Korišćenje i podešavanje Web segmenta izdvojene veze, odnosno kontrole polja izdvojene veze

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

veb segment izdvojene veze, kao i kontrola polja izdvojene veze obezbeđuju jednostavan način za pravljenje stranice sa vezama ka različitim resursima, unutar i van lokacije. Izgled, organizaciju i prezentaciju veza koje ste dodali Web segmentu ili kontroli polja izdvojene veze možete da kontrolišete.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje Veb stranicu koja ima Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Konfigurisanje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Korišćenje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Kreiranje Web stranice sa Web segmentom, odnosno kontrolom polja izdvojene veze

Prilikom kreiranja stranice, izborom odgovarajućeg rasporeda na stranici možete da odaberete da stranica ima izdvojene veze.

Postoje dva rasporeda na stranicama koja već sadrže kontrolu polja izdvojene veze kada ih koristite za kreiranje stranice:

 • Stranica članka sa izdvojenim vezama

 • Stranica dobrodošlice sa izdvojenim vezama

 • Uvodna stranica dobrodošlice

Kontrolu polja izdvojene veze možete da koristite na isti način kao što biste koristili Web segment izdvojene veze, izuzev što kontrolu polja ne možete da dodate stranici. Kontrole polja moraju se dodati rasporedu na stranici pre njegovog korišćenja za kreiranje Web stranice.

Dodavanje Web segmenta izdvojene veze stranici

Web segmenti izdvojene veze mogu se dodati stranici samo ako raspored na stranici podržava Web segmente. Web segment izdvojene veze može se dodati stranici koja koristi sledeće rasporede stranica dobrodošlice:

 • Više opcija pretraživanja

 • Matična stranica interne mreže

 • Matična stranica vesti

 • Stranica sa rezultatima pretrage ljudi

 • Stranica za pretraživanje

 • Rezultati pretraživanja

 • Matična stranica direktorijuma lokacije

 • Stranica dobrodošlice sa sadržajem

 • Pronađite stranicu kojoj želite da dodate Web segment izdvojene veze.

 • U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 • Odaberite zonu za Web segment, a zatim u njoj kliknite na vezu Dodaj Web segment. Otvoriće se dijalog Web stranice Dodavanje Web segmenata.

 • U dijalogu Dodavanje Web segmenata, u odeljku Svi Web segmenti, u odeljku Podrazumevano potvrdite izbor u polju Web segment izdvojene veze, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Vrh stranice

Podešavanje Web segmenta, odnosno kontrole polja izdvojene veze

Postoje dva skupa opcija za podešavanje Web segmenta izdvojene veze: standardne opcije za podešavanje Web segmenta i opcije za podešavanje izdvojene veze. Ove opcije za podešavanje izdvojene veze su dostupne i za kontrole polja izdvojene veze.

Da biste odabrali standardne opcije za podešavanje Web segmenta, kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu Veb segment i zatim izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment. Više informacija o ovim opcijama za podešavanje potražite u članku Prilagođavanje Web segmenata.

Ako ste u režimu za uređivanje stranice, strelica u gornjem desnom uglu Web segmenta je sa oznakom uređivanje.

Da biste odabrali opcije za podešavanje izdvojene veze, postupite na sledeći način:

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze, kliknite na vezu Podesi stilove i raspored. Pojaviće se dijalog Web stranice Podešavanje stilova i rasporeda.

 3. Možete da odaberete sledeće opcije:

  • Podrazumevani stil za nove veze      Odaberite stil za prikaz novih veza. Stil koji odaberete primenjuje se na svaku vezu koju dodate Web segment izdvojene veze.

  • Promenite postojeće veze tako da koriste ovaj stil      Potvrdite izbor u polju za potvrdu, a zatim odaberite stil za prikaz da biste ga primenili na sve postojeće veze u Web segmentu izdvojene veze.

  • Postavite zaglavlja grupa tako da koriste ovaj stil      Ako veze razdvojite u grupe, možete da upotrebite ovu opciju da biste postavili stil za prikaz zaglavlja grupe.

  • Broj kolona za grupe      Ako veze razdvojite u grupe, pomoću ove postavke možete da naznačite broj kolona koje će biti prikazane. Web segment, odnosno kontrola polja izdvojene veze mogu da imaju do pet kolona. Ako koristite do pet grupa, svaka grupa može da se pojavi u zasebnoj koloni ako u opciji Broj kolona za grupe navedete broj koji odgovara broju grupa koje imate. Ako navedete broj kolona koji je manji od broja grupa, grupe će se ravnomerno rasporediti u dostupnim kolonama, a na dno Web segmenta dodaće se novi red koji sadrži dodatne grupe.

Vrh stranice

Korišćenje Web segmenta, odnosno kontrole polja izdvojene veze

Web segment, odnosno kontrolu polja izdvojene veze možete da koristite za kreiranje grupa koje možete da koristite za organizaciju veza, dodavanje novih veza, kao i sortiranje veza i zaglavlja grupa u Web segmentu.

Ako planirate da veze organizujete pomoću grupa, dobro je da grupe kreirate pre dodavanja novih veza. Ovo vam dozvoljava da svaku novu vezu prilikom dodavanja postavite u grupu. Ako odaberete da ne kreirate grupe, ali kasnije odlučite da ih koristite, svaku vezu možete da uredite da biste je dodali grupi ili prevučete u grupu kojoj želite da pripada.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje grupe Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

Dodavanje veze u Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

Sortiranje izdvojenih veza i zaglavlja grupe u Web segmentu rezimea veze ili kontroli polja

Uređivanje postojeće veze ili zaglavlje grupe

Dodavanje grupe Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze kliknite na vezu Nova grupa. Pojaviće se dijalog Web stranice Nova grupa.

 3. U polje Ime zaglavlja grupe upišite ime grupe. Ovo ime prikazuje se na vrhu liste veza koje ste dodali grupi.

  Napomena: Kada za određeni Web segment ili kontrolu polja izdvojene veze kreirate prvu grupu, sve postojeće veze iz Web segmenta ili kontrole polja dodaju se toj grupi. Dodatne grupe koje kreirate na početku su prazne.

Uklanjanje grupe

Iz Web segmenta ili kontrole polja izdvojene veze možete da uklonite grupu.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze, u meniju pored grupe koju želite da uklonite izaberite stavku Izbriši.

  Napomena: Veze iz uklonjene grupe premeštaju se u prvu preostalu grupu. Ako uklonite jedinu grupu, veza ostaje i više neće biti u grupi.

Dodavanje veze Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U Web segmentu, odnosno kontroli polja izdvojene veze kliknite na vezu Nova veza. Prikazaće se dijalog Web stranice Nova veza.

 3. U dijalogu Nova veza odaberite da li veza ukazuje na osobu ili stavku.

  Napomena: Izdvojena veza ka osobi je dostupna samo za lokacije kod kojih je podešen dobavljač deljenih usluga. Ako vaša lokacija nema podešen dobavljač deljenih usluga, opcija Osoba nije dostupna.

  Ako odaberete da se povežete sa osobom, u dijalogu Nova veza prikazaće se nova opcija Osoba. Osobu na koju ukazuje veza možete da naznačite upisivanjem u polje Osoba ili klikom na dugme Potraži, a zatim izborom osobe iz dijaloga Web stranice Dodavanje osobe. Opcija Osoba se ne prikazuje ako odaberete da se povežete sa stavkom.

 4. U polja Naslov i Opis upišite naslov i opis veze. Naslov je obavezan, dok je opis opcionalan. Pravopis teksta opisa možete da proverite klikom na dugme Provera pravopisa koje se nalazi pored polja Opis.

 5. URL adresu veze možete da naznačite upisivanjem u polje URL adresa veze. Ako veza ukazuje na osobu, adresa će već biti popunjena. Ako veza ukazuje na stavku koja je na vašoj lokaciji, možete da kliknete na dugme Potraži da biste pronašli stavku i automatski popunili polje URL adresa veze. Da biste testirali adresu veze, kliknite na vezu Kliknite ovde da biste testirali.

 6. Izaberite opciju Otvori vezu u novom prozoru da biste vezu otvorili u novom prozoru pregledača.

 7. Vezi možete da dodate ekransku napomenu upisivanjem u polje Ekranska napomena. Ekranska napomena će se pojaviti iznad veze kada osoba koja posmatra stranicu zadrži pokazivač miša na vezi.

 8. Sliku možete da povežete sa vezom upisivanjem adrese za sliku u polje URL adresa slike. Ako je slika na vašoj lokaciji, možete da kliknete na dugme Potraži da biste je pronašli i automatski popunili polje URL adresa slike. Ako sliku povežete sa vezom, ona će se pojaviti pored veze, a osobe koje pregledaju stranicu mogu da kliknu na sliku ili vezu da bi došli na odredište veze. Da biste testirali adresu slike, kliknite na vezu Kliknite ovde da biste testirali.

 9. Ako odredite sliku koju ćete povezati sa vezom, možete da odredite i alternativni tekst za sliku upisivanjem u polje Opis slike. Softver za čitanje stranice pročitaće naglas alternativni tekst kada stranicu poseti osoba koja koristi ovaj softver. Ovaj tekst će se prikazati umesto slike, ako zbog bilo kog razloga pregledač osobe koja pregleda stranicu ne prikazuje sliku.

 10. Ako već imate dodali grupe Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, možete da navedete grupu koju veza pripada pomoću grupe padajuće liste. Kada uredite vezu, možete da koristite grupu padajuće liste da biste dodali vezu u grupu ili promenu grupe kojoj veza pripada.

 11. Potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu Stil možete da postavite stil prikazivanja veze. Imajte na umu da neki stilovi ne prikazuju slike i ukoliko imate sliku povezanu sa vezom, pažljivo odaberite stil koji prikazuje slike.

Uklanjanje veze

Vezu možete da uklonite iz Web segmenta, odnosno kontrole polja izdvojene veze.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U Web segmentu ili kontroli polja izdvojene veze, u meniju pored veze koju želite da uklonite izaberite stavku Izbriši.

Sortiranje izdvojenih veza i zaglavlja grupe u Web kontroli ili kontroli polja izdvojene veze

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • U Web segmentu ili kontroli polja izdvojene veze prevucite vezu ili zaglavlje grupe da biste promenili njihov položaj u odnosu na druge veze i zaglavlja grupe. Na mestu gde će se veza ili zaglavlje grupe premestiti pojaviće se crvena traka.

  • Korišćenje dugmadi Premesti nagore i Premesti nadole:

   1. U Web segmentu ili kontroli polja izdvojene veze kliknite na vezu Promeni raspored. Pojaviće se dijalog Web stranice Menjanje rasporeda veza.

   2. Kliknite na zaglavlje grupe ili vezu koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

    Napomena: Ako vezu premestite nagore ili nadole, ona se može premestiti u drugu grupu. Ako se veza nalazi na vrhu grupe, a iznad nje postoji druga grupa, kada kliknete na dugme Premesti nagore, veza će se premestiti u grupu iznad. Ako se veza nalazi na dnu grupe, a ispod nje postoji druga grupa, kada izaberete vezu i kliknete na dugme Premesti nadole, veza će se premestiti u grupu ispod.

Uređivanje postojeće veze ili zaglavlja grupe

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako ste u režimu za uređivanje stranice.

 2. U modu za uređivanje, svaka izdvojena veza i zaglavlje grupe ima meni koji se nalazi levo od veze ili zaglavlja. U meniju izaberite stavku Uredi. U zavisnosti od toga da li ste izabrali meni za vezu ili zaglavlje grupe, prikazuje se Web stranica Uređivanje veze ili dijalog Uređivanje grupe.

 3. Iste opcije koje su dostupne kada dodate vezu ili Dodavanje grupe i su dostupne kada uređujete grupe ili veze.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×