Korišćenje filtriranja za izmenu SharePoint prikaza

Korišćenje filtriranja za izmenu SharePoint prikaza

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Filtriranje smanjuje broj stavki koje se prikazuju u prikazu samo na podatke koje želite da vidite. Filter bira stavke koje zadovoljavaju određene kriterijume, kao što su lokacija, tip stavke ili opseg cena. Korišćenje indeksa i filtera takođe vam pomaže da se vratite na svoje podatke ili sprečite premašivanje granične vrednosti prikaza liste. Filter može da vrati same podatke odnosno može da ih vrati grupisane ili sortirane radi boljeg oblikovanja.

Indeksi rade sa filterima da bi povećali njihove performanse. Ako broj stavki u listi ili biblioteci premašuje Granična vrednost prikaza liste, možete da dodate indekse na postojeće kolone. Zatim možete da primenite filtere da biste dobili prikazane podatke u okviru granične vrednosti prikaza liste od 5000 stavki.

Filteri smanjuju količinu vraćenih podataka izborom stavki na osnovu operacija (na primer, veće od ili manje od) i podudaranjem podataka. Kada kreirate filtrirani prikaz, prva indeksirana kolona u izrazu filtera trebalo bi da u najvećoj meri smanji skup podataka. Na primer, filtriranje u polju države ili grada često može znatno da smanji skup podataka. Ako imate 15.000 stavki, želećete da prvi indeks vrati manje od 5000 stavki. Ako skup podataka nema preko 5000 stavki, ovo se i dalje preporučuje.

SharePoint bira prvu indeksiranu kolonu u upitu, a zatim koristi ostale kolone za izbor podataka. Druge kolone koje navedete u filteru prikaza mogu ili ne moraju biti indeksirane. Prikaz ne koristi te indekse, čak i ako rezultat filtriranog prikaza vrati manje stavki od granične vrednosti prikaza liste.

Na primer, imate upit: veličina = velika AND boja = crvena. Veličina nije indeksirana na listi, ali boja jeste. Ukoliko imate manje od 5000 „crvenih“ stavki na listi, upit će uspeti na velikoj listi. Međutim ako imate upit „veličina = velika OR boja = crvena“, iako baza podataka može pronaći sve crvene stavke, ona mora da skenira celu listu da bi pronašle sve velike stavke. Ako bude vraćeno više od 5000 stavki, upit je ograničen.

Ako koristite dve ili više kolona u izrazu filtera, odlučujući indeksi bi trebalo da koriste operator AND. Na primer, ako želite da vratite „pse“ sa velike liste životinja. Imate neindeksiranu kolonu pod imenom „Vrsta“ gde je jedna od vrednosti „Pas“. Ako pošaljete upit samo za „Vrsta = Pas“, upit će biti ograničen. Međutim, ako imate indeksiranu kolonu koja se zove „Klasa“, upit postaje „Klasa = Sisari AND Vrsta = Pas“. Takođe možete da pretražite mačke i pse pomoću upita „Klasa = Sisari AND (Vrsta = PAS OR Vrsta = Mačke)“. Drugi upit bira sve sisare, a zatim filtrira pse i mačke.

Napomena: Ako stavke premestite u korpu za otpatke, one se i dalje računaju prilikom određivanja da li izraz za filtriranje premašuje graničnu vrednost prikaza liste. Ako obrišete korpu za otpatke, one se više ne računaju. Dodatne informacije potražite u članku Pražnjenje korpe za otpatke ili vraćanje datoteka u prethodno stanje.

Ako kolona koje ćete koristiti da biste filtrirali indeksa, trebalo bi da počnete tako što ćete kreirati indeksi. Više informacija potražite u članku Dodavanje indeksa u SharePoint kolonu.

Kada indeksirate kolonu, možete je dodati kada kreirate ili izmenite prikaz, a zatim je koristiti za filtriranje prikaza. Možda ćete pre kreiranja prikaza želeti da dodate još kolona na listu da biste omogućili veću fleksibilnosti pri sortiranju, grupisanju i filtriranju. Za sortiranje i filtriranje možete da odaberete kolone koje se nalaze u skupu podataka, ali nisu prikazane.

Kreiraj prikaz

 1. Otvorite listu ili biblioteku u kojima želite da kreirate prikaz.

 2. U zavisnosti od vaše verzije, uradite nešto od sledećeg:

  • U sistemu SharePoint 2016, 2013, 2010 ili SharePoint Online klasičnom iskustvu, izaberite karticu Lista ili Biblioteka, a zatim izaberite stavku Kreiraj prikaz.

   Dugme „Napravi prikaz“ na traci u SharePoint biblioteci.
  • U usluzi SharePoint Online ili sistemu SharePoint povezanom sa grupom, kliknite na strelicu nadole na dugmetu Opcije prikaza, a zatim izaberite stavku Upravljaj prikazima ili Uredi trenutni prikaz.

   Meni „Izbor prikaza“ sa izabranom stavkom „Upravljanje prikazima“
   Uredite trenutni prikaz
 3. Pomerite se nadole do odeljka Prikazi, a zatim izaberite stavku Kreiraj prikaz.

 4. Na stranici Tip prikaza kliknite na prikaz koji želite da koristite. Ako niste sigurni, odaberite stavku Standardni prikaz.

  Stranica „Tipovi prikaza“
 5. Otkucajte ime prikaza.

  Postavite ime i opcionalno ime datoteke za prikaz
 6. Uredite veb adresu za prikaz ili prihvatite podrazumevanu. Kasnije se možete vratiti i promeniti ovo.

 7. U odeljku Filter izaberite stavku Prikaži stavke samo kada je sledeće tačno, a zatim odaberite način filtriranja stavki na osnovu jedne indeksirane kolone.

  Na primer, da biste kreirali prikaz samo od stavki koje su promenjene danas, odaberite kolonu Izmenjeno (indeksirano) i uslov jednako je, a zatim otkucajte [Danas].

  U usluzi SharePoint Online, izaberite indeksirano polje

  Napomena: Ako ne vidite nijednu kolonu koja ima oznaku (indeksirano) posle imena, to znači da nemate nijednu indeksiranu kolonu dostupnu za tu listu ili biblioteku. Prvo morate da izvršite Kreiranje jednostavnog ili složenog indeksa.

 8. Da biste ograničili broj stavki koje se prikazuju na svakoj stranici, pomerite se nadole do stavke Maksimalni broj stavki i postavite vrednost za Broj stavki za prikazivanje. Kada kreirate prikaz, podrazumevani broj stavki za prikazivanje je 30.

  Postavite broj stavki za prikaz na stranici „Postavke prikaza“
 9. Možete odabrati dve opcije prilikom podešavanja ograničenja stavke na stranici:

  • Prikaži stavke u grupama navedene veličine, koja kreira prikaz podataka „stranica po stranica“ koji je koristan prilikom pretraživanja stavki na neinteraktivni način.

   Kada postoji više stavki od postavke ograničenja, prikaz će biti podeljen na stranice.

   Slika funkcije

  • Ograniči ukupan broj vraćenih stavki na određeni iznos kreira prisilno ograničenje koje može i ne mora vratiti sve rezultate operacije filtriranja. Ovo može biti korisno prilikom testiranja prikaza, kreiranja prototipa ili kada samo želite da preuzmete najviše vrednosti iz prikaza.

 10. U okviru Stil, možete da odaberete stavku Okno za pregled da biste videli sve informacije iz stavki na listi u obliku vertikalnog okna. Okno za pregled predstavlja jedan od stilova prikaza koje možete da odaberete u okviru Stil prilikom uređivanja ili kreiranja prikaza.

  Izbori stilova na stranici „Postavke prikaza“

  Možete brže da se krećete kroz podatke tako što ćete zadržati kursor iznad naslova stavke u oblasti pomeranja na levoj strani stranice da biste videli sve vrednosti kolone za trenutnu stavku vertikalno prikazane na listi na desnoj strani stranice. Prikazuje se manje početnih podataka i na ovaj način brže dobijate prikaz. Ovaj stil je veoma koristan i u slučajevima kada imate široku listu ili listu koja ima mnogo kolona, pa morate horizontalno da se pomerate da biste videli podatke.

  Slika funkcije

 11. Kliknite na dugme U redu.

Postoji još koraka koje možete da izvršite pomoću prikaza, ali ovo je dovoljno za prikazivanje podataka koji su premašili graničnu vrednost prikaza liste ako ste blokirani. Takođe možete da sortirate, grupišete, postavite ukupne vrednosti, razvijete fascikle i optimizujete prikazivanje prikaza pomoću mobilnog uređaja.

Da biste izmenili prikaz

 1. Otvorite listu ili biblioteku u kojima želite da kreirate prikaz.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • U sistemu SharePoint 2016, 2013, 2010 ili SharePoint Online klasičnom iskustvu, izaberite karticu Lista ili Biblioteka, izaberite prikaz u okviru Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Izmeni prikaz.

   Kartica „Biblioteka“ sa istaknutom stavkom „Izmeni prikaz“
  • U usluzi SharePoint Online, kliknite na strelicu nadole na dugmetu Opcije prikaza, a zatim izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

   Meni „Izbor prikaza“ sa izabranom stavkom „Upravljanje prikazima“
 3. Pomerite se nadole do odeljka Prikazi, a zatim izaberite prikaz.

 4. Zatim možete da promenite postavke, kao što je istaknuto u koracima od 5 do 9 u gorenavedenoj proceduri Kreiranje prikaza.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste dobili prikaz za brzo filtriranje velikog broja stavki, prva kolona u filteru mora da bude indeksirana. Ostale kolone koje navedete u filteru prikaza mogu ili ne moraju biti indeksirane, ali prikaz ne koristi te indekse. Prva kolona filtera trebalo bi da vrati manje stavki od granične vrednosti prikaza liste.

Ako prva kolona filtera daje više stavki od granične vrednosti prikaza liste, filter možete koristiti sa više kolona. Kada definišete filtrirani prikaz koji koristi više kolona, koristite operator AND da biste ograničili ukupan broj dobijenih stavki. Čak i u ovom slučaju, i dalje će biti potrebno da kao prvu kolonu u filteru navedete kolonu koja verovatno daje manju količinu podataka. Korišćenje filtera OR skoro uvek povećava broj dobijenih stavki i neće biti efikasno pod ovim okolnostima.

Više informacija o prikazima potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza na listi ili u biblioteci.

Važno:  Iako možete da indeksirate jednu kolonu za pronalaženje radi poboljšanja performansi, korišćenje indeksirane kolone za pronalaženje radi sprečavanja premašivanja granične vrednosti prikaza liste neće funkcionisati. Koristite neki drugi tip kolone kao primarni ili sekundarni indeks.

Važno:  Ako filtrirate listu po indeksiranom polju, proverite da li u korpi za otpatke postoje izbrisane stavke sa liste ili iz biblioteke. Stavke u korpi za otpatke ubrajaju se u graničnu vrednost prikaza liste i ne brišu se iz pozadinske baze podataka dok se ne uklone iz korpe za otpatke. Ako je ukupan broj filtriranih stavki na listi i u korpi za otpatke veći od ograničenja granične vrednosti liste, možete dobiti nekompletan skup rezultata ili možete biti blokirani. Dodatne informacije potražite u članku Pražnjenje korpe za otpatke ili vraćanje datoteka u prethodno stanje.

Postoje dve ključna reči koje možete da koristite da biste filtrirali na osnovu trenutnog dana [Danas] ili trenutnog korisnika [Ja]. One su dinamičke zato što se menjaju sa korisnikom ili datumom.

Korišćenje reči [Ja] može biti korisno kada samo želite da vidite svoje dokumente u velikoj biblioteci. Reč [Ja] radi na kolonama zasnovanim na ljudima, kao što su „Kreirao/la“ ili „Izmenio/la“. Na primer, da biste videli sve dokumente koje ste kreirali, postavite filter u koloni „Kreirao/la“ na [Ja]. Ako ste vi urednik i želite da vidite poslednje datoteke na kojima ste radili, postavite filter u koloni „Izmenio/la“ na [Ja]. Da biste videli i jedno i drugo, kreirajte dva filtera koje povezuje Or.

Filtrira koristeći [Ja]

Ključna reč [Danas] radi na kolonama zasnovanim na datumu. Možete da koristite matematički izraz da biste dobili opsege koji se menjaju sa današnjim datumom. Na primer, da biste videli sve dokumente koji su izmenjeni u poslednjih 30 dana, možete da kreirate filter u koloni „Datum“ koji je veći od ili jednak [Danas] - 30. Da biste izostavili današnji datum, postavite drugi filter u koloni „Datum“ na manje od [Danas] i povežite ih koristeći And.

Filtriranje koristeći [Danas]

Možete brzo da filtrirate i sa liste ili iz biblioteke bez dodavanja dodatne podrške drugog prikaza. Nemate fleksibilnost postavljanja operatora kao što su „veće od“ ili „jednako“. Lista filtera se uzima iz podataka u koloni. Na primer, sa kolonom za sektore možete da filtrirate sektor za ljudske resurse ili IT sektor.

 1. Na listi ili u biblioteci, zadržite pokazivač iznad zaglavlja za kolonu koju želite da filtrirate i kliknite na strelicu nadole.

 2. U donjem delu padajućeg okvira, kliknite na dugme levo/desno od vrednosti koje želite da filtrirate. Pojaviće se polje za potvrdu sa vašim izborom ako se oni prvobitno ne prikažu.

  Kliknite na zaglavlje kolone i odaberite vrednost po kojoj želite da filtrirate.
  Kliknite na zaglavlje kolone da biste brzo filtrirali
 3. Kada završite sa radom i želite da se vratite na prikaz svih vrednosti, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku Obriši filtere [iz imena kolone], a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Slede neki predlozi za tipične prikaze koji će dobro raditi uz indeksirane kolone:

Za filtriranje po:

Indeksiranje:

Na primer:

Nedavno promenjene stavke

Kolona Izmenjeno

Da biste prikazali samo stavke koje su promenjene u prošloj sedmici, primenite filter Izmenjeno veće je od[Danas]-7.

Nove stavke

Kolona Kreirano

Da biste kreirali prikaz samo onih stavki koje su dodate prošle sedmice, primenite filter Kreiranoveće je od[Danas]-7.

Moje stavke

Kolona Kreirao

Da biste kreirali prikaz samo onih stavki koje ste vi dodali, primenite filter Kreirao/la jednako je [Ja].

Stavke kojima je krajnji rok danas

Kolona Krajnji rok (koju ste vi kreirali na listi ili u biblioteci)

Da biste kreirali prikaz samo onih stavki kojima je danas krajnji rok, primenite filter Krajnji rokjednako je[Danas].

Ažuriranja diskusione table

Kolona Poslednji put ažurirano

Da biste kreirali prikaz samo onih diskusija koje su dodate prošle sedmice, primenite filter Poslednji put ažurirano veće je od [Danas]-30.

Arhiviranje datoteka u biblioteci dokumenata

Datum izmene

Da biste kreirali prikaz dokumenata koji nisu promenjeni od 2016. godine (koje kasnije želite da arhivirate), primenite filter Datum izmene se odnosi na period pre 31. decembra 2016.

Pronalaženje podskupa finansijskih podataka

Region, Godina (kao dva jednostavna indeksa)

Da biste kreirali prikaz finansijskih podataka za severoistočni region u 2015. godini, primenite filter Region jednako „SL“ AND Godina jednako 2015 zato što kolona Region verovatno ima manje vrednosti od kolone Godina.

Napomena: Čak i kada kreirate filtrirani prikaz zasnovan na indeksima kolona, ako premašite graničnu vrednost prikaza liste, određene dodatne operacije možda će i dalje biti blokirane zato što zahtevaju pristup celoj listi ili biblioteci. Ove operacije uključuju sledeće: dodavanje ili brisanje indeksa, kreiranje sortiranja u definiciji prikaza, prikazivanje ukupne vrednosti kolone, dodavanje, ažuriranje ili brisanje izračunatih polja. Ako dođe do ovoga, pokušajte da pokrenete operaciju tokom dnevnog prozora vremena, kada se ograničenja uklanjaju.

Podržani tipovi kolona

 • Jedan red teksta

 • Izbor (jedna vrednost)

 • Broj

 • Valuta

 • Datum i vreme

 • Osoba ili grupa (jedna vrednost)

 • Kontrolisani metapodaci

 • Da/ne

 • Pronađi

Nepodržani tipovi kolona

 • Više redova teksta

 • Izbor (više vrednosti)

 • Izračunato

 • Hiperveza ili slika

 • Custom Columns

 • Osoba ili grupa (više vrednosti)

 • Spoljni podaci

Slušamo vas

Kreirano 30. aprila 2017.

Da li je ovaj članak bio koristan? Ako jeste, javite nam na dnu ove stranice. Ako nije, javite nam šta je bilo nejasno ili šta nedostaje. Navedite SharePoint, operativni sistem i verzije pregledača koje koristite. Iskoristićemo vaše povratne informacije da bismo dodatno proverili podatke, dodali informacije i ažurirali ovaj članak.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×