduru makro ili događaj, a je priložite komandno dugme Na izaberite stavku svojstva. Takođe možete da ugradite makro direktno u svojstvo Na klik komandnog dugmeta. Ovo omogućava da biste kopirali na dugme bez gubitka funkcionalnosti na dugme oblici.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Kreiranje dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Koristeći čarobnjak za komandno dugme, možete brzo da kreirate komandnu dugmad koja razne zadatke, kao što su zatvaranja obrasca, otvaranja izveštaja, možete da pronađete zapis ili pokretanje makroa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , uverite se da je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. U koordinatnoj mreži dizajna, kliknite na mesto na koje želite da komandno dugme može umetnuti.

  Pokreće se čarobnjak za komandno dugme.

 5. Pratite uputstva u čarobnjaku. Na poslednjoj stranici, kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak će kreirati komandno dugme i ugraditi makro u svojstvo Na klik na dugme. Makro sadrži radnje koje izvršavaju zadatak koji ste odabrali u čarobnjaku.

Prikazivanje ili uređivanje makroa ugrađenog u komandno dugme

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji sadrži komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Kliknite na komandno dugme da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njen list sa svojstvima.

 3. Na kartici događaj lista sa svojstvima, [Ugrađeni makro] bi trebalo da se prikaže u polju za svojstvo Na kliknite na dugme . Kliknite bilo gde u polju za svojstvo, a zatim izaberite stavku Dugme „Graditelj“ na desnoj strani polja.

Prikazuje alatku "Izrada makroa", koja prikazuje radnju ili radnje koje sačinjavaju ugrađeni makro.

Vrh stranice

Kreiranje dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Ako ste već kreirali i sačuvali makroa, lako možete da kreirate komandno dugme koje pokreće makro tako što ćete prevući makro iz okna za navigaciju u obrazac koji je otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. U oknu za navigaciju pronađite makro koji želite da novo komandno dugme za pokretanje, a zatim prevucite makro u obrazac.

  Pristup automatski kreirati komandno dugme i koristi ime makroa kao natpis na dugmetu. Pristup takođe umeće ime makroa u svojstvu Na kliknite na dugme za komandno dugme tako da se makro pokreće kada kliknete na dugme. Access koristi generički ime za dugme, pa se preporučuje da u svojstvo ime dugmeta otkucajte ime koje ima više smisla. Da biste prikazali listu sa svojstvima za komandno dugme dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, kliknite na dugme, a zatim pritisnite taster F4.

Više informacija o kreiranju makroa potražite u članku Kreiranje makroa korisničkog interfejsa.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Možete da kreirate komandno dugme bez upotrebe čarobnjaka. Proces se sastoji postavljanja dugmeta u obrazac, a zatim postaviti nekoliko svojstava.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , proverite da li je Koristi čarobnjake za kontrolu nije izabrana.

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. Kliknite na mesto u obrascu gde želite da postavite komandno dugme.

  Access će postaviti komandno dugme u obrascu.

  Zato što Koristi čarobnjake za kontrolu nije izabrano, Access ne izvršava dalje obrade. Ako se čarobnjak za komandno dugme pokrene kad postavite komandno dugme u obrascu, možete da kliknite na dugme Otkaži u čarobnjaku.

 5. Komandno dugme izabrana, pritisnite taster F4 da biste prikazali njen list sa svojstvima.

 6. Izaberite karticu sve da biste prikazali sva svojstva za komandno dugme.

 7. Postavite svojstva da biste dovršili dizajniranje komandnog dugmeta, kao što je prikazano u sledećoj tabeli.

Svojstvo

Opis

Ime

Podrazumevano, Access daje novi komandno dugme ime komande, praćeno broj; na primer, Komanda34. Iako to nije neophodno, to je dobra ideja da biste promenili ime, na nešto koje odražava funkcije dugmeta (na primer, Cmdizveštaj_o_prodaji ili Dugme_za_zatvaranje_obrasca). Ovo vam pomaže da kasnije, ako treba da se odnosi na dugme u makro ili događaj proceduru.

Natpis

Otkucajte oznaku koju željenu prikazana na komandno dugme. Na primer, Izveštaj o prodaji ili Zatvaranje obrasca.

Napomena : Natpis se ne prikazuje ako slike je naveden u svojstvu slike .

On Click

Use this property to specify what happens when the command button is clicked. To set the property, click in the property box and then do one of the following:

 • Da biste komandno dugme sačuvani postojeći makro, kliknite na strelicu padajućeg menija i izaberite ime makroa.

 • Da biste komandno dugme na postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, otkucajte znak jednakosti (=) iza kojeg sledi ime funkcije; na primer, =MsgBox(„Zdravo svete”) ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste kreirali izraz, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku "Izrada izraza".

 • Da biste započeli izradu proceduru događaja koja koristi Visual Basic for Applications (VBA) kôd, izaberite stavku Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada koda. Da biste napravili novu ugrađeni makro koji sadrži radnje koje želite da komandno dugme da biste izvršili, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada makroa.

  Napomena : Morate imati odobren Pristup baze podataka koja sadrži VBA kôd status pouzdanih pre nego što mogu se pokrenuti kôd.

Pomoć za druga svojstva nije pomenuto, postavite kursor u polje za svojstvo i pritisnite taster F1.

Vrh stranice

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Pristup obezbeđuje veliki broj načina za prilagođavanje komandnu dugmad, tako da možete da imate izgled i funkcionalnost koje želite u obrascu. Na primer, možete da kreirate red komandna dugmad u tabelarnom ili naslaganom rasporedu, ili možete da napravite komanda dugmad se pojavljuju kao hiperveza.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design View Slika dugmeta .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Create a horizontal (tabular) or vertical (stacked) layout of command buttons    

   Možete da dodate komandna dugmad u tabelarni ili naslagani raspored da biste kreirali red ili kolonu precizno poravnatim dugmadi. Zatim može da promenite položaj dugmad kao grupu, što vam olakšava da izmenite obrasce. Takođe, možete da primenite stilove oblikovanja na ceo red ili kolonu komandna dugmad u isto vreme, a možete da razdvojite dugmad pomoću koordinatnih linija.

   1. Kliknite desnim tasterom miša na komandnu dugmad koja želite da dodate u raspored, a zatim postavite pokazivač na stavku raspored u priručnom meniju.

   2. Kliknite na dugme Tabelarno Slika dugmeta da biste započeli horizontalni red dugmadi ili kliknite na dugme Naslagani Slika dugmeta da biste kreirali vertikalnu kolonu dugmadi.

    Access crta ivice oko komandno dugme da biste označili raspored. Svako dugme parovi podataka sa natpisom koji nije moguće izbrisati – Međutim, možete smanjiti oznaku u veoma malim veličinu ako nije potrebna.

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i povezane oznaku u tabelarnom rasporedu. Imajte u vidu kako oznaku u sledećem odeljku viša – ovo će je zadržati oznake ponavljaju za svaki zapis detalja.

    Komandno dugme u tabelarnom rasporedu

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i povezane oznaku u naslaganom rasporedu. U naslaganom rasporedu, oznaka i dugme su uvek u istoj odeljka.

    Komandno dugme u naslaganom rasporedu

   3. Dodajte više komandna dugmad raspored tako što ćete ih prevući u oblast rasporeda. Dok prevlačite komandno dugme preko oblasti rasporeda, Access iscrtava horizontalnu traku za umetanje (za tabelarni raspored) ili vertikalna traka za umetanje (za naslagani raspored) da biste naznačili gde komandno dugme bude smešten kada otpustite taster miša.

    Dodavanje dugmeta u naslagani raspored kontrole

    Kada otpustite taster miša, kontrola se dodaje u raspored.

    Dugme dodato u naslagani raspored kontrole

   4. Premeštanje komandna dugmad nagore ili nadole u odeljku tabelarnom rasporedu    Ako želite da zadržite komandno dugme u tabelarnom rasporedu, ali želite da premestite komandno dugme u drugi odeljak obrasca (na primer, iz odeljka detalja na zaglavlje obrasca odeljak), uradite sledeće:

    1. Izaberite komandno dugme.

    2. Kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole na kartici "Raspored".

     Komandno dugme pomera nagore ili nadole na sledeći odeljak, ali ostaje u tabelarnom rasporedu. Ako kontrolu već postoji na mestu koje premeštate ovu kontrolu, dve kontrole zameniti mesta.

     Napomena : Premesti nagore ili Premesti nadole komande su onemogućene za naslagane rasporede.

   5. Premeštanje celog rasporeda komandna dugmad   

    1. Kliknite na bilo koju komandu dugmadi u rasporedu.

     Birač rasporeda se pojavljuje u gornjem levom uglu rasporeda.

    2. Prevucite birač rasporeda da biste raspored premestili na novu lokaciju.

  • Dodavanje linije koordinatne mreže na raspored komandna dugmad   

   1. Izaberite bilo koju od komandna dugmad u rasporedu.

   2. Kliknite na komandu " linije koordinatne mreže " na kartici "Raspored", a zatim izaberite stil linije koordinatne mreže koju želite.

  • Učinite prozirnom komandno dugme   

   Tako što ćete izvršiti komandno dugme prozirne, možete da postavite preko bilo kog objekta u obrascu i da tom objektu date funkcionalnost komandnog dugmeta. Na primer, imate sliku koju želite da podelite u odvojene, može da se klikne oblasti, svaka od njih pokreće različit makro. Možete da učinite tako što ćete postaviti više prozirne komandna dugmad preko slike.

   1. Kliknite na komandno dugme koje želite da učinite prozirnom, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima komandnog dugmeta.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo prozirno .

   3. Izaberite stavku da u padajućoj listi.

    I dalje možete videti obris komandnog dugmeta u prikazu dizajna, ali dugme nije vidljivo u prikazu obrasca.

    Napomena : Postavljanje svojstava prozirno komandno dugme na da nije ista kao postavka svojstva vidljivo na ne. Obe operacije sakrijete komandno dugme, ali postavljanje svojstva prozirno na da ostavlja dugme omogućeno. Svojstvo vidljivo na bez onemogućava dugme.

  • Učinite da komandno dugme izgleda kao hiperveza   

   Ako želite, možete da sakrijete komandno dugme, ali ostavite vidljive natpis. Rezultat je nešto što liči na oznaku, ali funkcioniše kao komandno dugme. Možete da podvlačenje teksta u natpisu i da promenite boju koji se pojavljuju kao hipervezu.

   1. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali i pritisnite taster F4 da biste prikazali njen list sa svojstvima.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Stil pozadine .

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku prozirno.

    Telo komandnog dugmeta je skrivena, ali natpis ostaje vidljiv.

   4. Da biste podvlačenje ili promenite boju teksta u natpisu, koristite alatke u grupi " Font " na kartici " Oblikovanje ".

    Komande koje su dostupne u grupi Font u programu Access

  • Dugme "Kreiraj" Otkaži ""   

   1. Kliknite na komandno dugme, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili njen list sa svojstvima.

   2. U polje za svojstvo otkazivanje , kliknite na dugme da.

    Kada komandno dugme otkažete svojstvo postavljeno na da, a obrazac je aktivan, korisnik može da izabere komandno dugme tako što ćete kliknuti na nju, pritisnuti taster ESC ili pritisnuti taster ENTER kada komandno dugme ima fokus. Kada otkažete svojstvo postavljeno na da za bilo koje komandno dugme, to svojstvo automatski postavljeno na ne za sve druge komandnu dugmad u obrascu.

    Da biste dugme "Otkaži" Otkaži sve radnje koje su izvršene u obrascu ili dijalogu polje, potrebno je da pišete u makro ili proceduru događaja i priložite svojstvo Na kliknite na dugme.

    Napomena : Za obrazac koji omogućava nepovratni operacije (kao što su brisanja), to je dobra ideja da bi Otkaži dugme obrasca podrazumevano komandno dugme. Da biste to uradili, postavite svojstvo " Otkaži " i svojstvo " Default " na da.

  • Prikazivanje slike na komandno dugme    U polje za svojstvo komandno dugme slike , otkucajte putanju i ime za datoteku slike (kao što su .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako niste sigurni koji je na putanju ili ime datoteke, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu slike.

   Izrada slika

   Kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli sliku koju želite da koristite ili izaberite jednu od slika na listi Dostupne slike da biste pregledali profesionalno kreirane slike koje možete da koristite. Ako ne pronađete sliku koju želite, kliknite na dugme u redu da biste je dodali na komandno dugme.

   Podrazumevano, Access će postaviti svojstvo Tip slikeugrađene. Kada dodelite grafiku komandno dugme svojstva slike , koristite ovu postavku kreira kopiju slike i skladišti je u datoteku Access baze podataka. Sve buduće promene originalnu sliku će biti vidljive u komandnog dugmeta. Da biste kreirali vezu ka originalnu sliku tako da se promene slike će se odraziti na komandnom dugmetu, promenite svojstvo Tip slike u povezani. Morate zadržati originalnu datoteku slike prvobitnu lokaciju. Ako premestite ili preimenujete datoteku slike, Access prikazuje poruku o grešci kada otvorite bazu podataka, a komandno dugme prikazuje svoj natpis umesto slike. Da biste delili istu sliku u više mesta u okviru baze podataka, promenite svojstvo Tip slike u deljeno. Sada ćete moći da biste izabrali istu sliku na drugu komandnu dugmad, na primer, tako što ćete izabrati ime slike na svojstva slike .

  • Prikazivanje slike i natpisa na komandnom dugmetu   

   Možete da prikažete natpis i sliku na komandno dugme. Koristite sledeću proceduru:

   1. Dodavanje slike na komandno dugme tako što ćete koristiti proceduru opisanu ranije u ovom odeljku.

   2. Select the command button. If the property sheet is not already displayed, press F4 to display it.

   3. On the Format tab of the property sheet, type the caption you want in the Caption property box.

   4. Kliknite na strelicu padajućeg menija u polje za svojstvo Raspored natpisa i slike , a zatim izaberite željeni raspored. Na primer, da biste prikazali natpis ispod slike, izaberite stavku dno. Da biste prikazali natpis sa desne strane slike, izaberite stavku desno. Da biste napravili raspored koji zavisi od lokalnog standarda sistema, izaberite stavku Opšte. Korišćenjem ove postavke, natpis će se pojaviti na desnoj strani za jezike koji se čita sleva nadesno, a ona će se pojaviti na levoj strani za jezike koji se čitaju zdesna nalevo.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Create a button by dragging a macro to a form

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Koristeći čarobnjak za komandno dugme, možete brzo da kreirate komandnu dugmad koja razne zadatke, kao što su zatvaranja obrasca, otvaranja izveštaja, možete da pronađete zapis ili pokretanje makroa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards Slika dugmeta is selected.

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. In the design grid, click where you want the command button to be inserted.

  Pokreće se čarobnjak za komandno dugme.

 5. Pratite uputstva u čarobnjaku. Na poslednjoj stranici, kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak će kreirati komandno dugme i ugraditi makro u svojstvo Na klik na dugme. Makro sadrži radnje koje izvršavaju zadatak koji ste odabrali u čarobnjaku.

Prikazivanje ili uređivanje makroa ugrađenog u komandno dugme

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji sadrži komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Kliknite na komandno dugme da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njen list sa svojstvima.

 3. Na kartici događaj lista sa svojstvima, [Ugrađeni makro] bi trebalo da se prikaže u polju za svojstvo Na kliknite na dugme . Kliknite bilo gde u polju za svojstvo, a zatim izaberite stavku Dugme „Graditelj“ na desnoj strani polja.

The Macro Builder is displayed, showing the action or actions that make up the embedded macro.

Vrh stranice

Kreiranje dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Ako ste već kreirali i sačuvali makroa, lako možete da kreirate komandno dugme koje pokreće makro tako što ćete prevući makro iz okna za navigaciju u obrazac koji je otvoren u prikazu dizajna.

 1. Open the form in Design view by right-clicking the form in the Navigation Pane, and then clicking Design View Slika dugmeta on the shortcut menu.

 2. In the Navigation Pane, locate the macro that you want the new command button to run, and then drag the macro to the form.

  Microsoft Office Access 2007 automatically creates a command button and uses the macro name as the button's caption. Office Access 2007 also inserts the macro name in the On Click property of the command button so that the macro runs when you click the button. Access uses a generic name for the button, so it is a good idea to type a more meaningful name in the button's Name property. To display the property sheet for the command button while the form is open in Design view, click the button, and then press F4.

For more information about creating macros, see the article Create a macro.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Možete da kreirate komandno dugme bez upotrebe čarobnjaka. Proces se sastoji postavljanja dugmeta u obrazac, a zatim postaviti nekoliko svojstava.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design View Slika dugmeta on the shortcut menu.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards is not selected.

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. Click the location on the form where you want to place the command button.

  Access places the command button on the form.

  Because Use Control Wizards was not selected, Access does not perform any further processing. If the Command Button Wizard starts when you place the command button on the form, you can click Cancel in the wizard.

 5. With the command button selected, press F4 to display its property sheet.

 6. Click the All tab to display all the properties for the command button.

 7. Set the properties to complete the design of the command button, as shown in the following table.

Svojstvo

Opis

Ime

By default, Access gives a new command button the name Command, followed by a number; for example, Command34. Although it is not required, it is a good idea to change the name to something that reflects the function of the button (for example, cmdSalesReport or CloseFormButton). This helps you later, if you need to refer to the button in a macro or event procedure.

Natpis

Type the label that that you want displayed on the command button. For example, Sales Report or Close Form.

Napomena : The caption is not displayed if a picture is specified in the Picture property.

On Click

Use this property to specify what happens when the command button is clicked. To set the property, click in the property box and then do one of the following:

 • To make the command button run an existing saved macro, click the drop-down arrow and click the macro name.

 • To make the command button run an existing built-in function or VBA function, type an equal sign (=) followed by the function name; for example, =MsgBox("Hello World") or =MyFunction(arguments).

 • To build an expression, click Dugme „Graditelj“ and then click Expression Builder.

 • To begin building an event procedure that uses Visual Basic for Applications (VBA) code, click Dugme „Graditelj“ and then click Code Builder.To build a new embedded macro containing the actions that you want the command button to perform, click Dugme „Graditelj“ and then click Macro Builder.

  Napomena : Office Access 2007 databases which contain VBA code must be granted trusted status before the code can be run.

For help with other properties not mentioned here, place the cursor in a property box and press F1.

Vrh stranice

Customize a command button

Office Access 2007 provides new ways to customize command buttons so that you can have the appearance and functionality you want on your form. For example, you can create a row of command buttons in a tabular or stacked arrangement, or you can make command buttons appear more like hyperlinks.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design View Slika dugmeta .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje horizontalnog (tabelarnog) ili vertikalnog (naslaganog) rasporeda komandna dugmad   

   Možete da dodate komandna dugmad u tabelarni ili naslagani raspored da biste kreirali red ili kolonu precizno poravnatim dugmadi. Zatim može da promenite položaj dugmad kao grupu, što vam olakšava da izmenite obrasce. Takođe, možete da primenite stilove oblikovanja na ceo red ili kolonu komandna dugmad u isto vreme, a možete da razdvojite dugmad pomoću koordinatnih linija.

   1. Right-click one of the command buttons that you want to add to the layout, and then point to Layout on the shortcut menu.

   2. Kliknite na dugme Tabelarno Slika dugmeta da biste započeli horizontalni red dugmadi ili kliknite na dugme Naslagani Slika dugmeta da biste kreirali vertikalnu kolonu dugmadi.

    Access draws borders around the command button to indicate the layout. Each button is paired with a label that you cannot delete — however, you can shrink the label to a very small size, if it is not needed.

    The following illustration shows a command button and its associated label in a tabular layout. Note how the label is in the next higher section — this keeps the labels from repeating for each detail record.

    Komandno dugme u tabelarnom rasporedu

    The following illustration shows a command button and its associated label in a stacked layout. In a stacked layout, the label and the button are always in the same section.

    Komandno dugme u naslaganom rasporedu

   3. Add more command buttons to the layout by dragging them to the layout area. As you drag a command button over the layout area, Access draws a horizontal insertion bar (for a tabular layout) or a vertical insertion bar (for a stacked layout) to indicate where the command button will be placed when you release the mouse button.

    Dodavanje dugmeta u naslagani raspored kontrole

    When you release the mouse button, the control is added to the layout.

    Dugme dodato u naslagani raspored kontrole

   4. Move command buttons up a section or down a section within a tabular layout    If you want to keep a command button in a tabular layout but want to move the command button to a different section of the form (for example, from the Detail section to the Form Header section), do the following:

    1. Right-click the command button, and then point to Layout on the shortcut menu.

    2. Click either Move Up a Section Slika dugmeta or Move Down a Section Slika dugmeta .

     The command button moves up or down to the next section, but remains within the tabular layout. If there is a control already in the position that you are moving this control to, the two controls exchange places.

     Napomena : The Move Up a Section and Move Down a Section commands are disabled for stacked layouts.

   5. Move an entire layout of command buttons    

    1. Kliknite na bilo koju komandu dugmadi u rasporedu.

     Birač rasporeda se pojavljuje u gornjem levom uglu rasporeda.

    2. Prevucite birač rasporeda da biste raspored premestili na novu lokaciju.

  • Dodavanje linije koordinatne mreže na raspored komandna dugmad   

   1. Kliknite desnim tasterom miša bilo koju od komandna dugmad u raspored i u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku raspored.

   2. Postavite pokazivač linije koordinatne mrežei zatim izaberite željeni stil linije koordinatne mreže koju želite.

  • Učinite prozirnom komandno dugme   

   By making a command button transparent, you can place it over any object on your form and give that object the functionality of a command button. For example, you have an image that you want to divide into separate, clickable areas, each of which starts a different macro. You can do this by placing multiple, transparent command buttons on top of the image.

   1. Kliknite na komandno dugme koje želite da učinite prozirnom, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima komandnog dugmeta.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo prozirno .

   3. Izaberite stavku da u padajućoj listi.

    You can still see the outline of the command button in Design view, but the button is invisible in Form view.

    Napomena : Postavljanje svojstava prozirno komandno dugme na da nije ista kao postavka svojstva vidljivo na ne. Obe operacije sakrijete komandno dugme, ali postavljanje svojstva prozirno na da ostavlja dugme omogućeno. Svojstvo vidljivo na bez onemogućava dugme.

  • Učinite da komandno dugme izgleda kao hiperveza   

   Ako želite, možete da sakrijete komandno dugme, ali ostavite vidljive natpis. Rezultat je nešto što liči na oznaku, ali funkcioniše kao komandno dugme. Možete da podvlačenje teksta u natpisu i da promenite boju koji se pojavljuju kao hipervezu.

   1. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali i pritisnite taster F4 da biste prikazali njen list sa svojstvima.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Stil pozadine .

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku prozirno.

    Telo komandnog dugmeta je skrivena, ali natpis ostaje vidljiv.

   4. To underline or change the color of the text in the caption, use the tools in the Font group on the Design tab.

    Slika trake programa Access

  • Create a Cancel button    

   1. Kliknite na komandno dugme, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili njen list sa svojstvima.

   2. U polje za svojstvo otkazivanje , kliknite na dugme da.

    Kada komandno dugme otkažete svojstvo postavljeno na da, a obrazac je aktivan, korisnik može da izabere komandno dugme tako što ćete kliknuti na nju, pritisnuti taster ESC ili pritisnuti taster ENTER kada komandno dugme ima fokus. Kada otkažete svojstvo postavljeno na da za bilo koje komandno dugme, to svojstvo automatski postavljeno na ne za sve druge komandnu dugmad u obrascu.

    To make a Cancel button cancel all the actions that have taken place in a form or dialog box, you need to write a macro or event procedure and attach it to the On Click property of the button.

    Napomena : Za obrazac koji omogućava nepovratni operacije (kao što su brisanja), to je dobra ideja da bi Otkaži dugme obrasca podrazumevano komandno dugme. Da biste to uradili, postavite svojstvo " Otkaži " i svojstvo " Default " na da.

  • Prikazivanje slike na komandno dugme    U polje za svojstvo komandno dugme slike , otkucajte putanju i ime za datoteku slike (kao što su .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako niste sigurni koji je na putanju ili ime datoteke, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu slike.

   Izrada slika

   Kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli sliku koju želite da koristite ili izaberite jednu od slika na listi Dostupne slike da biste pregledali profesionalno kreirane slike koje možete da koristite. Ako ne pronađete sliku koju želite, kliknite na dugme u redu da biste je dodali na komandno dugme.

   Podrazumevano, Access će postaviti svojstvo Tip slikeugrađene. Kada dodelite grafiku komandno dugme svojstva slike , koristite ovu postavku kreira kopiju slike i skladišti je u datoteku Access baze podataka. Sve buduće promene originalnu sliku će biti vidljive u komandnog dugmeta. Da biste kreirali vezu ka originalnu sliku tako da se promene slike će se odraziti na komandnom dugmetu, promenite svojstvo Tip slike u povezani. Morate zadržati originalnu datoteku slike prvobitnu lokaciju. Ako premestite ili preimenujete datoteku slike, Access prikazuje poruku o grešci kada otvorite bazu podataka, a komandno dugme prikazuje svoj natpis umesto slike.

  • Prikazivanje slike i natpisa na komandnom dugmetu   

   Kao novu funkciju Office Access 2007, sada možete da prikažete natpis i sliku na komandno dugme. Koristite sledeću proceduru:

   1. Dodavanje slike na komandno dugme tako što ćete koristiti proceduru opisanu ranije u ovom odeljku.

   2. Izaberite komandno dugme. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

   3. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, otkucajte natpis u polje za svojstvo natpis .

   4. Kliknite na strelicu padajućeg menija u polje za svojstvo Raspored natpisa i slike , a zatim izaberite željeni raspored. Na primer, da biste prikazali natpis ispod slike, izaberite stavku dno. Da biste prikazali natpis sa desne strane slike, izaberite stavku desno. Da biste napravili raspored koji zavisi od lokalnog standarda sistema, izaberite stavku Opšte. Korišćenjem ove postavke, natpis će se pojaviti na desnoj strani za jezike koji se čita sleva nadesno, a ona će se pojaviti na levoj strani za jezike koji se čitaju zdesna nalevo.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×